Managementul comunicării în clasa de elevi

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4743
Mărime: 2.22MB (arhivat)
Publicat de: Madalina D.
Puncte necesare: 8

Extras din proiect

Formele comunicării în clasele de elevi

Comunicarea, desemnând actul cunoașterii prin vehicularea cuvintelor, poate reprezenta un nivel de educație universală. Astfel, experiențele de învățare sunt școlare cu cât sunt mai elaborate și pot genera soluții pentru crearea eficienței de a comunica. În ceea ce privește procesele educaționale eficiente în ceea ce privește comunicarea didactică este dependentă de o gamă largă de competențe profesionale și aptitudinale de a comunica ale profesorului, dar și de capacități pentru psihointelectuale ale elevului.

Comunicarea didactică trebuie să creeze o educație specială și o implicare a comunicării umane. Poate specifica o comunicare educațională, în ceea ce privește comunicarea didactică și nu raportează contextul educațional, codul poate folosi (verbal, nonverbal, paraverbal, scris) precum și relația comunicată, feedback-ul dintre cei doi doi actori: emițător și receptor. Susținerea dialogului, comunicarea didactică a unui model interactiv de îngrijire permite educația în materie de politici pentru a susține schimbarea rolurilor, idei, atitudini, acțiuni.

Existe mai multe forme sau tipuri de comunicare in clasa de elevi, si anume:

Comunicarea suportivă poate fi considerată fundamentul relațiilor interpersonale și presupune considerație, respect si înțelegere față de interlocutor. Un cadru didactic care îsi propune să devină eficient in managementul clasei de elevi trebuie să fie preocupat de menținerea relațiilor pozitive cu elevii.

Eficiența comunicării suportive depinde prioritar de abilitațile cadrului didactic de a oferi elevului suport emoțional in situațiile de traume, de amenințare si de stres. De exemplu, este important ca elevul să știe că in situațiile de evaluare profesorul îi înțelege starea de anxietate, că nu-i este dușman și că îl va ajuta să valorifice tot ceea ce el știe.

Comunicarea asertivă . Inca de la vârstele cele mai mici, copiii pot observa dacă adulții implicați in educatia lor au încredere in capacitatea de a-și îndeplini rolul de părinte, profesor, model sau lider. In virtutea statutului de educator, elevii au anumite așteptari de la adult pe care-l pot percepe sau nu ca o autoritate. Cele mai multe dintre problemele de management al clasei sunt determinate de modul în care este înțeleasa relația de autoritate în câmpul educațional. A comunica asertiv înseamna a ști să exprimi sentimentele și convingerile tale, fără a ataca și jigni pe ceilalți. O persoană asertivă nu este agresivă, nu strigă la ceilalți, nu jignește, nu se ceartă, nu încalcă regulile existente si nu rezolvă conflictele si problemele prin dominare si violență.

Comunicarea verbală este definită ca un tip de comunicare în înteriorul căruia se utilizează limbajul articulat. Comunicarea verbală, care poate fi denumită orală sau directă, prin ea realizanduse un contact direct cu interlocutorul, în cazul dialogului, are un rol important in viata contemporană. Prin comunicarea verbală se realizează următoarele activități : obținerea și transmiterea de informații, elaborarea unor propuneri, exprimarea unor opinii convergente sau divergente, realizarea unei unități de vedere care să conducă la încheierea unor acorduri, convenții, contracte etc.

Comunicarea nonverbală reprezintă un element în sistemul comunicării umane și trebuie analizată ca atare , nu independent de comunicarea verbală. O bună comunicare între elevi și între profesor și elevi are efecte benefice pentru procesul educativ. Comunicarea nonverbală este cumulul de mesaje, care nu sunt exprimate prin cuvinte si care pot fi decodificate, creând înțelesuri Aceste semnale pot repeta, contrazice, înlocui, completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte.

Preview document

Managementul comunicării în clasa de elevi - Pagina 1
Managementul comunicării în clasa de elevi - Pagina 2
Managementul comunicării în clasa de elevi - Pagina 3
Managementul comunicării în clasa de elevi - Pagina 4
Managementul comunicării în clasa de elevi - Pagina 5
Managementul comunicării în clasa de elevi - Pagina 6
Managementul comunicării în clasa de elevi - Pagina 7
Managementul comunicării în clasa de elevi - Pagina 8
Managementul comunicării în clasa de elevi - Pagina 9
Managementul comunicării în clasa de elevi - Pagina 10
Managementul comunicării în clasa de elevi - Pagina 11
Managementul comunicării în clasa de elevi - Pagina 12
Managementul comunicării în clasa de elevi - Pagina 13
Managementul comunicării în clasa de elevi - Pagina 14
Managementul comunicării în clasa de elevi - Pagina 15
Managementul comunicării în clasa de elevi - Pagina 16
Managementul comunicării în clasa de elevi - Pagina 17
Managementul comunicării în clasa de elevi - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Managementul comunicarii in clasa de elevi.docx

Alții au mai descărcat și

Învățământul centrat pe elev. concepte, caracteristici, forme și metode de instruire specifice

Intoducere Adaptarea educaţiei intelectuale şi morale la posibilităţile mintale ale fiecărui copil este o revendicare imperioasă a psihologiei...

Competențele de comunicare ale copiilor preșcolari

Reprezentând modalitatea prin care indivizii pot interacționa, comunicarea este calea prin care ne putem împărtăși idei, sentimente, trăiri. Este...

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Manegementul clasei de elevi

Cursul MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI aparţine disciplinelor opţionale ale modulului psihopedagogic şi se studiază în al doilea semestru al anului...

Managementul Clasei de Elevi

Procesul educational este un proces instructiv-educativ dar si unul managerial, datorita faptului ca, activitatea este proiectata, organizata,...

Managementul comunicării și conflictului în clasa de elevi

1. Competența de comunicare în context educațional Competența de comunicare = atingerea nivelului de performanță care asigură emiterea și...

Didactica specialității

1. PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT- OBIECT DE STUDIU AL DIDACTICII Didactica, alături de teoria educației, reprezintă științele fundamentale ale educației...

Tehnici avansate de comunicație și negociere în educație - Teoria și metodologia evaluării

“Comunicarea este un proces, de regulă, intenţionat de transfer de informaţie şi înţelesuri între indivizi, grupuri, niveluri sau subcomponente...

Te-ar putea interesa și

Violența școlară - violența profesor-elev

CAPITOLUL 1 DEVIANŢA ŞCOLARĂ- ABORDARE GENERALĂ 1.1. Delimitarea conceptului de devianţă şcolară Devianţa şcolară este un fenomen care se...

Calitatea în Educație

MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Calitatea în educaţie înseamnă asigurarea pentru fiecare educabil a condiţiilor pentru cea mai bună, completă şi utilă...

Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit

INTRODUCERE În arhitectura generală a sistemelor de management la nivelul agenţilor economici, factorul uman ocupă un loc cu totul aparte....

Proiect Pedagogie

Clasa scolara e un grup de invatare care se aseamana, in multe privinte, cu un grup de munca dar are si cateva caracteristici proprii. Asemanarea...

Managementul Clasei de Elevi

I.1. Termenul de management Context teoretic Etimologia termenului de management (Cf. E. Joita, 2000) provenita din lat. manus-agere mâna,...

Comunicare

A.MANAGEMENT ŞI COMUNICARE 1. Psihopedagogia comunicării Comunicarea educaţională sau pedagogică estea cea care mijloceşte realizarea fenomenului...

Comunicarea Educațională

Atunci când vorbim despre educaţie, şi în special despre educaţia formală, trebuie să ne raportăm la noţiunea de comunicare umană în general şi...

Managementul comportamentului și al comunicării în context educațional

„Un management al clasei care asigură protejarea sănătății emoționale a elevilor și reducerea problemelor de disciplină contribuie la dezvoltarea...

Ai nevoie de altceva?