Comunicare

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 10981
Mărime: 286.29KB (arhivat)
Publicat de: Leana Drăgoi
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe POp

Extras din referat

A.MANAGEMENT ŞI COMUNICARE

1. Psihopedagogia comunicării

Comunicarea educaţională sau pedagogică estea cea care mijloceşte realizarea fenomenului educaţional in ansamblul său,indiferent de conţinuturile,nivelurile,formele sau partenerii implicaţi.Faţă de aceasta,comunicarea didactică apare ca formă particulară,obligatorie in vehicularea unor conţinuturi determinate,specifice unui act de invaţare sistematica,asistată.Din perspectiva educatiei formale,comunicarea didactică constituie baza procesului de predare-asimilare a cunoştinţelor,în cadrul instituţionalizat al şcolii şi intre parteneri cu status-roluri determinate:profesori-elevi/studenţi etc.

Atât comunicarea educaţională,cat şi cea didactică pot fi considerate forme ale fenomenului extrem de complex şi dinamic al comunicarii umane.

În acceepţiunea sa cea mai profundă,comunicarea poate fi definita ca relaţie bazată pe co-împartăşirea unei semnificaţii.Dacă informaţia este premisa absolut necesară unui act de comunicare,ea nu este insă şi suficientă.Absenţa înţelegerii informaţiei si a cadrului relaţional,care îi ghidează şi fixează sensul şi semnificaţia,anulează ,,starea de comunicare”.

În esenţă a comunica înseamnă ,,a face cunoscut, a da de ştire, a informa, a înştiinţa, a spune” sau despre oameni, comunităţi sociale etc. – “a fi în legătură, în contact cu”; “a vorbi cu”, “a fi în legătură cu... a duce la..”.A comunica inseamnă cu mult mai mult decât a stapani cuvintele;putem vorbi fara a comunica si să ne impartaşim celorlalţi fara a rosti nici un cuvânt.Prin natura misiunii sale,omul şcolii este obligat să conştientizeze aceasta şi să acţioneze ca un profesionist al comunicării(Ollivier,B., 1992; Romano,C.ş.a, 1987).Absenţa intenţiei comunicative nu anulează comunicarea.Nehotarârea,neliniştea,blazarea,neputinţa etc. le transmitem elevilor chiar şi atunci cand nu o dorim.Ele se încorporează in baza relaţională care,vom vedea,filtrează mesajul didactic centrat pe conţinuturile disciplinei.Aceasta şi face ca profesorii diferiţi,cu aceiaşi clasă şi chiar la aceeiaşi temă,să obţină reziltate diferite.

Comunicarea,ca forma de interacţiune,presupune câştigarea şi activarea competenţei comunicaţionale,care este deopotrivă aptitudinală şi dobândită.Absenţa acesteia sau prezenţa ei defectuasă explică,de cele mai multe ori,eşecul sau dificultăţiile pe care profesori,foarte bine pregătiţi in domeniul specialităţii lor,le au sistematic in munca cu generaţii şi generaţii de elevi.A fi profesor inseamna a avea cunoştiinte de specialitate temeinice)premisă necesară dar nu şi suficientă=,dar şi a avea capacitatea de a le ,,traduce” didactic sau,astefl spus,posibilitatea de a şti ce,cât,cum,când,in ce fel,cu ce,cui etc.,oferi.

a. Forme ale comunicarii umane

Faptul că a comunica este un fenomen atât de universal, firesc, cotindian şi natural ne poate face sa nu conştientizăm totdeauna deosebita sa complexitate.O scurta incursiune analitică poate oferi câteva repere orientative şp,mai ales,poate crea baza abordării implicaţiilor psihopedagogice ale procesului de comunicare.

În sistemul lumii vii,comunicarea atinge,in forma sa umană,un punct maxim.Se are in vedere atat complexitatea procesului,formele,conţinuturile şi nivelurile comunicării,cât şi diversitatea codurilor,canalelor,situaţiilor,modalitătilor in care ea se produce.

Fiind un fenomen atât de plurideterminat,comunicarea admite o taxonomie largă,cu o diversitate de criterii-repere,în tabelul urmator ,cu titlu de exemplificare,fiind semnalate doar câteva posibilităţi:

Criterii Forme Precizări

1. Parteneri a) c. intrapersonală

- cu sine(monologul interior sau verbalizat)

b) c. interpersonală - între doua persoane

c) c. în grup mic - in cazul unei relaţii grupale de tip ,,faţă în faţă”

d) c. publică - auditoriul este un public larg,in relaţie directă(conferinţe,miting) sau indirectă(yiar,TV) cu emiţătorul

2. Statutul interlocutorilor a) c. verticală - între parteneri care au statute inegale(elev-profesor)

b) c. orinzontală - între parteneri care au statute egale(elev-elev)

3. Codul folosit a) c. verbală -fac obiectul analiyei subcapitolului despre aceste forme ale comunicării

b) c. paraverbală

c) c. nonverbală

d) c. mixtă

4. Finalitatea actului comunicativ a) c. accidentală Fac obiectul analizei subcapitolului despre aceste forme ale coomunicării

b) c. subiectivă

c) c. instrumentală

5. Capacitatea autoreglării a) c. lateralizată - fara feed-back(comunicarea prin film,radio etc.,forme care nu admit interacţiunea instantanee)

b) c. nelateralizată - cu feed-back concomitent,determinat de prezenţa interacţiunii emiţător-receptor

6. Natura conţinutului a) c. referenţială - vizează un anumit adevăr(ştiinţific sau de altă natură) care fac obiectul expres al mesajului

b) c. operaţional-metodologocă - vizează înţelegerea acelui adevăr ,felul în care trebuie operat,mental sau practic,pentru ca adevărul transmis sa fie descifrat

c) c. atitudinală - valorizează cele transmise, situaţia comunicării şu partenerul

a.1 Comunicarea verbală,paraverbală şi nonverbală

• Comunicarea verbala(CV)

Informaţia este codificată şi transmisă prin cuvânt si prin tot ce ţine de acesta sub aspect fonetic,lexical,morfo-sintactic.Este cea mai studiată forma a comunicării,este specific umană,are formă orală şi/sau scrisă,iar in funcţie de acestea,utilizează canalul auditiv şi/sau vizual.Permite formularea,înmagazinarea şi transmiterea unor conţinuturi extrem de complexe.Multă vreme a fost studiată ca manieră dominant-exclusivă a comunicarii.faptul s-a recuperat şi asupra modelului studierii comunicării didactice.

Preview document

Comunicare - Pagina 1
Comunicare - Pagina 2
Comunicare - Pagina 3
Comunicare - Pagina 4
Comunicare - Pagina 5
Comunicare - Pagina 6
Comunicare - Pagina 7
Comunicare - Pagina 8
Comunicare - Pagina 9
Comunicare - Pagina 10
Comunicare - Pagina 11
Comunicare - Pagina 12
Comunicare - Pagina 13
Comunicare - Pagina 14
Comunicare - Pagina 15
Comunicare - Pagina 16
Comunicare - Pagina 17
Comunicare - Pagina 18
Comunicare - Pagina 19
Comunicare - Pagina 20
Comunicare - Pagina 21
Comunicare - Pagina 22
Comunicare - Pagina 23
Comunicare - Pagina 24
Comunicare - Pagina 25
Comunicare - Pagina 26
Comunicare - Pagina 27
Comunicare - Pagina 28
Comunicare - Pagina 29
Comunicare - Pagina 30
Comunicare - Pagina 31
Comunicare - Pagina 32
Comunicare - Pagina 33
Comunicare - Pagina 34
Comunicare - Pagina 35
Comunicare - Pagina 36
Comunicare - Pagina 37
Comunicare - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Comunicare.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea didactică în învățământul preșcolar

INTRODUCERE Actualitatea şi gradul de cercetare a temei. Volumul imens de informaţie de care dispune azi omenirea şi ritmul alert în care aceasta...

Cunoașterea Omului și Calitatea Comunicării

ARGUMENT Principiile cunoaşterii omului sunt de aşa natură încât să nu permită generarea unei prea mari înfăptuiri şi trufii. Dimpotrivă,...

Feed-back-ul în eficientizarea comunicării didactice

Comunicarea didactica este o comunicare instrumentală, direct implicată în sustinerea unui proces de învătare. (Iacob, 1998, p. 235) Scopul său...

Psihicul și Caracteristicile Acestuia

Dictonul socratic „nosce te ipsum” („cunoaste-te pe tine însuti”) reprezinta un punct de plecare în dezvoltarea ulterioara a stiintelor. Socrate,...

Management și Disciplină în Clasa de Elevi

I . „ȘCOALA-DISCIPLINĂ”.CONCEPTE Educaţia este o acţiune organizată care presupune, cu necesitate, acceptarea şi respectarea unor cerinţe, reguli...

Handicapul de Limbaj

Constituirea logopediei Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu...

Te-ar putea interesa și

Marketing și Comunicare on-line

Introducere Lucrarea de faţă este o încercare de analiză a desfăşurării şi importanţei activităţii de marketing şi comunicare în domeniul on-line....

Comunicarea non-verbală

1. Comunicarea „În general, se vorbeşte de comunicare de fiecare dată cand un sistem respectiv o sursă influenteaya un alt sistem, in speta un...

Tehnici de Comunicare

1. INTRODUCERE Atmosfera sau conditiile in care se realizeaza schimbul de informatii, idei si sentimente intr-un colectiv determina masura in care...

Comunicare Organizațională

CAP. I. GENERALITĂŢI Organizaţia este un sistem deschis, adaptiv, ţinând seama de faptul că este o componentă a unor sisteme mai mari cu care are...

Comunicarea în Campania Electorală

Argument Sfârşitul anului 2009 a fost marcat de alegerile prezidenţiale din România. Acestea au fost primele alegeri prezidenţiale din România...

Comunicarea în Situații de Criză

INTRODUCERE Omul este prin esenta o fiinta bio-psiho-sociala.Aflat mereu în cautarea unor raspunsuri ,supus mereu îndoielilor, omul a încercat...

Tehnici de Comunicare Audivizuala - Marketing Audioviziual

INTRODUCERE Astăzi, când suntem martorii unor transformări extraordinare care au loc în societatea românească, este important pentru dezvoltarea...

Un Model de Comunicare Interna?

Introducere Una dintre cele mai importante activitati din zilele noastre este comunicarea. Ea este însa cu atât mai importanta pentru oranizatii....

Ai nevoie de altceva?