Opțional clasa a III-a

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 10848
Mărime: 1.29MB (arhivat)
Publicat de: Alida H.
Puncte necesare: 7

Extras din proiect

„Pentru mine, limba română e distanța dintre inimă și umbra ei, care se numește suflet.” (Fănuș Neagu)

Plecând de la acest citat, scris de către Fănuș Neagu, putem spune că limba unui popor este însăși esența vieții acestuia, este oglinda în care sufletul omenesc își dezvăluie chipul, este primul dar dumnezeiesc pentru a fi călăuza omului chiar de la începuturi (din pruncie), până în eternitate. Poți fi călător purtat de dor ”în patria de cuvinte”, poți să fii căutător de comori în povești sau poți să zbori pe aripile poeziei. Fiecare cuvânt, reprezintă pe paginile de hârtie, câte un pas pe cărarea Infinitului. Cuvintele sunt flori ale gândului, cu ajutorul cărora oamenii reușesc să intre pe tărâmul cunoașterii și al comunicării. Un tărâm bine cunoscut de unii oameni, dar destul de străin pentru majoritatea. Cu fiecare cuvânt, cu fiecare propoziție citită, scrisă, fiecare om doritor, reușește să afle calea spre adevărata comoară. Aceasta din urmă este abilitatea de a exprima și de a interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii, atât în formă orală, cât și scrisă (ascultare, vorbire, citire și scriere), și de a interacționa lingvistic adecvat și creativ, în diverse contexte sociale și culturale: în educație și formare, la școală, la muncă, acasă și în timpul liber. Este foarte important să ne exprimăm și să scriem corect, numai astfel vom fi ascultați și înțeleși. Pentru a reuși acest deziderat trebuie să pornim de la a citi cât mai multe lecturi și bogăția de sensuri s-o folosim pentru a crea cele mai frumoase texte.

Prin lectură elevii sunt conduși să-și formeze capacitatea de a surprinde, de a descoperi conținuturi și forme ale realității, exprimate într-o multitudine de modalități de expresie, de a le asocia unele cu altele, ceea ce le permite să-și extindă astfel aria cunoașterii, însă textele literare și nonliterare conțin ortograme, pe care un școlar mic nu le poate învăța apelând la normele de specialitate ale limbii, dar este nevoit să le respecte. Disciplina opțională ”Prieteni cu limba maternă (română)” formează capacități de receptare și de exprimare orală și scrisă, cultivă creativitatea literar-artistică și dezvoltă latura moral-estetică a personalității elevilor. Cu ajutorul tablelor interactive de care dispune școala lecțiile devin mai atractive, copiii participând cu plăcere la activitățile propuse. Consider că disciplina opțională trebuie să fie o permanentă strădanie de a-l învăța pe elev cum să învețe, cum să privească cartea ca pe un minunat și statornic prieten, ca pe un real instrument de lucru, căci, Bertrand Schwartz amintește în scrierea sa, că:„ există o adevărată prăpastie între a ști să citești și a ști să înveți, a ști să exploatezi lecturile, adică a te sluji cum trebuie de acest

mijloc specific care este textul tipărit.”(Bertrand Schwartz ,Educația mâine, Editura didactică și pedagogică,1976).

Închei acest argument, cu un citat reprezentativ cu cele menționate mai sus, scris de către Nicolae Iorga: „Să înveți pentru tine, dar să știi pentru toți!”

Bibliografie

- Bertrand Schwartz, Educația mâine, Editura didactică și pedagogică,1976;

- Ministerul Educației Naționale, Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura româna, clasele a III-a - a IV-a, ordinul M.E.N. nr. 5003/2.12.2014;

- Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la școlarii mici - suport de curs ICOS;

- Maria Raicu, Cetatea de cuvinte compuneri pentru clasa a III-a, Editura Ars Libri, 2014;

- Mihaela Șerbănescu, Larisa Bodescu, Gabriela Drăcman, Gabriela Georgeta Pescaru, Manuela Dumitrescu, Comunicare în limba română,clasele a II-IV a, Editura Tiparg, 2016;

- Povești, povestiri de Ion Creangă, Mihail Sadoveanu, Frații Grimm și Hans Christian Andersen în format text, audio, mp3 și video;

Preview document

Opțional clasa a III-a - Pagina 1
Opțional clasa a III-a - Pagina 2
Opțional clasa a III-a - Pagina 3
Opțional clasa a III-a - Pagina 4
Opțional clasa a III-a - Pagina 5
Opțional clasa a III-a - Pagina 6
Opțional clasa a III-a - Pagina 7
Opțional clasa a III-a - Pagina 8
Opțional clasa a III-a - Pagina 9
Opțional clasa a III-a - Pagina 10
Opțional clasa a III-a - Pagina 11
Opțional clasa a III-a - Pagina 12
Opțional clasa a III-a - Pagina 13
Opțional clasa a III-a - Pagina 14
Opțional clasa a III-a - Pagina 15
Opțional clasa a III-a - Pagina 16
Opțional clasa a III-a - Pagina 17
Opțional clasa a III-a - Pagina 18
Opțional clasa a III-a - Pagina 19
Opțional clasa a III-a - Pagina 20
Opțional clasa a III-a - Pagina 21
Opțional clasa a III-a - Pagina 22
Opțional clasa a III-a - Pagina 23
Opțional clasa a III-a - Pagina 24
Opțional clasa a III-a - Pagina 25
Opțional clasa a III-a - Pagina 26
Opțional clasa a III-a - Pagina 27
Opțional clasa a III-a - Pagina 28
Opțional clasa a III-a - Pagina 29
Opțional clasa a III-a - Pagina 30
Opțional clasa a III-a - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Optional clasa a III-a.pdf

Alții au mai descărcat și

Opțional Grupa mijlocie - Trenulețul cu povești

Denumire opțional: “Trenulețul cu povești” Tipul opționalului: la nivelul unui domeniu experiențial; Domenii experiențiale vizate: domeniul limbă...

Programă pedagogie - opțional - educație pentru pace

ARGUMENT Educatia pentru pace poate fi privita ca o parte intermediara între teorie (studiul pacii si al conflictelor) si practica (educatie...

Proiect de programă pentru opțional - Trenulețul cu povești

- FIȘĂ DE AVIZARE - A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPȚIONAL Institutia de invatamant: „Gradinita cu Program Prelungit "Neghinita” Cluj-Napoca...

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Preșcolaritate

Prescolaritatea sau vârsta de aur a copilariei înregistreaza progrese mari în ceea ce priveste dezvoltarea fizica si psihica. Pentru a observa...

Curriculum la Decizia Școlii în Mediu Incluziv

Tema I – Bune practici în elaborarea curriculum-ului la decizia şcolii în urma consultării comunităţii: 1. De ce sunt necesare opţionalele ?...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Te-ar putea interesa și

Utilizarea metodelor interactive în vederea optimizării predării - învățării științelor naturii în ciclul primar

1.INTRODUCERE Daca te poarta gandul peste un an, seamănă un ogor. Dacă te poartă peste zece ani, sădește un pom. Dacă te poartă gândul peste...

Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă

Argument În lucrarea de față mi-am propus să abordez tema ,,Cântecul epic sau ,,balada populară"-sursă de inspirație pentru literatura cultă",...

Sinteza planului de afacere

Scopul perezentului plan de afacere este de a analiza în detaliu condiţiile existente pe piaţa acestui tip de serviciu, în vedrea implementării...

Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015

I. Introducere În zilele noastre, tehnologia s-a dezvoltat foarte mult odată cu dezvoltarea de aplicații în domeniile industriale și mai ales...

Proiecte de educație ecologică în Județul Bistrița Năsăud

INTRODUCERE De ce se pune accent pe educaţie de mediu? Pentru că, în prezent, mai mult de 5.3 miliarde de oameni folosesc (abuzând deseori, cu...

Portofoliu de Evaluare Finală

1. Fişă de consiliere privind rezolvarea unei probleme cu care se confruntă un elev 81 2. Fişă pentru orientarea în carieră 83 IX. Proiect de...

Învățământul Primar

CAP. I. Introducere 1.1. Învăţământul primar în contextul actual „Formarea şi dezvoltarea profilului moral cu dimensiune axiologică a...

Managementul resurselor umane - studiu de caz - organizația școlară

I. RESURSE „CALDE” - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1.Principalele activităţi din domeniul managementului resurselor umane Schimbările profunde...

Ai nevoie de altceva?