Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 23725
Mărime: 242.33KB (arhivat)
Publicat de: Paul Iorga
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Iolanda Tobolcea
LUCRAREA A FOST PREZENTAT IN CADRUL FACULTATII AL.I . CUZA. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA.

Cuprins

 1. Cuprins
 2. Cap.1 Motivaţia din perspectiva organizaţională
 3. 1.1.Delimitări conceptuale
 4. 1.2.Forme ale motivaţiei
 5. 1.3.Teorii ale motivaţiei
 6. 1.3.1. Teorii de conţinut, bazate pe nevoi
 7. 1.3.2.Teorii procesuale
 8. 1.4. Metode şi tehnici de stimulare a motivaţiei
 9. 1.5. Motivaţie şi performanţă
 10. Cap.2 Satisfacţia în muncă
 11. 2.1.Definirea satisfacţiei
 12. 2.2.Teorii ale satisfacţiei în muncă
 13. 2.3.Dimensiunile satisfacţiei în muncă
 14. 2.4.Consecinţele insatisfacţiei în muncă
 15. 2.5. Stresul – factor perturbator al satisfactiei in munca
 16. 2.6.Relaţia dintre locul de muncă şi satisfacţia în muncă
 17. Cap.3.Personalul din centrele de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi
 18. 3.1.Caracterizare generală a unui astfel de centru
 19. 3.2.Cadrele unui centru de îngrijire
 20. 3 .3.Raporturile dintre cadre centrului şi pacienţi internaţi
 21. Cap.4 Demers investigativ
 22. 4.1.Obiective
 23. 4.2.Ipoteze
 24. 4.3.Metode de cercetare
 25. 4.3.Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor
 26. 4.4.Bibliografie
 27. 4.5.Anexe

Extras din proiect

Introducere

Una din întrebările fundamentale care îi preocupă pe specialiştii în domeniul psihologiei organizaţionale, dar şi pe manageri este ,, De ce sunt oamenii motivaţi să facă ceva?”. Câteva posibile răspunsuri privind diferitele motive pentru care oamenii se angajează în diferite acţiuni ar fi: dorinţa intrinsecă de a obţine ceva, comparaţia socială, presiunea socială, aspiraţiile personale, probabilitatea de a avea succes, obişnuinţa, creşterea stimei de sine (Warr, apud Furnham, 1997).

Problema motivaţiei este esenţială pentru activitatea umană, pentru înţelegerea şi explicarea comportamentului organizaţional al omului. Scopurile organizaţiilor pot fi atinse doar prin eforturile comune ale membrilor lor. Una din condiţiile pentru care unele organizaţii sunt mai eficiente şi mai productive decât altele o reprezintă calitatea şi cantitatea eforturilor depuse de angajaţi, eforturi care sunt legate de motivaţie. Pentru a lucra bine, oamenii trebuie să fie puternic implicaţi în munca lor şi dornici să atingă anumite scopuri, de la cele mai simple (dorinţa de a face rost de bani sau de a ajunge mai repede acasă) până la cele mai complexe şi utile organizaţiei (de a realiza lucruri importante, de a găsi metode noi şi eficiente de muncă, de a face ceea ce le produce plăcere).

Organizaţiile constituie, din perspectiva teoriilor motivaţionale, cadrul general şi necesar în care pot fi satisfăcute o seire de trebuinţe psihologice fundamentale, dintre care cele mai multe au un accentuat caracter psiho-relaţional : nevoia de afiliere şi integrare socială, nevoia de recunoaştere, de prestigiu şi de participare la decizii, nevoia de comunicare pozitivă, etc. În cazul acestui complex sistem motivaţional, trebuinţele materiale nu reprezintă decât unul dintre elemente, a cărui semnificaţie psihologică este determinată în mare măsură de gradul şi de modul de satisfacere a celorlalte trebuinţe. Astfel, conceptul de homo economicus, motivat multidimensional de interese materiale este înlocuit cu acela de om complex, motivat multidimensional, în care contextul relaţional oferit de organizaţie şi climatul climatul psihosocial interior resemnifică toate aspectele vieţii şi activităţii din cadrul acesteia.

În cadrul organizaţiilor interferează şi se condiţionează trei categorii de factori motivaţionali :

a) factori specifici structurii motivaţionale individuale, cu valoare infrastructurală (trebuinţe, motive, interese şi aspiraţii specifice unei persoane) ;

b) factori motivaţionali de grup, generaţi şi modelaţi prin intermediul proceselor psihosociale de grup şi care se manifestă exclusiv în acest cadru) ;

c) factori motivaţionali generaţi exclusiv ca urmare a apartenenţei la o anumită organizaţie, cu o valoare suprastructurală în raport cu celelalte două categorii, pe care le influenţează selectiv, în funcţie de poziţia ocupată la un moment dat în cadrul sistemului.

Fiecare persoană vine în cadrul unei organizaţii cu o structură motivaţională proprie, dar care se adaptează şi se ajustează în contextul interacţiunilor grupale. Are loc o polarizare şi o vectorizare a factorilor motivaţionali individuali pe criterii de convergenţă, complementaritate sau chiar divergenţă, însă pe fondul unei interdependenţe şi stabilităţi relative care ne face să vorbim despre o structură motivaţională grupală. Pe măsură ce organizaţia se maturizează, această structură integrează noi elemente care ţin de caracteristicile generale ale sistemului şi de poziţia pe care o ocupă în raport cu alte organizaţii şi instituţii sociale. Nu este posibilă înţelegerea modului de funcţionare a grupurilor primare şi secundare subiacente organizaţiilor fără a lua în considerare articularea şi armonizarea factorilor motivaţionali individuali în cadrul unei structuri globale, context în care sistemul îşi îndeplineşte una din fucţiile sale principale : satisfacerea diferenţiată a trebuinţelor membrilor săi. Din unele observaţii realizate s-a constatat, faptul că momentul constituirii structurii motivaţionale precede într-o oarecare măsură închegarea structurilor de autoritate şi a celor afective, în raport cu care joacă rolul unei infrastructuri, alături de structura sarcinii.

Corelativ vectorilor motivaţionali se manifestă şi atitudinile interpersonale, cele faţă de activitate şi organizaţie ca întreg, astfel că, odată cu maturizarea sistemului se poate vorbi de o structură

motivaţional - atitudinală care exprimă cu mare fidelitate raporturile intra şi intergrupale, capacitatea sarcinii de a polariza eforturile membrilor, funcţionalitatea sistemului de conducere, coeziunea organizaţională, potenţialitatea de conflict intern.

Zlate (1981) considera că o bună cunoaştere a fenomenelor motivaţionale a membrilor unei organizaţii se poate dovedi utilă pe următoarele direcţii :

• a explicării şi înţelegerii diverselor comportamente organizaţionale ale oamenilor ;

• a prevenirii sau ameliorării unor comportamente datorate intrării în funcţiune a diferitelor tipuri de motivaţii ;

• a stimulării creşterii motivaţiei şi a evitării pierderii ei, contribuind astfel la maximizarea eficienţei organizaţiilor. (Cristea, 2001)

În determinarea structurii motivaţional-atitudinale faţă de muncă din cadrul organizaţiei în care activez ca psiholog am pornit de la o analiză detaliată a factorilor motivaţionali potenţiali referitori la caracteristicile sarcinilor de muncă, condiţiile fizice şi materiale necesare desfăşurării activităţii, stilul de conducere, calitatea raporturilor umane, recunoaşterea meritelor, posibilităţile de promovare, renumeraţie, siguranţa locului de muncă, flexibilitatea administrativă, sancţiunile şi recompensele aplicate. Acest repertoriu de factori motivaţionali a fost corelat cu o estimare teoretică a ponderii pe care aceştia o au în contextul unei optime funcţionări a organizaţiei. Pe această bază, am elaborat un chestionar, în care solicit respondenţilor ierarhizarea factorilor după importanţa pe care aceştia le-o acordă, exprimarea atitudinii faţă de condiţiile de muncă, stilul de conducere, comunicarea la locul de muncă, satisfacţia în muncă, obiectivitatea evaluării profesionale, deschiderea la schimbări. Prin interpretarea datelor obţinute am determinat structurile motivaţionale care acţionează la nivelul fiecărui grup de muncă, acestea avînd o valoare prognostică şi corectivă, în ceea ce privesc performanţele sau funcţionarea generală a organizaţiei.

Preview document

Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 1
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 2
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 3
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 4
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 5
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 6
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 7
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 8
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 9
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 10
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 11
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 12
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 13
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 14
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 15
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 16
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 17
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 18
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 19
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 20
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 21
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 22
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 23
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 24
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 25
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 26
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 27
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 28
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 29
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 30
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 31
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 32
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 33
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 34
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 35
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 36
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 37
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 38
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 39
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 40
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 41
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 42
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 43
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 44
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 45
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 46
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 47
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 48
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 49
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 50
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 51
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 52
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 53
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 54
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 55
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 56
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 57
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 58
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 59
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 60
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 61
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 62
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 63
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 64
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 65
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 66
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 67
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 68
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 69
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 70
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 71
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 72
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 73
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 74
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 75
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 76
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 77
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 78
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 79
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 80
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 81
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 82
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 83
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 84
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 85
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 86
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 87
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 88
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 89
Motivația și Satisfacția Cadrelor care Lucrează cu Persoane cu Dizabilități - Pagina 90

Conținut arhivă zip

 • Motivatia si Satisfactia Cadrelor care Lucreaza cu Persoane cu Dizabilitati.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală

INTRODUCERE Actualitatea temei este reprezentată de problema persoanei cu dizabilitate intelectuală care reprezintă o categorie a populaţiei cu o...

Stresul la Cadrele Didactice

INTRODUCERE Profesiunea de cadru didactic (educator, profesor) este complexă şi nobilă prin misiunea pe care o are de îndeplinit: formarea unei...

Formarea la adolescenți a abilităților de rezolvare constructivă a conflictelor

Introducere. Motto:”A înţelege adolescenţii şi a-i proteja înseamnă a descifra viitorul, a-i pregăti,a le deschide căile neîntreruptului...

Consiliere

1. Integrarea consilierii în activitatea asistentului social a. Definitia asistentei sociale; nivelele si dimensiunile sale b. Strategii...

Psihicul și Caracteristicile Acestuia

Dictonul socratic „nosce te ipsum” („cunoaste-te pe tine însuti”) reprezinta un punct de plecare în dezvoltarea ulterioara a stiintelor. Socrate,...

Handicapul de Limbaj

Constituirea logopediei Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu...

Ai nevoie de altceva?