Politică socială și de ocupare

Proiect
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 17996
Mărime: 68.85KB (arhivat)
Publicat de: Liana State
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. I. Concepte de baza privind politica sociala 1
 2. II. Punerea in practica a politicii sociale europene 4
 3. III. Rolul partenerilor sociali 5
 4. IV. Rolul Tratatului de la Amsterdam pentru politica sociala 8
 5. V. Strategia de la Lisabona si modernizarea politicii sociale 10
 6. Agenda politicii sociale 12
 7. VI. Protectia sociala in UE 13
 8. VII. Metode deschise de coordonare in domeniul protectiei sociale 15
 9. VIII. Politica UE privind egalitatea dintre barbate si femei 17
 10. IX. Politica sociala si extinderea Uniunii Europene 21
 11. X. Bibliografie 22
 12. Partea a II-a
 13. I. Organizarea politicii sociale in Romania 24
 14. 1. Domeniul pietei fortei de munca (inclusive somajul) si al politicilor salariale 24
 15. 2. Domeniul pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale 26
 16. 3. Domeniul asistentei sociale si politicilor familiale 27
 17. 4. Domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca 28
 18. II. Transpunerea aquis-ului comunitar 29
 19. III. Evolutia politicii sociale a Romaniei in perioada 2007-2013 32
 20. IV. Bibliografie 45
 21. Partea a III-a
 22. Concluzii 46

Extras din proiect

Partea I

I. Concepte de baza privind politica sociala

Politica socială a statului reprezintă un ansamblu de scopuri şi instrumente de analiză prin care puterea publică realizează afectarea normativă a resurselor publice şi a distribuirii veniturilor în perspectiva umanistă a dreptăţii sociale. Politica socială urmăreşte rezolvarea marilor probleme sociale legate de sănătate, educaţie, locuinţe şi se realizează prin intervenţia statului asupra următoarelor categorii de beneficiari: familii cu mulţi copii fără susţinere materială, copii orfani, persoane aflate în incapacitate de muncă definitiv sau temporar, persoane vârstnice etc. În general, nu se poate elabora “o listă universală” de componente ale politicii sociale asupra cărora statul doreşte şi poate să acţioneze prin intermediul politicii sociale deoarece aceasta cuprinde o arie mai largă sau mai restrânsă de obiective sociale determinată de organizarea societăţii, în general şi în funcţie de politica promovată de partidul de guvernământ şi mecanismele politice specifice acestuia.

În lucrarea sa cu privire la problematica politicii sociale, T.H.Marshall, considera că scopul declarat al politicii sociale este bunăstarea. Pornind de la această premisă, în condiţiile actuale ale dezvoltării societăţii principalele obiective urmărite de politica socială, sunt:

o promovarea unor servicii publice: sănătate, educaţie, siguranţă socială, cultură etc.;

o protecţia unor segmente ale populaţiei aflate în dificultate prin intermediul sistemului asigurărilor sociale şi a sistemului asistenţei sociale;

o asigurarea unor condiţii sociale considerate a fi importante pentru dezvoltarea socială generală: creşterea solidarităţii sociale, promovarea intereselor familiei şi a copilului, etc.

Politica socială poate interveni şi în alte domenii cum ar fi: aplicarea unor măsuri de reglementare a proceselor cu efecte nocive asupra mediului ambiant sau la nivel microeconomic prin intermediul instituţiilor locale poate influenţa sau urmări rolul şi activitatea sindicatelor sau protecţia angajaţilor (durata zilei de muncă, dreptul la condiţii corespunzătoare de muncă etc.).

Politica socială a UE este formată dintr-un set de politici complementare, ce s-au dezvoltat şi multiplicat pe parcursul timpului şi care acţionează în acele sectoare de activitate ce afectează sau generează gradul de bunăstare individuală şi socială. Permanenta preocupare a comunităţii europene pentru aspectele de politică socială - începută cu Tratatul de Roma (1957) - a dus, în timp, la crearea unui „model social european”. Unul din momentele cele mai importante ale evoluţiei acestui model se situează în jurul anului 2000, când se face trecerea de la o abordare bazată pe minimizarea consecinţelor sociale negative ale schimbării structurale, la o abordare ce are în vedere modernizarea sistemului social european şi investiţia în capitalul uman– altfel spus, se trece de la o abordare cantitativă (minimizarea consecinţelor) la una calitativă (investiţia în oameni). De asemenea¸ o caracteristică importantă a politicii sociale este delegarea responsabilităţilor de atingere a obiectivelor comunitare către Statele Membre.

Deşi preocuparea pentru aspectele sociale la nivel comunitar este prezentă încă de la începuturile acesteia, iar instrumente de politică socială au fost înfiinţate timpuriu (crearea Fondului Social European în 1958), din punct de vedere programatic politica socială debutează odată cu adoptarea, în 1989, a Cartei comunitare a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor (cunoscută şi drept Carta Socială).

Carta Socială reflectă preocuparea pentru dimensiunea socială a politicilor comunitare în contextul construcţiei pieţei unice europene şi a fost elaborată în urma unui proces de consultare a părţilor interesate (reprezentanţi ai angajatorilor, lucrătorilor, liber profesioniştilor, fermierilor, etc.). Important de menţionat este că, deşi în faza de proiect se prefigura o soluţie la nivel comunitar, documentul final accentuează rolul şi responsabilităţile SM în direcţia aplicării şi respectării drepturilor sociale fundamentale: libera circulaţie a muncitorilor, angajarea şi salarizarea, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă, protecţia socială, libertatea de asociere şi negocierea colectivă, formarea profesională, tratamentul egal al bărbaţilor şi femeilor, protecţia sănătăţii şi siguranţa la locul de muncă, protecţia copiilor, adolescenţilor, persoanelor în vârstă şi a persoanelor cu handicap, precum şi informarea, participarea şi consultarea lucrătorilor în probleme ce îi afectează direct. Carta a fost semnată în decembrie 1989 de către 11 state membre (SM), singura excepţie fiind Marea Britanie – care a semnat în 1998. Pasul următor în programarea politicii sociale este reprezentat de Cartea Verde (Green Paper) - documentul care a lansat procesul de dezbatere asupra viitorului politicilor sociale la nivel comunitar (1993), în vederea elaborării Cărţii Albe (White Paper) în 1994. Liniile de discuţie identificate prin Cartea Verde privesc:

- priorităţile commune tuturor SM în domeniile pieţei muncii, formării profesionale şi protecţiei sociale;

- îmbunătăţirea situaţiei ocupării forţei de muncă;

- accelerarea progresului în crearea unui sistem de producţie bazat pe calitate;

- stimularea solidarităţii şi integrării sociale;

- lupta împotriva sărăciei şi excluderii sociale;

- piaţa unică şi libera circulaţie a persoanelor;

- promovarea egalităţii de şanse pentru bărbaţi şi femei;

- sprijinirea dialogului social;

- coeziunea economică şi socială;

Preview document

Politică socială și de ocupare - Pagina 1
Politică socială și de ocupare - Pagina 2
Politică socială și de ocupare - Pagina 3
Politică socială și de ocupare - Pagina 4
Politică socială și de ocupare - Pagina 5
Politică socială și de ocupare - Pagina 6
Politică socială și de ocupare - Pagina 7
Politică socială și de ocupare - Pagina 8
Politică socială și de ocupare - Pagina 9
Politică socială și de ocupare - Pagina 10
Politică socială și de ocupare - Pagina 11
Politică socială și de ocupare - Pagina 12
Politică socială și de ocupare - Pagina 13
Politică socială și de ocupare - Pagina 14
Politică socială și de ocupare - Pagina 15
Politică socială și de ocupare - Pagina 16
Politică socială și de ocupare - Pagina 17
Politică socială și de ocupare - Pagina 18
Politică socială și de ocupare - Pagina 19
Politică socială și de ocupare - Pagina 20
Politică socială și de ocupare - Pagina 21
Politică socială și de ocupare - Pagina 22
Politică socială și de ocupare - Pagina 23
Politică socială și de ocupare - Pagina 24
Politică socială și de ocupare - Pagina 25
Politică socială și de ocupare - Pagina 26
Politică socială și de ocupare - Pagina 27
Politică socială și de ocupare - Pagina 28
Politică socială și de ocupare - Pagina 29
Politică socială și de ocupare - Pagina 30
Politică socială și de ocupare - Pagina 31
Politică socială și de ocupare - Pagina 32
Politică socială și de ocupare - Pagina 33
Politică socială și de ocupare - Pagina 34
Politică socială și de ocupare - Pagina 35
Politică socială și de ocupare - Pagina 36
Politică socială și de ocupare - Pagina 37
Politică socială și de ocupare - Pagina 38
Politică socială și de ocupare - Pagina 39
Politică socială și de ocupare - Pagina 40
Politică socială și de ocupare - Pagina 41
Politică socială și de ocupare - Pagina 42
Politică socială și de ocupare - Pagina 43
Politică socială și de ocupare - Pagina 44
Politică socială și de ocupare - Pagina 45
Politică socială și de ocupare - Pagina 46
Politică socială și de ocupare - Pagina 47
Politică socială și de ocupare - Pagina 48
Politică socială și de ocupare - Pagina 49
Politică socială și de ocupare - Pagina 50
Politică socială și de ocupare - Pagina 51
Politică socială și de ocupare - Pagina 52
Politică socială și de ocupare - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Politica Sociala si de Ocupare.doc

Alții au mai descărcat și

Prezentare Microsoft Excel

PREZENTARE EXCEL COMPONENTELE FERESTREI EXCEL FORMATAREA TEXTELOR SI CALCULE IN EXCEL CREAREA DIAGRAMELOR IN EXCEL Diagramele ofera o imagine...

Aplicatile Windows

Meniul Accesories din Start Menu, Programs este un meniu care se creeaza înca de la instalarea sistemului Windows, si contine scurtaturi pentru...

Sisteme de Operare

REFERAT SISTEME DE OPERARE CE ESTE UN SISTEM DE OPERARE În general, interactiunea dintre calculator si utilizator poate fi descrisa la nivel...

Subiecte Sisteme de Operare

Sistemul de operare. Definitii, rol, functii. Un sistem de calcul este organizat pe mai multe nivele. La baza se afla partea hardware formata din...

Sisteme Informatice

REFERAT În viata noastra de zi cu zi, calculatoarele sunt ceva obisnuit, ba chiar indinspensabil în unele cazuri. Se poate spune, pe drept cuvânt...

Fițuica multimedia

1)Conceptul de multimedia. Multimedia cuprinde ansamblu mijloacelor de comunicare, prin care informaţiile pot fi percepute vizual şi auditiv în...

Statistică aplicată

12 14,4 media arit 22 18 14,29656662 media geom 20 16 14,19172762 media armonica 19 11 14,5 mediana 13 13 15 modulul 17 14 11 Quartile 11 15...

Te-ar putea interesa și

Legislația Uniunii Europene privind Politicile Sociale și Ocuparea Forței de Muncă

I. Introducere Politicile sociale si ocuparea fortei de munca acopera domenii vaste, dar strâns legate între ele. Dintre aceste domenii se pot...

Politica de ocupare a forței de muncă, protecție socială și de combatere a sărăciei

Introducere In continuare vom realiza o sinteza asupra economiei in ansamblu privita din punctul factorului de munca.Aceasta tema prin continutul...

Legislația Uniunii Europene privind Politicile Sociale și Ocuparea Forței de Muncă

INTRODUCERE Dilemele vizând viitorul muncii şi ocuparea forţei de muncă se numără printre cele mai tensionate (arzătoare şi provocatoare) probleme...

Politica socială și de ocupare a forței de muncă în UE

Cuvânt înainte Economiile moderne se bazează pe cunoaştere mai mult decât pe materii prime. Pentru a face faţă concurenţei reprezentate de noile...

Munca în spațiul european și principalele sale implicări

INTRODUCERE Economiile moderne se bazează pe cunoaştere mai mult decât pe materii prime. Pentru a face faţă concurenţei reprezentate de noile...

Finanțarea în domeniul ocupării forței de muncă, afacerilor sociale și egalității de șanse

INTRODUCERE Găsirea unui loc de muncă reprezintă o problemă în special pentru lucrătorii în vârstă, tineri, persoane cu dizabilităţi şi minorităţi...

Situația Demografică a Uniunii Europene

INTRODUCERE Uniunea Europeană este o organizaţie a ţărilor europene dedicată creşterii integrării economice şi intărirea cooperării între state....

Politici sociale și drepturi cetățenești în ocuparea forței de muncă în cadrul UE

Introducere: Problematica, Abordarea şi Structura Lucrării Sinteza de faţă îşi propune abordarea în linii generale a problematicii fenomenului...

Ai nevoie de altceva?