Participarea și activitatea tinerilor în Republica Moldova

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 5212
Mărime: 196.21KB (arhivat)
Publicat de: Catalina S.
Puncte necesare: 6
Materie: Sociologie
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

  1. Introducere .3
  2. Capitolul 1. Participarea tinerilor la viata civica si politica . ..4
  3. Capitolul 2. Accesul tinerilor la educatie si formare ..6
  4. Capitolul 3. Analiza succintă a compartimentelor studiului. ..9
  5. Concluzii si recomandari .13
  6. Bibliografie ...14

Extras din proiect

Introducere

Tinerii (16-30 ani) în Republica Moldova reprezintă 26% din totalul populaţiei. Ei alcătuiesc grupul de populaţie care prezintă interes deosebit în promovarea politicilor de tineret la nivel naţional şi local. Din această categorie de vârstă fac parte: elevii claselor superioare, studenţii, absolvenţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, tinerii ocupaţi pe piaţa muncii, tinerii calificaţi şi necalificaţi aflaţi în căutarea unui loc de muncă, familiile tinere etc. Oraşul este mediul cel mai atractiv pentru tinerii din Republica Moldova. Ponderea tineretului în mediul urban este de 33,7%, faţă de 20,4% în mediul rural. Satele rămân a fi neatractive pentru tineri, deşi 60% din populaţia ţării locuieşte în mediul rural. În funcţie de vârstă, cele mai reprezentative grupuri de tineri sînt categoriile de vârstă 15-19 de ani şi 20-24 de ani - 37% şi 36%, respectiv. Circa 40% din tinerii din aceste categorii de vârstă sînt încadraţi în procesul de educaţie şi pregătire profesională. Tinerii (25-29 de ani) alcătuiesc 27%. Această categorie de vârstă reprezintă forţa de muncă activă, persoane care au deja o pregătire profesională, în mare parte au şi o familie creată. Astfel, interesele şi problemele acestei categorii de tineri ţin de bunăstarea familiei şi angajarea în câmpul muncii.

Potrivit datelor statistice oficiale, ponderea şomerilor tineri este de 40,9% în totalul şomerilor înregistraţi. Dintre aceştia 62% constituie tinerii cu studii medii şi medii de specialitate. Datele neoficiale denotă însă faptul că rata şomajului în mediul tineretului este mult mai mare. Şomajul tineretului este un fenomen caracteristic tuturor ţărilor cu economie de piaţă, iar soluţionarea problemei date depinde, în mare măsură, de calitatea politicilor de ocupare a forţei de muncă.

Participarea tinerilor la viaţa comunităţii le permite să simtă apartenenţa la localitatea şi regiunea lor. Este una din condiţiile esenţiale pentru ca tinerii să participe activ la transformările sociale din comunitatea în care locuiesc.

Scopul cercetării. Este de analiza a politicii de tineret și implicarea tinerilor în calitate de operatori și respondenți ce constituie un factor important în participarea tinerilor la identificarea nevoilor. Implicarea tinerilor la colectarea datelor a consolidat colaborarea cu aceștia și au asigurat consensul privind compartimentele de bază ale studiului și domeniile de intervenție. Scopul prezentului studiu este de a identifica nevoile și gradul de participare și implicare al tinerilor în viața politică, socială, economică, și culturală a statului.

Obiectivele urmarite de noi in aceasta lucrare sunt:

- Analiza gradului de participare și implicare a tinerilor la viața civică și politică a comunității;

- Evaluarea respectării drepturilor tinerilor și asigurării principiilor non discriminatorii

- Analiza participării tinerilor la viața economică

- Asigurarea accesului tinerilor la educație și informare

- Analiza gradului de participare a tinerilor la viața culturală a comunității

Capitolul 1. Participarea tinerilor la viata civica si politica

Începând cu schimbările politice din RM, rolul participării tinerilor a crescut mult în ultimii ani și aceasta impune o schimbare de mentalitate și o modificare a comportamentului civic și politic. În acest sens, rezultatele sondajului arată că 53,3% din tinerii respondenți consideră implicarea tinerilor în viața politică foarte importantă, 22,9% destul de importantă, 19,9% importantă și numai 1,5% deloc importantă. Totuși, o parte din tinerii cetățeni ai țării noastre nu au fost și nu sunt pregătiți să răspundă noilor cerințe ale societății democratice și ale dezvoltării societății civile, iar procesul de democratizare se confruntă în continuare cu problema tinerilor pasivi (2,4%) care nu cunosc avantajele implicării lor în viața politică a Republicii Moldova.

Cele mai des întâlnite modalități de participare a tinerilor la viața politică respondenții au menționat: participarea la vot, participarea la acțiuni politice (mitinguri, marșuri politice, acțiuni de protest), aderarea la organizațiile de tineret ale partidelor politice, participare la elaborarea politicilor de tineret și participarea la luarea deciziilor la nivel de comunitate. Potrivit Strategiei Naționale pentru Tineret educarea civică și patriotică a tinerei generații reprezintă o investiție pe termen lung pentru orice societate. Numai un tânăr activ, responsabil, informat, instruit poate deveni un partener activ pentru autoritățile publice. Rezultatele sondajului arată că nivelul de participare al tinerilor la viața politică rămâne a fi scăzut, numai 47,9% din tinerii respondenți au menționat că se implică activ în viața politică a statului, în mare parte prin participare la vot. Implicarea tinerilor la viața politică la nivel de comunitate presupune nu doar participare la vot, dar o implicarea activă a tinerilor și a autorităților locale la elaborarea politicii de tineret. Aceeași rezoluție cheamă guvernele să încurajeze participarea tinerilor în elaborarea de politici și la viața asociativă, să consolideze societatea civilă prin dezvoltarea educației pentru cetățenie democratică. Participarea directă a tinerilor la elaborarea politicilor publice favorizează înțelegerea mai bună a conținutului politicilor și susținerea implementării lor. Participarea tinerilor la decizia politică este forma cea mai potrivită prin care se pot manifesta și implica tinerii în viața comunității. Astfel de practici sunt și un exercițiu de învățare util pentru formarea lor profesională și civică. Cât privește gradul de mulțumire al tinerilor față de politica de tineret din Republica Moldova, rezultatele sondajului arată că mai mult de jumătate din respondenți (57,8%) sunt mulțumiți în mică măsură de politica de tineret, 18,7% din respondenți au menționat că nu sunt deloc mulțumiți, iar 16,6% au menționat că sunt mulțumiți în mare măsură. Pentru 6,6% din tinerii respondenți, politica de tineret nu prezintă un subiect important, de aceea nu au putut să-și exprime gradul de mulțumire vis a vis de acest subiect. Participarea tinerilor la elaborarea politicilor de tineret constituie o prioritate la 25,8% dintre tinerii participanți la sondaj. Elaborarea și implementarea deciziilor este una dintre condițiile funcționării și consolidării democrației. Tinerii sunt implicați direct la elaborarea și discutarea publică a Strategiilor Locale de Tineret. În cadrul forumurilor raionale și naționale au posibilitatea să-și exprime opiniile și asupra strategiei naționale de tineret.

Bibliografie

- Academia de Studii Economice / Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă // Studiu „Situația tinerilor pe piața muncii”, Chișinău, 2008

- Sondaj de opinie „Vocile tinerilor” realizat cu Suportul UNICEF, 2003, Tinerii pe piața muncii

- Datele Biroului Național de Statistică

- Studiul situațional al forței de muncă în mediul rural, inclusiv prin prisma de gen / realizat de Institutul de Dezvoltare Urbană cu suportul UNIFEM și PNUD Moldova, Chișinău 2010

Surse Internet:

- www.gov.md

- https://www.unicef.org/moldova/ce-facem/educa%C5%A3ie/implicarea-tinerilor

Preview document

Participarea și activitatea tinerilor în Republica Moldova - Pagina 1
Participarea și activitatea tinerilor în Republica Moldova - Pagina 2
Participarea și activitatea tinerilor în Republica Moldova - Pagina 3
Participarea și activitatea tinerilor în Republica Moldova - Pagina 4
Participarea și activitatea tinerilor în Republica Moldova - Pagina 5
Participarea și activitatea tinerilor în Republica Moldova - Pagina 6
Participarea și activitatea tinerilor în Republica Moldova - Pagina 7
Participarea și activitatea tinerilor în Republica Moldova - Pagina 8
Participarea și activitatea tinerilor în Republica Moldova - Pagina 9
Participarea și activitatea tinerilor în Republica Moldova - Pagina 10
Participarea și activitatea tinerilor în Republica Moldova - Pagina 11
Participarea și activitatea tinerilor în Republica Moldova - Pagina 12
Participarea și activitatea tinerilor în Republica Moldova - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Participarea si activitatea tinerilor in Republica Moldova.docx

Te-ar putea interesa și

Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European

Întroducere Actualitatea temei investigate. Contemporaneitatea ne demonstrează că trăsătura deosebită de dezvoltare mondială este creşterea şi...

Planificarea familială

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Republica Moldova este o ţară cu o economie de piaţă în tranziţie, unde multe grupuri de cetăţeni se...

Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Mecanismul economic, instituit în Republica Moldova odată cu trecerea la relaţiile...

Antreprenoriat

INTRODUCERE Actualitatea temei. În prezent, antreprenoriatul reprezintă una dintre cele mai dezbătute teme atât în cadrul Uniunii Europene, cât şi...

Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative

martorii creşterii vertiginoase a contravenţiilor săvârşite de minori. Fenomen explicabil prin transformările politice, sociale şi economice ce se...

Situația Tinerilor pe Piața Muncii

INTRODUCERE Evoluţia proceselor din economia Republicii Moldova din ultimii ani atestă o ameliorare relativă a situaţiei după mai mulţi ani de...

Problematica respectării drepturilor omului în Republica Moldova în calitate de stat membru al ONU

Întroducere Drepturile și libertățile fundamentale ale omului reprezintă un ideal comun spre care trebuie să tindă toate națiunile și toate...

Traficul de ființe umane

Traficul de fiinte umane este unanim recunoscut ca o componenta a crimei organizate transfrontaliere si se manifesta cu precadere in zonele in care...

Ai nevoie de altceva?