Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate

Proiect
7.7/10 (7 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 32047
Mărime: 216.79KB (arhivat)
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Doru Tompea, Lect. univ. drd. Oana Badarau
UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI FACULTATEA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SOCIOLOGIE Specializarea: Asistenţă socialǎ

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. 1. Familia – obiect de studiu psihosocial 3
 3. 1.1. Delimitǎri conceptuale – retrospectiva şi perspectiva familiei 3
 4. 1.2. Criterii de clasificare a familiei 3
 5. 1.3. Tipuri de relaţii de cuplu 3
 6. 1.4. Familia, cadru de satisfacere a nevoilor copilului 3
 7. 2. Funcţii şi responsabilităţi ale familiei 3
 8. 2.1. Caracteristici principale ale familiei 3
 9. 2.2. Funcţiile familiei 3
 10. 2.3. Abilităţi şi responsabilităţi parentale 3
 11. 2.4. Cuplul marital şi personalitatea soţilor 3
 12. 3. Funcţia educativă a familiei 3
 13. 3.1 Sistemul familial şi educaţia 3
 14. 3.2. Carenţe în climatul familial 3
 15. 3.2.1. Influenţa climatului familial asupra dezvoltării copilului 3
 16. 3.3. Rolul familiei în integrarea copilului în societate 3
 17. 3.4. Interacţiunea părinte- copil şi funcţia educativă 3
 18. 4. Metodologia cercetării 3
 19. 4.1. Ipotezele şi obiectivele cercetǎrii 3
 20. 4.2. Eşantionul investigat 3
 21. 4.3. Metode, tehnici şi instrumente de lucru 3
 22. 5. Interpretarea calitativă şi catitativă a datelor 3
 23. 5.1. Caracteristicile socio-demografice ale copiilor investigaţi 3
 24. 5.2. Componenţa familiei 3
 25. 5.2.1. Statutul social al părinţilor 3
 26. 5.2.2. Familia ca sursă de sprijin social pentru copil; formele sprijinului social 3
 27. 5.2.3. Mentalităţi şi practici educative în familie 3
 28. 5.4. Prezentarea cazurilor – studii de caz 3
 29. Concluzii 3
 30. Bibliografie 3
 31. ANEXE 3

Extras din proiect

Introducere

Familia este instituţia în care se formează, se construieşte personalitatea; copilul va deveni un viitor adult cu sau fără inhibiţii, iar copilul va învăţa să comunice asertiv sau nu, va căpăta încredere în sine sau nu, va învăţa să fie suspicios sau să aibă încredere în sine. La această vârstă se va şlefui OMUL.

Astfel, părinţii sunt cei care modelează personalitatea copilului, îi oferă modele şi anume repere. Aşa cum partenerii de viaţă vor comunica între ei, la fel va comunica şi copilul cu părinţii săi; aşa cum un părinte va relaţiona cu copilul în acelaşi fel va relaţiona şi copilul cu părintele său.

Generic vorbind, copilul este oglinda părintelui. Modul în care vorbim, ne mişcăm va fi imitat de către copil. Fără să vrea părintele mută reperele prea aproape sau prea departe în drumul firesc al copilului său. De aceea este foarte important ca părinţii să conştientizeze modul în care comunică cu ceilalţi şi cu proprii copii, să înveţe să-şi îmbunătăţească capacitatea de relaţionare şi comunicare şi să înveţe să comunice asertiv cu copiii lor, indiferent de vârstă.

În ultimul deceniu, casătoria şi familia au suferit schimbări fără precedent. Toate acestea s-au desfăşurat într-un ritm rapid. Relaţiile dintre sexe au luat forme noi, de asemenea atitudinile cu privire la comportamentul adecvat al bărbatului şi al femeii, divorţul, mărimea familiei şi multe alte probleme în legătură cu familia. În acelaşi timp, s-a transformat întreaga noastră societate, ceea ce a afectat relaţiile familiale şi căsătoria, în special, prin schimbările survenite în economie, educaţie, medicină şi cultură etc.

În acest context, o serie de simptome ale disfuncţionalităţii familiale au apărut ca relevante pentru starea de criză familială. Dintre acestea cele mai importante sunt conflictul conjugal, violenţa familială, abandonul copilului, divorţul emoţional sincron cu infidelitatea uni- sau bilaterală, abnormalizarea rolurilor în raporturile părinţi-copii prin exercitarea defectuoasă a rolurilor parentale, creşterea riscului de fragilizare în dezvoltarea psiho-comportamentală a copiilor, ca urmare a confruntărilor lor cu părinţii multipli sau prin abandon, deresponsabilizare, nesupraveghere, etc.

În perioada dictaturii, ca urmare a unei legislaţii abusive care a vizat problematica divorţului, a interzicerii avorturilor, concomitent cu absenţa şi interzicerea utilizării măsurilor şi mijloacelor contraceptive, precum şi pe fondul unei progresive deteriorări a nivelului de viaţă şi a condiţiilor materiale, familia a fost supusă unui stres de dezvoltare, unor restricţii care i-au crescut anxietatea şi i-au zdruncinat stabilitatea emoţională şi liberul arbitru.

În consecinţă, au apărut reacţii nevrotice familiale şi comportamentale aberante de tip familial ale căror consecinţe se menţin şi se amplifică în perioada de tranziţie pe care o traversăm.

Constelaţia de simptome familiale ale tranziţiei circumscrie:

- sentimentul acut al insecurităţii economico-sociale cu creşterea anxietăţii de relaţie, a suspiciunii şi conflictualităţii familiale, a dimensiunii autocontrolului vieţii instinctuale şi agresivitatea ca formă de expresie a creşterii nivelului de tensiune a pulsiunilor sexuale. În directă legătură cu acestea, fenomenul violului şi al abuzului sexual asupra copiilor au inceput să se manifeste ca o tristă realitate în etapa actuală. O influenţă nefastă o exercită şi impactul cu sursele de informare de tip pornografic pătrunse haotic şi adesea fără discernământ pe piaţa liberă

- o oarecare rezistenţă psihologică a femeilor de peste 30 ani şi a cuplurilor, în general ca urmare a unor carenţe educaţionale şi inerţii psihologice, fără de utilizarea mijloacelor contraceptive, practicându-se, îngrijorător de abuziv, avorturile;

- neînţelegerile familiale, tensiuni şi disfuncţii ale cuplului tânăr, a cărui durată de viaţă este în scădere

- preferarea de către tot mai multe cupluri tinere a fenomenului convieţuirii sub formă nelegiferată – uniuni libere – în cadrul cărora nivelul comunicării afectiv-sexuale este crescut, dar cu respingere a funcţiei de procreare, în actuala etapă copiii nefiind doriţi de către cei mai mulţi dintre ei. De altfel, dificultăţile materiale cu care se confruntătinerii, în general, le diminuează aşteptările, încrederea şi speranţa în legătură cu viaţa de familie.

- cuplurile de vârstă medie, de obicei familii cu 1-3 copii, prezintă o tendinţă fortuită de deresponsabilizare faţă de vârstnici (familiile de origine, raporturile cu acestea fiind resimţite tot mai frecvent ca împovărătoare şi tensive)

O problemă specială şi delicată prin consecinţele viitoare par să ridice raporturile părinţilor cu adolescenţii. Conform unei mentalităţi educaţionale specifice poporului roman, părinţii îşi orientează, susţin şi fac eforturi materiale deosebite pentru a asigura un nivel de şcolarizare şi culturalizare înalt, aspiraţia către o pregătire universitară fiind unanim exprimată şi resimţită ca un factor de autorealizare deplină. Acestei mentalităţi tradiţionale i se opune, actualmente, o atitudine pragmatică a adolescenţilor, adaptată noilor condiţii economice şi spectrul şomajului, care devalorizează pregătirea cultural-informaţională, aceştia trăiesc iluzia posibilităţii unei reuşite facile prin învăţarea doar a unor strategii de orientare socială inteligentă, speculativă, cu efort productiv propriu minim şi cu un efect material maxim.

Această concepţie a tinerilor, nutrită de eşecul material maxim al eforturilor lor de pregătire culturală susţinute, are drept consecinţă fie o pregătire superficială şi o prăbuşire a aspiraţiilor profesionale şi familiale, ceea ce într-o primă etapă şi corelat cu absenţa locurilor de muncă, îi face pe tineri dependenţi de familie, fie, în cazuri limitate, îi conduce la abandonarea timpurie a studiilor şi antrenarea lor într-unele din activităţile confuse şi nu de puţine ori cu impact antisocial.

Preview document

Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 1
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 2
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 3
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 4
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 5
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 6
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 7
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 8
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 9
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 10
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 11
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 12
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 13
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 14
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 15
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 16
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 17
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 18
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 19
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 20
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 21
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 22
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 23
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 24
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 25
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 26
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 27
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 28
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 29
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 30
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 31
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 32
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 33
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 34
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 35
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 36
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 37
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 38
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 39
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 40
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 41
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 42
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 43
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 44
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 45
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 46
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 47
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 48
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 49
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 50
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 51
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 52
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 53
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 54
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 55
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 56
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 57
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 58
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 59
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 60
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 61
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 62
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 63
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 64
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 65
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 66
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 67
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 68
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 69
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 70
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 71
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 72
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 73
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 74
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 75
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 76
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 77
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 78
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 79
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 80
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 81
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 82
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 83
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 84
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 85
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 86
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 87
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 88
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 89
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 90
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 91
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 92
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 93
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 94
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 95
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 96
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 97
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 98
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 99
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 100
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 101
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 102
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 103
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 104
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 105
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 106
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 107
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 108
Rolul Familiei privind Integrarea Copilului în Societate - Pagina 109

Conținut arhivă zip

 • Rolul Familiei privind Integrarea Copilului in Societate.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele Alcoolismului Asupra Familiei

Argumentarea temei Realitatea socială din jurul nostru ne pune în faţa unei drame îngrijorătoare: consumul de alcool a crescut în ultimul timp ca...

Femeia între tradiție și modern - organizarea vieții profesionale și a celei de familie

INTRODUCERE În cercetări de sociologie a familiei stăruie încă întrebarea de ce în unele ţări este încă greu pentru femei să îmbine în mod...

Migrarea familiilor în străinătatea și efectul asura copiilor aflați încă în țară

CAPITOLUL I I.1. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI În această lume în permanentă schimbare – aflată sub presiunea competiţiilor de orice fel – familia,...

Consumul de droguri în rândul tinerilor

1. Stabilirea temei de cercetare Am stabilit ca tema de cercetare “Consumul de droguri in randul adolescentilor (14-18 ani)”. Acest fenomen al...

Abuzul și Consecințele Acestuia Asupra Copilului

INTRODUCERE Situaţiile de abuz asupra copilului (fizic, sexual, emoţional) au fost aduse în atenţia publicului românesc pentru prima dată de către...

Familia în societatea românească

Definirea notiunii de FAMILIE comporta cel putin doua directii de abordare: sociologica si juridica. Din punct de vedere sociologic, familia ca...

Protecția Specială a Copilului Lipsit Temporar sau Definitiv de Ocrotirea Părinților Săi

Noţiuni introductive Interesul pentru copil ca fiind fiinţa umană cu drepturi depline este unul din principalele aporturi ale secolului XX la...

Familia și Abandonul Școlar din Perspectiva Asistenței Sociale

ARGUMENT Demersul teoretic şi practic al lucrării de faţă converge către confirmarea ideii care reprezintă elementul catalizator al întregii...

Te-ar putea interesa și

Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică

INTRODUCERE Cunoașterea școlarului mic din punct de vedere psihopedagogic, este o activitate științifică și presupune o mare responsabilitate din...

Victimizarea copilului - efecte pe termen lung

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Dacă eșecurile din domeniul infrastructurii sau economic pot fi eradicate sau diminuate prin intermediul...

Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecţionare la care a ajuns în prezent protecţia fiinţei umane - atât pe plan mondial, cât şi în Europa, este, fără...

Socializarea progresivă a preșcolarului sub influența activităților din grădiniță

Introducere Întreaga dezvoltare, ca şi condiţia umană însăşi, sunt inundate şi stimulate de procesele de socializare prin care se constituie...

Kinetoterapie

INTRODUCERE Conform definiţiei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, termenul de handicap desemnează rolul social al persoanei cu deficienţă sau...

Neglijare și abuz emoțional asupra copilului - factori și consecințe psiho-sociale

REZUMAT Prima parte a lucrării cuprinde prezentarea pe scurt a importanței familiei în educarea și formarea individului, continuând cu factorii...

Influența Vieții de Cuplu Asupra Dezvoltării Copiilor

ARGUMENT Relaţiile de cuplu cunosc, în toată societatea modernă, transformări fără precedent. Familia, ca formă reprezentativă a vieţii de cuplu,...

Atitudinea față de copil în perspectiva armonizării legislative cu Uniunea Europeană

INTRODUCERE Exista pretutindeni copii lipsiti de caldura si dragostea caminului, copii maltratati si neglijati, copii care muncesc din greu pentru...

Ai nevoie de altceva?