Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 14393
Mărime: 1.13MB (arhivat)
Publicat de: Silvia Mihaela G.
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAPITOLUL I Rolul familiei în dezvoltarea personalității scolarului mic 2
 3. 1.1. Conceptul de familie 2
 4. 1.2. Stiluri parentale 4
 5. 1.3. Clasificarea stilurilor parentale 5
 6. 1.4. Rolul părinților în dezvoltarea personalității 8
 7. CAPITOLUL II Profilul motivațional al școlarului mic 9
 8. 2.1. Conceptul de motivație 9
 9. 2.2. Structuri motivaționale 12
 10. 2.3. Teorii asupra motivației 15
 11. 2.4. Specificul motivației în perioada școlară mică 16
 12. 2.4.1. Rolul motivației în activitatea de învățare 19
 13. 2.4.2. Motivația elevului pentru activitatea școlară 19
 14. CAPITOLUL III Prezentarea instituției de învățământ 20
 15. 3.1. Desfășurarea procesului de învățământ în instituție 21
 16. CAPITOLUL IV. Obiective, ipoteze și metodologia cercetării 24
 17. 4.1. Obiectivele cercetarii 24
 18. 4.1.1. Ipotezele studiului 24
 19. 4.1.2 Ipoteze specifice 24
 20. 4.2 Metodologia 24
 21. Concluzii 48
 22. Bibliografie 50

Extras din licență

INTRODUCERE

Cunoașterea școlarului mic din punct de vedere psihopedagogic, este o activitate științifică și presupune o mare responsabilitate din partea specialiștilor interesați pentru formarea și dezvoltarea persoanei.

Cunoașterea psihologică a școlarului mic este și necesară și importantă, ea venind în sprijinul cadrelor didactice care trebuie să aplice principiul tratării individuale a elevului, sporind astfel eficiența comunicării cu elevii.

În perioada pandemică, părinții au avut un rol covărșitor în pregătirea copiilor. Acestă perioadă a fost foarte grea pentru elevi, pentru părinți și pentru profesori, iar gradul de implicare al acestora s-a văzut în gradul de achiziție al materiei de către elevi în școala online.

În cadrul acestei lucrări am încercat să analizez influența stilurilor părinților asupra creșterii sau scăderii motivației pentru învățare a școlarilor mici.

Un cadru didactic va face aprecierea elevilor și prin prisma comportamentului elevilor în clasă, și al părinților la ședințele fizice sau online.Este dovedit științific că o mai mare implicare a părinților se reflectă în creșterea rezultatelor școlare ale elevilor.

Astfel, vreau să demonstrez că există o relație deosebită între motivația elevilor pentru învățătură și stilurile parentale.

Am aplicat trei chestionare, două pentru părinti și unul pentru elevi pentru a identifica ceea ce își doresc elevii mici legat de școală, un chestionar legat de stilul parental aplicat părinților si un chestionar legat de implicarea familiei în viața școlară a elevilor.

O altă metodă pe care am utilizat-o este observarea elevilor din două clase, a părinților și profesorilor de la aceste clase. Am efectuat această observare pentru a studia gradul de implicare al parinṭilor în viața școlară a copiilor și motivația elevilor din clasele mici pentru învățare.

În concluzie doresc astfel să observ modul în care toate aceste influențe alăturate ajută copilul să progreseze în viața școlară.

Am structurat lucrarea în patru capitole: astfel în primul capitol, am vorbit despre „Rolul familiei în dezvoltarea personalității școlarului mic”, în capitolul al doilea am prezentat Profilul motivațional al școlarului mic, în capitolul III am discutat despre Prezentarea instituției de învățământ, în capitolul IV am arătat rezultatele cercetării efectuate, în final am prezentat concluziile, bibliografia și anexele.

CAPITOLUL I Rolul familiei în dezvoltarea personalității scolarului mic

1.1. Conceptul de familie

Din punct de vedere etimologic, conceptul de familie provine din latinescul „famulus”,

Care însemnă supus, robitor, ascultător și un sens mai restrâns de rob, slugă, slujitor ( Chipea, 2001, p. 22).

În dicṭionarul de la UNESCO, familia este o „formă de comunitate umană întemeiată prin căsătorie, care unește pe soți și descendenții acestora prin relații strânse de ordin biologic, economic, psihologic și spiritual”( Stănoiu, 1993, p. 6), astfel se precizează că familia trebuie să fie abordată în funcție de importanța sa și de rolul sau în cadrul relațiilor din societate ( Chipea, 2001, p. 22 - 23).

În cadrul dicționarului de sociologie avem două sensuri ale cuvântului familie, ca fiind „un grup social ai cărui membri sunt legați prin raporturi de vârstă, căsătorie sau adopțiune și care trăiesc împreună, cooperează sub aspect economic și au grijă de copii și în sens restrâns, familia ar desemna un cuplu căsătorit și copiii acestora ( Chipea, 2001, p. 22).

Poate fi definită astfel ca un mediu în care o persoană își regasește echilibrul psihic, își formează personalitatea și este influențată în ceea ce privește dezvoltarea ulterioară. Familia este un cumul de relații sociale, în care persoanele sunt legate prin funcții și caracteristici ale persoanelor legate prin căsătorie sau relații de rudenie. Din familie fac parte soții, copiii și părinții sau alte persoane între care avem relații de rudenie. Familia nu este numai o sumă a membrilor, există reguli, iar fiecare persoană îndeplinește mai multe funcții pentru a crea un echilibru familial.(Iluț, 2005).

Familia este o formă de comunitate, un grup, care se deosebește de alte grupuri prin diverse relații de căsătorie, de sânge sau de adopție. Membrii unei familii trăiesc împreună, sunt legați prin relații de ordin biologic, spiritual sau care ține de ideologii, perpetuând o cultură socială. Membrii familiei desfășoară o activitate comună, membrii sunt legați prin relații de tip biologic, spiritual și ideologic, în cadrul rolurilor de soț- soție, fiu-mamă, mamă-tată. În condițiile statului și dreptului, grupul se bazează pe anumite reguli care se regăsesc în acte oficiale.( Chipea, 2001, p. 24 - 25).

Biserica și Bilbia are o reprezentare proprie a conceptului de familie” o comunitate umană întemeiată de Dumnezeu, după modelul Sfintei Treimi. “Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el” (Facere 2,18).

Bibliografie

1. Badea, E., Caracterizarea dinamica a copilului 4i adolescentului (de la 3 la17/18 ani) cu aplicatie la fisa scolara, Bucuresti, Ed. Tehnica, 1997.

2. Băran-Pescaru, A. (2004), Parteneriat în educație, Editura Aramis, București

3. Bean, R. A, Barber, B. K, Crane, D. R. (2006) Parental support, behavioral control, and psychological control among african american youth, journal of family issues ,Vol. 27, No. 10, pp. 1335-1355

4. Bean, R. A., Bush, K. R., McKenry, P. K, Wilson, S. M. (2003), The Impact of Parental Support, Behavioral Control, and Psychological Control on the Academic Achievement and Self-Esteem of African American and European American Adolescents, Journal of Adolescent Research, Vol. 18, No. 5, pp. 523-541

5. Bejan F., „Particularitatile psihologice de vârsta a elevilor din clasele primare”, Chisinau, 1983.

6. Bergin, C., Bergin, D. (2009), Attachment in the classroom, Educ Psychol Rev 21, pp.141- 170

7. Birch, A. (2000), Psihologia dezvoltării, Editura Tehnică, București

8. Bocoș, M., (2003), Teoria și practica cercetării pedagogice, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca.

9. Bonchiș, E. (coord.) (2011), Familia și rolul ei în educarea copilului, Editura Polirom, Iași

10. Bowlby, J. (2011), O bază de siguranță. Aplicații clinice ale teoriei atașamentului, Editura Trei, București

11. Braungart-Reiker, J. M., Garwood, M. M., Powers, B. P., Wang, X. (2001), Parental sensitivity, infant affect, and affect regulation: Predictors of later attachment, Child Development, 72(1), pp. 252- 270.

12. Carcea, M. I. (1999), Mediul educațional școlar, Editura Cermi, Iași

13. Cozolino, L. (2014), Predarea bazată pe atașament. Cum să creezi o clasă tribală, Editura Trei, București

14. Cucoș, C. (2014), Pedagogie, Ediția a III-a revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași

15. Iluț, P. (2005), Sociopsihologia și antropologia familiei, Editura Polirom, București

16. Ionescu, M., Bocoș, M., (2001), Cercetarea pedagogică și inovația în învățământ, în "Pedagogie. Suporturi pentru formarea profesorilor", Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

17. Killen, K. (1998), Copilul maltratat, Editura Eurobit, Timișoara

18. Larose, S., Bernier, A., & Tarabulsy, G. (2005). Attachment state of mind, learning dispositions, and academic performance during the college transition. Developmental Psychology, 41(1), pp. 281- 289

19. Matejevic, M., Jovanovic, D., Jovanovic, M (2014) Parenting style, involvement of parents in school activities and adolescents’ academic achievement, Procedia - Social and Behavioral Sciences 128, pp. 288 - 293

20. Mitrofan, I., Ciupercă, C. (1998), Incursiune în psihosociologia și psihosexologia familiei, Editura Edit Press Mihaela S.R.L., București

21. Muntean, A. (2009), Psihologia dezvoltării umane - Ediția a III-a revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași

22. Necșoi, D. V, Porumbu, D., Beldianu, I. F. (2013), The relationship between parental style and educational outcomes of children in primary school in Romania. Procedia - Social and Behavioral Sciences 82, pp. 203 - 208

23. Nichols, M. P., Schwartz, R. C. (2006), Terapia de familie. Concepte și metode - Ediția a VI-a, Editura Asociația de Terapie Familială, București

24. Papalia, D. E., Wendkos Olds, S., Duskin Feldman, R. (2010), Dezvoltarea umană, Ediția a XI-a, Editura Trei, București

25. Radu, I. T. (2007), Evaluarea în procesul didactic, Ediția a III-a, Editura Didactică și Pedagogică, București

26. Reeve, J., & Jang, H. (2006). What teachers say and do to support students' autonomy during a learning activity. Journal of Educational Psychology, 98(1), pp. 209-218

27. Riedesser, P., Fischer, G. (2007), Tratat de psihotraumotologie - Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Trei, București

28. Sălăvăstru, D. (2004), Psihologia educației, Editura Polirom, Iași

29. Schaffer, H. R. (2010), Introducere în psihologia copilului, Ediția a III-a, Editura ASCR, Cluj-Napoca

30. Sion, G. (2009), Psihologia vârstelor, ed. a V-a, Editura Fundației România de Mâine, București

31. Stăiculescu, C. (2012), Școala și comunitatea locală, Parteneriat în educație, Editura ASE, București

32. Stan, C. (2001), Evaluare și autoevaluare în procesul didactic, în Pedagogie (coord. M. Ionescu și V. Chiș), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

33. Stănciulescu, E. (2002), Sociologia educației familiale: vol. 1: Strategii educative ale familiilor contemporane, Editura Polirom, Iași

34. Topor D. R, Keane S. P, Shelton, T. L, Calkins, S. D. (2010) Parent involvement and student academic performance: a multiple mediational analysis, Journal of Prevention & Intervention in the Community, 38:183- 197

35. Turliuc, M. N. (2004), Psihologia cuplului și a familiei, Editura Performantica, Iași

36. Vasile, D. L. (2008) , Introducere în psihologia familiei și psihosexologie, Ediția a V-a, Editura Fundației România de Mâine, București

37. Verza, E., Verza, F. E. (2017), Psihologia copilului, Editura Trei, București

38. Wacha, V. H. (2010), Attachment patterns relationship to intelligence and academic

39. Zainudin, A.B., Mohd, J.A., Sazillawati, D., Halimah, A.H., Norsyarina, A. (2012), Parenting style and its effect on the Malaysian primary school children’s school performance. Procedia Soc. Behav. Sci. 69, pp. 1579- 1584

Preview document

Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 1
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 2
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 3
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 4
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 5
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 6
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 7
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 8
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 9
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 10
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 11
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 12
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 13
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 14
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 15
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 16
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 17
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 18
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 19
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 20
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 21
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 22
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 23
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 24
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 25
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 26
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 27
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 28
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 29
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 30
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 31
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 32
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 33
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 34
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 35
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 36
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 37
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 38
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 39
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 40
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 41
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 42
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 43
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 44
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 45
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 46
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 47
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 48
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 49
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 50
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 51
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 52
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 53
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 54
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 55
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 56
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 57
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 58
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 59
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 60
Influențe ale mediului familial în scolaritatea mică - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • Influente ale mediului familial in scolaritatea mica.docx

Alții au mai descărcat și

Tehnici de Redactare a Textelor Jurnalistice

The Elements of Style, avându-i ca autori pe William Strunk Jr. si E.B White este manualul care, de la prima ediţie şi până astăzi, a format...

Lobby-ul realizat de către europerlamentarii români la Parlamentul European

Master Relatii Publice An 1 Prin lobbying se întelege activitatea unui grup care incearca sa determine puterea legislativa sau executiva sa adopte...

Comunicare noțiuni generale și interpersonală

Definirea comunicării COMUNICAREA: reprezintă un proces de transmitere de informații (fapte, idei, impresii) necesita cel puțin doi poli...

Anti Fumat

1 . Introducere Tutunul este original din Mexic, unde în secolul al VI – lea era folosit pentru anumite ritualuri religioase. Indienii numeau...

Dimensiunea socială a publicității

In societatea de astazi se poate remarca prezenta tot mai pregnanta a publicitatii. Strans legata de comunicarea de masa, aceasta isi trage...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea Competențelor de Comunicare a Școlarilor Mici prin Intermediul Lecturii

Introducere ,,Cultura unui om se formează, în primul rând, prin lectură. De aceea, din frageda copilărie, e bine să iubim cartea, să o citim,...

Portofoliu Modul Psihopedagogic

INTRODUCERE A. Importanţa şi actualitatea temei Este bine ştiut că progresul şi reuşita în educaţie nu pot veni decât sub influenţa pozitivă a...

Influența Mediului Familial Asupra Activităților Extrașcolare ale Școlarului Mic

CAPITOLUL 1 ŞCOLARUL MIC (6 – 10 ANI) Lumea şcolarului mic este alcătuită din o serie de evenimente care îl fac să fie într-o evoluţie...

Rolul programelor de consiliere în asigurarea parteneriatului școală-familie

Daca lumea devine din ce in ce mai complexa dar si mai problematica si contradictorie, educatia este chemata sa raspunda din ce in ce mai adecvat...

Aspecte Metodologice ale Însușirii Categoriilor Gramaticale de Gen și Număr ale Substantivului la Elevii din Învățământul Primar

CAPITOLUL I. INTRODUCERE I.1. Importanta studierii limbii române în ciclul primar Limba româna reprezinta în esenta continuarea limbii latine...

Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar

REZUMAT Această lucrare are ca temă „Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie şi punctuaţie în...

Delicvența Juvenilă

INTRODUCERE MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Oamenii au avut întotdeauna probleme. Cu toate ca multi au crezut ca tehnologia moderna le-ar putea rezolva,...

Procese Cognitive ale Omului

Problema cailor si a mijloacelor de modelare a omului în vederea optimizarii potentialului sau creator tinde sa ocupe astazi un loc prioritar în...

Ai nevoie de altceva?