Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 29348
Mărime: 160.65KB (arhivat)
Publicat de: Simi Pașca
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Cap 1. Organizarea si functionalitatea Primăriei Municipiului Vaslui
 2. 1.1. Scurt istoric 2
 3. 1.2. Obiect/domeniu de activitate 2
 4. 1.3. Organizarea internă 3
 5. 1.4. Structura de personal 13
 6. 1.5. Funcţionalitate 15
 7. 1.6. Relaţii cu exteriorul 22
 8. 1.7. Structura şi evoluţia principalilor indicatori financiari ai Primăriei municipiului Vaslui în perioada 2007-2009 26
 9. Cap. 2 Fundamentarea cheltuielilor la Primăria Vaslui
 10. 2.1. Cadrul juridic al fundamentării cheltuielilor bugetare 32
 11. 2.2. Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare 39
 12. 2.2.1 Calcule de fundamentare privind cheltuielile de personal 41
 13. 2.2.2 Calcule de fundamentare privind cheltuielile materiale si serviciile 52
 14. 2.2.3 Fundamentarea cheltuielilor cu subvenţiile şi transferurile 63
 15. 2.2.4 Fundamentarea cheltuielilor de capital 64
 16. 2.3.Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare 66
 17. Cap. 3 Executia cheltuielilor bugetare la Primăria Municipiului Vaslui
 18. 3.1 Surse de finantare ale Primăriei Vaslui 70
 19. 3.2. Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare
 20. 3.2.1 Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare - pentru bugetul de stat.75
 21. 3.2.2 Alimentarea cu fonduri - pentru bugetele locale 79
 22. 3.3. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăţi pentru cheltuieli 80
 23. 3.4. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare 83

Extras din proiect

Cap 1. Organizarea si functionalitatea Primăriei Municipiului Vaslui

1.1. Scurt istoric

Judetul Vaslui, cu resedinta la Vaslui, a fost înfiintat ca unitate administrativ teritorială sub denumirea de tinut, încă din secolul al XIX-lea si cuprindea o suprafată de 2132 km². În componenta sa intrau 3 teritorii: Racova, Stemnic si Crasna. În 1950, a fost înfiintată regiunea Bârlad cu resedinta la Bârlad, iar în perioada 1956 - 1968, Vaslui, Fălciu si Tutova făceau parte din judetul Iasi. La 17 februarie 1968, a avut loc o împărtire administrativ teritorială, fiind astfel reînfiintat judetul Vaslui în limitele cunoscute în prezent, din fostele judete Vaslui, Tutova (cu resedinta la Bârlad) si Fălciu (cu prima resedintă la Fălciu, apoi la Husi).

Asigurarea utilităţilor în municipiul Vaslui este în seama unor societăţi comerciale cu capital de stat şi privat. Astfel serviciile de salubrizare, întreţinere spaţii verzi sunt asigurate de S.C.GOSCOM VASLUI S.A. iar încălzirea în sistem centralizat este asigurată de S.C. TERMICA S.A. La aceste societăţi Consiliul Local este acţionar unic sau majoritar.

Evoluţia economică după 1990 este caracterizată de reducerea activităţii sau chiar desfiinţarea celor mai multe din întreprinderile mari, care nu s-au adaptat economiei de piaţă şi apariţia de noi societăţi mici şi mijlocii cu o dinamică diferită în sensul creşterii ponderii importanţei lor în economia municipiului.

1.2. Obiect/domeniu de activitate

Primăria Vaslui este organizată şi funcţionează pe principiile unei instituţii publice. O definire a instituţiilor publice este realizată în Legea finanţelor publice nr. 500/2002 conform căreia: „Instituţiile publice, în înţelesul prezentei legi, cuprind Preşedinţia României, Guvernul, ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, precum şi instituţiile de stat de subordonare centrală sau locală, indiferent de modul de finanţare al activităţii acestora.

Obiectul de activitate al primăriei Vaslui, îl constituie satisfacerea intereselor generale ale colectivităţilor umane locale. Instituţiile publice produc bunuri publice care se distribuie, de regulă, în mod gratuit (preţul este zero), urmărind satisfacerea la un nivel maxim posibil a cerinţelor consumatorilor, sau la preţuri accesibile consumatorilor, fiind legate din punct de vedere financiar de bugetul public şi organizate după principiul „nonprofit”. Cu alte cuvinte, o instituţie publică nu poate să obţină profit, iar dacă obţine, acesta trebuie cheltuit în scopuri investiţionale în fiecare an financiar.

Domeniile în care funcţionează Primăria Municipiului Vaslui sunt următoarele:

1. Acţiunile social-culturale, principalele categorii de acţiuni (şi de instituţii) fiind:

- acţiuni de învăţământ;

- acţiuni în domeniul sănătăţii;

- acţiuni în domeniul asistenţei sociale;

- acţiuni sportive şi de tineret;

- acordarea de alocaţii, ajutoare pentru copii;

- pensiile, ajutoarele şi indemnizaţiile acordate de la bugetul de stat;

- pensiile, ajutoarele şi indemnizaţiile acordate prin sistemul asigurărilor sociale;

- ajutoarele de şomaj şi alte acţiuni legate de problema şomajului.

2.Acţiuni privind ordinea publică, prin unităţile de poliţie, pompieri şi jandarmi.

3.Acţiuni desfăşurate de către autorităţile publice locale: consiliile locale, primăriile, prefecturile, organe ale administraţiei de stat pe plan local, şi altele.

4.Acţiuni economice desfăşurate prin instituţiile specializate în cercetare ştiinţifică, unităţi de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi, instituţii de protecţie a mediului, de gospodărire a apelor.

1.3. Organizarea internă

Aparatul propriu al Primăriei Municipiului Vaslui este organizat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare şi este structurat astfel (vezi fig. Nr. 1. Anexe):

1. Directia Economica

- Serviciul Buget Contabilitate

- Servicul Finante Publice Locale

2. Directia de Administrare Piete Targuri si Oboare

- Compartiment Tehnico-Economic

- Administratia Pietelor

3. Directia de Gospodarire Urbana

4. Directia Asistenta Sociala

5. Serviciul Resurse Umane

6. Serviciul Administrativ Protocol

7. Serviciul Investitii, Achizitii Publice si Programe

8. Serviciul Cultural Sportiv

9. Serviciul Admin. Publ. Locala – Relatii Publ. Juridice

10. Serviciul de Evidenta a Persoanelor

11. Compartimentul Situatii de Urgenta

12. Compartiment Consilieri

13. Audit

14. Arhitect Sef

Preview document

Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 1
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 2
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 3
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 4
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 5
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 6
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 7
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 8
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 9
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 10
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 11
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 12
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 13
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 14
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 15
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 16
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 17
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 18
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 19
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 20
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 21
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 22
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 23
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 24
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 25
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 26
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 27
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 28
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 29
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 30
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 31
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 32
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 33
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 34
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 35
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 36
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 37
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 38
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 39
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 40
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 41
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 42
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 43
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 44
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 45
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 46
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 47
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 48
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 49
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 50
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 51
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 52
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 53
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 54
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 55
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 56
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 57
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 58
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 59
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 60
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 61
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 62
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 63
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 64
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 65
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 66
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 67
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 68
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 69
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 70
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 71
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 72
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 73
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 74
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 75
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 76
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 77
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 78
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 79
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 80
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 81
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 82
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 83
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 84
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 85
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 86
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 87
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 88
Fundamentarea și execuția cheltuielilor la Primăria Vaslui - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Fundamentarea si Executia Cheltuielilor la Primaria Vaslui.doc

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea veniturilor la Primăria Dorohoi

CAPITOLUL I Organizarea si functionarea Primariei Municipiului Dorohoi I.1. Scurt istoric Primul document scris cunoscut pâna acum, care atesta...

Analiza SWOT a site-ului Primăriei Pașcani, din perspectiva e-guvernării - studiu de caz

I. Aspecte introductive Implementarea eGuvernării la nivel naţional este un proces complex şi de durată, condus de regulă la nivel central...

Practică Comuna Roșiești

1. Organizarea şi funcţionarea instituţiei publice (scurt istoric, locul în sistemul administraţiei publice, obiect de activitate, organigrama,...

Studiu Aplicativ Privind Eficientizarea Activității Consiliului Județean Neamț

Studiu aplicativ privind eficientizarea activității Consiliului Județean Neamț CAP. I. ORGANIZAREA ȘI FUNCTIONALITATEA CONSILIULUI JUDEȚEAN NEAMȚ...

Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri din Comuna Smeeni, Județul Buzău

CAPITOLUL I - Prezentarea Primăriei comunei Smeeni, județul Buzău și a domeniului de activitate în care se încadrează proiectul I.1 Scurtă...

Structura și Rolul Organelor Publice Locale ale Administrației Publice Locale din România

CAP.I. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Literatura de specialitate, analiza materialelor faptice, precum şi tradiţiile romaneşti...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Desfășurarea Procesului Bugetar la Unitățile Administrativ Teritoriale

Capitolul 1. Organizarea şi funcţionalitatea Primăriei Municipiului Vaslui 1.1.Scurt istoric Primăria Municipiului Vaslui este instituţia prin...

Analiza Metodologiei de Elaborare, Adoptare și Executare a Bugetului Local

INTRODUCERE Bugetul public este un act juridic prin care se prevăd şi se aprobă prin lege veniturile şi cheltuielile anuale ale statului sau ale...

Desfășurarea procesului bugetar la Primăria Comunei Pungesti, Județul Vaslui

Capitolul 1. Prezentarea generală a Primăriei comunei Pungeşti 1.1. Scurt istoric Comuna Pungeşti este situată în partea de Nord-Vest a judeţului...

Desfașurarea Procesului Bugetar Public la Primăria Berezeni

CAP.1.ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI BEREZENI 1.1. Scurt istoric Comuna Berezeni este situata in partea de sud-est a...

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la Primăria Municipiului Vaslui

Cap 1: Organizarea si functionalitatea Primăriei Municipiului Vaslui 1.1 Scurt istoric Orasul Vaslui, în ansamblul teritoriului tării noastre,...

Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Comunei Gîrleni

Capitolul 1. Organizarea şi funcţionalitatea Primăriei Comunei Gîrleni 1.1. Scurt istoric Localitatea Gîrleni se află la nord de municipiul...

Fundamentarea și execuția procesului bugetar în cadrul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Vaslui

Capitolul 1. Organizarea și funcționarea Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Vaslui 1.1Scurt istoric În conformitate cu Legea 95 / 2006...

Fundamentarea și execuția cheltuielilor publice Vaslui

1.Organizarea si functionalitate la Primaria Municipiului Vaslui 1.1 Scurt istoric Avand o linie sinuoasa in ceea ce priveste evolutia,...

Ai nevoie de altceva?