Analiza surselor de instabilitate ale mediului internațional de securitate

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 6697
Mărime: 417.20KB (arhivat)
Publicat de: Septimiu State
Puncte necesare: 6
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” Facultatea de Ştiinţe Politice. Relaţii internaţionale şi Studii de Securitate Masterat: Relaţii internaţionale. Sisteme de Securitate

Extras din proiect

1. INTRODUCERE

În ciuda încercărilor unui număr mare de specialişti de a găsi o formulare clară, precisă şi cuprinzătoare a conceptului de securitate, majoritatea definiţiilor acceptate la nivel internaţional scot în evidenţă diverse caracteristici ale securităţii naţionale, în special, cum ar fi valorile naţionale, durata şi intensitatea ameninţărilor, lipsa războiului, modul de viaţă acceptabil ş.a.

Una dintre definiţiile ce ne-au atras atenţia este cea dată de Jozef Balazj : „Securitatea internaţională este determinată în fond de securitatea internă şi externă a diferitelor sisteme sociale, de măsura în care, în general, identitatea sistemului depinde de circumstanţele externe.

Experţii definesc în general securitatea socială ca pe securitatea internă. Funcţia ei esenţială este aceea de a asigura puterea politică şi economică a clasei conducătoare date sau supravieţuirea sistemului social şi un grad adecvat de securitate publică.” Departe de a încerca reducerea securităţii la descrierea simplistă de sisteme şi relaţii, putem afirma că, într-o lume în curs de globalizare, siguranţa furnizată de existenţa unei stări de securitate, la nivel naţional, sau lipsa acesteia, afectează într-o oarecare măsură starea de stabilitate la nivel global.Starea de securitate a colectivităţilor umane depinde de parametrii factorilor ce se manifestă în cadrul dimensiunilor majore ale securităţii: politic, economic, militar, cultural, de mediu ş.a.

Pentru ca parametrii să corespundă unei stări de securitate solide, factorii aflaţi la nivelul fiecărei dimensiuni a securităţii trebuie să îndeplinească o condiţie de bază, şi anume, să se manifeste în direcţia realizării unei stabilităţi organizaţionale la nivel statal sau guvernamental – stabilitate politică; unei stabilităţi economice prin realizarea accesului la resurse şi pieţe de desfacere pentru a susţine un nivel adecvat de bunăstare şi putere a statului; crearea condiţiilor necesare evoluţiei culturale (limbă, tradiţii, religie) care să nu favorizeze apariţia de stări conflictuale ce ar genera instabilitate având la origine surse etnice sau religioase.

Securitatea mediului este importantă, referindu-se la menţinerea mediului înconjurător local, regional şi global, fiind cadrul de manifestare a tuturor acţiunilor umane. Realizarea stabilităţii necesare unei stări de securitate solide nu se înfăptuieşte, însă, doar prin acţiunea singulară a factorilor aparţinând unei dimensiuni, ci prin acţiunea întreţesută a diferiţilor factori ce se manifestă în toate dimensiunile securităţii.

2. Sursele de instabilitate - natură şi spaţii de manifestare

Literatura de specialitate consideră mediul de securitate drept un ansamblu de sisteme: forţe şi actori politici, procese şi reguli de funcţionare şi reglare. Respectând regula oricărui sistem, acesta este caracterizat de stabilitate sau instabilitate, stare dată de absenţa/prezenţa factorilor de risc în ansamblul său.

2.1. Mediul internaţional de securitate

Sursa majoră de instabilitate cu cel mai mare potenţial beligen se află în dezechilibrele create de labilitatea sistemică a societăţii omeneşti, într-o perioadă de transformări profunde.

Manifestându-se disparat şi indistinct, de multe ori, alteori în mod evident, acestea creează imaginea mediului internaţional de securitate ale cărui principale caracteristici sunt:

1. sfârşitul bipolarităţii – prin fereastra de oportunitate creată pentru reorganizarea centrelor de putere;

2. proliferarea actorilor – dezintegrarea unor state federale în ultimele două decenii a dus la creşterea numărului de ţări. Multitudinea problemelor regionale şi mondiale, pe care statele şi le-au propus să le rezolve, a condus la sporirea numărului organizaţiilor internaţionale. Efect al globalizării, legăturile economice s-au înmulţit şi diversificat, au apărut noi pieţe de desfacere, ceea ce a dus la creşterea numărului companiilor multinaţionale şi a dorinţei lor de afirmare ca actori cu valoare internaţională. Interesul pentru protecţia fiinţei umane a devenit din ce în ce mai vizibil, ceea ce a determinat sporirea şi diversificarea organizaţiilor neguvernamentale umanitare. Terorismul, prin modul său de manifestare, în ultima perioadă, s-a transformat într-un actor global;

3. expansiunea democraţiei – tot mai multe ţări au îmbrăţişat o etică politică democratică. Acest fapt nu înseamnă automat şi adoptarea aceloraşi tradiţii sau moduri de funcţionare ale instituţiilor. Respectarea în continuare a sistemului piramidal de conducere lasă puţine şanse implementării principiilor democratice la nivelul instituţiilor.

4. accesul diferenţiat al statelor la resurse afectează relaţiile dintre acestea;

5. prăbuşirea unor state, condiţiile economice precare, tulburările sociale, sau, mai grav, combinaţii ale acestora, fac ca unele ţări să nu fie capabile să se susţină ca entitate politică, mai ales în cazul statelor al căror comportament este dirijat de motive politico-ideologice, culturale sau religioase (Afghanistan). În vacuumul creat pot interveni alte state sau organizaţii, nu neapărat de securitate şi stabilitate sau umanitar cum este cazul multor organizaţii teroriste care profită din plin de „ospitalitatea” unor astfel de state;

6. răspândirea conflictelor de tip etnico-religios. Ultimele decenii au arătat că tendinţa spre conflicte ce au la origine pretenţiile teritoriale a scăzut, în schimb, s-au amplificat şi diversificat modalităţile de rezolvare prin forţă a divergenţelor de natură etnică sau religioasă;

Preview document

Analiza surselor de instabilitate ale mediului internațional de securitate - Pagina 1
Analiza surselor de instabilitate ale mediului internațional de securitate - Pagina 2
Analiza surselor de instabilitate ale mediului internațional de securitate - Pagina 3
Analiza surselor de instabilitate ale mediului internațional de securitate - Pagina 4
Analiza surselor de instabilitate ale mediului internațional de securitate - Pagina 5
Analiza surselor de instabilitate ale mediului internațional de securitate - Pagina 6
Analiza surselor de instabilitate ale mediului internațional de securitate - Pagina 7
Analiza surselor de instabilitate ale mediului internațional de securitate - Pagina 8
Analiza surselor de instabilitate ale mediului internațional de securitate - Pagina 9
Analiza surselor de instabilitate ale mediului internațional de securitate - Pagina 10
Analiza surselor de instabilitate ale mediului internațional de securitate - Pagina 11
Analiza surselor de instabilitate ale mediului internațional de securitate - Pagina 12
Analiza surselor de instabilitate ale mediului internațional de securitate - Pagina 13
Analiza surselor de instabilitate ale mediului internațional de securitate - Pagina 14
Analiza surselor de instabilitate ale mediului internațional de securitate - Pagina 15
Analiza surselor de instabilitate ale mediului internațional de securitate - Pagina 16
Analiza surselor de instabilitate ale mediului internațional de securitate - Pagina 17
Analiza surselor de instabilitate ale mediului internațional de securitate - Pagina 18
Analiza surselor de instabilitate ale mediului internațional de securitate - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Analiza Surselor de Instabilitate ale Mediului International de Securitate.doc

Alții au mai descărcat și

Armonizare a relațiilor inter - etnice - sfidări și oportunități

I. INTRODUCERE Recentele evenimentele politice din Republica Moldova au readus în prim plan problemele referitoare la relatiile inter-etnice,...

Amenințări Riscuri și Vulnerabilități asupra Securității Internaționale

Evenimentele istorice ale ultimelor două decenii (terorism, conflicte ce au la bază conflicte identitare etnice şi religioase) precum şi apariţia...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Criza economică - cauze, efecte, soluții

INTRODUCERE Ne confruntăm cu cea mai gravă criză financiară din 1930 încoace. În câteva privinţe, ea se aseamănă cu alte crize apărute în ultimii...

Poliția Locală

INTRODUCERE Ministerul Administrației și Internelor este autoritatea administraţiei publice central de specialitate, care exercită, in...

Instabilitate în Proxmimitatea Uniunii Europene

Surse ale crizei şi instabilității în Europa Metamorfoza mediului internaţional de securitate în ultimele 2 decenii, a indreptat toată atenţia...

Managementul de criză - proces, etape, obiective

Eforturile pentru prevenirea hazardelor şi atenuare a impactului lor asupra societăţii sunt imperios necesare şi se constituie în parte integrantă...

Interdependențe Economice

1. Descrierea şi definirea conceptului de interdependenţă economică Multă vreme, ştiinţa economică s-a identificat cu economia politică. Odată cu...

Relații Internaționale Contemporane

1. Premisele disciplinei Domeniul relatiilor dintre state a preocupat gânditorii din toate perioadele istorice. Înca din antichitate, Platon,...

Ai nevoie de altceva?