Metode și mijloace de război interzise

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 7368
Mărime: 360.03KB (arhivat)
Publicat de: Septimiu State
Puncte necesare: 7
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” Facultatea de Ştiinţe Politice. Relaţii internaţionale şi Studii de Securitate Masterat: Relaţii internaţionale. Sisteme de Securitate

Extras din proiect

1. INTRODUCERE

Războiul este un fenomen complex, ceea ce impune studierea lui şi sub alte aspecte, de către alte ştiinţe decât ştiinţa militară. În acest sens, generalul Florea Tenesescu în lucrarea sa “Cunoştiinţe generale asupra războiului şi studiul lui” arată că “ştiinţa războiului este cea mai complicată şi cea mai grea dintre toate ştiinţele cu aplicaţiune practică, căci se bazează şi cuprinde elemente din toate ştiinţele aplicate în practică, precum şi din alte ştiinţe cu fond puţin mai abstact: psihologia, morala, dreptul, istoria”

Aceste din urmă ştiinţe au ajuns să determine, în interdependenţa lor faţă de ştiinţa militară, adevărate ştiinţe de graniţă: psihologia militară, dreptul militar, istoria militară, etc.

Drept urmare războiul şi acţiunile militare nu se supun numai acţiunilor legilor luptei armate, ci şi unor altfel de legi, legilor juridice, adică normelor de drept edictate de state, care sunt principalele subiecte ale conflictelor armate. Legile juridice care reglementează războiul aparţin fie dreptului intern (actele normative referitoare la problemele apărării naţionale de la Constituţie până la regulamentele militare generale şi de luptă), fie dreptului internaţional (care prin cutume şi convenţii internaţionale normează probleme ale declanşării, desfăşurării şi încheierii ostilităţilor militare dintre state).

Starea de război este, cel mai adesea, o stare internaţională sau cu implicaţii internaţionale, de aceea, statele înţeleg să-şi normeze relaţiile din timp de război, impunând forţelor combatante anumite reguli pentru declanşarea, desfăşurarea şi încheierea conflictului.

Între scopurile acţiunilor militare şi restricţiile juridice impuse de dreptul internaţional intervine o aparentă contradicţie. Contradicţia este aparentă deoarece dreptul nu limitează în nici un fel conceperea şi desfăşurarea acţiunilor militare, ci creează doar cadrul juridic în care să se ducă acestea, astfel încât să se evite pierderile şi pagubele inutile. În acest sens menţionăm acele prevederi ale convenţiilor internaţionale care arată că unele norme juridice nu se aplică atunci când situaţia tactică nu o permite sau în caz de necesitate militară.

Apariţia regulilor cu privire la desfăşurarea acţiunilor militare aparţine celor mai vechi timpuri , prin ele urmărindu-se limitarea violenţelor şi distrugerilor inutile, în special asupra civililor şi bunurilor civile. Privind războiul ca o continuare cu mijloace violente a politicii, este evident faptul că această reglementare juridică a acţiunilor militare are ca obiectiv evitarea urmărilor dezastruoase ale războiului, limitarea scopului acestuia la înfrângerea adversarului şi evitarea transformării conflictului într-un război de exterminare globală a adversarilor. Mai ales astăzi, în condiţiile existenţei armelor nucleare strategice, un astfel de război ar avea efecte distrugătoare nu numai pentru adversar, ci pentru întreaga omenire, ar putea transforma lumea într-un mare cimitir al speciei umane. Deci, în mod obiectiv este necesar ca războiul să fie reglementat prin norme juridice internaţionale pentru a limita folosirea violenţei armate, pentru a proteja anumite valori importante ale umanităţii, pentru a ţine în frâu dezlănţuirea instinctelor distrugătoare ce există în om, în scopul final de a asigura continuitatea umanităţii.

Dreptul internaţional aplicabil în conflictele armate poate fi definit ca totalitate normelor juridice internaţionale care reglementează conceperea şi desfăşurarea acţiunilor militare. În legătură cu această denumire trebuie precizat că s-au folosit şi se folosesc diverse sintagme care au acelaşi obiect.

Dreptul războiului (jus belli) este o noţiune considerată depăşită prin faptul că războiul declarat, prin documente juridice internaţionale, ca fiind în afara legii, existând în prezent doar dreptul la autoapărare individuală sau colectivă. Mai mult această denumire ar putea crea confuzii în legătură cu accepţia ce i s-ar putea da, nu de drept obiectiv (jus in bello, totalitate de norme juridice), ci de drept subiectiv, adică drept de a face război (jus ad bellum).

Legile şi obiceiurile războiului este sintagma ce tindea să cuprindă regulile care au ca scop să reglementeze ostilităţile şi să le atenueze urmările în măsura în care necesităţile militare o permit. Deşi tradiţională şi cuprinzătoare, această denumire nu realizează o fundamentare juridică ştiinţifică a obiectului reglementării şi poate crea confuzii.

Dreptul militar internaţional sau dreptul de la Haga fixează drepturile şi obligaţiile beligeranţilor în conducerea acţiunilor militare şi limitează alegerea metodelor şi mijloacelor de distrugere, precum şi problemele ocupaţiei militare şi neutralităţii (denumire de drept tip Haga vine de la localitatea unde s-au codificat principalele norme în acest domeniu).

Dreptul umanitar internaţional sau dreptul de la Geneva (după localitatea unde s-au codificat aceste norme prin conferinţe internaţionale) cuprinde normele referitoare la protecţia victimelor conflictelor armate, a populaţiei civile şi a organismelor care au grija acestora.

Se poate observa că dreptul de la Haga se completează cu cel de la Geneva, de altfel, distincţia dintre ele nu este fermă, în sensul că dreptul militar cuprinde şi norme umanitare, iar dreptul umanitar cuprinde şi norme militare.

Dreptul conflictelor armate conţine atât reguli ale dreptului militar internaţional, cât şi regulile dreptului umanitar internaţional, deci este un drept umanitar al conflictelor armate. De fapt, acest concept înlocuieşte vechiul termen de „drept al războiului” ca urmare a mutaţiilor petrecute în dreptul internaţional public contemporan şi este controversat din acelaşi raţiuni pentru care se cere înlocuirea termenului de „drept al războiului”.

Orice război presupune necesitatea de a obţine victoria distrugând potenţialul militar al adversarului, iar legile umanităţii postulează cât mai puţine suferinţe, pierderi şi pagube, revenirea cât mai grabnică la pace.

Prin intermediul dreptului conflictelor armate s-a încercat şi, într-o bună măsură s-a reuşit, cu toate acţiunile militare care depăşesc „necesităţile militare” să fie limitate, astfel încât urmările războiului să nu devină catastrofale.

Preview document

Metode și mijloace de război interzise - Pagina 1
Metode și mijloace de război interzise - Pagina 2
Metode și mijloace de război interzise - Pagina 3
Metode și mijloace de război interzise - Pagina 4
Metode și mijloace de război interzise - Pagina 5
Metode și mijloace de război interzise - Pagina 6
Metode și mijloace de război interzise - Pagina 7
Metode și mijloace de război interzise - Pagina 8
Metode și mijloace de război interzise - Pagina 9
Metode și mijloace de război interzise - Pagina 10
Metode și mijloace de război interzise - Pagina 11
Metode și mijloace de război interzise - Pagina 12
Metode și mijloace de război interzise - Pagina 13
Metode și mijloace de război interzise - Pagina 14
Metode și mijloace de război interzise - Pagina 15
Metode și mijloace de război interzise - Pagina 16
Metode și mijloace de război interzise - Pagina 17
Metode și mijloace de război interzise - Pagina 18
Metode și mijloace de război interzise - Pagina 19
Metode și mijloace de război interzise - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Metode si Mijloace de Razboi Interzise.doc

Alții au mai descărcat și

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Curtea Penala Internatională

Capitolul 1 NECESITATEA UNEI JURISDICŢII PENALE INTERNAŢIONALE Progresele notabile pe care dreptul internațional penal le-a realizat în ultimul...

Protecția umanitară în timp de conflict armat

INTRODUCERE Dreptul Internaţional Umanitar este una dintre cele mai importante ramuri de drept deoarece acesta reglementeazǎ relaţii sociale la...

Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public

“popoarele Europei rămânând mândre de identitatea lor şi de istoria naţională, sunt decise să depăşească vechile divizarii şi, din ce în ce mai...

Mijloace de Război Interzise și Sancționarea Penală a Utilizării Lor

INTRODUCERE Tendinţa de a limita mijloacele prin care părţile îşi produc daune în timpul conflictului armat îşi are rădăcina încă în perioada...

Drept Umanitar

De la apariţia pe mapamond a primelor forme statale , acestea au intrat , inevitabil în interacţiune . Relaţiile formate de – a lungul vremii au...

Dreptul internațional în timpul conflictelor armate

CONSIDERAŢIUNI GENERALE Dreptul războiului reprezintă partea cea mai veche a dreptului internaţional şi mai bogată în reglementări, mai ales în...

Jurisdicția penală internațională

1. Necesitatea unei jurisdicţii penale internaţionale Progresele notabile pe care dreptul internaţional penal le-a realizat în ultimul secol în...

Mijloace și metode de război interzise

1. Mijloace si metode de razboi interzise 1.1. Principiul limitarii utilizarii mijloacelor si metodelor de lupta Utilizarea anumitor mijloace si...

Ai nevoie de altceva?