Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 30056
Mărime: 104.81KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.Univ. Dr. Ciocan Vasile

Cuprins

 1. PARTE INTRODUCTIVĂ 5
 2. CAPITOLUL I INFRACŢIUNEA INTERNAŢIONALĂ 8
 3. 1.1 Consideraţii generale cu privire la răspunderea
 4. internaţională Noţiunea de răspundere în dreptul internaţional 8
 5. 1.2 Evoluţia dreptului internaţional penal.Definirea noţiunii de drept internaţional penal 9
 6. 1.3 Clasificarea infracţiunilor internaţionale 12
 7. 1.4 Formele răspunderii internaţionale 20
 8. CAPITOLUL II DETERMINAREA SUBIECTULUI RĂSPUNDERII PENALE INTERNAŢIONALE 24
 9. 2.1 Fundamentul răspunderii internaţionale penale 24
 10. 2.2 Consideraţii privind determinarea subiectelor răspunderii intenaţionale penale 25
 11. 2.3 Statul nu este subiect al răspunderii penale 27
 12. 2.3.1 Principiile răspunderii penale în dreptul internaţional public 28
 13. 2.4 Persoana fizică, subiect al răspunderii intenaţionale penale 33
 14. 2.5 Răspunderea internaţională penală a persoanelor fizice, în calitate de organe ale statului 34
 15. 2.6 Răspunderea statului pentru actele ilicite ale persoanelor particulare 34
 16. CAPITOLUL III JURISDICŢIA PENALĂ INTERNAŢIONALĂ 36
 17. 3.1 Proiecte de început ale înfiinţării unei instanţe internaţionale penale.Generalităţi 36
 18. 3.2 Crearea instanţelor internaţionale penale şi rolul instanţelor ad – hoc 38
 19. 3.3 Curtea penală internaţională 50
 20. CAPITOLUL IV JURISDICŢIA PENALĂ INTERNAŢIONALĂ CONFIGURATĂ DE STATUTUL CURŢII CRIMINALE INTERNAŢIONALE 54
 21. 4.1 Consideraţii generale 54
 22. 4.2 Organizarea şi functionarea Curţii 55
 23. 4.3 Jurisdicţia Curţii 57
 24. CONCLUZII 59
 25. BIBLIOGRAFIE 61

Extras din licență

“popoarele Europei rămânând mândre de identitatea lor şi de istoria naţională, sunt decise să depăşească vechile divizarii şi, din ce în ce mai unite, să-şi făurească un destin comun ”

Tratatul de la Lisabona

PARTE INTRODUCTIVĂ

Statele, de la apariţia lor ca entităţi de sine stătătoare, au intrat în relaţii unele cu altele, la început sporadic şi incidental, pentru ca pe măsura trecerii timpului să se extindă treptat, ajungând la dimensiunile actuale care cuprind toate domeniile vieţii sociale

Dreptul internaţional public, prin numeroasele sale ramuri vine în întâmpinarea atingerilor tot mai frecvente aduse unor valori care interesează comunitatea internaţională. Un rol deosebit în această direcţie îl au Dreptul internaţional penal şi Dreptul umanitar, ramuri ale dreptului internaţional public, apropiate datorită obiectului lor de reglementare.

„Dreptul internaţional penal este chemat să protejeze pacea şi securitatea întregii umanităţi, desfăşurarea în conformitate cu normele dreptului şi ale moralei a raporturilor dintre state, existenţa şi perenitatea unor valori fundamentale ale omenirii”.

Dreptul umanitar al conflictelor armate este ansamblul de norme de drept internaţional de sorginte cutumiară sau convenţională, destinate a reglementa în mod special problemele survenite în situaţii de conflict armat internaţional şi neinternaţional.

„După cum apreciază reputatul jurist elveţian Michel Veuthey, aplicarea dreptului umanitar, rămâne o mărturie unică a raţiunii şi speranţei de a stăpâni forţa şi indurarea în faţa aderaţiei ucigătoare”.

Dreptul internaţional penal s-a constituit ca ramură distinctă a dreptului internaţional abia în ultimul secol, iar răspunderea internaţională pentru săvârşirea de infracţiuni s-a adăugat celorlalte forme ale răspunderii internaţionale, îndeosebi în legatură cu crimele de război, dar şi cu săvârşirea de către persoane particulare în timp de pace a unor infracţiuni a căror periculozitate afectează societatea umană în întregul său dincolo de interesele de protecţie antiifracţională proprii fiecărui stat.

Normele dreptului internaţional, ca orice norme juridice, deci obligatorii, trebuie să respectate fără rezerve de către toate statele, de organizaţiile internaţionale precum şi, în anumite condiţii, de persoanele fizice.Încălcarea acestor norme atrage în mod necesar, dat fiind caracterul lor juridic obligatoriu, răspunderea internaţională în dreptul internaţional public.

Infracţiunile internaţionale au cunoscut o evoluţie constantă, deşi secole de-a rândul destul de lentă. La începutul secolului al XX-lea, ele constituiau încă într-o mare măsură o problemă a dreptului cutumiar, reglementările convenţionale fiind destul de reduse. Aşa se face că în 1907 convenţiile adoptate la Haga, în special Convenţia a IV-a referitoare la legile şi obiceiurile războiului pe uscat, care interzicea o serie de fapte comise în timp de război împotriva populaţiei civile şi a nebeligeranţilor, statuau prin dispoziţii ce alcătuiesc ceea ce s-a numit Clauza Martens că în măsura în care nu s-au prevăzut toate situaţiile, pentru cazurile neprevăzute populaţia şi beligeranţii sunt puşi sub garanţia principiilor de drept internaţional, aşa cum acestea rezultă din obiceiurile stabilite între naţiunile civilizate, din legile umanitarismului şi din exigenţele conştiinţei publice.

Răspunderea internaţională este o “relaţie” de la stat la stat, ea neexistând în principiu decât în favoare unui stat şi în sarcina altui stat. Aşadar o regulă importantă privind răspunderea pentru fapte săvârşite de state prin încălcarea normelor dreptului internaţional este principiul epuizării recursului intern. Potrivit acestei reguli răspunderea statului pentru violarea obligaţiilor privind tratamentul rezervat străinilor intervine numai în cazul în care căile oferite de dreptul intern ca un prejudiciu cauzat unei persoane juridice străine să fie reparat au fost utilizate până la epuizarea lor fără succes.

Regula a fost consacrată în numerose tratate internaţionale, inclusiv în reglementările mai recente privind drepturile omului, care permit să se apeleze la instanţele internaţionale numai după ce în prealabil s-au pronunţat instanţele interne ale statului pe teritoriul căruia se pretinde că au fost încălcate asemenea drepturi

În trecut s-a susţinut că statele nu răspund în principiu decăt faţă de ele însele şi că idea unei răspunderi reciproce între state ar fi contrarie ideii de suveranitate. Ori de câte ori se pune problema practică a aplicării legii penale internaţionale în ce priveşte stabilirea pedepsei se recurge la dreptul penal intern al unui anumit stat sau al celor mai avansate state, care au însă principii şi sisteme de stabilire şi aplicare a pedepsei diferite, pe de o parte este greu de stabilit în concret ce anume pedeapsă să fie aplicată, iar pe de altă parte, aceeaşi faptă poate fi pedepsită în mod diferit în ţările care aplică dispoziţiile convenţiilor.

În condiţiile contemporane, dreptul internaţional se dezvoltă îndeosebi pe cale convenţională, prin reglementări scrise, astfel că şi dreptul internaţional penal începe să se bazeze tot mai mult pe incriminarea convenţională, în cuprinsul tratatelor ce se încheie definindu-se cu mai mare precizie infracţiunile internaţionale, fapt deosebit de important îndeosebi în acest domeniu, al dreptului penal în dreptul internaţional public, care este condus între alte principii şi de acela al legalităţii incriminării. Dreptul convenţional contribuie considerabil la consolidarea acestui principiu, căci formulând în scris conţinutul faptelor incriminate, le face mai clare şi mai inteligibile decât o poate face dreptul cutumiar, cutuma trebuind să fie stabilită ori de câte ori se pune problema aplicării ei, operaţiune cu atât mai dificilă cu cât în cauză sunt puse fapte şi persoane care trebuie să suporte rigorile legii penale.

Preview document

Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 1
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 2
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 3
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 4
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 5
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 6
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 7
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 8
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 9
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 10
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 11
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 12
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 13
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 14
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 15
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 16
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 17
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 18
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 19
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 20
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 21
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 22
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 23
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 24
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 25
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 26
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 27
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 28
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 29
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 30
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 31
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 32
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 33
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 34
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 35
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 36
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 37
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 38
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 39
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 40
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 41
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 42
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 43
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 44
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 45
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 46
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 47
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 48
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 49
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 50
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 51
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 52
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 53
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 54
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 55
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 56
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 57
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 58
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 59
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 60
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 61
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 62
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 63
Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Raspunderea Penala Internationala in Dreptul International Public.doc

Alții au mai descărcat și

Terorismul Internațional

INTRODUCERE Noţiunea de terorism este cunoscută omenirii de la începutul istoriei, dar în istorie acest termen a apărut după revoluţia franceză...

Protecția prizonierilor de război

În bogata istorie a dreptului umanitar, care face referire la război în studiile şi lucrările elaborate de marii doctrinari tema prizonierilor de...

Curtea Penala Internatională

Capitolul 1 NECESITATEA UNEI JURISDICŢII PENALE INTERNAŢIONALE Progresele notabile pe care dreptul internațional penal le-a realizat în ultimul...

Răspunderea Internațională a Statelor

I. Noţiuni cu caracter general Ĩn dreptul intern, a spune că o persoană este responsabilă ĩnseamnă că ea ĩşi asumă consecinţele unei fapte...

Extrădarea Modalitate de Asistență Juridică Internațională în Materie Penală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Ţinând cont de noile realităţi ale vieţii universale, noutăţile politice, sociale şi internaţionale...

Tratatul internațional - izvor de drept

Capitolul 1. Preliminarii 1.1 Notiunea de tratat international Tratatul internaţional constituie cel mai important izvor al drep¬tului...

Statutul magistratului procuror

I. Noțiuni generale Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucură de stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii. Procurorii care...

Noțiunea de infracțiune internațională

CAPITOLUL 1.Noţiunea, obiectul şi sistemul dreptului internaţional penal Orice normă de drept exprimă o voinţă. Dacă exprimă voinţa unui stat,...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității

INTRODUCERE Statele, de la apariţia lor ca entităţi de sine stătătoare, au intrat în relaţii unele cu altele, la început sporadic şi incidental,...

Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar

INTRODUCERE Dreptul internaţional umanitar, cunoscut şi sub denumirea ,,dreptul conflictelor armate” sau ,,dreptul războiului”, are drept scop...

Drept internațional public - terorismul

1.1. Terorismul - fenomen sau manifestare izolata. Terorismul nu produce numai şi numai teroare. Mai mult, teroarea nu reprezintă întotdeauna...

Consecințele psiho-sociale ale Privării de Libertate

. TRATATE. CURSURI. MONOGRAFII 89 II. LEGISLAŢIE ŞI DOCUMENTE JURIDICE INTERNAŢIONALE 92 INTRODUCERE Din punct de vedere psihosocial, libertatea...

Răspunderea Internațională a Statelor

I. Noţiuni cu caracter general Ĩn dreptul intern, a spune că o persoană este responsabilă ĩnseamnă că ea ĩşi asumă consecinţele unei fapte...

Noțiunea de infracțiune internațională

CAPITOLUL 1.Noţiunea, obiectul şi sistemul dreptului internaţional penal Orice normă de drept exprimă o voinţă. Dacă exprimă voinţa unui stat,...

Principiile Răspunderii Internațional Penale

PRINCIPIILE RASPUNDERII INTERNATIONAL PENALEDreptul international penal este rezultatul conceptiei mai noi, potrivit careia nu numai statul...

Răspunderea Internațională a Statelor

INTRODUCERE Răspunderea este o instituţie juridică prezentă în orice ramură a dreptului. Principiul general, potrivit căruia orice încălcare a...

Ai nevoie de altceva?