Mediul legal al structurilor turistice cu funcție de agrement

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 9414
Mărime: 39.08KB (arhivat)
Publicat de: Georgel Pascu
Puncte necesare: 7

Extras din proiect

Conform Ordonantei nr 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania definim structura de primire turistică ca orice construcţie şi amenajare destinata prin proiectare si executie cazarii turiştilor, servirii mesei pentru turişti, agrementului, transportului special destinat turiştilor, tratamentului balnear pentru turişti, împreună cu serviciile aferente.

Structurile de primire turistică includ structuri de primire turistică cu funcţiuni de agrement: cluburi, cazinouri, săli polivalente, instalaţii şi dotări specifice agrementului turistic,piscine,stranduri,bazine de kinetoterapie ;terenuri de mini-golf,tenis,paint-ball,echitatie ;porturi turistice,inclusiv debarcadere amplasate pe lacuri de agrement; piste pentru cicloturism ; partii de schi (ce presupun:instalatii de transport pe cablu pentru persoane, echipamente pentru producerea zapezii artificiale, echipamente pentru iluminatul nocturn al partiilor de schi,echipamente pentru intretinerea partiilor de schi ) ; amenajari specificesporturilor nautice; amenajari pentru practicarea pescuitului sportiv.

Agrementul reprezintă o altă componentă de bază a serviciilor turistice, deoarece asigură odihna activă a turiştilor (o caracteristică fundamnetală a vacanţelor în zilele noastre, conturând cadrul necesar petrecerii plăcute şi instructive a timpului liber).

Agrementul îndeplineşte o serie de funcţii:

- vizează destinderea şi recomfortarea fizică a turistului,, precum şi divertismentul şi dezvoltarea capacităţilor sale;

- la nivel psihic, activităţile cultural-sdistractive şi instructiv-educative au ca obiect crearea unei atmosfere de destindere, amuzament şi comunicare, contribuind la îmbogăţirea cunoştiinţelor turislui;

- au un rol însemnat în creşterea eficienţei economice a activităţii turistice într-o zonă, staţiune, complex turistic;

- poate determina creşterea competitivităţii staţiunilor turistice.

Agrementul se poate clasifica:

1. în funcţie de destinaţia sa:

- agrement nautic (de litoral)

- agrement montan – de vară şi de iarnă

2. în funcţie de spaţiul de desfăşurare:

- agrement închis (club, hotel, cinema, discotecă, …)

- agrement în aer liber (grădini publice, parcuri de distracţie, stadioane, …)

3. în funcţie de numărul de participanţi

- agrement individual

- agrement de grup

4. în funcţie de scopul său

- agrement de competiţie

- agrement ca scop în sine

5. în funcţie de vârsta participanţilor

- agrement pentru copii

- agrement pentru tineri

- agrement pentru adulţi

- agrement pentru vârsta a 3-a

6. în funcţie de preţ

- agrement gratuit

- agrement cu preţ mic

- agrement cu preţ mediu

- agrement de lux

Pentru a obţine avizul şi autorizaţia de funcţionare, structurile de primire cu funcţiuni de agrement trebuie să îndeplinească următoareşle condiţii:

1. amplasamentul trebuie să fie în perimetrele delimitate ca spaţiu pentru agrement, stabilite de primari;

2. funcţionarea echipamentelor de argrement să nu prezinte nici un fel de pericol sau risc de accidentare a turiştilor;

3. dotările de agrement să fie într-o perfectă stare de funcţionare, întreţinute corespunzător (vopsite, salubre) şi să aibă un aspect estetic care să răspundă exigenţelor unui turism civilizat;

4. exploatarea echipamentelor de agrement să nu conducă la poluarea fonică saude altă natură a mediului şi să nu perturbeze în nici un fel desfăşurarea activităţii în structurile de primire turistice;

5. structurile de agrement nautic vor fi delimitate prin balize şi vor fi asistate de echipe SALVAMAR, dotate cu întregul echipament de salvare necesar.

Structurile de primire turistice cu funcţiuni de agrement care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege vor fi dezafectate de către administratorii acestora până la deschiderea sezonului estival. În caz contrar, dezafectarea se va efectua pe cheltuiala deţinătorilor de structuri de primire turistice cu funcţiuni de agrement.

Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite conform legii, următoarele fapte:

a. desfăşurarea de activităţi de agrement în staţiuni turistice fără autorizaţie de funcţionare;

b. nerespectarea condiţiilor în baza cărora s-au eliberat avizul Ministerului Turismului şi autorizaţia de funcţionare.

Contravenţiile se sancţionează cu amenzi de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Turismului, precum şi de persoanele împuternicite de primari.

Agrementul montan (sporturile montane)

Serviciile de transport pe cablu sunt considerate deopotrivă mijloc de deplasare şi de agrement, şi au un rol important în dezvoltarea turismului montan (în special al celui de iarnă). Numărul instalaţiilor de acest fel este în extindere.

Conform actelor normative în vigoare , prin:

- pârtie de schi pentru agrement se înţelege acea parte a domeniului pentru schi amenajat, care este destinată practicării schiului pentru agrement în condiţii de siguranţă pentru schiori;

- traseul de schi pentru agrement acea parte a domeniului pentru schi amenajat,care face legătura între pârtiile de schi.

Omologarea pârtiilor de schi se face de către Ministerul Turismului-Direcţia generală de autorizare şi control impreună cu consiliile judeţene în cadrul unor comisii special amenajate, pe baza constatărilor făcute la faţa locului.

Administratorii pârtiilor sau traseelor de schi pentru agrement vor solicita omologarea lor cu cel puţin 45 zile înainte de darea în exploatare a acestora. În acest scop se vor depune la MTCT următoarea documentaţie:

- cerere de omologare;

- certificat constator de la oficiul registrului comerţului, din care să rezulte obiectul de activitate alsocietăţii comerciale, datele de ideintificare din certificatul de înmatriculare;

- copiea de pe documentul legal care conferă dreptul administratorului să exploateze pârtia sau traseul de schi;

- fâşia pârtiei sau a traseului de schi pentru agrement, cu detalii privind amplasarea instalaţiei de stransport pe cablu, porţiunile abrupte, pâlcurile de copaci, curbele şi eventualele intersecţii cu drumurile carosabile, cu traseele instalaţiilor detransport pe cablu şi cu alte pârtii, locurile de amplasare a indicatoarelor de semnalizare şi a balizelor;

- schiţa profilului pârtiei;

- fotografia de ansamblu a pârtiei de shci alpin, cu dimensiunile de 18cmx24cm, realizată de preferinţă de pe versantul opus;

- autorizaţia de mediu, obţinută în conformitate cu prevederile legii protecţiei mediului nr.137/1995.

Preview document

Mediul legal al structurilor turistice cu funcție de agrement - Pagina 1
Mediul legal al structurilor turistice cu funcție de agrement - Pagina 2
Mediul legal al structurilor turistice cu funcție de agrement - Pagina 3
Mediul legal al structurilor turistice cu funcție de agrement - Pagina 4
Mediul legal al structurilor turistice cu funcție de agrement - Pagina 5
Mediul legal al structurilor turistice cu funcție de agrement - Pagina 6
Mediul legal al structurilor turistice cu funcție de agrement - Pagina 7
Mediul legal al structurilor turistice cu funcție de agrement - Pagina 8
Mediul legal al structurilor turistice cu funcție de agrement - Pagina 9
Mediul legal al structurilor turistice cu funcție de agrement - Pagina 10
Mediul legal al structurilor turistice cu funcție de agrement - Pagina 11
Mediul legal al structurilor turistice cu funcție de agrement - Pagina 12
Mediul legal al structurilor turistice cu funcție de agrement - Pagina 13
Mediul legal al structurilor turistice cu funcție de agrement - Pagina 14
Mediul legal al structurilor turistice cu funcție de agrement - Pagina 15
Mediul legal al structurilor turistice cu funcție de agrement - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Mediul Legal al Structurilor Turistice cu Functie de Agrement.doc

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea Strategiei de Comunicare în Marketing la Nivelul SC Complex Delta SRL

CAP. 1 : COMUNICAREA ÎN MARKETING – MIJLOC DE REALIZARE A OBIECTIVELOR POLITICII GLOBALE A ORGANIZATIEI ECONOMICE 1.1. Rolul comunicării în...

Înființarea unui hotel - Dany's Luxury

Documentatia de clasificare: Clasificarea structurilor de primire turistice sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici proprietari şi/sau...

Studiu Privind Valorificarea Resurselor Turistice Rurale Specifice Zonei Iam

INTRODUCERE Chiar dacă divina muză a istoriei KLIO este destul de reţinută în a ne oferi date mai ample despre localitatea Iam, totuşi din...

Modernizarea Pensiunii Turistice SC Escalade SRL

1 Identificare proiect: TITLUL PROIECTULUI: "MODERNIZAREA PENSIUNII TURISTICE SC ESCALADE SRL" TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE:...

Management în Turism

1.1. Consideraţii generale asupra comerţului 1.1.1. Comerţul: concept, istoric, stadii 1.1.2. Actul comercial – instrumentul de manifestare a...

Ai nevoie de altceva?