Conceptul de incluziune socială

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5872
Mărime: 183.81KB (arhivat)
Publicat de: Manole Bogdan
Puncte necesare: 8

Extras din referat

Incluziunea socială se bazează pe accesul indivizilor și al familiilor la un set de standarde sociale, sub formă de drepturi sociale. Altfel spus, conceptul incluziunii sociale se referă la egalitatea în ceea ce privește oportunitățile cu scopul de a obține drepturi egale.

Într-o abordare mai concretă, incluziunea socială se referă la apartenența simultană a individului la patru sisteme:

- Sistemul democratic si legal, care presupune integrarea civică;

- Piața muncii, care promovează integrarea economică;

- Sistemul statului bunăstării, care promovează ceea ce poate fi numit integrare socială;

- Sistemul familiei si comunității, care promovează integrarea interpersonală.

Elaborat și aprobat în cadrul organismelor europene cu impact la nivel național, conceptul de incluziune socială este definit ca fiind un set de masuri și acțiuni multidimensionale din domeniile protecției sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, educației, sănătății, informării și comunicării, mobilității, securității, justiției și culturii, destinate combaterii excluziunii sociale.

În limbajul instituțional românesc, conceptul de incluziunea și dezvoltare socială a intrat în uz începând cu anul 2001, odată cu adoptarea H.G. 829/2002, privind Planul Național Anti - Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale - PNAinc.2

Lupta împotriva excluziunii sociale și a sărăciei este o nouă modalitate de abordare care încurajează cooperarea în domeniu, combinând obiectivele comune ale Uniunii Europene cu ale țărilor membre, respectiv comple men taritatea planurile naționale de acțiune cu programul de acțiune al Comisiei Europene.

Comisia Europeană definește incluziunea socială ca fiind un proces prin care se asigură că persoanele confruntate cu riscul sărăciei și excluziunii dobândesc oportunitățile și resursele necesare pentru a participa pe deplin la viața economică, socială și culturală și că se bucură de un standard de viață și bunăstare considerat normal în societatea în care trăiesc. Asigură participarea sporită a acestor persoane la luarea deciziilor care le afectează viața, precum și accesul lor la drepturile fundamentale.

Procesul de incluziune socială reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni multidimensionale din domeniile protecției sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, educației, sănătății, informării-comunicării, mobilității, securității, justiției și culturii, destinate combaterii excluziunii sociale și asigurării participării active a persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale și politice ale societății. (conform art. 6 lit. cc) din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale)

Banca Mondială plasează incluziunea socială în centrul procesului de combatere a sărăciei extreme și stimulare a prosperității comune. Incluziunea socială este considerată a fi atât rezultat cât și proces de îmbunătățire a termenilor și condițiilor în care cetățenii participă în societate. Astfel, Banca Mondială definește incluziunea socială drept „proces de îmbunătățire a împrejurărilor/ condițiilor pentru ca indivizii și grupurile să fie parte a societății și să-și aducă propria contribuție la aceasta” .

Așadar, incluziunea socială își propune să sprijine oamenii săraci și marginalizați pentru a profita de oportunitățile globale și să asigure că aceștia au o voce în ceea ce privește deciziile care le afectează viața și că se bucură de acces egal la piețe, servicii și spații politice, sociale și fizice. La nivelul Uniunii Europene, încă din anul 1993, a fost detectată problema excluziunii sociale, analizată și redată astfel: „excluziunea socială se referă la factorii multipli și schimbători care au ca efect excluderea oamenilor de la participarea la interacțiunile sociale normale, practicile și drepturile societății moderne. Sărăcia este unul dintre cei mai evidenți factori de acest tip, însă excluziunea socială se referă de asemenea la drepturi deservite inadecvat de locuire, educație, sănătate și acces la servicii” .

Excluziunea socială afectează indivizi și grupuri, în special în funcție de mediile de rezidență (rural / urban) atunci când apar forme de discriminare și segregare; ”excluziunea socială evidențiază deficitele infrastructurii sociale și riscul creării și consolidării unei societăți scindate, cu două fețe” .

Mai mult, la nivelul Uniunii Europene, termenii “incluziune socială” și „protecție socială” sunt tratați împreună sub umbrela termenului “protecție socială”, așa cum se menționează în Concluziile Consiliului din anul 1999 .

Preview document

Conceptul de incluziune socială - Pagina 1
Conceptul de incluziune socială - Pagina 2
Conceptul de incluziune socială - Pagina 3
Conceptul de incluziune socială - Pagina 4
Conceptul de incluziune socială - Pagina 5
Conceptul de incluziune socială - Pagina 6
Conceptul de incluziune socială - Pagina 7
Conceptul de incluziune socială - Pagina 8
Conceptul de incluziune socială - Pagina 9
Conceptul de incluziune socială - Pagina 10
Conceptul de incluziune socială - Pagina 11
Conceptul de incluziune socială - Pagina 12
Conceptul de incluziune socială - Pagina 13
Conceptul de incluziune socială - Pagina 14
Conceptul de incluziune socială - Pagina 15
Conceptul de incluziune socială - Pagina 16
Conceptul de incluziune socială - Pagina 17
Conceptul de incluziune socială - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Conceptul de incluziune sociala.docx

Alții au mai descărcat și

Diagrama Gantt

Introducere Economia de piaţă, cu rigorile şi exigenţele ei, face necesară trecerea de la cantitate la calitate, iar accentul trebuie pus pe...

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Te-ar putea interesa și

CDI - Competentă pedagogică

Introducere Lucrarea CDI- Școala gimnazială Nr.1 Bughea de Sus-Laborator didactic-are ca scop, evidențierea locului pe care îl ocupă gândirea...

Politici de incluziune socială și combatere a sărăciei în România

INTRODUCERE MOTIVAREA ALEGERII TEMEI În ultimii ani abordările din câmpul politicilor sociale din România privind grupurile vulnerabile sau...

Absorbția Fondurilor Europene

CAPITOLUL 1 ABSORBŢIA FONDURILOR EUROPENE O PROBLEMA PENTRU UE SI NOII SĂI MEMBRI O perspectiva foarte interesanta în ceea ce priveste Uniunea...

Economie regională - PND

Prioritatile nationale de dezvoltare 1. Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazata pe cunoastere pag. 37 2....

Responsabilitate Socială Petrom

CAPITOLUL 1. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ 1.1 Conceptul de responsabilitate socială. Conceptul de responsabilitate socială a întreprinderii...

Sistemul de protecție specială a persoanelor cu handicap - Legea 448-2006

1.Scurt istoric O întreagă perioadă istorică, denumită ”Etapa instituţională”, societatea a acordat sprijin persoanelor cu handicap si...

Politici de incluziune socială - Problema minorităților

I.CRISTALIZAREA CONCEPTELOR DE POLITICĂ PUBLICĂ ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ I.1.Conceptul de politică publică Politice publice reprezintă acțiuni...

Agenda Lisabona și Provocarea Competitivității pentru Județul Tulcea

Introducere Agenda Lisabona este o strategie importantă şi novatoare, menită să asigure competitivitatea UE şi să intensifice rata de creştere...

Ai nevoie de altceva?