Politici de incluziune socială - Problema minorităților

Proiect
7/10 (1 vot)
Conține 2 fișiere: docx, pptx
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 3667
Mărime: 213.04KB (arhivat)
Publicat de: Alex S.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. dr. habil. Ana-Maria Bercu
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

 1. I.CRISTALIZAREA CONCEPTELOR DE POLITICĂ PUBLICĂ ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ 3
 2. I.1.Conceptul de politică publică 3
 3. I.2.Conceptul de incluziune socială 4
 4. II.STRATEGIA GUVERNULUI ROMÂNIEI DE INCLUZIUNE A CETĂȚENILOR ROMÂNI APARȚINÂND MINORITĂȚII ROME PENTRU PERIOADA 2014-2020 5
 5. II.1.Studiu de caz vizavi de implementarea strategiei în Comuna Apahida, Județul Cluj 9
 6. II.1.1.Situația romilor din localitate 10
 7. II.1.2.Analiza S.W.O.T. privind implementarea strategiei naționale la nivelul comunei Apahida 12
 8. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 13
 9. BIBLIOGRAFIE 14

Extras din proiect

I.CRISTALIZAREA CONCEPTELOR DE POLITICĂ PUBLICĂ ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ

I.1.Conceptul de politică publică

Politice publice reprezintă acțiuni realizate de către autoritățile publice centrale sau locale ca răspuns vizavi de problemele care vin dinspre societate. În altă ordine de idei, se poarte discuta despre politici publice atunci când o autoritate publică, centrală sau locală, își propune, cu ajutorul unui program de acțiune coordonat, să modifice mediul social, economic, cultural al actorilor sociali.

Conceptul de politică publică a pătruns la nivelul studiilor de specialitate și în limbajul curent din România destul de târziu (la finele anilor ’90) și există în continuare vaste ambiguități la nivelul simțului comun asupra sferei de cuprindere a acestui termen. O explicație posibilă ar putea fi aceea că termenul a fost împrumutat din limba engleză (policy), dar nu există o traducere spefică în limba noastră, altă decât aceea de politică. Or, în mod tradițional, politica semnifică cu precădere activitatea partidelor de natură politică, a instituțiilor legitimate prin mecanisme democratice (Guvern, Parlament și aparatele proprii de lucru ale acestora), campanii electorale, declarații politice etc., de aici și tentația de contaminare la nivel terminologic. Așadar, România a ales utilizarea termenului provenit din limba franceză, și anume cel de politiques publiques (politică publică).

„O politică publică este o rețea de decizii legate între ele privind alegerea obiectivelor, a mijloacelor și a esurselor alocate pentru atingerea lor în situații specifice”.

În sensul comun, termenul politică „se consideră de obicei că se aplică la ceva mai mare decât deciziile particulare, dar la ceva mai mic decât mișcările sociale generale. Așadar, politica, în termenii nivelului de analiză, este un concept plasat la mijloc. Un al doilea element, și anume unul esențial, este că pentru cei mai mulți autori termenul trimite la un scop de un anumit fel”.

Conceptul de politică publică cunoaște o serie întreagă de definiții, pornind de la cea mai simplistă - ceea ce guvernele aleg să facă sau să nu facă - , până la cea instrumentalistă: un curs al acțiunii cu un scop precis, urmărit de un actor sau un grup de actori în abordarea unei probleme.

I.2.Conceptul de incluziune socială

Procesul de incluziune socială reprezintă „ansamblul de măsuri și acțiuni multidimensionale din domeniile protecției sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, educației, sănătății, informării-comunicării, mobilității, securității, justiției și culturii, destinate combaterii excluziunii sociale și asigurării participării active a persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale și politice ale societății”.

Incluziunea socială este definită în documentele UE ca „procesul care conferă persoanelor confruntate cu riscul sărăciei și excluziunii sociale oportunitățile și resursele necesare pentru a participa pe deplin la viața economică, socială și culturală, pentru a se bucura de un standard de viață și bunăstare considerat normal în societatea în care trăiesc. Incluziunea socială asigură participarea sporită a acestor persoane la luarea deciziilor care le afectează viața, precum și accesul la drepturile fundamentale“.

Politica de incluziune socială a Guvernului are ca și obiectiv general sporirea standardului de viață al populației și stimularea câștigurilor obținute din muncă prin facilitarea ocupării și respectiv, promovarea politicilor publice destinate tuturor grupurilor vulnerabile: rome, femei, copii, persoane cu dizabilități, persoane în vârstă, tineri de 18 ani care părăsesc instituțiile de protecție ale statului etc.

Incluziunea socială a romilor presupune o abordare integrată, un proces planificat și acțiuni conjugate, urmate de adoptarea și respectiv, implementarea de politici publice, strategii, programe și proiecte specifice.

Guvernul consideră incluziunea socială a romilor o chestiune ce trebuie reflectată în vaste domenii de activitate de pe agenda fiecărei instituții publice centrale și locale. Aceste instituții, precum și societatea civilă, au un aport determinant în procesul de dezvoltare socială, contribuind la îmbunătățirea situației cetățenilor români de etnie romă.

Cu toate că responsabilitatea primordială pentru incluziunea socială și economică a cetățenilor români de etnie romă revine autorităților publice, incluziunea romilor reprezintă un proces care presupune o schimbare semnificativă atât în mentalitatea majorității, cât și în mentalitatea romilor, o provocarea pentru care se impun acțiune clare, desfășurate în cadrul unui dialog în permanță cu reprezentanții romilor, atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii Europene.

Bibliografie

1.James Anderson, Public policy making (2nd ed.), Princeton, NJ, Houghton Mifflin, 1994.

2.Joint report by the Commission and the Council on social inclusion, 2004.

3.Legea nr. 292/2011 privind Asistența socială.

4.Miroiu, A., Introducere în analiza politicilor publice, Editura Paideia, București, 2001.

5.Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020.

5.Thomas Dye, Understanding Public Policy (7th ed.), Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1992.

- SITE-URI WEB

www.insse.ro

www.gov.ro

www.lege5.ro

Preview document

Politici de incluziune socială - Problema minorităților - Pagina 1
Politici de incluziune socială - Problema minorităților - Pagina 2
Politici de incluziune socială - Problema minorităților - Pagina 3
Politici de incluziune socială - Problema minorităților - Pagina 4
Politici de incluziune socială - Problema minorităților - Pagina 5
Politici de incluziune socială - Problema minorităților - Pagina 6
Politici de incluziune socială - Problema minorităților - Pagina 7
Politici de incluziune socială - Problema minorităților - Pagina 8
Politici de incluziune socială - Problema minorităților - Pagina 9
Politici de incluziune socială - Problema minorităților - Pagina 10
Politici de incluziune socială - Problema minorităților - Pagina 11
Politici de incluziune socială - Problema minorităților - Pagina 12
Politici de incluziune socială - Problema minorităților - Pagina 13
Politici de incluziune socială - Problema minorităților - Pagina 14

Conținut arhivă zip

 • Politici de incluziune sociala - Problema minoritatilor.docx
 • Politici de incluziune sociala - Problema minoritatilor.pptx

Alții au mai descărcat și

Propunere de politică publică în domeniul turismului

I. Prezentarea generală Ministerul Turismului se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Te-ar putea interesa și

Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului

Argument Pornind de la politicile publice, cu accent pe importanţa politicilor de incluziune socială, lucrarea de faţă îşi propune să ilustreze...

Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome

INTRODUCERE Ina Zoon, în lucrarea sa, ,, La periferia societǎţii. Romii şi serviciile publice în România" afirma cǎ: “Istoria ultimului secol şi...

Discriminarea rasială în patria democrației

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie nu doar o realitate ci şi o finalitate a întregii activităţi umane,...

Politicile de incluziune ale romilor în Uniunea Europeană

Abstract Constituirea unui spațiu european economic unic este cel mai mare proiect politic al tuturor timpurilor, implicând o populație de peste...

Discriminarea Romilor

1. Argument Am ales aceasta tema deoarece, de-a lungul timpului, am fost martore la discriminarea copiilor romi, care au vrut sa invete si sa duca...

Riscuri și Inechități Sociale în România

Introducere Deşi au trecut 19 ani de la evenimentele din 1989, politicile sociale din România sunt încă incoerente, ineficiente, sunt reactive si...

Organizația tinerilor sociali-democrați - implicarea tinerilor în viața politică

Introducere – obiectivele cercetării Chiar dacă întreaga putere statală pornește într-o democrație, de la popor, trebuie să avem în vedere faptul...

Minoritățile sexuale în spațiul românesc și european

Argument Am realizat aceasta lucrare pentru a evidentia problemele minoritatilor sexuale si totodata metodele prin care se incearca solutionarea...

Ai nevoie de altceva?