Grafoscopia în domeniul criminalisticii

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1355
Mărime: 24.94MB (arhivat)
Publicat de: Mihai L.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Abstract (en)

This article wants to talk about graphic expertise , it’s reasons and application in the police field. All police field of work have evolved but this because no computer or program can tell if one’s handwriting is counterfeit. Only through experience can someone notice the characteristics of handwriting. This experienced person is called expert because of his expertise in this field. The last part of the article is an exposure of letters and a classification of them in 5 photos. The conclusion for the specialist expertise is based on the similarities and the differences of the characteristics. When the conclusion is negative due to the differences, the specialist must establish that the writing is not done by the supposed person. The specialist must appreciate the differences and keep in mind the possibility of writing variety while explaining them. In appreciation of the similarities the main task of the specialist is to prove that the same person has written the texts in the litigation.

Abstract (ro)

Acest articol vorbeste despre expertiza grafică, baza acesteia si domeniu de aplicare în munca polițienească. Munca polițienească a evoluat în toate domeniile în afară de acesta deoarece niciun calculator sau program nu poate stabili veridicitatea scrisului sau daca acesta este simulate. Doar prin experiență poate cineva să stabilească trăsăturile scrisului. Ultima parte a articolului este o expunere a literelor și clasificarea acestora cu ajutorul a 5 fotografii. Conscluzia expertizei specialistului este bazată pe asemănările și deosebirile caracteristicilor. Când concluzia este negativă datorită diferențelor, specialistul trebuie este să demonstreuze dacă scrisul nu este facut de persoana presupusă. Specialistul trebuie să aprecieze diferențele și să tina seama de posibilitatea ca scrisul sa varieze. Apreciind asemănările , principala sarcină a specialistului este să demostreze că aceeași persoană a scris textile în litigiu.

I. Introducere.

Istoria grafoscopiei a început în secolul VI când documentele falsificate au început să fie o problemă și legiuitorul a trebuit să intervină. Astfel, după un secol s-au publicat în Franța lucrări de specialitate referitoare la cercetarea comparativă a scrisului în cauzele judiciare.

Țara noastră a început sa aibă aplicații în domeniu abia in secolul XX când apare primul expert grafolog pe lângă curți și tribunale. Atunci Henri Stahl scria in cartea sa intitulată “Expertiza grafica.Ce se cere expertului.Ce se cere magistratului.Ce s-ar cere ministrului.Ce nu se poate cere unui avocat” care este obiectul expertizei grafice și anume:

-identificarea autorului unui scris

-descoperirea falsurilor în documente

-reînvierea unui scris distrus fie intenționat, fie din cauza condițiilor neprielnice în care a fost documentul.¹

În legătură cu expertul, o persoană care își ia acest titlu trebuie să aibă anumite calități:

- Să aibă simț al percepției, înțelegerea dinamicii gesturilor inscriptorii.

- Sa fi învățat expertiza grafică de la un mentor, expert cu experiență.

- Posede multiple și aprofundate cunoștințe de fiziologie, psihologie, caracterologie, psihiatrie, grafologie și pregătire în utilizarea aparaturii de specialitate.

- Interpretarea constatărilor sub aspect cantitativ și calitativ, în contextul variabilității naturale.

- Rigoare și discernământ la formularea concluziei, sa analizeze ce este posibil și ce nu.²

Expertiza grafică are un caracter subiectiv . Expertul, nu procedeele tehnice, determină formarea opiniei în cazurile date, bazându-se pe observarea directă a scrierilor.

II. Bazele cercetării criminalistice a scrisului.

Descoperirea infracțiunilor și identificarea infractorilor este motivul pentru care organele de urmărire penală și instanțele de judecată trebuie să recurgă la toate mijlocele pentru a stabili adevărul. Pentru aceasta se dispune expertiza judiciară, expertiza scrisului având cea mai mare pondere. Astfel, înscrisuri sunt admise ca mijloc de probă pentru aflarea adevărului.

Obiectul examinării pot fi înscrisurile sub formă de texte sau date cifrice cat și sub formă de semnături.

Există înscrisuri care fac obiectul material al infracțiunilor de fals, întocmite pentru a altera adevărul. Un astfel de caz poate fi situația în care o persoana încearcă să ascundă o infracțiune , omor, prin scrierea unei scrisori prin care persoana ucisă și-ar fi luat adio de la cunoștințe, înțelegându-se că s-a sinucis.

O altă situație în care o persoană se poate folosi de înscrisuri, în mod ilegal întocmite, este prin eliberarea de chitanțe fictive prin care o persoană ar putea ridica unele mărfuri care de fapt nu există.

În materie civilă pot exista înscrisuri sub semnătură privată a căror semnătură să fie falsificată pentru obținerea unui folos material, validitatea ori falsitatea ,în caz de judecată, este stabilită prin efectuarea unei expertize.

Cercetarea scrisului face parte din tehnica criminalistică, fiind obiect al identificării criminalistice. Pentru aceasta se folosesc și date din alte științe: fiziologie (fiziologia mișcărilor), psihologie (psihologia învățării scrisului) și lingvistică.

Bibliografie

1.Îndrumarul Specialistului în Grafoscopie- Lt.Col Bidian Livui, pag 2

2.Expertiza criminalistică a scrisului -Lucian Ionescu, pag 12

3. Îndrumarul Specialistului în Grafoscopie- Lt.Col Bidian Livui, pag 11

4.Bogdanovici, Elena: Expertiza scrisului. Importanța pieselor de comparație în descoperirea falsurilor scriptice. București,1944

5.Buuș, Alexandru: Observații privind obiectul și terminologia expertizei criminalistice a scrisului. Justiția Nouă, nr 10.

6.Buzdugan, George:

Preview document

Grafoscopia în domeniul criminalisticii - Pagina 1
Grafoscopia în domeniul criminalisticii - Pagina 2
Grafoscopia în domeniul criminalisticii - Pagina 3
Grafoscopia în domeniul criminalisticii - Pagina 4
Grafoscopia în domeniul criminalisticii - Pagina 5
Grafoscopia în domeniul criminalisticii - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Grafoscopia in domeniul criminalisticii.docx

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Criminalistică

Test 1 Subiectul I. Fotografia judiciara operativă. 1.1Definiti notiunea şi rolul fotografiei judiciare operative in procedura de urmarire...

Criminalistică

Actele scrise au o importanta deosebita in toate domeniile de activitate deoarece ele servesc la fixarea aparitiei, modificarii sau stingerii...

Teste rezolvate la criminologie

TEST nr. 1 Subiectul I: Istoria apariţiei criminalisticii. 1.1 (3) Indicaţi premisele şi condiţiile istorice de apariţie a cunoştinţelor cu...

Subiecte pregătitoare examen la disciplina mijloace tehnice de administrare a probelor

1. Expuneţi premisele şi condiţiile istorice de apariţie a cunoştinţelor cu semnificaţie criminalistică. Literatura de specialitate atestă o mare...

Cercetarea la fata locului

Cercetarea la fata locului este o activitate preponderent tehnica, dar cu componente tactice desfasurata de organele specializate de urmarire...

Noțiunea obiectul - principiile metodele și sistemul criminalisticii

Primele semne ale acestei ştiinţe apare încă din epoca antică. Criminalistica, ca şi ştiinţă a fost fondată în urmă cu peste o sută de ani de către...

Criminalistică - sinteză după tratatul de criminalistică

Partea I Tehnica criminalistică CAPITOLUL I DEMERS INTRODUCTIV Secţiunea I Criminalistica - noţiune şi sistem §1. Noţiunea şi importanţa...

Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică

Partea I Tehnica criminalistică CAPITOLUL II METODOLOGIA IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE Secţiunea I Obiectul şi principiile identificării...

Ai nevoie de altceva?