Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 55742
Mărime: 175.32KB (arhivat)
Publicat de: Emil Horea Pal
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emilian Stancu
METODOLOGIA IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE Tehnica criminalistică

Extras din curs

Partea I

Tehnica criminalistică

CAPITOLUL II

METODOLOGIA IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE

Secţiunea I Obiectul şi principiile identificării criminalistice

§1. Precizări de ordin noţional

1.1. Noţiunea. Identificarea unor persoane sau obiecte, privită în sensul ei cel mai larg - proprie multor domenii ale ştiinţei - reprezintă elementul definitoriu al investigaţiilor criminalistice. Prin rezonanţa sa practică, acest proces deţine un loc bine conturat, de maximă importanţă în ansamblul cercetărilor criminalistice. Pe bună dreptate se spune despre identificare că reprezintă "problema centrală a investigaţiilor criminalistice"1.

Raportându-se la necesităţile practice, în literatura de specialitate se învederează că acest gen de activitate este "indisolubil legat de actul de justiţie"2. Identificarea criminalistică nu trebuie înţeleasă ca reducându-se numai la activitatea de laborator, după cum nici Criminalistica nu se confundă cu componenta sa tehnică, confuzie făcută chiar şi de practicieni ai dreptului.

Identificarea unei persoane este posibilă nu numai prin intermediul unor metode tehnice, ci şi pe baza declaraţiilor unui martor ocular sau ale victimei, în cadrul unor activităţi procedurale, cum este, de pildă, recunoaşterea din grup efectuată în conformitate cu reguli tactice criminalistice. Toate acestea au ca finalitate determinarea a ceea ce denumim sintetic "fapte şi împrejurări ale unei cauze penale".

Potrivit teoriei generale a identificării criminalistice, acest proces este posibil datorită perceperii realităţii obiective şi sesizării proprietăţilor, a trăsăturilor caracteris¬tice unei persoane sau unui obiect, ce se individualizează în raport cu alte fiinţe sau lucruri asemănătoare. Ne aflăm în prezenţa recunoaşterii de persoane ori obiecte, rezultată dintr-un proces de gândire prin care s-au comparat caracteristicile mai multor obiecte, în vederea stabilirii identităţii sau neidentităţii lor3.

Spre deosebire de alte domenii, identificarea criminalistică impune recunoaşterea unui obiect concret, ce poate avea elemente sau însuşiri de natură să-1 apropie de alte obiecte asemănătoare, de acelaşi gen sau specie, dar care se deosebeşte de toate acestea prin trăsături ce-1 fac să fie identic numai cu sine însuşi.

Prin identitate se înţelege însuşirea unei persoane, a unui obiect sau fenomen de a-şi manifesta individualitatea în timp şi spaţiu, prin caracteristicile fundamentale, neschimbătoare, ce le deosebesc de toate celelalte şi le determină să rămână ele în¬sele pe întreaga durată a existenţei lor1. Precizăm că prin identic trebuie să vedem un concept aplicabil la ceea ce este unic, raportat la o persoană sau un obiect (sau chiar un fenomen), inclusiv la obiecte de gândire2.

Condiţiile pe care caracteristicile fundamentale de individualizare a persoanei sau obiectului trebuie să le îndeplinească, sunt:

a. Pentru stabilirea identităţii nu este absolut necesar să se apeleze la toate trăsăturile obiectului identificării, fiind suficiente caracteristicile esenţiale prin care acestea se individualizează şi se distanţează de celelalte obiecte.

b. Deşi identitatea presupune durata în timp a trăsăturilor particulare, dublată de relativa lor stabilitate, în practica criminalistică există cazuri de identificare pe baza unor caracteristici temporare. De pildă, într-o infracţiune de omor, autorul a fost identificat datorită unui fragment de urmă de cizmă de cauciuc, descoperit lângă cadavru. în urmă se observă, în afara caracteristicilor generale, şi urma unui corp dur fixat între nervurile tocului cizmei. Procedându-se la cercetarea încălţămintei persoanelor suspecte, s-a ajuns la o cizmă în al cărei toc se afla prinsă întâmplător o piatră3.

c. Identificarea nu trebuie interpretată într-un mod fixist, ci dialectic, întrucât orice lucru, orice element caracteristic al acestuia se află în permanentă mişcare şi transformare, fiind supus acţiunii şi influenţei unor factori externi sau interni. Procesul este propriu atât fiinţelor, cât şi obiectelor, inclusiv urmelor acestora. Astfel, chiar în cazul elementelor de strictă individualitate pentru o persoană, cum sunt desenele papilare, caracterizate prin fixitate şi unicitate, putem întâlni situaţii de modificare a unor detalii, fără intervenţia unor agenţi externi4. Dar şi în aseme¬nea ipoteză, rămân în desenul papilar suficiente detalii pe baza cărora se poate sta¬bili identitatea unei persoane.

Concluzia care se desprinde din sublinierile anterioare ne determină să afirmăm că identificarea criminalistică se distinge, faţă de procesele de identificare întâlnite în alte domenii ale ştiinţei, prin anumite elemente de specificitate.

într-o opinie, prin identificare criminalistică "se înţelege stabilirea obiectului care are legătură cauzală cu fapta cercetată, în scopul obţinerii de probe judiciare"5. Potrivit unei alte opinii, identificarea criminalistică este privită ca un "proces de stabilire cu ajutorul mijloacelor şi metodelor proprii ştiinţei criminalistice, a facto¬rului creator al urmei, pe baza caracteristicilor acestuia, constituite într-un sistem unitar şi individualizat, conţinute, transmise sau reflectate în urmă". La aceasta se adaugă opinia conform căreia identificarea criminalistică se constituie ca o metodă de cunoaştere ştiinţifică a obiectelor, relevante din punct de vedere al probaţiunii şi de creare a posibilităţilor descoperirii relaţiilor ce leagă obiectele unele de altele1.

Identificarea criminalistică este, înainte de toate, o activitate, un proces de stabilire a persoanei sau obiectului concret, material, aflat în legătură cauzală cu fapta ilicită. La baza identificării stă un sistem de trăsături caracteristice sau de particularităţi. Aceste trăsături aparţinând fie formei, fie conţinutului obiectului, pot fi cunoscute, analizate şi interpretate prin metode şi mijloace ştiinţifice, proprii Criminalisticii.

Prin urmare, identificarea criminalistică poate fi definită ca un proces de constatare a identităţii unor persoane, obiecte sau fenomene aflate în legătură cauzală cu fapta ilicită, prin metode ştiinţifice criminalistice, în scopul stabilirii adevărului în procesul judiciar.

1.2. Obiectul identificării criminalistice. în legătură cu noţiunea de obiect al identificării criminalistice, în literatura de specialitate au fost exprimate mai multe păreri, fără a se ajunge la un punct de vedere unanim admis. Unii autori atribuie noţiunii de obiect al identificării criminalistice un înţeles foarte larg, începând cu obiecte, fenomene, calităţi, intervale de timp sau de spaţiu şi terminând cu însuşiri¬le fizice sau acţiunile psihice ale omului, alţi autori limitează acest obiect la ele¬mente solide ale lumii materiale, cu volum şi caracteristici relativ constante2.

Cu privire la opiniile formulate, trebuie să remarcăm o preocupare sporită de delimitare mai riguroasă a obiectului identificării, în sfera căruia nu mai sunt inclu¬se elemente de natură ideală3.

Rezervele exprimate faţă de acestea au drept argument esenţial imposibilitatea unei identificări riguroase sub raport ştiinţific, orice eroare fiind de natură să ştirbească obiectivitatea şi seriozitatea unui asemenea proces. Din punctul nostru de vedere, considerăm că obiectului identificării criminalistice îi sunt proprii câteva trăsături:

- obiect material al identificării criminalistice poate fi orice persoană, fiinţă sau lucru, orice element al lumii materiale care se manifestă în spaţiu şi timp, susceptibil de a fi identificat după urmele create în câmpul infracţional;

- obiectul identificării este un obiect concret, nu numai prin natura sa, ci şi prin însuşi raportul cauzal cu fapta cercetată.

De exemplu, în ipoteza unui omor săvârşit prin împuşcare, interesează, printre altele, să fie identificată arma care a fost folosită în săvârşirea infracţiunii. Or, acest proces nu se rezumă numai la stabilirea faptului că arma este un pistolet "Browing" cu calibrul de 9 mm. Pentru soluţionarea cauzei este absolut necesar să fie indivi¬dualizată această armă, cu o serie anumită, pe baza caracteristicilor ţevii sau meca¬nismului de tragere.

Preview document

Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 1
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 2
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 3
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 4
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 5
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 6
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 7
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 8
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 9
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 10
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 11
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 12
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 13
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 14
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 15
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 16
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 17
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 18
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 19
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 20
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 21
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 22
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 23
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 24
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 25
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 26
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 27
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 28
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 29
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 30
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 31
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 32
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 33
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 34
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 35
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 36
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 37
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 38
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 39
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 40
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 41
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 42
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 43
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 44
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 45
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 46
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 47
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 48
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 49
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 50
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 51
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 52
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 53
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 54
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 55
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 56
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 57
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 58
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 59
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 60
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 61
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 62
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 63
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 64
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 65
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 66
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 67
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 68
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 69
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 70
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 71
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 72
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 73
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 74
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 75
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 76
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 77
Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Metodologia Identificarii Criminalistice - Tehnica Criminalistica.doc

Alții au mai descărcat și

Identificarea persoanelor și a cadavrelor după semnalmentele exterioare și prin alte metode criminalistice

1. Rolul identificării criminalistice în activitatea judiciară Stabilirea adevărului este o problemă asupra căreia se concentrează atât...

Cercetarea la Fața Locului

Introducere Eficacitatea muncii de descoperire şi cercetare a infracţiunilor în mare măsură este condiţionată de oportunitatea şi plenitudinea...

Identificarea Criminalistică

CAPITOLUL I Aspecte generale privind identificarea criminalistică Secţiunea I- Importanţa identificării criminalistice Datorită înţelepciunii...

Portretul Vorbit

În activitatea de soluţionare a cauzelor penale, sau civile, de multe ori, organele judiciare sunt puse în situaţia de a face toate demersurile...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - mijloc de probă în procesul penal

Capitolul 1 Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video si cele din mediul ambiental in cadrul sistemului probator 1.1...

Mijloace de probă - interceptări și înregistrări audio sau video, mijloace folosite în procesul penal

1.Introducere Studiul teorectic al noțiunii de probă evidențiază corelații cu noțiunea de informație. Se remarcă, mai întâi, că proba este...

Identificarea persoanelor prin metoda portretului vorbit

Metoda portretului vorbit constituie o metoda stiintifica de descriere si comparare a semnalmentelor exterioare care fac posibila identificarea...

Traficul de droguri și tehnici speciale de investigare a criminalității organizate

Introducere În ultimii ani, unul dintre palierele criminalității care tinde să devină o problem mondială îl reprezintă consumul și traficul de...

Te-ar putea interesa și

Identificarea persoanei după semnalmente

Cuvânt introductiv Trăsăturile exterioare ale persoanelor (semnalmente) permit identificarea acestora în vederea descoperirii infractorilor,...

Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii

CAPITOLUL I Expertizele-mijloace de probă Literatura de specialitate prezintă un caz semnificativ , care demonstrează cât de personală este...

Particularități Tactice ale Audierii Persoanei Vătămate

INTRODUCERE Unii autori arată că între faptuitor, faptă şi victimă deseori există un raport de cauzalitate complex, susţinând ca şi alţi...

English-Romanian Glossary on Biometrics

I Introduction pag.4 1: What Biometrics Are and Who’s Using Them pag. 5 1.1: How Biometric Systems Work pag. 7 1.2: Characteristics of Biometric...

Infracțiunile comise prin violență

Introducere Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care...

Identificarea criminalistică cu ajutorul portretului robot

Capitolul I Notiunea generala de identificare criminalistica 1. Consideratii generale Stabilirea adevarului in justitie se realizeaza prin...

Identificarea Criminalistică

CAPITOLUL I Aspecte generale privind identificarea criminalistică Secţiunea I- Importanţa identificării criminalistice Datorită înţelepciunii...

Violență

Capitolul I ASPECTE INTRODUCTIVE Nimic nu poate sa justifice o apropiere, altfel decât paradoxala, între violenta si creativitatea descoperirii...

Ai nevoie de altceva?