Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 20456
Mărime: 584.66KB (arhivat)
Publicat de: Dimitrina Niculae
Puncte necesare: 12
Universitatea “ Constantin Brâncoveanu”- Piteşti Facultatea de Ştiinţe Administrative şi ale Comunicării - Brăila

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. Expertizele-mijloace de probă
 2. 1. Noţiunea de expertiză pag.5
 3. 2. Clasificarea expertizelor pag.8
 4. 3. Organizarea efectuării expertizei pag.9
 5. 4. Dispunerea efectuării expertizei pag.10 5.Identificarea prin constatarea tehnico - ştiinţifică şi expertiza criminalistică pag.10
 6. 6.Consideraţii generale privind expertiza criminalistică a vocii şi vorbirii pag.11
 7. 7.Consideraţii privind expertiza criminialistică în literatura de specialitate pag.14 8.Metoda obiectivă pag.15 9.Identificarea persoanelor dupa voce şi vorbire – consideraţii generale pag.16
 8. CAPITOLUL II. Aparatul fonorespirator şi rolul său în individualizarea vorbitorului
 9. Noţiuni privind anatomia, fiziologia şi fiziopatologia aparatului
 10. fonorespirator pag.18
 11. 1.Stabilirea apartenenţei la gen a vorbitorului pag. 19
 12. 2.Elementele anatomo-fiziologice şi fiziopatologice pag.19
 13. 3.Consideraţii privind formarea particularităţilor acustice ale vocalelor şi consoanelor limbii române pag. 22 CAPITOLUL Metoda de expertiză criminalistică a vocii şi a vorbirii în limba română
 14. 1. Procedee specifice metodei româneşti de expertiză criminalistică a vocii şi vorbirii pag.28 2.Procedee de expertiză pentru stabilirea autenticităţii fonogramei în
 15. litigiu pag. 29
 16. 3.Proceduri de expertiză pentru stabilirea apartenenţei la gen a persoanei pag.30
 17. 3.1 Stabilirea la gen a persoanei cu ajutorul vocii pag.31
 18. 3.2 Stabilirea la gen a persoanei cu ajutorul vorbirii pag.32
 19. 3.3 Stabilirea cu aproximaţie a vârstei în cadrul genului pag.32
 20. 3.4 Etapele procesului de identificare pag.34
 21. 3.5 Caracteristicile generale şi individuale ale vocii şi vorbirii pag.36
 22. 3.6 Caracteristicile generale ale vorbirii pag.39
 23. 3.7 Caracteristicile generale ale vocii pag.39
 24. 3.8 Cercetări experimentale pag.41
 25. 3.9 Aspecte din practica judiciara pag.43
 26. 4.Procedeul de expertiză pentru stabilirea deghizării de voce şi vorbirii pag.44
 27. 4.1 Examinarea vocii deghizate prin interpunerea unui obstacol între
 28. aparatul fonator şi microfon pag.44
 29. 4.2 Examinarea vocii deghizate prin obturarea cavităţii nazale pag.45
 30. 4.3 Examinarea vocii deghizate prin modificarea tonalităţii pag.45
 31. 4.4 Examinarea vocii deghizate prin modificarea duratei şi a
 32. intonaţiei pag.47
 33. 4.5 Examinarea vocii deghizate prin vorbirea în şoaptă pag.47
 34. 5.Procedeul de expertiză pentru stabilirea imitării de voce şi vorbire pag.49 6. Prelevarea modelelor de voce şi vorbire pentru comparaţie pag.51
 35. 6.1 Imprimarea textului corespunzător celui în litigiu pag.52
 36. 6.2 Folosirea aceloraşi mijloace de imprimare pag.53
 37. 6.3 Imprimarea condiţiilor de voce în aceleaşi condiţii pag.57
 38. 6.4 Imprimarea modelului de voce cu respectarea aceluiaşi mod de
 39. pronunţare ca şi în fonograma în litigiu pag.60 CAPITOLUL IV
 40. 1.Natura juridică, esenţa şi obiectivele pag.64
 41. 2.Concept,funcţiune,importanţă pag.66
 42. 3.Dispunerea şi efectuarea expertizei pag.66
 43. 4.Valoarea probantă a expertizei criminalistice a vocii şi
 44. vorbirii pag.73
 45. 5. Aprecierea raportului de expertiza pag.76
 46. 6. Cadrul extrajudiciar al vocii si vorbirii pag.77
 47. Concluzii pag.78
 48. BIBLIOGRAFIE pag.80

Extras din licență

CAPITOLUL I

Expertizele-mijloace de probă

Literatura de specialitate prezintă un caz semnificativ , care demonstrează cât de personală este vocea şi vorbirea.În perioada 1754-1780 JHON FIELDING a reuşit să recunoască peste 3000 de persoane după vocile lor

Până nu demult aceast adevăr ştiinţific nu a fost studiat dar acum se pune problema identificării persoanelor dupa voce şi vorbire , în scop criminalistic , prin folosirea unor metode subiective şi obiective.

1. NOŢIUNEA DE EXPERTIZĂ

DEFINIŢIE:

Codul de procedura penală şi codul de procedura civilă nu dau o definiţie a expertizei. În această situaţie ,apelăm la modul în care aceasta este definită în dicţionare.

Dicţionarul enciclopedic al limbii române referindu-se la expertiză arată că expertiza este :

a) "mijloc de probă constând în părerea sau constatarea unor persoane care au cunoştinţe de specialitate în chestiuni de fapt ce se cer a fi lămurite în faţa organelor de urmărire penala sau de jurisdicţie."

b) " lucrare efectuată de experţi ".

Acelaşi dicţionar arată că termenul provine din latinescul "expertus" , de la "experior" - " încerc, dovedesc ".

Dicţionarul de neologisme al limbii române arată că expertiza este "cercetarea înteprinsă de un expert cu privire la o situaţie , la o problema etc; raport al unui expert".

Acelaşi dicţionar arată că termenul expertiză provine din termenul francez "expertise", iar expert înseamnă "specialist renumit într-un anumit domeniu", “persoană numită din oficiu de tribunal pentru a-şi da avizul într-o anumită chestiune de competenţa sa".

În practica urmăririi penale, expertizele pot fi efectuate pentru elucidarea unor probleme variate sub aspectul naturii ştiinţifice criminalistice (expertiza scrisului şi a documentelor, expertiza monedelor, bancnotelor, expertiza vocii şi vorbirii etc). Importanţa expertizei ca procedeu probator utilizat pentru obţinerea datelor ce se pot descoperi doar prin cercetări ştiinţifice desfăşurate în domeniul de interes a fost evidenţiată de literatura criminalistică.

Expertiza ca procedeu probator este utilă pentru a stabilii dacă anumite înscrisuri sau obiecte conţin date susceptibile de a servi ca probă Astfel expertiza poate soluţiona contradicţiile existente între mijloacele de probă.

În munca de urmărire penală,pentru rezolvarea unor probleme , deseori necesită cunoştinţe speciale, din cele mai diferite domenii de activitate.În asemenea situaţii, organul judiciar dispune efectuarea expertizei.

Expertiza nu se dispune pentru rezolvarea unor probleme de natură juridică, ci numai în vederea obţinerii unor soluţii ştiinţifice din alte domenii de activitate.

Expertiza se dispune şi atunci când organul judiciar are suficiente cunoştinţe în domeniul respectiv , dacă chestiunile ridicate sunt de altă specialitate decât cea juridică.

În concluzie ,expertiza criminalistică este definită în literatura de specialitate ca fiind :"o activitate de cercetare ştiinţifică desfăşurată la cererea organelor judiciare, de persoane având cunoştinţe de specialitate "asupra persoanelor , obiectelor sau urmelor în vederea clarificării unor fapte sau împrejurări pentru indentificarea obiectelor creatoare de urme. “

Expertiza criminalistică este cunoscută în literatură ca fiind:"expertiza de identificare judiciară" şi constituind un mijloc de probă valoros , expertiza criminalistică are activitatea de cercetare ştiinţifică a urmelor şi a altor mijloace materiale de probă în scopul identificării persoanelor ,animalelor, plantelor, obiectelor, substanţelor,al determinării anumitor însuşiri ori schimbări intervenite în conţinutul, structura sau forma lor.

Expertiza poate fi dispusă din oficiu , sau la cerere , atunci când ,pentru lămurirea unor fapte penale sunt necesare cunoştinţele, opiniile unor experţi conform art 119.C. proc.pen. în ipoteza săvârşirii unor fapte , sau când există îndoieli cu privire la starea psihică a învinuitului sau inculpatului.

Cu privire la efectuarea unei expertize criminalistice numai după începerea urmăririi penale şi efectuarea ei pot participa şi experţii numiţi la cererea părţilor.Cu privire la efectuarea unei expertize criminalistice numai după punerea în mişcare a acţiunii penale , considerăm cel puţin discutabilă această problemă deoarece , chiar în faza anterioară punerii în mişcare a acţiunii penale, într-o cauză de fals , când se pune problema stabilirii din mai mulţi învinuiţi autorul vocalic al frazelor în litigiu, este oare posibil să se recurgă doar la o constatare criminalistică tehnico-ştiinţifică, dat fiind gradul superior de profunzime ştiinţifică al expertizelor.

Opinăm deci că date fiind situaţiile practice ivite în cercetarea cauzelor penale concrete ar trebui revizuită această reglementare

Faptul că între cele două mijloace de probă există asemănări , nu conduce la concluzia că una ar putea înlocui pe cealaltă Aşa cum eronat, dar foarte des procedează unii specialişti de la serviciile criminalistice ale poliţiei , constatările tehnico-ştiinţifice sunt denumite şi expertize criminalistice , iar specialistul semnează ca "expert".

Aşa cum aprecia şi prof. Emilian Stancu " dacă , pentru sublinierea calităţii ştiinţifice a examinării se dă o altă denumire , atunci se impune să fie avute în vedere toate elementele care decurg din această modificare , cum ar fi , de pildă, acceptarea unui expert solicitat de părţi De aceea , constatările ştiinţifico-tehnice efectuate de către experţi ai organelor de cercetare penală nu pot fi incluse în categoria expertizelor criminalistice , în accepţiunea lor procesuală."

Astfel expertiza este o cercetare ce constă în operaţii specifice, efectuate de un expert, pe baza cunoştinţelor sale de specialitate, şi a aparaturii corespunzătoare, în urma cărora ajunge la concluzii cu privire la chestiunea ce trebuie lămurită Concluziile sunt probe iar raportul de expertiză în care se cuprind constituie mijloace de probă.

Introducerea prevederilor O.G.75/2000 care oferă părţilor posibilitatea de a avea un expert consultant alături de un expert oficial, care să le reprezinte în faza de efectuare a expertizei , este un pas înainte, depinzând doar de calitatea pregătirii şi probitatea profesională a acestora, modul în care se manifestă activ Deşi modul în care este reglementată participarea experţilor consultanţi la realizarea expertizei este oarecum restrâns, instalând mai degrabă un sistem de expertize supravegheate decât expertize contradictorii.

2. CLASIFICAREA EXPERTIZELOR CRIMINALISTICE

Obiectul expertizei se desprinde din dispoziţia art.l16 C.proc.pen. în care

se prevede că aceasta se dispune "când pentru lămurirea unor fapte sau

împrejurari ale cauzei ,în vederea adevărului sunt necesare cunoştinţele

unui expert ".

Preview document

Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 1
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 2
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 3
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 4
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 5
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 6
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 7
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 8
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 9
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 10
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 11
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 12
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 13
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 14
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 15
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 16
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 17
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 18
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 19
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 20
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 21
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 22
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 23
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 24
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 25
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 26
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 27
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 28
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 29
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 30
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 31
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 32
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 33
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 34
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 35
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 36
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 37
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 38
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 39
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 40
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 41
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 42
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 43
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 44
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 45
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 46
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 47
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 48
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 49
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 50
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 51
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 52
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 53
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 54
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 55
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 56
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 57
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 58
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 59
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 60
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 61
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 62
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 63
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 64
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 65
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 66
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 67
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 68
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 69
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 70
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 71
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 72
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 73
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 74
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 75
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 76
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 77
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 78
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 79
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 80
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 81
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 82
Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • Expertiza Criminalistica a Vocii si a Vorbirii.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea administrativă

RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ Introducere Noţiunea, definiţia si trăsaturile principale ale răspunderii administrative Conceptul de răspundere, sau...

Expertizele în Procesul Penal

1.Noţiune, obiect, scop şi importanţă Aflarea adevărului în unele cauze penale presupune cunoaşterea şi rezolvarea unor probleme de strictă...

Criminalistică - cercetarea firului de păr

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1.1.ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA FIRUL DE PĂR 1.1.1.NOŢIUNE SI CARACTERISTICI Firele de păr uman...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Identificarea persoanelor și a cadavrelor după semnalmentele exterioare și prin alte metode criminalistice

1. Rolul identificării criminalistice în activitatea judiciară Stabilirea adevărului este o problemă asupra căreia se concentrează atât...

Dispunerea și Valorificarea Expertizei Medico-Legale

Introducere Prin lucrarea de faţă “Dispunerea si valorificarea constatarii si expertizei medico-legale” am urmărit aprofundarea cunoştinţelor...

Investigarea mijloacelor materiale de probă

INTRODUCERE CRIMINALISTICA - ȘTIINȚA INVESTIGĂRII INFRACȚIUNILOR Ca știință de sine stătătoare, criminalistica a apărut ca o necesitate...

Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș

1. Ascultarea persoanei vătămate 15 Scopul ascultării persoanei vătămate 18 Ascultarea propriu-zisă Evaluarea declaraţiilor 2. Ascultarea...

Expertiză criminalistică

Expertiza criminalistica este o activitate de cercetare stiintifica a urmelor si altor mijloace materiale de proba in scopul identificarii...

Interceptările și înregistrările - mijloc de probă în procesul penal

Cap 1 ConsideraȚii generale 1.1 Noţiune şi importanță În vederea armonizării legislaţiei noastre procesual-penale cu prevederile legislaţiei...

Expertizele în Procesul Penal

1.Noţiune, obiect, scop şi importanţă Aflarea adevărului în unele cauze penale presupune cunoaşterea şi rezolvarea unor probleme de strictă...

Fotografia judiciară și identificarea criminalistică

Sectiunea 1 Notiuni generale Specific intregii activitati de cercetare stiintifica si deosebit de important pentru Criminalistica, procesul de...

Ai nevoie de altceva?