Expertizele în Procesul Penal

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 10286
Mărime: 40.99KB (arhivat)
Publicat de: Mihaela L.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector .dr COVALCIUC MIHAI
UNIVERSITATEA MIHAIL KOGĂLNICEANU IAŞI FACULTATEA DE DREPT MASTER – ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ

Cuprins

 1. 1. Noţiune, obiect şi importanţă
 2. 2. Caracterul expertizelor
 3. 3. Evoluţia expertizei judiciare în România
 4. 4. Asemănări şi deosebiri între expertize şi constatări tehnico-
 5. ştiinţifice
 6. 5. Felurile expertizei
 7. 6. Reguli generale şi speciale ce trebuie respectate cu prilejul dispunerii
 8. expertizelor
 9. 7. Valoarea probantă a expertizelor
 10. 8. Concluzii

Extras din proiect

1.Noţiune, obiect, scop şi importanţă

Aflarea adevărului în unele cauze penale presupune cunoaşterea şi rezolvarea unor probleme de strictă specialitate, motiv pentru care se recurge la cunoştinţele unui expert.

În această privinţă, art. 116 Cod procedură penală, prevede că atunci când pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei, în vederea aflării adevărului sunt necesare cunoştinţele unui expert, organul de urmărire penală ori instanţa de judecată dispune, la cerere sau din oficiu, efectuarea unei expertize.

Expertul este persoana fizică având cunoştinţe de specialitate într-un anumit domeniu al ştiinţei, tehnicii sau artei, abilitată special în această calitate, chemată în procesul penal pentru lămurirea chestiunilor care necesită astfel de cunoştinţe.

Noţiunea de expertiză, precum şi cea de expert, denumire dată persoanei desemnate cu efectuarea acesteia îşi au originea în limba latină unde experior înseamnă a încerca, a dovedi, iar expertus: cel care are experienţă, care încearcă sau care a probat.

În literatura juridică din ţara noastră cât şi din alte ţări, s-au formulat diferite definiţii ale expertizei ca mijloc de probă, dar în ultima analiză expertiza poate fi denumita ca: activitatea de cercetare a unor împrejurări de fapt, necesare stabilirii adevărului obiectiv în cauza supusă soluţionării de către un expert, prin cunoştinţe specifice fiecărei specialităţi, activitate desfăşurată la cererea organului judiciar în situaţia în care acesta nu poate singur să lămurească respectiva împrejurare de fapt.

Obiectul expertizei îl constituie lămurirea unor împrejurări de fapt a căror cunoaştere reclamă o competenţă specială (ştiinţifică, tehnică, artistică). Asupra acestor împrejurări de fapt vor purta cercetările expertului şi tot cu privire la ele expertul va formula concluzii motivate ştiinţific . Totuşi, folosirea expertizelor ca mijloc de probă în procesul penal este limitată, în sensul că nu se poate dispune efectuarea expertizelor pentru orice problemă care cere o lămurire suplimentară, ci doar pentru dovedirea împrejurărilor de fapt.

Aşadar, obiectul expertizei îl poate forma numai clarificarea unor împrejurări de fapt ale cauzei şi, mai mult decât atât, numai a acelor împrejurări de fapt pentru a căror lămurire sunt necesare cunoştinţe de o anumită specialitate (medicină, biologie, contabilitate, pictură, tehnică etc.).

Pornind de la definiţia dată expertizei, în raport cu situaţiile concrete ce reclamă folosirea acesteia în procesul penal, printre scopurile sale se înscriu următoarele:

- identificarea făptuitorului

- stabilirea stării infractorului, în situaţia în care, de exemplu, se constată că acesta a avut aptitudinea biologică de a săvârşi o infracţiune la viaţa sexuală sau că este responsabil din punct de vedere psihic pentru faptele comise

- determinarea compoziţiei şi calităţii unei anumite substanţe, de multe ori decisivă în dovedirea existenţei infracţiunii şi a vinovăţiei celui cercetat

- evaluarea forţei probante a unui mijloc de probă deja administrat în cauză

- stabilirea cauzelor şi a mecanismului de producere a unor evenimente

- clarificarea contrazicerilor care există între două sau mai multe mijloace de probă administrate, cu privire la acelaşi aspect al cauzei

- evidenţierea realităţii şi legalităţii operaţiunilor contabile şi de gestiune, întinderea prejudiciului cauzat prin fapta generatoare de pagube, persoanele răspunzătoare din punct de vedere material de situaţia creată

- stabilirea faptului că cel în cauză suferă de o boală care îl pune în imposibilitatea de a suporta regimul de detenţie, etc .

În condiţiile evoluţiei ştiinţei şi tehnicii, expertiza oferă posibilitatea specialiştilor din diverse ramuri de activitate de a se pronunţa asupra celor mai diferite probleme pe care le ridică anumite cauze penale. Importanţa expertizei sporeşte odată cu noile cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii aplicate în activitatea judiciară, probaţiunea întemeindu-se pe date ştiinţifice, cu caracter obiectiv, faţă de relatările unor persoane – părţi sau martori – influenţate de subiectivism.

Sub acest aspect, în mod corect, s-a subliniat în literatura de specialitate că nu li se poate cere organelor de urmărire penală şi judecătorilor să posede cunoştinţe de specialitate în toate domeniile ştiinţei, tehnicii sau artei, pentru a lămuri personal chestiunile care solicită asemenea noţiuni să fie făcută de o persoană care nu are calitate judiciară oficială, întrucât concluziile acestor persoane pot constitui doar argumente în susţinerea unei soluţii.

2. Caracterul expertizelor

2.1. Regula

De regulă, expertiza este facultativă. Organul judiciar apreciază dacă într-o cauză este necesară efectuarea unei expertize.

Ea se dispune fie la cererea părţilor interesate ( în faza de judecată ) şi a procurorului, fie din oficiu, de către organele judiciare când acestea socotesc că sunt necesare cunoştinţele unui expert pentru lămurirea anumitor aspecte ale cauzei penale.

2.2 Excepţia

În mod excepţional, atunci când legea prevede expres, expertiza este obligatorie.

Expertiza este obligatorie în următoarele cazuri:

a) În cazul infracţiunii de omor deosebit de grav ( art. 117 alin. 1 Cod procedură penală );

b) Atunci când organul de urmărire penală sau instanţa de judecată are îndoială asupra stării psihice a învinuitului sau inculpatului. Acest caz există când starea psihica rezultă din antecedentele medicale. De pildă, este obligatorie efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice atunci când există acte medicale din care rezultă că inculpatul a suferit în trecut boli psihice grave. În ipostaza în care nu există elemente care să determine o asemenea îndoială cu privire la starea psihică a inculpatului, nu este obligatorie efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice.

c) Pentru a se stabili cauzele morţii, dacă nu s-a întocmit un raport medico-legal;

d) Pentru a se stabili dacă sunt întrunite condiţiile cerute de lege pentru infracţiunea de pruncucidere (art.177 Cod penal);

e) Pentru a se constata boala gravă de care suferă inculpatul în vederea suspendării urmăririi penale sau a judecăţii (art. 239, 303 Cod procedură penală);

f) Pentru a se stabili boala gravă a condamnatului în vederea amânării sau întreruperii executării pedepsei (art.453, 455 Cod procedură penală).

În primele două cazuri se efectuează o expertiză psihiatrică obligatorie într-o instituţie sanitară de specialitate. Internarea persoanei expertizate se dispune de organul de cercetare penală cu aprobarea procurorului sau de instanţă. Dispoziţia de internare este executorie şi în caz de opunere se aduce la îndeplinire prin intermediul organelor de poliţie.

Preview document

Expertizele în Procesul Penal - Pagina 1
Expertizele în Procesul Penal - Pagina 2
Expertizele în Procesul Penal - Pagina 3
Expertizele în Procesul Penal - Pagina 4
Expertizele în Procesul Penal - Pagina 5
Expertizele în Procesul Penal - Pagina 6
Expertizele în Procesul Penal - Pagina 7
Expertizele în Procesul Penal - Pagina 8
Expertizele în Procesul Penal - Pagina 9
Expertizele în Procesul Penal - Pagina 10
Expertizele în Procesul Penal - Pagina 11
Expertizele în Procesul Penal - Pagina 12
Expertizele în Procesul Penal - Pagina 13
Expertizele în Procesul Penal - Pagina 14
Expertizele în Procesul Penal - Pagina 15
Expertizele în Procesul Penal - Pagina 16
Expertizele în Procesul Penal - Pagina 17
Expertizele în Procesul Penal - Pagina 18
Expertizele în Procesul Penal - Pagina 19
Expertizele în Procesul Penal - Pagina 20
Expertizele în Procesul Penal - Pagina 21

Conținut arhivă zip

 • Expertizele in Procesul Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii

CAPITOLUL I Expertizele-mijloace de probă Literatura de specialitate prezintă un caz semnificativ , care demonstrează cât de personală este...

Dispunerea și Valorificarea Expertizei Medico-Legale

Introducere Prin lucrarea de faţă “Dispunerea si valorificarea constatarii si expertizei medico-legale” am urmărit aprofundarea cunoştinţelor...

Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice

1. Noţiunea şi importanţa revizuirii în procesul civil Revizuirea face parte din categoria căilor extraordinare de atac de retractare şi este...

Spețe dreptul muncii

Decizie de sancționare ca urmare a nerealizării sarcinilor de serviciu și a încălcării dispozițiilor Regulamentului de Ordine Interioară Potrivit...

Expertiză contabilă în cauze civile și penale

Expertizele contabile sunt semnalate în Franta din anul 1769, odata cu aparitia primelor oficii de experti contabili. În anul 1927 expertilor...

Persoana fizică în dreptul internațional privat

Notiuni Generale Este considerata a fi strain, persoana care se gaseste pe teritoriul unui stat fara a avea cetatenia acestuia. Legislatia romana...

Dispunerea Expertizei Judiciare

1. Consideraţii introductive. În rezolvarea unei cauze penale organul de urmărire penală se foloseşte de pregătirea sa profesională, de pregătirea...

Te-ar putea interesa și

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule

CAPITOLUL I - EXPLICAŢII PRELIMINARE CU PRIVIRE LA INFRACŢIUNEA DE FALS Secţiunea I GENERALITĂŢI Faptele incriminate sub denumirea de...

Expertiză financiar-contabilă

1.Definirea expertizei contabile Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si...

Expertiza psiho-judiciară - importanța în descoperirea infracțiunilor

Expertiza psiho-judiciară (EPJ). Inportanța în descoperirea infracțiunilor “Efectuarea expertizei psihologic-judiciare este o verigă care...

Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal

CAP. I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA, EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ 1.1. Conceptul de expertiză Cuvântul expertiză...

Dreptul Informațiilor și al Securității Private

CAPITOLUL I: SCURTĂ INTRODUCERE PRIVIND PROCESUL PENAL Persoanele ce au comis infracţiuni – infractorii, persoane fizice sau juridice –trebuie să...

Expertiza în procesul penal

a. Dispunerea efectuării expertizei Efectuarea unei expertize se dispune când evaluarea unor fapte sau împrejurări ce prezintă importanţă pentru...

Ai nevoie de altceva?