Identificarea persoanei după semnalmente

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 16665
Mărime: 5.22MB (arhivat)
Publicat de: Alin D.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Gheorghe Pășescu
Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Cuprins

 1. IDENTIFICAREA PERSOANEI DUPĂ SEMNALMENTE
 2. Cuvânt introductiv 5
 3. 1. NOȚIUNI GENERALE DESPRE IDENTIFICARE
 4. 1.1 Identitatea și felurile identificării criminalistice ..6
 5. 1.2 Principiile identificării criminalistice .11
 6. 1.3 Obiectul și etapele identificării criminalistice 14
 7. 1.4 Metodologia identificării criminalistice ..21
 8. 2. IDENTIFICAREA PERSOANEI DUPĂ SEMNALMENTE
 9. 2.1 Noțiuni introductive despre semnalmente ...28
 10. 2.2 Descrierea semnalmentelor statice ..31
 11. 2.3 Descrierea semnalmentelor dinamice .51
 12. 2.4 Semnele particulare, îmbrăcămintea și obiectele portabile 57
 13. 3.METODE TEHNICE DE REALIZARE A PORTRETULUI VORBIT
 14. 3.1 Metode tehnice utilizate în realizarea portretului vorbit .61
 15. 3.2 Tehnici biometrice de identificare a persoanei ...66
 16. 3.3 Expertiza criminalistică de identificare a persoanei după semnalmente 68
 17. BIBLIOGRAFIE ...73
 18. ANEXE . 76

Extras din licență

Cuvânt introductiv

Trăsăturile exterioare ale persoanelor (semnalmente) permit identificarea acestora în vederea descoperirii infractorilor, urmăririi și reținerii învinuiților și a condamnaților care se sustrag de la executarea pedepsei, recunoașterii recidiviștilor, căutării persoanelor dispărute sau identificării cadavrelor necunoscute. Problema se pune și în domeniul civil: urmărirea pârâtului care se sustrage de la plata pensiei alimentare, recunoașterea unor martori care au semnat un înscris, recunoașterea unei persoane care apare după o perioadă îndelungată (de ex. moartea prezumată), identificarea în materiale de paternitate.

Premisele identificării după semnalmente sunt, pe de o parte, unicitatea complexului acestor semnalmente,iar pe de altă parte caracterul lor relativ constant.

Semnalmentele sunt extrem de numeroase și variate, totalitatea lor (prin combinare) individualizând o persoană chiar și atunci când prezintă asemănări aparente cu alta (de ex.gemenii sau cazul așa-numitelor “sosii”).

În ceea ce privește constanța de-a lungul vieții, unele trăsături se modifică lent (talia, culoarea părului, dentiția), altele rămân neschimbate (de ex. culoarea ochilor, conformația pavilionului urechii).

Recunoașterea după impresia de ansamblu este adeseori eronată.Relatarea privind înfățișarea exterioară poate fi inexactă sau confuză.De aceea în criminalistică s-a conceput o metodă specială de identificare a persoanei după semnalmente, elaborată pe baza practicii judiciare și de anchetă, a cărei aplicare comportă utilizarea unor date din științele naturii: anatomie, fiziologie, antropologie etc.

1

NOȚIUNI GENERALE DESPRE IDENTIFICARE

1.1 Identitatea și felurile identificării criminalistice.

Una dintre problemele esențiale la care trebuie să răspundă criminalistica este cea a identificării persoanelor si obiectelor.

Posibilitatea de identificare pleacă de la două principii ale crimininalisticii,conform cărora:

-orice activitate infractională lasă urme;

-orice persoană care a comis o infracțiune sau orice obiect ce a fost utilizat la săvârșirea ei poate fi asemănător cu altele,dar nu poate fi identic decât cu el însuși.

Identificarea se bazează și pe faptul că:

-prin consumarea unui fenomen legat de infracțiune se produc în aceleași condiții, aceleași efecte;

-existența unei succesiuni cronologice între faptă și consecințele constatate în momentul investigării acesteia.

Noțiunea de identificare comună tuturor domeniilor de cercetare științifică, des întâlnită în viața de zi cu zi, reprezintă, în ansamblul cercetărilor criminalistice,problema centrală a acestor investigații.

Identic (de la idem = “același lucru”,”la fel”,”tot asa”) este un concept - după unii imposibil de definit - care se aplică la :

a) ceea ce este unic, chiar dacă este cunoscut sub diferite denumiri;

b)o persoană sau altă ființă care este “aceeași” sau “identică cu ea însăși” în diverse momente ale existenței sale, cu toate schimbările considerabile care pot interveni;

c)două sau mai multe obiecte de gândire care, în stare numerică distinctă, sunt considerate ca prezentând exact aceleași proprietăți sau cantități.

Bibliografie

1.Tratate, cursuri

Anghelescu I. și colaboratorii - Tratat practic de criminalistică, vol I,Ed. M.I., București, 1976;

Basarab Matei - Criminalistică, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj, 1968;

Boboș L. - Procedee și tehnici de lucru la pozitivarea urmelor digitale fixate prin fotografiere, în revista Probleme de criminalistică și criminologie nr. 4, 1981;

Cătuna Nelu Viorel - Criminalistică, Editura C.H. Beck, București, 2008;

Cârjan L. - Tratat de criminalistică, Ed. Pinguin Book, București, 2005;

Ciopraga Aurel, Ioan Iacobuță - Criminalistică, Editura Fundației Chemarea, Iași, 1997;

Constantinescu Mircea - Unele reguli privind efectuarea identificării criminalistice, în Prezent și perspectivă în știința criminalisticii, Editura M.I, București, 1979;

Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II, Editura Universul Enciclopedic, București,1996;

Dumitrescu C., E. Gacea - Elemente de antropologie judiciară, Editura Ministerului de Interne, București, 1993;

Ionescu Florin- Criminalistică, Editura Universitară, București, 2008;

Ionescu I. - Criminalistică, Note de curs, Universitatea Creștină D.Cantemir, Facultatea de științe juridice și administrative, București, 2003;

Ionescu. L, Lalande.A, D.Sandu - Identificarea Criminalistică, Ed. Științifică, București, 1990;

Mina Minovici - Tratat complet de medicină legală, vol. II, București, 1930;

Mircea I. -Criminalistică, Editura Lumina Lex, București, 1998;

Panghe C., Dumitrescu C. - Portretul vorbit, Editura Ministerului de Interne, București 1974;

Sandu D. - Unele considerații privind efectuarea pe fotocopii a expertizelor criminalistice a actelor, în Revista de probleme de medicină legală și criminalistică, vol V, București, 1965;

Stancu Emilian - Criminalistică, vol. I, ediția a III-a, Ed. Actami, București, 1999;

Stancu Emilian - Tratat de criminalistică, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2002;

Suciu Camil - Criminalistică, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1972;

Vochescu I. - Criminalistică, vol. I, Editura Academică, București, 2000;

2.Reviste

C.Duca - Aparatură criminalistică modernă și sisteme de procesare a imaginilor, în Revista Criminalistică nr. 4/2000

Grofu N. - Pledoarie pentru înființarea unei baze naționale de date genetice, în revista Criminalistica, nr. 1/2005

Ionescu Fl., V.Manea - Unele probleme privind identificarea victimelor în cazul cutremurelor majore, în revista Criminalistica, nr. 6/2001

3.Site-uri web

- www.criminalistică.net

- www.google.ro

- www.ot.polițiaromână.ro

- www.polițiaromână.ro

- www.tattooculture.ro

Preview document

Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 1
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 2
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 3
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 4
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 5
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 6
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 7
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 8
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 9
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 10
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 11
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 12
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 13
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 14
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 15
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 16
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 17
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 18
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 19
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 20
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 21
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 22
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 23
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 24
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 25
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 26
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 27
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 28
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 29
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 30
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 31
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 32
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 33
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 34
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 35
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 36
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 37
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 38
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 39
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 40
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 41
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 42
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 43
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 44
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 45
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 46
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 47
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 48
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 49
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 50
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 51
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 52
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 53
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 54
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 55
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 56
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 57
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 58
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 59
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 60
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 61
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 62
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 63
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 64
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 65
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 66
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 67
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 68
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 69
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 70
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 71
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 72
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 73
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 74
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 75
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 76
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 77
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 78
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 79
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 80
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 81
Identificarea persoanei după semnalmente - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Identificarea persoanei dupa semnalmente.doc

Alții au mai descărcat și

Identificarea persoanelor și a cadavrelor după semnalmentele exterioare și prin alte metode criminalistice

1. Rolul identificării criminalistice în activitatea judiciară Stabilirea adevărului este o problemă asupra căreia se concentrează atât...

Identificarea Persoanelor după Urme

GLOSAR DE TERMENI • CRIMINALISTICĂ =s.f. Stiinţă care se ocupă cu cercetarea mijloacelor si cu elaborarea metodelor pentru prevenirea...

Identificarea criminalistică cu ajutorul portretului robot

Capitolul I Notiunea generala de identificare criminalistica 1. Consideratii generale Stabilirea adevarului in justitie se realizeaza prin...

Portretul Vorbit

În activitatea de soluţionare a cauzelor penale, sau civile, de multe ori, organele judiciare sunt puse în situaţia de a face toate demersurile...

Sistemul AFIS - tehnică modernă de investigare criminalistică

Sistemul AFIS PRINTRAK BIS a devenit operaţional la nivel naţional în cursul lunii iulie 2007 şi în concordanţă cu prevederile acordurilor...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Identificarea criminalistică

Criminalistica este știința ce întocmește procedeele tactice și mijloacele științifice de prevenire, descoperire și cercetare a infracțiunilor....

Criminalistică

C A P I T O L U L I NOTIUNI INTRODUCTIVE. PRINCIPII Sectiunea 1. Aparitia si dezvoltarea criminalisticii Din momentul în care a început sa...

Te-ar putea interesa și

Identificarea persoanelor și a cadavrelor după semnalmentele exterioare și prin alte metode criminalistice

1. Rolul identificării criminalistice în activitatea judiciară Stabilirea adevărului este o problemă asupra căreia se concentrează atât...

Tehnici moderne de identificare a persoanelor

Introducere Progresele științei din ultimii ani au adus modificări în desfășurarea unor activități din domeniul dactiloscopiei, fotografiei...

Cercetarea Criminalistică

INTRODUCERE Evoluţia Criminalisticii în ţara noastră, se cuvine subliniat faptul că, încă de la apariţia acestei ştiinţe la sfârşitul secolului al...

Elemente de Fotografie Judiciară

CAPITOLUL I ELEMENTE DE FOTOGRAFIE JUDICIARĂ Secţiunea1.Rolul fotografiei judiciare în învestigarea infracţiunilor Autorii de specialitate...

Criminalistică

Subiectul nr. 1 Notiunea, obiectul, sarcinile criminalisticii: 1. Notiunea criminalisticii 2. Obiectul criminalisticii 3. Principiile...

Portretul Vorbit

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE 1.Scurt istoric asupra semnalmentelor şi portretului vorbit Din cele mai vechi timpuri s-a impus nevoia...

Reguli Generale ale Metodei Portretului Vorbit

1. SUCCINTE CONSIDERATII ISTORICE PRIVIND IDENTIFICAREA PERSOANEI PRINCIPIILE METODEI PORTRETULUI VORBIT Problema deosebirii unui om de altul,...

Teste rezolvate la criminologie

TEST nr. 1 Subiectul I: Istoria apariţiei criminalisticii. 1.1 (3) Indicaţi premisele şi condiţiile istorice de apariţie a cunoştinţelor cu...

Ai nevoie de altceva?