Identificarea Persoanelor după Urme

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 32489
Mărime: 9.84MB (arhivat)
Publicat de: Francisc Petre
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA „ECOLOGICĂ din BUCUREȘTI” FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE SPECIALIZAREA: DREPT

Cuprins

 1. GLOSAR DE TERMENI 4
 2. CAPITOLUL I. Apariţia şi dezvoltarea dactiloscopiei ca metodă de identificare a persoanei. 5
 3. Secţiunea 1. Scurt istoric al apariţiei dactiloscopiei. 5
 4. Secţiunea 2: Începuturile aplicării Dactiloscopiei în România. 13
 5. CAPITOLUL II. Noţiunea generală de dactiloscopie. 17
 6. Secţiunea 1: Structura pielii şi formarea crestelor papilare. 17
 7. Secţiunea 2: Proprietăţile desenelor papilare 20
 8. CAPITOLUL III. Urmele papilare 24
 9. Secţiunea 1: Mecanismul de formare a urmelor papilare. 24
 10. Secţiunea 2: Căutarea şi descoperirea urmelor papilare la faţa locului. 26
 11. Secţiunea 3: Conservarea şi transportarea urmelor papilare şi a obiectelor purtătoare de urme de mâini. 34
 12. CAPITOLUL IV. Metode şi procedee de relevare a urmelor de mâini. 36
 13. Secţiunea 1: Metode de relevare a urmelor de mâini. Procedee utilizate în relevarea urmelor de mâini. 36
 14. A. Tratamentul optic. 37
 15. B. Tratamentul mecanic. 38
 16. C. Tratamentul chimic. 43
 17. Secţiunea 2: Ridicarea urmelor de mâini. 51
 18. A. Ridicarea urmelor papilare prin fotografiere. 51
 19. B. Ridicarea urmelor prin transferarea pe peliculă adezivă. 51
 20. C. Ridicarea urmelor papilare de adâncime prin mulaj. 53
 21. D. Ridicarea şi ambalarea obiectului purtător din urme. 54
 22. Secţiunea 3: Modalităţi de amprentare a persoanelor şi cadavrelor. 54
 23. A. Amprentarea cu tuş tipografic. 55
 24. B. Amprentarea chimică. 57
 25. C. Amprentarea specială pentru examinarea porilor. 57
 26. D. Rigiditatea cadaverică. 58
 27. E. Deshidratarea şi îmbibaţia hidrică. 59
 28. CAPITOLUL V. Camuflarea şi falsificarea urmelor de mâini. 64
 29. CAPITOLUL VI. Erorile ce pot apărea în comparaţiile dactiloscopice 68
 30. Secţiunea 1 Categorii de comparaţii dactiloscopice şi influenţa erorilor asupra lor 68
 31. Secţiunea 2. Erorile în comparaţiile dactiloscopice şi posibilitatea prevenirii acestora 69
 32. Secţiunea 3. Surse de erori în comparaţiile dactiloscopice. 74
 33. CAPITOLUL VII. Sisteme automate de examinare şi identificare a amprentelor şi urmelor digitale. 77
 34. Secţiunea 1: Sistemul AFIS-2000-PRINTRAK de procesare a amprentelor şi urmelor papilare. 77
 35. Secţiunea 2: Statia automata de preluare amprente si imagini LSS 2000 82
 36. Secţiunea 3: Aplicaţii civile ale sistemului de identificare a persoanelor cu ajutorul amprentelor papilare. 84
 37. ÎNCHEIERE 88
 38. ANEXE 89
 39. BIBLIOGRAFIE 92

Extras din licență

GLOSAR DE TERMENI

• CRIMINALISTICĂ =s.f. Stiinţă care se ocupă cu cercetarea mijloacelor si cu elaborarea metodelor pentru prevenirea infracţiunilor, pentru examinarea probelor judiciare în vederea descoperirii infracţiunilor săvârsite si a infractorilor. - Din germ.

• DACTILOSCOPIE = 1) s.f. Procedeu de identificare a persoanelor pe baza amprentelor digitale, folosit în antropologie si în medicina judiciara. - Din fr. dactiloscopie.

2) f. Metodă de identificare a persoanelor pe baza examinării amprentelor digitale, aplicată, mai ales, în criminalistică. /fr. Dactyloscopie

• AMPRENTĂ = amprente, s.f. Imagine a unui obiect întipărită prin presare pe o suprafaţă (plastică). ◊ Amprente digitale = urme lăsate de degete pe o suprafaţă si care servesc la identificarea autorului unei infracţiuni.

• DIGITAL, -Ă = digitali, -e, adj., s.f. 1. Adj. Care aparţine degetelor, care se referă la degete. Amprenta digitală = urmă lăsată pe un obiect de liniile de pe suprafaţa interioară a vârfului degetelor de la mână.

• BIOMETRIE = s.f. Metodă de cercetare a fenomenelor biologice prin măsurători efectuate asupra fiinţelor vii. [< fr. biom'etrie, cf. gr. bios - viaţă, metron - măsură].

• NEGRU DE FUM = pulbere compusă din particule de carbon fin divizate, obţinută prin arderea cu cantităţi insuficiente de aer a unor hidrocarburi si utilizată în special în industria de prelucrare a cauciucului, la prepararea cernelurilor tipografice si a unor vopsele negre si la relevarea urmelor in criminalistica.

• NINHIDRINA = ninhydrine, s. f. / ninhydrin. Revelator In analiza cromatogafica a aminoacizilor. N. este utilizata, de asemenea, In descompunerea unei proteine In aminoadzii component Se foloseste in criminalistica pentru relevarea urmelor papilare de pe hartie si alte suprafete asemanatoare.

• CIANACRILAT = este un adeziv universal. Pentru metal, cauciuc si plastic. Este un produs pe baza de etil. Vascozitatea: 80 - 120 mPa. Capacitatea de umplere a fantelor: 0.15 mm. Durata de lipire: cauciuc-cauciuc=3 - 10 min; otel-otel=10 - 50 min; pastic-plastic=20 - 40 min. Gama de temperatura: de la -60 grade Celsius pana la +80 grade Celsius.Substanta folosita in criminalistica pentru relevarea urmelor papilare de pe diferite suprafete.

• CREASTA PAPILARA = Excrescenţă cărnoasă a pielii omului. Sunt acele „desene” ,caracteristici individuale ale fiecarei persoane, dupa care se face indentificarea in criminalistica a persoanelor.

CAPITOLUL I. Apariţia şi dezvoltarea dactiloscopiei ca metodă de identificare a persoanei.

Secţiunea 1. Scurt istoric al apariţiei dactiloscopiei.

Activitatea de identificare cel mai frecvent utilizată în criminalistică este cea care are drept scop identificare persoanei, fiind cunoscută şi sub denumirea de „identificare judiciară”.

Ea a apărut ca preocupare şi necesitate încă de la cercetarea primelor acte ostile ale societăţii organizate pe baze statale, acte care contraziceau morala societăţii respective şi încălcau regulile de comportare stabilite de ea. Referitor la identificarea judiciară a persoanei în cazul săvârşirii infracţiunilor s-au ridicat două probleme:

- identificarea după urme a persoanei care a încălcat legea;

- înregistrarea acestei persoanei, astfel încât dacă mai comite o nouă infracţiune să fie cunoscută situaţia ei de recidivist.

Identificarea persoanei care a comis o faptă reprobabilă s-a făcut multă vreme prin folosirea unor elemente ştiinţifice împreună cu elementele mistice. Aşa de pildă, în Roma Antică, ca şi în Europa Medievală, se foloseau declaraţiile martorilor şi recunoaşterile învinuitului, se foloseau caligrafi care examinau scrisul ce trezea îndoiala cu privire la autenticitatea sa, dar, în acelaşi timp, erau socotite ca metode sigure de stabilire a autorului ordaliile şi torturile. Ordalia, metodă mistică, constă într-o probă pe care părţile trebuiau să o dea; în caz că treceau cu bine această încercare, erau socotiţi nevinovaţi. Probele au fost în aşa fel concepute, încât istoria nu cunoaşte multe cazuri în care cel supus la o asemenea probă s-o fi trecut cu bine.

După metoda care se aplică, ordalia purta diverse nume: ordalia focului, ordalia fumului, ordalia apei, ordalia otrăvii, ordalia coşciugului. De exemplu, ordalia otrăvii era „proba” prin care cel învinuit trebuia să ia o anumită cantitate de otravă, şi în cazul în care scăpa cu viaţă era socotit absolvit de vină.

Referitor la înregistrarea celor condamnaţi încât dacă mai comiteau şi a doua oară astfel de fapte să fie cunoscuţi pentru a li se aplica o pedeapsă mult mai aspră, sunt de menţionat, ca metode mai cunoscute, însemnarea cu fierul roşu sau tatuarea celor internaţi în ocnă, ori mutilarea într-un fel a celor lăsaţi în libertate.

Şi practica judiciară din România medievală a cunoscut însemnarea fizică a celor condamnaţi în scopul cunoaşterii ulterioare a recidiviştilor. În vremea lui Matei Basarab în Ţara Românească şi a lui Vasile Lupu în Moldova erau pravile care obligau ca cei care au furat o dată, să fie însemnaţi. „Cela ce va fura din casa stăpâne – său, lucru măcar cât de puţin şi de i-ar fi atunci întâi a fura, aceasta se va certa mai cumplit; de întâi să-l sămneze la nas deoparte, iar de va fura a doua oară să-l spânzure”.

Bibliografie

GHEORGHE PASESCU, ION R. CONSTANTIN – Secretele amprentelor papilare, Editura National, Bucuresti, 1996

BERCHEŞAN V, RUIU M,  Tratat de Tehnică criminalistică, Editura Little Star, Bucureşti, 2004

BERCHEŞAN V – Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii, Editura Little Star, Bucureşti, 2002, Vol. I;

M. RUIU – Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii, Editura Little Star, Bucureşti, 2003, vol II;

AIONIŢOAIE C-tin, BERCHEŞAN V, BUTOI T., MARCU I, PĂLĂCEANU E., PLETEA C-tin, SANDU I.E., STANCU Em – Tratat practic de criminalistică, ed a-II-a, Editura Carpaţi, Craiova, 1992;

Colectiv – Şcoala românească de criminalistică, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 1975;

Colectiv – Tratat practic de criminalistică, vol I-IV, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 1976-1984;

CONSTATIN R.I. şi RĂDULESCU M – Dactiloscopia, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 1975;

DUMITRESCU C-tin, GACEA E. – Elemente de antropologie judiciară, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 1993;

SAVA V – Manual de dactiloscopie, imprimeria penitenciarului „Văcăreşti”, Bucureşti, 1943;

SUCIU C – Criminalistica, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1963 şi 1972;

STANCU Em – Tratat de criminalistică, editura Actami, Bucureşti, 2001;

STANCU Em – Tratat de criminalistică, editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002;

IONESCU L, SANDU D – Identificarea criminalistică, Editura Bucureşti, 1990;

MIRCEA I. – Criminalistica, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998;

THOMAS F.W. – Raport privind folosirea sistemelor de identificare automată a amprentelor papilare (AFIS) în domeniul civil, redactat în baza lucrărilor Conferinţei Tehnologice Guvernamentale organizată în Albany, New-York, 1990;

ŢURAI C., LEONIDA C. – Amprentele papilare, Editura medicală, 1979;

ROSELLO J.P., Techniques de revelation d’ampreintes papillares,

Revista criminalistica nr.5/2002

Preview document

Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 1
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 2
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 3
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 4
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 5
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 6
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 7
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 8
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 9
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 10
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 11
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 12
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 13
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 14
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 15
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 16
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 17
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 18
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 19
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 20
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 21
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 22
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 23
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 24
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 25
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 26
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 27
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 28
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 29
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 30
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 31
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 32
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 33
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 34
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 35
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 36
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 37
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 38
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 39
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 40
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 41
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 42
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 43
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 44
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 45
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 46
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 47
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 48
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 49
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 50
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 51
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 52
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 53
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 54
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 55
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 56
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 57
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 58
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 59
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 60
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 61
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 62
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 63
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 64
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 65
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 66
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 67
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 68
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 69
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 70
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 71
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 72
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 73
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 74
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 75
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 76
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 77
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 78
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 79
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 80
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 81
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 82
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 83
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 84
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 85
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 86
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 87
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 88
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 89
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 90
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 91
Identificarea Persoanelor după Urme - Pagina 92

Conținut arhivă zip

 • Identificarea Persoanelor dupa Urme.doc

Alții au mai descărcat și

Identificarea persoanelor și a cadavrelor după semnalmentele exterioare și prin alte metode criminalistice

1. Rolul identificării criminalistice în activitatea judiciară Stabilirea adevărului este o problemă asupra căreia se concentrează atât...

Identificarea persoanei după semnalmente

Cuvânt introductiv Trăsăturile exterioare ale persoanelor (semnalmente) permit identificarea acestora în vederea descoperirii infractorilor,...

Necesitatea Probei cu Martori

1. INTRODUCERE. NECESITATEA PROBEI CU MARTORI ŞI REGLEMENTĂRE 1.1. Necesitatea probei cu martori Cele două laturi ale problematicii sunt...

Expertiză medico-legală pe cadavre

CAP.I. NOTIUNI GENERALE ALE MEDICINEI–LEGALE I.1. INTRODUCERE ,,Medicina legala se aseaza langa judecatori si imparte cu ei neplacutul privilegiu...

Investigarea dactiloscopică

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Din cele mai vechi timpuri, omul a simţit nevoia să îşi recunoască semenii și să îi diferenţieze. Pentru acest...

Identificarea criminalistică cu ajutorul portretului robot

Capitolul I Notiunea generala de identificare criminalistica 1. Consideratii generale Stabilirea adevarului in justitie se realizeaza prin...

Identificarea Criminalistică

CAPITOLUL I Aspecte generale privind identificarea criminalistică Secţiunea I- Importanţa identificării criminalistice Datorită înţelepciunii...

Expertiză ADN

1. Notiuni introductive privind expertiza ADN Exista o serie de metode si procedee folosite de catre organele de urmarire penala cu scopul de a...

Te-ar putea interesa și

Identificarea criminalistică a armelor de foc

Armele de foc au aparut pentru prima data în Europa la începutul secolului al XIV- lea, odata cu utilizarea pulberii explozive, cunoscuta sub...

Identificarea persoanelor și a cadavrelor după semnalmentele exterioare și prin alte metode criminalistice

1. Rolul identificării criminalistice în activitatea judiciară Stabilirea adevărului este o problemă asupra căreia se concentrează atât...

Cercetarea Urmelor Accidentelor

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost preocupati pentru pregatirea cetatii, a drepturilor si intereselor lor, luând masuri...

Cercetarea Criminalistică

INTRODUCERE Evoluţia Criminalisticii în ţara noastră, se cuvine subliniat faptul că, încă de la apariţia acestei ştiinţe la sfârşitul secolului al...

Investigarea Psiho-Criminalistica a Omorurilor în Serie cu Autor Necunoscut

Capitolul 1. Omul şi criminalistica, ştiinţa studierii infracţiunilor Nimic nu poate să justifice o apropiere, altfel decât paradoxală, între...

Metodica Cercetării Infracțiunilor de Furt din Locuințe în Practica Organelor Judiciare ale Județului Maramureș

1. Ascultarea persoanei vătămate 15 Scopul ascultării persoanei vătămate 18 Ascultarea propriu-zisă Evaluarea declaraţiilor 2. Ascultarea...

Amprentele Papilare

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Amprentele papilare (digitale, palmare şi plantare) sunt impresiuni ale reliefului crestelor papilare, prezente...

Criminalistică - urmele de mâini

I.NOTIUNI GENERALE Notiunea de criminalistica in literatura de specialitate are un continut foarte restrans, fiind integrata in criminologie, iar...

Ai nevoie de altceva?