Expertiză ADN

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 6417
Mărime: 29.04KB (arhivat)
Publicat de: Zenobia Ichim
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Badia Adrian

Cuprins

  1. 1. Notiuni introductive privind expertiza ADN
  2. 2. Tipurile expertizei ADN
  3. 3. Importanţa percheziţiei

Extras din referat

1. Notiuni introductive privind expertiza ADN

Exista o serie de metode si procedee folosite de catre organele de urmarire penala cu scopul de a descoperi infractiunile savirsite, ca de ex: cercetarea la fata locului, reconstituirea, perchezitia printre care putem enumera si expertiza ADN, adica cercetarea urmelor biologice lasate de natura umana.

Ca si alte tipuri de activitati ale organului de urmarire penala, expertiza ADN necesita de a fi respectate o serie de reguli, pentru a nu se confunda urmele lasate de catre infractor sau alte persoane aferenta la o crima anumita, mai jos se vor reda matodele si actiunile primare ale organului de urmarire penala in urma depistarii unor urme din categoria mentionata, si care este soarta acestor urme, adica dupa colectare, actiunile expertilor, si care este rezultatul acestei expertize, la ce anume eane ajuta.

Daca este sa luam la general, expertiza ADN, ne ofera o serie de date despre persoana care a lasat careva urme la locul infractiunii, mai mult ca atit, dispunind de utilaj tehnic modern, expertiza data, in prezent poate da raspuns la foarte multe intrebari care vor fi dezvaluite in referatul ce urmeaza.

In concluzie, exprtiza ADN este un procedeu de examinare si cercetare a urmelor biologice de natura umana (par, singe, saliva, etc.), efectuata de catre o persoana speciala numita expert, cu scopul de a stabili cit mai multa informatie despre o anumita crima pentru eventuala ei desoperire.

2. Tipurile expertizei ADN

I) Cercetarea firelor de păr

Consideraţii generale

În activitatea de cercetare crimalistică a firelor de păr se folosesc denumiri nu întotdeauna proprii. Pentru a încadra firele de păr in capitolul mare al urmelor, acestea au fost asimilate cu urmele şi denumite "urme de natură piloasă” sau „urme sub forma firelor de păr”. Ambele denumiri sunt improprii, deoarece, de fapt se cercectează firele de păr nu urmele acestora, iar cercetarea are ca scop studiul valorii de identificare a firelor de păr, cu alte cuvinte, măsura în care pot contribui la identificarea persoanei de la care provin.

Valoarea de identificare a firelor de păr

Firele de păr au valoare de identificare mai redusă în comparaţie cu celelalte urme produse de diferite părţi ale corpului: mâini, picioare, buze, dinţi. Acestea sunt cercetate deoarece concură la restrângerea cercului de persoane de la care ar putea proveni.

Ele pot furniza informaţii privitoare la vârsta aproximativă, starea de sănătate, sexul persoanei, împrejurările în care s-au desprins de la locul de inserţie (rupere, smulgere tăiere sau cădere naturală), zona corpului de unde s-au desprins (cap, gene, sprîncene, axilă, regiune pubiană, etc). Valoarea de identificare a firelor de păr scade şi datorită posibilităţilor pe care le oferă produsele cosmetice de a le schimba foarte uşor culoarea şi alte trăsături proprii.

Sarcinile organelor de urmărire penală

În cursul cercetărilor efectuate la faţa locului, organele de urmărire penală acordă o importanţă deosebită căutării, ridicării şi conservării firelor de păr, indiferent care ar fi infracţiunea cercetată, dar manifestă un interes deosebit în cazul infracţiunilor de violenţă. Fire de păr pot rămâne la faţa locului şi în cazul săvîrşirii unui furt sau a unei distrugeri de bunuri, dar sunt aproape nelipsite când se săvîrşesc fapte împotriva vieţii sau integrităţii corporale, infracţiuni la viaţa sexuală, tîlhăria, etc.

Firele de păr se caută pe lenjeria de pat, lenjeria de corp, imbrăcăminte, corpul victimei şi corpul făptuitorului. Se pot observa cu ochiul liber însă este recomandabil să se folosească lupa sau lampa de raze ultraviolete.

Mijloacele şi metodele folosite diferă în raport de împrejurările în care s-a săvârşit fapta. Astfel, in cazul incendiilor sau exploziilor, când se dezvoltă la temperaturi foarte înalte, firele de păr pot suferi modificări de culoare, aspect sau pot fi carbonizate.

Activitatea de căutare a firelor de păr continuă pe toată durata cercetării la faţa locului atât pe corpul victimei, cât şi pe obiectele din jur. Vor fi cercetate obiectelc de uz personal ale victimei şi ale făptuitorului: prosop, pieptene, precum şi obiectele corp delict (cuţit, topor, obiecte contondente etc). Atât la victime, cadavre cât şi la persoanele bănuite, firele de păr vor fi căutate pe mâini şi sub unghii. In procesul-vcrbal de cercetare la faţa locului se vor consemna cât mai multe date privind locul şi suportul unde au fost găsite firele de păr, apoi vor fi fotografiate.

Firele găsite în cursul cercetărilor la faţa locului vor fi ridicate cu multă precauţie, pentru a nu se amesteca cu cele provenite de la alte persoane după săvârşirea faptei. Pentru cercetările ulterioare de laborator vor fî introduse în eprubete sau plicuri de celofan, etichetate şi cu cât mai multe menţiuni privind locul unde au fost găsite.

Tot organelor de urmărire penală le revine sarcina de a recolta fire de păr de la persoanele bănuite, pentru a fi comparate cu cele găsite la faţa locului. Este recomandat ca firele de păr să fie recoltate din mai multe regiuni ale corpului, iar în ceea ce priveşte părul de pe cap, să se aleagă din locuri diferite, făcându-se menţiune despre aceasta pe plicurile în care au fost introduse.

Expertiza criminalistică a firelor de păr

Deşi firele de păr au o valoare de identificare mai redusă, în practica organelor judiciare este frecvent solicitată expertiza criminalistică în acest domeniu. Pentru a oferi expertului posibilitatea formulării unor concluzii ştitnţifice fundamentate, organele de urmărire penală trebuie să recolteze firele de păr de la locul faptei cu multă precauţie, să fie introduse separat în plicuri etichetate, iar cele care constituie modele de comparaţie să fie introduse, de asemenea, in plicuri separate. Tot astfel, la formularea întrebărilor trebuie să se ia în consideraţie mijloacele tehnice de care dispun experţii în actuala etapă de dezvoltare a ştiinţei.

Este cunoscut faptul că, în ceea ce priveşte examinarea firelor de păr, pot fi formulate concluzii certe numai prin examinarea amprentei genetice. Aceasta presupune o tehnologie foarte costisitoare, care, în ultimii ani, este folosită şi în ţara noastră.

Expertiza criminalistică a firului de păr poate răspunde la o gamă foarte largă de întrebări, ce vor ajuta organele judiciare să restrângă cât mai mult sfera persoanelor bănuite ca fiind cele de la care s-au desprins firele de păr cercetate.

Specialiştii din acest domeniu dispun de mijloace moderne de examinare, precum microscopia clasică şi electronică, îndeosebi aceea de baleiaj, calorimetrică şi spectrometrică de absorbţie atomică. De asemenea, este folosită analiza de activare cu neutroni, care permite identificarea certă a persoanei.

Preview document

Expertiză ADN - Pagina 1
Expertiză ADN - Pagina 2
Expertiză ADN - Pagina 3
Expertiză ADN - Pagina 4
Expertiză ADN - Pagina 5
Expertiză ADN - Pagina 6
Expertiză ADN - Pagina 7
Expertiză ADN - Pagina 8
Expertiză ADN - Pagina 9
Expertiză ADN - Pagina 10
Expertiză ADN - Pagina 11
Expertiză ADN - Pagina 12
Expertiză ADN - Pagina 13
Expertiză ADN - Pagina 14
Expertiză ADN - Pagina 15
Expertiză ADN - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Expertiza ADN.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetarea Urmelor Accidentelor

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost preocupati pentru pregatirea cetatii, a drepturilor si intereselor lor, luând masuri...

Expertiză medico-legală pe cadavre

CAP.I. NOTIUNI GENERALE ALE MEDICINEI–LEGALE I.1. INTRODUCERE ,,Medicina legala se aseaza langa judecatori si imparte cu ei neplacutul privilegiu...

Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Consideraţii preliminare. 1.1. Noţiuni generale Infracţiunile contra vieţii, reprezintă cele mai...

Identificarea Persoanelor după Urme

GLOSAR DE TERMENI • CRIMINALISTICĂ =s.f. Stiinţă care se ocupă cu cercetarea mijloacelor si cu elaborarea metodelor pentru prevenirea...

Criminalitatea informatică

Criminalitatea informatica reprezinta un fenomen al zilelor noastre, reflectat în mod frecvent în mass-media. Un studiu indica faptul ca teama de...

Expertiza criminalistică a urmelor corpului uman

1. Consideraţii introductive Interacţiunea om-mediu înconjurător dă naştere la cele mai diferite urme, care la nevoie, pot fi utile la stabilirea...

Administrarea Probelor în Procesul Penal

Pentru rezolvarea cauzelor penale, organele judiciare au nevoie de date sau informații care să conducă la concluzia existenței sau inexistenței...

Identificarea criminalistică și medico-legală

CAPITOLUL I. CONSTATAREA TEHNICO-STIINTIFICA SI EXPERTIZA CRIMINALISTICA Sectiunea I Consideratii introductive 1. Notiune Activitatea de...

Te-ar putea interesa și

Microurme

Criminalistul român C. Turai este de părere că specialistul criminalist trebuie să aibă „răbdarea şi intuiţia unui mare artist” Pentru o mai bună...

Aspecte Generale Privitoare la Infracțiunea de Viol

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVITOARE LA INFRACŢIUNEA DE VIOL 1.1. Apariţia şi evoluţia violenţei sexuale asupra femeii Încă din perioada...

Incestul

INTRODUCERE Instituţiile fundamentale ale dreptului penal sunt: infracţiunea, răspunderea penală şi pedeapsa. Aceste instituţii sunt caracterizate...

Paternitatea Copilului din Căsătorie

INTRODUCERE Până la adoptarea Codului familiei filiaţia a fost reglementată de Codul civil, în Titlul VII "Paternitatea şi filiaţiunea" (art....

Paternitatea Copilului din Căsătorie

INTRODUCERE Constituind legătura dintre un copil şi părinţii săi, bazată pe procreare şi naştere, filiaţia este un fapt natural pe care legea l-a...

Organismele modificate genetic și aplicațiile acestora asupra stării de sănătate a consumatorilor în alimentația publică

1. Organismele modificate genetic 1.1. Definitie Omul s-a preocupat dintotdeauna de ameliorarea si selectionarea acelor specii, vegetale sau...

Stabilirea Filiației Față de Tată a Copilului din Afara Căsătoriei

INTRODUCERE Filiaţia este atât o legătură biologică izvorâtă din procreare şi naştere, cât şi o instituţie socială, o creaţie artificială care...

Stabilirea filiației față de mamă prin recunoaștere

“Trofeu pe care viaţa îl smulge morţii în marea bătălie ce durează de miliarde de ani şi în al cărei sfârşit nu se cunoaşte” L. BLAGA Secţiunea I...

Ai nevoie de altceva?