Paternitatea Copilului din Căsătorie

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 19558
Mărime: 68.85KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE 3
 3. CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII PRIVIND FILIAŢIA 4
 4. 1. Noţiunea de filiaţie şi felurile ei 4
 5. 2. Prezumţia timpului legal de concepţie 8
 6. 3. Prezumţia legală de paternitate 11
 7. CAPITOLUL II. ACŢIUNEA ÎN TĂGADA PATERNITĂŢII 15
 8. 1. Noţiunea de tăgadă a paternităţii 15
 9. 2. Scurt istoric al reglementării aţiunii în tăgada paternităţii 16
 10. 3. Admisibilitatea tăgăduirii paternităţii numai în cazul copiilor din căsătorie 19
 11. 4. Conflictele de paternitate (dubla paternitate) 22
 12. 5. Aspecte procesuale privind tăgada paternităţii 24
 13. CAPITOLUL III. HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ 52
 14. 1. Conţinutul hotărârii judecătoreşti de admitere a acţiunii în tăgada paternităţii 52
 15. 2. Efectele juridice ale hotărârii judecătoreşti 54
 16. CONCLUZII 58
 17. BIBLIOGRAFIE 59

Extras din licență

INTRODUCERE

Până la adoptarea Codului familiei filiaţia a fost reglementată de Codul civil, în Titlul VII "Paternitatea şi filiaţiunea" (art. 286-308). Se făcea distincţia între filiaţia legitimă, bazată pe căsătorie, şi filiaţia naturală, când copilul se năştea dintr-o uniune care nu era consacrată prin căsătorie. În ceea ce priveşte filiaţia naturală, reglementarea se baza pe discriminarea între copilul din căsătorie (legitim) şi copilul din afara căsătoriei (născut natural fie din concubinaj, fie din adulter).

Totuşi, Codul civil prin art. 304 reglementează legitimarea copiilor naturali prin căsătoria subsecventă a părinţilor lor. Această inegalitate a fost înlăturată curmată odată cu adoptarea Codului familiei, care a consacrat principiul egalităţii în faţa legii a copilului din afara căsătoriei cu cel din căsătorie şi a reglementat modurile de stabilire a filiaţiei fără nici o discriminare.

În plus art. 44 din Constituţie consacră egalitatea în faţa legii a copiilor din căsătorie cu cei din afara căsătoriei.

În prezenta lucrare ne-am propus să analizăm din punct de vedere legislativ şi jurisprudenţiar filiaţia faţă de tată a copilului din căsătorie. Accentul cade mai mult pe vechea reglementare a Codului familiei pe care am parcurs-o în timpul facultăţii, făcând referiri şi la textele din Noul Cod civil, intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2012, făcând referiri şi la progresele legislative în materie, introduse prin dispoziţiile Legii nr. 288/2007.

După câteva consideraţii generale cu privire la noţiunea de filiaţie - definiţie, feluri, conţinut şi reglementare, - am analizat stabilirea paternităţii copilului din căsătorie precum şi acţiunea în tăgăduire a paternităţii.

CAPITOLUL I.

CONSIDERAŢII PRIVIND FILIAŢIA

1. Noţiunea de filiaţie şi felurile ei

În înţeles larg, filiaţia este legătura dintre o persoană şi descendenţii săi, ca urmare a descendenţei biologice. Cu alte cuvinte, filiaţia desemnează şirul neîntrerupt de persoane între care faptul naşterii a stabilit legătura de la părinte la copil. Această legătura de filiaţie, care uneşte în linie ascendentă, pe toţi cei care descend dintr-un autor comun se află la originea unor drepturi si obligaţii

În înţeles restrâns, filiaţia este raportul de descendenţă dintre un copil şi fiecare din părinţii săi. Dacă ne referim la noţiunea de filiaţie în sens restrâns, aceasta se poate aplica atât filiaţiei fireşti, cât şi filiaţiei din adopţie. în ambele cazuri, filiaţia apare ca legătură juridică dintre copil şi părintele său, după caz, firesc sau adoptiv. Între filiaţia firească şi cea din adopţie există însă şi deosebiri, care servesc la determinarea sau precizarea fiecăreia dintre ele.

În principiu, filiaţia-fapt natural, pe care legea 1-a transformat într-un fapt juridic având la bază o legătură biologică de sânge, poate fi dovedită cu orice mijloace de probă, însă uneori, stabilirea cu certitudine a acesteia întâmpină dificultăţi, deoarece unele fapte materiale, precum concepţia copilului, sunt imposibil de probat în mod direct şi nemijlocit al naşterii, mater semper est, filiaţia de tată rezultă din faptul concepţiei sau al procreatiei, fapt material care nu poate fi dovedit direct şi nemijloci.

Filiaţia prezintă mai multe forme, dintre care amintim:

a) filiaţia faţă de mamă se numeşte maternitate, iar filiaţia faţă de tată se numeşte paternitate;

b) după cum persoana s-a născut sau a fost concepută în timpul căsătoriei ori în afara căsătoriei, filiaţia este din căsătorie sau din afara căsătoriei.

Corespunzător filiaţiei din căsătorie şi aceea din afara căsătoriei există copii din căsătorie şi copii din afara căsătoriei. Astfel, conform art.53 C.fam sunt copii din căsătorie:

- copiii născuţi în timpul căsătoriei părinţilor, adică în perioada dintre momentul încheierii căsătoriei şi acela al terminării căsătoriei (încetarea prin decesul unui soţ, desfacerea căsătoriei prin divorţ şi defiinţarea căsătoriei în cazul nulităţii acesteia), indiferent dacă copilul a fost conceput în timpul căsătoriei sau înainte de încheierea acesteia; copilul născut în timpul căsătoriei nule se consideră din căsătorie, deoarece nulitatea căsătoriei nu produce nici un efect în privinţa copiilor (art.23 alin.2 C.fam).

- copiii concepuţi în timpul căsătoriei şi născuţi după încetarea, desfacerea sau desfiinţarea căsătoriei, dacă naşterea a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie; în cazul desfiinţării căsătoriei, aceasta, adică nulitatea căsătoriei nu are nici un efect în privinţa copiilor, care se consideră concepuţi în timpul căsătoriei, deşi aceasta este declarată nulă.

În categoria copiilor din afara căsătoriei, potrivit art.57 C.fam., intră următorii:

- copiii concepuţi şi născuţi din părinţi necăsătoriţi între ei;

- copiii concepuţi şi născuţi înainte de încheierea căsătoriei părinţilor lor;

- copiii concepuţi şi născuţi după desfacerea, desfiinţarea sau încetarea căsătoriei părinţilor.

Clasificarea filiaţiei din căsătorie şi din afara căsătoriei prezintă importanţă pentru modul de stabilire a acesteia, dar nu şi pentru situaţia legală a copilului. Într-adevăr, potrivit art.63 C.fam., copilul din afara căsătoriei a cărui filiaţie a fost stabilită prin recunoaştere sau prin hotărârea judecătorească are faţă de părinte şi rudele acestuia, aceeaşi situaţie ca şi situaţia legală a unui copil din căsătorie Ca principiul constituţional, regăsit atât în Codul familiei (art. 62), cât şi în Noul Cod civil, adoptat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 (art. 260) şi întărit şi de art. 7 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului , copilul din afara căsătoriei a cărui filiaţie a fost stabilită prin recunoaştere sau prin hotărâre judecătorească are faţă de părinte şi rudele acestuia aceeaşi situaţie ca şi situaţia legală a unui copil din căsătorie. Filiaţia, indiferent că este din căsătorie sau din afara căsătoriei, constituie izvorul rudeniei fireşti, o categorie care cuprinde atât persoanele care prin naştere descind unele din altele, rudenia în linie dreaptă, cât şi persoanele care au un autor comun, rudenia în linie colaterală.

Preview document

Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 1
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 2
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 3
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 4
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 5
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 6
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 7
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 8
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 9
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 10
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 11
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 12
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 13
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 14
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 15
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 16
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 17
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 18
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 19
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 20
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 21
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 22
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 23
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 24
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 25
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 26
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 27
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 28
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 29
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 30
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 31
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 32
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 33
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 34
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 35
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 36
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 37
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 38
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 39
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 40
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 41
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 42
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 43
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 44
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 45
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 46
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 47
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 48
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 49
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 50
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 51
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 52
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 53
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 54
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 55
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 56
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 57
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 58
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 59
Paternitatea Copilului din Căsătorie - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Paternitatea Copilului din Casatorie
  • Paternitatea Copilului din Casatorie.doc
  • prima pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Adopția - instrument juridic intern și internațional de protecție a copilului

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE “ Adopţia (adoptio) era un mod de creare a puterii părinteşti care consta în trecerea unui fiu de familie,...

Efectele încheierii căsătoriei

Introducere Căsătoria este uniunea liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie, cu scopul întemeierii unei familii, care se încheie pe viaţă şi...

Adopția în România

INTRODUCERE Am ales să abordez acest subiect în lucrare din motive subiective intrând în contact încă de mic cu acest concept, datorita locului de...

Filiația Față de Tată

INTRODUCERE Dintr-un anumit moment al contemporanităţii, exista o linie ascendentă a preocupărilor în domeniul filiaţiei faţă de tată. Stabilirea...

Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecţionare la care a ajuns în prezent protecţia fiinţei umane - atât pe plan mondial, cât şi în Europa, este, fără...

Filiația față de mamă și tată

INTRODUCERE Dintr-un anumit moment al contemporaneitatii, exista o linie ascendenta a preocuparilor în domeniul filiatiei fata de mama, paralela...

Filiația Fată de Tată din Afara Căsătoriei

Capitolul I Filiaţia Secţiunea I Noţiuni introductive În sens larg, filiaţia desemnează un şir neîntrerupt de naşteri care leagă o persoană de...

Paternitatea Copilului din Căsătorie

INTRODUCERE Constituind legătura dintre un copil şi părinţii săi, bazată pe procreare şi naştere, filiaţia este un fapt natural pe care legea l-a...

Te-ar putea interesa și

Atribute de Identificare ale Persoanei Fizice

INTRODUCERE În acest proiect îmi propun să analizez atributele de identificare ale persoanei fizice Lucrarea va fi structurată în patru capitole...

Filiația față de mamă și tată

INTRODUCERE Dintr-un anumit moment al contemporaneitatii, exista o linie ascendenta a preocuparilor în domeniul filiatiei fata de mama, paralela...

Filiația Fată de Tată din Afara Căsătoriei

Capitolul I Filiaţia Secţiunea I Noţiuni introductive În sens larg, filiaţia desemnează un şir neîntrerupt de naşteri care leagă o persoană de...

Paternitatea Copilului din Căsătorie

INTRODUCERE Constituind legătura dintre un copil şi părinţii săi, bazată pe procreare şi naştere, filiaţia este un fapt natural pe care legea l-a...

Stabilirea paternității

1. Aspecte introductive Paternitatea (filiatia fata de tata) consta in legatura juridica, bazata pe conceptie, care exista intre tata si copil....

Tăgada paternității

CONSIDERATII GENERALE Legatura juridica dintre un copil si tatal sau se numeste paternitate. Personajul cheie in stabilirea filiatiei fata de tata...

Acțiuni în justiție privind filiația față de tatăl din căsătorie

Capitolul 1: Filiația față de tată 1.1. Considerații introductive Filiația față de tată sau paternitatea constă în legătura juridică bazată pe...

Prezumția de paternitate

1. Noțiuni introductive cu privire la instituția filiației În dreptul internațional, Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, prevede în...

Ai nevoie de altceva?