Introducere în Metodologia Cercetării Științifice

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2071
Mărime: 43.30KB (arhivat)
Publicat de: Susana Militaru
Puncte necesare: 8
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ NAPOCA

Extras din referat

1. Ce este știința?

Numele provine din latină (scientia) și înseamnă cunoaștere. Știința se poate referi la investigarea sau studiul naturii prin observație și raționament sau la suma tuturor cunoștințelor acumulate în urma acestei cercetări. În matematică cercetările sunt obținute din derivații logice care presupun mai degrabă sisteme axiomatice decât o combinație între observație și raționament, rezultatul acestora fiind cunoscut ca teoreme.

Știința încearcă să identifice fenomene și entități, forțele care le cauzează, mecanismele prin care ele exercită aceste forțe și sursele acelor forțe în sensul structuriilor interne ale acestor fenomene și entități. De asemenea, știința îi ajută pe oameni să afle mai multe despre viețile lor și contribuie la dezvoltarea societății.

2. Ce este cercetarea științifică?

Cercetarea științifică este un proces sistematic de colectare şi analiză a informaţiei (rezultatelor) realizat cu scopul îmbunătăţirii înţelegerii noastre asupra unui aspect.

De asemenea, cercetarea științifică reprezintă formularea şi testarea sistematică a unor enunţuri şi sisteme de enunţuri; formularea de ipoteze, construirea de sisteme teoretice şi confruntarea acestora cu experienţa, prin observaţie şi experiment.

Cercetarea ştiinţifică constituie sursa economiei, deşi aceasta nu este singura ei funcţie socială. În plus cercetarea ştiinţifica se auto-produce, se multiplică din ea însăşi (spre deosebire de valorile materiale, cele ştiinţifice nu se consumă, nu se pierd), produce un învăţământ ştiinţific, face educaţie şi instrucţie, şi prin toate acestea ea conduce la superioritate socială. De asemenea cercetarea ştiinţifică este motorul dezvoltării socio-economice în statele puternic industrializate şi în majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare.

3. Ce este metodologia cercetării științifice?

În sens larg, prin metodologie se înțelege ansamblul unor metode folosite în cercetarea științifică sau, pur si simplu, știința efectuării cercetării. Scopul fundamental al metodologiei este acela de a ne ajuta sa înțelegem nu atât produsele științei, cât procesul de cunoaștere însuși.

Metodologia cercetării ştiinţifice reprezintă:

- sistemul de metode, procedee, tehnici, reguli, principii şi instrumente precum şi know-how-ul aferent angajate în procesul cunoaşterii ştiinţifice;

- totalitatea tehnicilor de a observa şi de a acumula cunoştinţe necesare întocmirii şi prezentării unei lucrări ştiinţifice.

Metodologia cercetării științifice cuprinde, deopotrivă, definirea adecvată a domeniului studiat, o serie de principii și reguli de desfășurare a investigațiilor, intrumentarul de lucru pentru culegerea și interpretarea datelor.

Metodologia cercetării științifice economice poate fi definită ca un ansamblu de principii, de etape și faze, de metode, tehnici și instrumente de investigare și cunoaștere științifică a fenomenelor economice.

4. Ce este creația științifică?

Creaţia ştiinţifică reprezintă produsul unei cercetări ştiinţifice (ex: lucrarea de licență finalizată, rezultatul final al cercetării etc).

5. Ce este teoria cercetării științifice?

Teoria cercetării științifice este un ansamblu de ipoteze, legi și concepte organizate într-un sistem logic care descriu și explică un domeniu al realității obiective sau al conștiinței sociale.

6. Ce este gândirea științifică?

Gândirea științifică reprezintă facultatea superioară a creierului omenesc de a reflecta în mod abstract și generalizat realitatea obiectivă; concentrare a activității psihicului asupra unui lucru; meditare, gând.

Gândirea ştiinţifică se diferenţiază de gândirea empirică prin faptul că: operează cu abstractizări şi generalizări; presupune demersuri strict organizate şi se bazează pe investiţii profunde; presupune căutare creativă şi flexibilitate; include aptitudini cognitive, care permit căutarea creatoare a noului; face posibil transferul de strategii şi cunoştinţe, presupune capacitatea de a elabora ipoteze şi proiecte; utilizează analiza structurală şi cercetarea sistemică; are o desfăşurare multifazică şi multidimensională; avansează până la nivelul generalizărilor constructive.

7. Ce este conștiința științifică?

Conștiința este facultatea de înţelegere a tuturor fenomenelor externe şi interne care relaţioneazã cu noi. Conștiința științifică este capacitatea psihologicã de înţelege sau a pricepe toate fenomenele externe şi interne inerente nouã înşine.

8. Ce este etica științifică?

Cercetătorul științific care efectuează o cercetare trebuie să răspundă pentru rezultatul acesteia. Cum etica, la modul general, reprezintă totalitatea normelor de conduită morală, etica științifică reprezintă normele de conduită pe care trebuie să le aibă în vedere cercetătorul în momentul efectuării cercetării sale. Dintre abaterile morale de la normele etice cercetării științifice, cele mai frecvent întâlnite sunt: furtul de idei, comunicarea unor rezultate incorecte/false, plagiatul etc.

Astfel, etica cercetării științifice are rolul de a preciza principiile și procedurile astfel încât cercetarea științifică să fie corectă și să se elimine încălcarea normelor morale de către cercetător. Buna conduită în cercetarea științifică se referă la: respectarea legii, asumarea responsabilităților, respectarea principiilor.

9. Ce este comunicarea știinfică?

Comunicarea științifică reprezintă transmiterea cunoștințelor științifice, a rezultatelor cercetării științifice între indivizi, fiind o necesitate a cercetătorilor, o sursă de cunoaștere, informare, acumulare a cunoașterii.

Comunicarea științifică este un rezultat parțial sau final al unui studiu științific individual sau în grup, cu caracter de informare sau de dezbatere științifică înaintea publicării. Se prezintă scris pentru sesiuni de comunicare științifică, unde se expune în 5-15 minute.

Preview document

Introducere în Metodologia Cercetării Științifice - Pagina 1
Introducere în Metodologia Cercetării Științifice - Pagina 2
Introducere în Metodologia Cercetării Științifice - Pagina 3
Introducere în Metodologia Cercetării Științifice - Pagina 4
Introducere în Metodologia Cercetării Științifice - Pagina 5
Introducere în Metodologia Cercetării Științifice - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Introducere in Metodologia Cercetarii Stiintifice.docx

Alții au mai descărcat și

Dezvoltare durabilă

1.Introducere Dezvoltarea durabila are la baza principiul privind indeplinirea obiectivelor de dezvoltare umana, dar in acelasi timp sustinand...

Metode de Cercetare Științifică și Clasificarea Lor

Metodologia, metode de cercetare ştiinţifică şi clasificarea lor Daca recurgem la istorie vom observa ca în toate timpurile metoda a fost...

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți

INTRODUCERE Dificultatea abordării noțiunii de delincvență este amplificată de diversitatea cuvintelor/ expresiilor folosite pentru a desemna...

Risipa alimentară și implicații asupra mediului

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Securitatea alimentară constituie un factor de importanţă majoră în stabilitatea economică, socială,...

Formarea Politicii de Comunicare și Promovare în Activitatea de Marketing

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Dinamismul societății contemporane şi perspectivele globalizării vieții sociale au determinat mutații...

Combinații tactice în atac contra apărării 6-0 la echipele de juniori

INTRODUCERE 1.1.Orientari si tendinte în handbalul mondial si national Handbalul, unul din jocurile sportive cu o mare priza la public datorita...

Tutela minorului

II. INTRODUCERE Promovarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor inerente fiinţei umane, în mod special ale copilului, reprezintă elementul...

Romanul pedagogic

Ce îsi propune lucrarea noastra? Sa consolideze capacitatea de a comenta scene din romanele cu continut pedagogic, fragmente reprezentative. Sa...

Cercetare și Dizertație

CAPITOLUL I. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ. INTRODUCERE Orice activitate de cercetare ştiinţifică îţi propune un anumit scop, reprezentat...

Caracteristicile Științei

INTRODUCERE Ştiinţa îi ajută pe oameni să afle mai mult despre vieţile lor şi contribuie la dezvoltarea societăţii. În esenţa sa activitatea de...

Ai nevoie de altceva?