Metode de dezinstitutionalizare

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2792
Mărime: 24.82KB (arhivat)
Publicat de: Corina C.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

De ales o formă de dezinstuționalizare într-o anumită țară și să le pprezentăm( în ce a început acest ..) (sf.octombrie)

Convenția internațională cu privire la drepturile copiilor a fost adoptată la 20 nov 1989 în New York. R.M a aderat la ceastă convenție prin hotărârea parlamentului R.M nr.408-XII din 1990. Prin această convenție se dorea ca atunci câând este posibilitate

Jebb Eglantyne a fondant prima organizație „ salvați copiii”în 1919.

Conform prevederilor convenției copilul trebuie să fie tratat cu respect.Statul este obligat să asigure cele mai bune condiții de dezvoltarre pentru copii. Statul este obligat să respecte drepturile copilului și normele de protecție a copilului. Drepturile copilului indicate în convenție trebuie să fie aplicate tuuturor copiilor.Astfel fiecare copil are dreptul la viață. Are dreptul la educație.Are dreptul la o dezvoltare armonioasă.

Categorii de drepturi ale copiilor:

1. Drepturi de protecție ( protejarea de exploatarea copilului prin muncă, de traficul de copii,de exploatoarea sexuală)

2. Drepturi de performanță( la sănătate, la educație, la joacă)â

3. Drepturi de participare ( la informare, la a fi ascultate, la asociere)

4. Relațiile copilului cu familia, societatea și statul

Sistemul de protecție a copiilor din RM

Dezvoltarea sistemului de protecție a copilului din RM în ultimii ani.

În contextul reformării sistemului de protecție a copilului în ultimii ani în RM au fost înregistrate o serie de realizări importante.

- A fost elaborate cadrul normativ și instituțional pentru dezvoltarea serviciilor alternative de tip familial pentru îngrijirea copiilor

- A fost creat mecanismul de prevenire a instituționalizării copiilor

- Se află în proces de implementare strategia și planul național de acțiuni pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități precum și un program de dezvoltare a educației incluzive

- În scopul asigurării unui venit minim garantat familiilor sărace s-a realizat reforma sistemului de prestații sociale

- În scopul prevenirii abandonului copiilor și a mortalității la nivel comunitar a fost elaborat mecanismul de colaborare interinstituțională între sistemul medical și cel de asistență socială

- A fost realizată o refromă radicală în domeniul asigurării copiilor prin adopția națională și internațională

Cu toate acestea reformele și acțiunile interprinse până la moment în acordarea protecției copilului în țara ns nu sunt suficiente. Aceste refrome s-au făcut în mod special în privința dezvoltării strategiei pentru protecția copillului în perioada 2014-2020. Ele au vizat copii instituționalizați , copii în risc de separare de părinți, copii victime sau potențiale victime ale violenței, exploatării și neglijării

Principalele domenii identificate în strategia de protecție a copilului:

1. Violența față de copil

2. Protecția copilului și dezinstituționalizarea

3. Migrația de muncă și riscurile asupra familiei

4. Provocările de conciliere a vieții de familie cu activitatea profesională

Totodată aceste reforme au lucrat spre reducerea efectelor negative ale migrațiilor copiilor aupra copiilor rămași în țară.

Măsurile pentru atingerea obiectivelor:

- Implementarea unui mecanism eficace de evidență și monitorizarea situației copiilor a căror părinți sau unicul pă rinte peste hotare

- Implimentarea programelor de informare, conștientizare a serviciilor de consiliere a copiilor rămași în țară, a părinților migrați și a persoanelor în grija cărora se află copii

- Sporirea capacităților sistemului educațioal în abordarea riscurilor sociale, inclusiv și ale riscurilor sociale pentru copiii a căror părinți sunt migranți

Prevenirea și combaterea violenții, neglijării și exploatării copiilor, promovarea practicilor nonviolente în creșterea și educarea copiilor.

Măsurile de atingerea obiectivelor:

- Dezvoltarea capacității grupurilor profesionale pentru identificare , referirea și asistența cazurilor de violență a copiilor și în oferirea serviciilor adecvate

- Dezvoltarea și implementarea programului național de formare a deprinderilor parentale

- Desfășurarea campaniilor de sensibilizare a societății în scopul prevenirii violenței infantile

- Asigurarea protecției copiilor împotriva informațiilor de pe toate suporturile existente care pot afecta negativ integritatea psihică și morală a copiilor

- Evidența și monitorizarea agresorilor pentru prevenirea recidivii infracțiunii de violență sexuală asupra copiilor

- Sporirea capacităților sistemului educațional în informarea în domeniul drepturilor copilului și formarea deprinderii pentru prevenirea violenței în școală precum și a comportamentelor de risc

Preview document

Metode de dezinstitutionalizare - Pagina 1
Metode de dezinstitutionalizare - Pagina 2
Metode de dezinstitutionalizare - Pagina 3
Metode de dezinstitutionalizare - Pagina 4
Metode de dezinstitutionalizare - Pagina 5
Metode de dezinstitutionalizare - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Metode de dezinstitutionalizare.docx

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Te-ar putea interesa și

Protecția Socială a Copiilor Orfani

Introducere Însoţind omul în întreaga lui existenţa familia s-a dovedit a fi una dintre cele mai vechi şi mai stabile forme de comunitate umană,...

Casa de Copii de Tip Familial - Formă de Protecție a Copilului Aflat în Dificultate

Capitolul 1: Aspecte generale ale plasamentului familial § I. Delimitări conceptuale a noţiunii de plasament familial, tipuri de plasament....

Integrarea socială a copiilor cu dizabilități

INTRODUCERE Scoaterea din „conul de umbră” a problematicii protecției copilului și plasarea acesteia într-o zonă de interes, constituie o...

Delincvența Juvenilă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DELINCVENŢA JUVENILĂ 1.1. Clarificări conceptuale Conceptul de „delincvenţă juvenilă” cuprinde două...

Reintegrarea Socială a Copiilor Reîntorși din Instituții Rezidențiale

Introducere Însoţind omul în întreaga lui existenţa familia s-a dovedit a fi una dintre cele mai vechi şi mai stabile forme de comunitate umană,...

Politică Publică în Domeniul Protecției Copilului

România traverseaza în acest moment o perioada de continua transformare a sistemului de protectie a copilului aflat în dificultate, perioada în...

Ai nevoie de altceva?