Dezvoltare Comunitară

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Antropologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 29021
Mărime: 311.41KB (arhivat)
Publicat de: Andrian Iordan
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Capitolul I Prezentări conceptuale şi cadrul teoretic 6
 2. 1 Conceptul de comunitate 6
 3. 1.1 Viziunea sociologiei clasice 6
 4. 1.2 Sensuri ale comunităţii 8
 5. 2 Trăsături definitorii ale comunităţii rurale româneşti 10
 6. 2.1 Tipuri de comunităţi 10
 7. 2.2 Comunitarismul 10
 8. 3 Dezvoltarea socială în spaţiul rural românesc 13
 9. 3.1 Definiri ale dezvoltării sociale 13
 10. 3.2 Teorii ale dezvoltării sociale 15
 11. 3.3 Dezvoltarea rurală 19
 12. 4. Strategii de dezvoltare comunitară 23
 13. 4.1 Tipuri de strategii 26
 14. 4.2 Programe ale organizaţiilor internaţionale 32
 15. 4.3 Etapele procesului de dezvoltare comunitară 34
 16. 4 Construcţia planurilor de acţiune 37
 17. Capitolul II Oportunităţi de dezvoltare locală în comuna Stefan cel Mare din Judeţul Vaslui 39
 18. 1. Comuna Ştefan cel Mare, prezentare generală 39
 19. 2. Nevoile comunităţii 48
 20. 3. Resursele comunităţii 50
 21. Capitolul III Cercetarea Empirică 56
 22. 1. Operaţionalizarea conceptelor. Ipoteze de lucru 56
 23. 2. Metode şi tehnici utilizate 59
 24. 4. Analiza datelor 62
 25. Proiect de intervenţie, posibilă soluţie 85
 26. Concluzii şi propuneri. 89
 27. Anexe 93
 28. Bibliografie 101

Extras din referat

Introducere

Situată pe cele mai frumoase meleaguri ale judeţului Vaslui, Comuna Ştefan cel Mare nu a fost studiată prin multe lucrări ştiinţifice aşa cum cerea valoarea sa istorică şi geografică. Motivul fundamental care pentru care m-a determinat să studiez această comună, care pentru mine este locul copilăriei mele şi deci al primelor studii sociologie este determinat de faptul că comuna Ştefan cel Mare s-a dezvoltat considerabil în ultimii ani, această dezvoltare apărând în toate domeniile de activitate din comună. Astfel, printre cele mai importante schimbări menţionăm asfaltarea tuturor drumurilor principale din comună şi din fiecare sat, renovarea şcolilor şi a clădirilor publice, asfaltarea drumurilor care fac legătura între sate dar şi proiectele ambiţioase pe care le au în plan autorităţile locale sunt motive care m-au determinat în alegerea acestei teme de cercetare.

După cum se intitulează şi lucrarea, dezvoltarea comunitară în spaţiul rural românesc, am căutat să identific elementele care favorizează dezvoltarea într-o comunitate rurală, urmârind şi strategiile internaţionale de dezvoltare şi identificând resursele interne şi externe care pot susţine domeniile propice dezvoltării.

Conceptul de dezvoltare implică o schimbare într-o direcţie pozitivă, creştere, progres, de aceea am ales să tratez modelele de schimbare socială care reprezintă premisele dezvoltării. Teoriile dezvoltării la nivel macro, definiţiile dezvoltării sociale şi strategiile de dezvoltare, sunt de natură să contribuie la înţelegerea elementelor ce ţin de dezvoltarea comunitară.

Lucrarea de faţă încercă să susţină ideea că dezvoltarea comunitară, fără a reprezenta o soluţie pentru toate problemele existente la nivel local, poate fi o soluţie valoroasă atunci când este aplicată cu atenţie, ca urmare a cunoaşterii aprofundate a contextului comunitar. Uneori, acţiunile de organizare şi dezvoltare comunitară sunt de natură să schimbe lucrurile într-o direcţie pozitivă: oamenii au nevoie să vadă că „se întâmplă ceva” în comunitatea lor, că există speranţe pentru viitorul acesteia şi al lor personal. Speranţa poate fi ea însăşi o forţă de dezvoltare.

Dezvoltarea comunitară este o modalitate de rezolvare a problemelor la nivel local având o importantă componentă de sociabilitate (prin luarea în considerare a unor principii cum sunt participarea oamenilor, împuternicirea grupurilor defavorizate) şi conducând la schimbare socială în direcţia construirii unor comunităţi coezive social, incluzive, democratice şi caracterizate de o înaltă calitate a vieţii.

Lucrarea de faţă, este structurată în 3 capitole care se desfăşoară pe 91 pagini, 23 figuri şi tabele. Primul capitol cuprinde partea teoretică a lucrării şi înglobează 4 subcapitole, definirea conceptului de comunitate, trăsăturile comunităţilor rurale româneşti, elemente de dezvoltate în spaţiul rural românesc, strategii de dezvoltare comunitară. Capitolul al doilea intitulat oportunităţi de dezvoltare locală în comuna Ştefan cel Mare începe cu o prezentare generală a comunităţii, şi prezintă problemele, nevoile, şi dificultăţile cu care s-a confruntat comuna de-a lungul timpului, şi până în prezent arătând şi resursele de care dispune comunitatea, resurse interne şi externe, cu ajutorul cărora, comunitatea se poate dezvolta. Capitolul al treilea este prezentată cercetarea empirică, obiectivele, ipotezele, metoda de cercetare, analiza şi interpretarea datelor, posibile soluţii şi propuneri personale , precum şi rezumatul unui proiect de intervenţie pe care l-am conceput pentru comuna Ştefan cel Mare menit să reducă numărul de beneficiari de ajutor social din comună.

Capitolul I Prezentări conceptuale şi cadrul teoretic

1 Conceptul de comunitate

1.1 Viziunea sociologiei clasice

Ideea de comunitate a parcurs întreaga istorie a sociologiei, suferind nenumărate transformări, reevaluări, nuanţări, fără a-şi pierde din importanţă. Având atât valenţe teoretice cât şi metodologice, comunitatea continuă să se afle în central celor mai noi abordări sociologice, în special cele ale capitalului social, demonstrându-şi tot mai puternic valenţele practice. Sociologia a început odată cu Auguste Comte, prin a asimila ideea de comunitate.

Bibliografie

Bădescu, Ilie, Dezvoltare şi subdezvoltare. Contribuţii la critica sociologiei

tranziţiei, Sociologie Româneasă, 2002.

Bârte, Valerica, Caracterizarea fizico-geografică a teritoriului comunei Ștefan cel Mare (manuscris), 1992

Bell, Daniel, The Coming of Postindustrial Society, Editura, Basic Books, New york, 1973

Bulgaru, Maria, Sociologie Manual, vol. II, CE USM Chişinău, 2003.

Chelcea, Septimiu, Metodologia cercetării sociologice, Editura Economică, Bucureşti, 2001.

Chelcea, Septimiu, Chestionarul în investigaţia Sociologică, Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti 1975.

Chelcea, Septimiu Metodologia elaborării unei lucrări ştiinţifice, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003.

DJAS Vaslui cu fondurile: "Prefectura jud. Vaslui", "Consilieratul agricol al jud.Vaslui", "Revizoratul școlar

Etzioni, Amitai, Societatea monocromă , Editura Polirom, Iaşi, 2002

Etzioni, Amitai The Spirit of Community, Editura Fontana Press, London 1995

Ghiolţan, Călin Hosu, Ioan – Dragoş, Dacian-Cosmin Dezvoltare regională şi locală. Cluj: Editura Gewalt, 2001.

Gugiuman, I.Cârcotă,V.Băican,V. "Dicționar geografic al jud.Vaslui",1988.

Iluţ, Petre; Nistor, Laura; Rotariu, Traian, Romania socială. Drumul schimbării şi integrării europene, vol. I, Editura EIKON, Cluj-Napoca, 2005.

Ionescu, Ion, Sociologia dezvoltării comunitare, Institutul European, Iaşi, 2004

Midgley, James , Social development. The Developmental Perspective in Social Welfare, Sage Publications, London 1998

Naţional civic league The Community Visioning and Strategic Planning Handbook”, 1997.

Precupeţu, Iuliana , Strategii de dezvoltare comunitară, Editura Expert Projects, Iaşi, 2006.

Rad, Ilie, Cum se scrie un text ştiinţific. Disciplinele umaniste, Polirom, 2008

Rothman, Jack /Tropman, Strategies of comunity organization , Itasca Illinois 1987.

Sandu, Dumitru, Dezvoltarea comunitară. Cercetare, practică, ideologie, Editura Polirom, Bucureşti, 2005

Sandu, Dumitru, Sociabilitatea în spaţiul dezvoltării, Editura Polirom, Iaşi, 2003

Soare, Ovidiu, Biserica şi comunităţile umane, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2008

Spragens, Thomas Communitarianism, The responsive community, 2004

Voicu, Mălina; Voicu, Bogdan, Satul românesc pe drumul către Europa. Participare, spirit comunitar, capital social. Editura Polirom, Iaşi, 2007

Voicu, Bogdan, Voicu, Mălina, Valori ale românilor: 1993-2006. O perspectivă sociologică, Institutul European, Iaşi, 2007

Voicu, Bogdan, Dezvoltare socială, Bucureşti, Editura Expert, 2002

Zamfir, Cătălin ; Stănescu, Simona; (coord.), Enciclopedia Dezvoltării sociale, Editura Polirom, Iaşi, 2007

Zamfir, Cătălin, Stoica, Laura, O nouă provocare: dezvoltarea socială Eitura Polirom, Iaşi 2006.

Preview document

Dezvoltare Comunitară - Pagina 1
Dezvoltare Comunitară - Pagina 2
Dezvoltare Comunitară - Pagina 3
Dezvoltare Comunitară - Pagina 4
Dezvoltare Comunitară - Pagina 5
Dezvoltare Comunitară - Pagina 6
Dezvoltare Comunitară - Pagina 7
Dezvoltare Comunitară - Pagina 8
Dezvoltare Comunitară - Pagina 9
Dezvoltare Comunitară - Pagina 10
Dezvoltare Comunitară - Pagina 11
Dezvoltare Comunitară - Pagina 12
Dezvoltare Comunitară - Pagina 13
Dezvoltare Comunitară - Pagina 14
Dezvoltare Comunitară - Pagina 15
Dezvoltare Comunitară - Pagina 16
Dezvoltare Comunitară - Pagina 17
Dezvoltare Comunitară - Pagina 18
Dezvoltare Comunitară - Pagina 19
Dezvoltare Comunitară - Pagina 20
Dezvoltare Comunitară - Pagina 21
Dezvoltare Comunitară - Pagina 22
Dezvoltare Comunitară - Pagina 23
Dezvoltare Comunitară - Pagina 24
Dezvoltare Comunitară - Pagina 25
Dezvoltare Comunitară - Pagina 26
Dezvoltare Comunitară - Pagina 27
Dezvoltare Comunitară - Pagina 28
Dezvoltare Comunitară - Pagina 29
Dezvoltare Comunitară - Pagina 30
Dezvoltare Comunitară - Pagina 31
Dezvoltare Comunitară - Pagina 32
Dezvoltare Comunitară - Pagina 33
Dezvoltare Comunitară - Pagina 34
Dezvoltare Comunitară - Pagina 35
Dezvoltare Comunitară - Pagina 36
Dezvoltare Comunitară - Pagina 37
Dezvoltare Comunitară - Pagina 38
Dezvoltare Comunitară - Pagina 39
Dezvoltare Comunitară - Pagina 40
Dezvoltare Comunitară - Pagina 41
Dezvoltare Comunitară - Pagina 42
Dezvoltare Comunitară - Pagina 43
Dezvoltare Comunitară - Pagina 44
Dezvoltare Comunitară - Pagina 45
Dezvoltare Comunitară - Pagina 46
Dezvoltare Comunitară - Pagina 47
Dezvoltare Comunitară - Pagina 48
Dezvoltare Comunitară - Pagina 49
Dezvoltare Comunitară - Pagina 50
Dezvoltare Comunitară - Pagina 51
Dezvoltare Comunitară - Pagina 52
Dezvoltare Comunitară - Pagina 53
Dezvoltare Comunitară - Pagina 54
Dezvoltare Comunitară - Pagina 55
Dezvoltare Comunitară - Pagina 56
Dezvoltare Comunitară - Pagina 57
Dezvoltare Comunitară - Pagina 58
Dezvoltare Comunitară - Pagina 59
Dezvoltare Comunitară - Pagina 60
Dezvoltare Comunitară - Pagina 61
Dezvoltare Comunitară - Pagina 62
Dezvoltare Comunitară - Pagina 63
Dezvoltare Comunitară - Pagina 64
Dezvoltare Comunitară - Pagina 65
Dezvoltare Comunitară - Pagina 66
Dezvoltare Comunitară - Pagina 67
Dezvoltare Comunitară - Pagina 68
Dezvoltare Comunitară - Pagina 69
Dezvoltare Comunitară - Pagina 70
Dezvoltare Comunitară - Pagina 71
Dezvoltare Comunitară - Pagina 72
Dezvoltare Comunitară - Pagina 73
Dezvoltare Comunitară - Pagina 74
Dezvoltare Comunitară - Pagina 75
Dezvoltare Comunitară - Pagina 76
Dezvoltare Comunitară - Pagina 77
Dezvoltare Comunitară - Pagina 78
Dezvoltare Comunitară - Pagina 79
Dezvoltare Comunitară - Pagina 80
Dezvoltare Comunitară - Pagina 81
Dezvoltare Comunitară - Pagina 82
Dezvoltare Comunitară - Pagina 83
Dezvoltare Comunitară - Pagina 84
Dezvoltare Comunitară - Pagina 85
Dezvoltare Comunitară - Pagina 86
Dezvoltare Comunitară - Pagina 87
Dezvoltare Comunitară - Pagina 88
Dezvoltare Comunitară - Pagina 89
Dezvoltare Comunitară - Pagina 90
Dezvoltare Comunitară - Pagina 91
Dezvoltare Comunitară - Pagina 92
Dezvoltare Comunitară - Pagina 93
Dezvoltare Comunitară - Pagina 94
Dezvoltare Comunitară - Pagina 95
Dezvoltare Comunitară - Pagina 96
Dezvoltare Comunitară - Pagina 97
Dezvoltare Comunitară - Pagina 98
Dezvoltare Comunitară - Pagina 99
Dezvoltare Comunitară - Pagina 100
Dezvoltare Comunitară - Pagina 101
Dezvoltare Comunitară - Pagina 102

Conținut arhivă zip

 • Dezvoltare Comunitara.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu hermenautic - făpturi supranaturale și fantastice

I Sfintii crestini Romanii find un popor crestin au o multime de sfinti importanti, ei intervenind in mituri, in viata de zi cu zi, in povestile...

Antropologia Teologică

Antropologia teologica cerceteaza limitele si destinul oamenilor. Autorii prezinta în acesta lucrare convingerea potrivit careia conditia umana în...

Legendă - anterioritate a mitului

Problema anterioritatii relative a povestii, a legendei sau miturilor este una din cele mai discutate în cursul secolului al XIX-lea. Mult timp,...

Tipuri de sărăcie și tipuri de zone sărace

Saracia a fost determinata fie pe baza veniturilor, fie a cheltuielilor totale de consum ale gospodariilor,prin aplicarea de variate scale de...

Imaginea evreului în tradiția românească

În decursul timpului s-au scris multe despre evrei, dar mai întotdeauna cu părtinire şi chiar cu ură. Pentru cineva care stă să judece la rece şi...

Antropologie și Dezvoltare

1. ANTROPOLOGUL – AGENT DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ? Relaţia dintre antropologie (1) şi dezvoltare (2) este ambiguă. În ultimul timp se fac eforturi...

Căsătoria

Definitia si functiile casatoriei : În perioada adolescentei si chiar dupa aceasta, individul trece printr-o multitudine de schimbari (biologice...

Fapt social

Faptul social este definit de către Emile Durkheim în lucrarea sa, Regulile metodei sociologice, ca fiind orice fel de a face, fixat sau nu,...

Te-ar putea interesa și

Leadership în administrația publică locală

Plenitudinea existentei umane, în mare parte, este determinata de confortul individual si social al individului. Acesta, la rândul lui poate fi...

Parteneriat Public Privat

1. Conceptul de dezvoltare comunitara Dezvoltarea locala este un proces de diversificare si de dezvoltare a activitatilor economice si sociale la...

Analiza strategiei de dezvoltare comunitară a Municipiului Calafat

Introducere Lucrarea de față a fost concepută pentru a se analiza strategia de dezvoltare a Municipiului Calafat, precum și a se evidenția...

Asemănări și deosebiri între antropologie aplicată și dezvoltare comunitară

I. Introducere Din punct de vedere istoric, putem spune că prima formă de antropologie a apărut în secolul XIX, datorită cercetătorului britanic...

Dezvoltare comunitară

DEZVOLTARE UMANA Comunitatea = forma complexa de organizare umana aflata la granita dintre formal si informal, concretizata prin relatii...

Dezvoltare comunitară - aspecte teoretice și practice

Aşa cum reiese din titlul acestui material, în lucrarea de faţă vom face referire atât la aspecte de natură teoretică ale acestui concept, cât şi...

Criza de imagine 2013 - Asociația pentru Dezvoltarea Comunitară Caleidoscop

Introducere Aceasta lucrare propune o alta abordare fata de cea facutade Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara Caleidoscop in criza lor de...

Dezvoltarea Comunitară și Analiza Populației de Etnie Rromă

Încă din anul 1998, este înființat Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) . Această organizație reprezintă o instituție inspirată de Banca...

Ai nevoie de altceva?