Sisteme CAD-CAM

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4554
Mărime: 239.78KB (arhivat)
Publicat de: Valentina R.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: gladiola andruseac

Cuprins

 1. REZUMAT 3
 2. INTRODUCERE 3
 3. SISTEME CAD/CAM. 4
 4. CONȚINUTUL CAD/CAM 7
 5. EVOLUȚIA SISTEMELOR CAD/CAM 8
 6. CICLUL DE PRODUCȚIE ȘI TEHNOLOGIA CAD/CAM 9
 7. STRUCTURA UNUI PROCES DE PROIECTARE ȘI FABRICARE 11
 8. INSTRUMENTELE CAD/CAM 13
 9. CONCLUZII 18
 10. BIBLIOGRAFIE 19

Extras din referat

REZUMAT

Proiectarea și fabricarea asistate de calculator sunt două domenii care s-au dezvoltat simultan, fiind tratate într-o viziune comună pe baza legăturilor naturale care există între activitățile de proiectare și manufacturare: CAD/CAM. Sistemul CAD este o componentă software, iar CAM se ocupă cu monitorizarea și controlul operațiilor efectuate. În lucrarea de față sunt explicate sistemele CAD/CAM, componentele și evoluția acestora, ciclul de producție, structura unui proces de proiectare și fabricare precum și instrumentele CAD/CAM utilizate în procesul de proiectare.

INTRODUCERE

Grafica inginerească a fost și rămane un domeniu fundamental al cunoștințelor inginerești. Reprezentarea prin desene a ideilor de rezolvare a soluțiilor de principiu a pieselor și ansamblurilor proiectate, este una din sarcinile cele mai importante ale proiectantului. Este unanim recunoscută importanța, în toate etapele procesului de proiectare-fabricație, a desenului ca mijloc efectiv de comunicare a informațiilor. Posibilitatea de a folosi această abilitate de către calculator, a revoluționat modul în care acestea sunt folosite astăzi în toate domeniile.

Conform literaturii de specialitate, sistemele de proiectarea asistată de calculator (CAD− Computer-Aided Design) sunt destinate creării interactive de modele ale obiectelor tehnice reale, analizei acestor modele, generării documentației pentru fabricarea lor și producerii de date grafice și negrafice derivate din model. Definiția este destul de largă pentru a cuprinde cat mai multe din domeniile în care sunt folosite aceste sisteme: mecanică, electronică, electrotehnică, construcții, arhitectură, sistematizare urbană sau cartografie, multimedia, etc.

În accepțiunea proprie a noțiunii, un sistem CAD este o componentă software, un pachet de programe. Echipamentul pe care lucrează aceste programe nu constituie o componentă a sistemului CAD propriu-zis. Totuși, din punct de vedere principial și al relațiilor de conlucrare, reprezentarea din fig. 1, în care sunt evidențiate și componetele hardware, poate fi acceptată ca schemă generală a unui sistem CAD.

Fig. 1. Schema generală a unui sistem CAD.

Dezvoltarea CAD s-a produs odată cu perfecționarea graficii pe calculator, putându-se astfel vorbi despre utilizarea calculatorului ca asistent pe tot parcursul procesului de proiectare, caracteristica esențială a acesteia fiind modul de lucru interactiv, în regim de dialog utilizator - sistem.

SISTEME CAD/CAM.

Proiectarea și fabricarea asistate de calculator sunt două domenii care s-au dezvoltat simultan, fiind tratate într-o viziune comună pe baza legăturilor naturale care există între activitățile de proiectare și manufacturare:

-CAD

-CAM.

CAD/CAM este un acronim care înseamnă proiectare și fabricare cu ajutorul calculatorului.

Proiectarea asistată de calculator - “Computer-aided design” - CAD - este definită ca o activitate de utilizare a unui sistem de calcul în proiectarea, modificarea, analiza și optimizarea proiectării. Sistemul de calcul este format din echipamente și programe care asigură funcțiile necesare în proiectare. Echipamentul destinat activităților CAD este format dintr-un calculator, unul sau mai multe terminale grafice, tastatură și alte periferice. Programele CAD sunt aplicații destinate implementării graficii în cadrul unui sistem de calcul, la care se adaugă programele dedicate funcțiilor inginerești care pot realiza analiza stării de tensiuni și deformații ale unor elemente, analiza dinamică a mecanismelor, calculul transferului de căldură și controlul numeric. Programele aplicative variază de la un utlizator la altul, în funcție de tipul liniilor de producție, de procesul de fabricație și de specificul pieței de desfacere.

Bibliografie

1. Tariq F. Alghazzawi BDS, MS, MSMtE. Advancements in CAD/CAM technology: Options for practical implementation. Journal of prosthodontic research, 72-84, 2016.

2. Sannino G, Germano F, Arcuri L, Bigelli E, Arcuri C, Barlattani A. CEREC CAD/CAM chairside system. Oral Implantol (Rome), 7(3):57- 70, 2015.

3. Ahrberg D, Lauer HC, Ahrberg M, Weigl P. Evaluation of fit and efficiency of CAD/CAM fabricated all-ceramic restorations based on direct and indirect digitalization: a double-blinded, randomized clinical trial. Clin Oral Investig) 2015.

4. Galhano GA, Pellizzer EP, Mazaro JV. Optical impression systems for CAD-CAM restorations. J Craniofac Surg, 23:e575- 9, 2012.

5. Aldea, S., Simion, I., Desen și grafică pe calculator, Editura BREN, București, 2000.

6. Petcu D., ș.a. Principii ale Graficii pe Calculator Editura Excelsior, Timișoara, 1995.

7. Foley J.D.; van Dam A.; Feiner S.K.; Hughes J.F.: „Computer Graphics. Theory and Practice. Addison-Wesley 1990.

8. Bertoline, G. R., Fundamentals of CAD, a doua ediție, Delmar Publisher Inc., 1988.

9. Massip R.F.: „Design Industrial pe Calculator”. Marcombo 1987. Salmon R.; Slater M.: „Computer Graphics: Systems And Concepts” Addison-Wesley 1987.

10. Brunet P.: „Design Grafic și Modelare Geometrică”. Mompin J. (Ed.): „Sisteme CAD/CAM/CAE. Design și fabricare pe calculator", Marcombo 1986.

Preview document

Sisteme CAD-CAM - Pagina 1
Sisteme CAD-CAM - Pagina 2
Sisteme CAD-CAM - Pagina 3
Sisteme CAD-CAM - Pagina 4
Sisteme CAD-CAM - Pagina 5
Sisteme CAD-CAM - Pagina 6
Sisteme CAD-CAM - Pagina 7
Sisteme CAD-CAM - Pagina 8
Sisteme CAD-CAM - Pagina 9
Sisteme CAD-CAM - Pagina 10
Sisteme CAD-CAM - Pagina 11
Sisteme CAD-CAM - Pagina 12
Sisteme CAD-CAM - Pagina 13
Sisteme CAD-CAM - Pagina 14
Sisteme CAD-CAM - Pagina 15
Sisteme CAD-CAM - Pagina 16
Sisteme CAD-CAM - Pagina 17
Sisteme CAD-CAM - Pagina 18
Sisteme CAD-CAM - Pagina 19

Conținut arhivă zip

 • Sisteme CAD-CAM.docx

Alții au mai descărcat și

Modelarea și automatizarea unui sistem mecatronic

Mecatronica este un concept japonez care datează din anii 1970 și care poate fi definit ca aplicarea electronicii și tehnologiei calculatoarelor cu...

Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției

1. Scurta prezentare a evolutiei sistemelor de productie Dezvoltarea productiei de bunuri materiale a facut obiectul multor dezbateri teoretice,...

Modelarea Matlab-Simulink a Unei Sere

Cunoasterea duratei de timp de la semanat pâna la rasaritul plantelor mai are însemnatate si pentru obtinerea unor productii cat mai timpurii. Daca...

Circuite logice secvențiale

In multe aplicatii este nevoie de un element care sa prezinte 2 stari diferite, cu posibilitatea de a trece dintr-o stare in cealalta, fara sau in...

Proiectare conceptuală

Cerintele sistemului operational Odata ce a fost definita nevoia si abordarea tehnica, e necesar sa le tranlatam intr-un “scenariu...

Te-ar putea interesa și

Proiectare și verificarea unui sașiu spațial folosind programe soft dedicate

Memoriu justificativ Tema lucrării de diplomă este “Proiectarea şi verificarea unui şasiu spatial sudat utilizând pachete software dedicate”. Ea...

Tehnologia de realizare a lucrărilor protetice pe suport de zirconiu prin metoda cad cam

Încă din cele mai vechi timpuri, zâmbetul și aspectul dinților au o importanță deosebită în aprecierea frumuseții unei persoane. Atât frumusețea,...

Cercetări privind Posibilitățile de Fabricatie a Matritelor prin Injectie pe Centre de Prelucrare cu Comanda Numerică

Cap. 1: Tema proiectului Cercetări privind posibilităţile de fabricaţie a matriţelor prin injecţie pe centrele de prelucrare cu comandă numerică...

Ingineria Produsului

1.1 Introducere In ansamblul lor, sistemele de productie sunt intr-o profunda schimbare, iar aceasta este determinata de o serie de factori...

Noi metode și mijloace de producție în tehnica CAD-CAM

Noul model de producţie este unul suprasimbolic şi diferă în mod dramatic de cel materialist, de masă. Aşa cum timpul este unul dintre cele mai...

Modelarea Geometrică și Proiectarea Asistată de Calculator

CAPITOLUL I Modelarea geometrică şi proiectarea asistată de calculator Una dintre activităţile cheie în orice proces de design de produs este de...

Roboți Chirurgicali

Un robot este definit ca „o maşină ce poate semăna fiinţei umane şi care îndeplineşte mecanic sarcinile acesteia, fiind lipsită de emoţii şi...

Diagrama Gantt

Introducere Economia de piaţă, cu rigorile şi exigenţele ei, face necesară trecerea de la cantitate la calitate, iar accentul trebuie pus pe...

Ai nevoie de altceva?