Conceptul clasic al operațiunilor bancare

Referat
9/10 (1 vot)
Ă
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: rtf
Pagini : 16 în total
Mărime: 32.13KB (arhivat)
Publicat de: Remus Marginean
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Georgescu Mihai

Extras din referat

Din punct de vedere juridic banca s-a analizat ca o întreprindere care efectuează operațiuni specifice.

În lege nu au existat o definiții ale operațiunilor de bancă. Legiuitorul român, urmând pe cel italian s-a mărginit să declare aceste operațiuni ca fiind comerciale(art.3 al.1 pct.f C.com.). Însă legea nu a furnizat nici o reglementare din care să se poate deduce elementele lor definitorii, caracteristice.

Doctrina a fost cea care le-a definit ca acte juridice și a furnizat criterii de identificare a operațiunilor bancare ca obiective de comerț „în raport cu conceptul general al actului de comerț”(1).

Astfel, s-a observat că numerarul (numerar înțeles ca expresie monetară a capitalului, a muncii acumulate) și creditul (înțeles ca încredere acordată unei persoane ce se angajează să restituie la termen sumele ce i-au fost încredințate de creditor) pot constitui obiect al comerțului ca orice marfă(2).

Cât timp banii și creditul constituie obiectul unor acte juridice directe între cel ce le are și cel ce le consumă, operațiunea are natură comună, civilă: se face o plată, se realizează un transfer de numerar, se acordă un împrumut, se restituie o rată etc. Actul de acest fel va avea o natură similară celui care se încheie între producătorul și consumatorul unei mărfi obișnuite.

Dacă operațiunea presupunea însă un intermediar care se împrumută de la cei care au numerar și-l plasează celor care au nevoie, actele juridice efectuate, în ansamblul lor vor dobândi caracter comercial. Ele vor realiza conținutul și vor avea semnificația juridică pe care le presupune expresia „operațiune de bancă”. Ne găsim în poziția similară a celui care cumpără o marfă pentru a o revinde, realizându-se o interpunere în schimbul banilor sau creditului (3).

Altfel spus, banii și creditul sunt bunuri supuse circulației economice, ca orice marfă. Intenția de interpunere în schimbul acestor mărfuri a conferit caracter comercial operațiunii (4).

Alți autori au văzut în operațiunea bancară acțiunea prin care o persoană ia bani pe credit cu intenția de a specula asupra fondurilor astfel obținute împrumutându-le celor care au nevoie(5).

În concepția legiuitorului român aceste operațiuni au avut caracter comercial chiar dacă au fost efectuate izolat, neprofesional. Calitatea subiectului nu avea semnificație pentru calificarea operațiunilor de bancă. Altfel spus, pentru a exista o operațiune de bancă nu era necesar ca actul să fie efectuat de o bancă, de un bancher (există și opinii în sens invers potrivit cărora operațiunile de bancă nu pot exista decât sub formă de întreprindere; textul codului comercial trebuie interpretat în lumina cerințelor economiei politice și a relațiilor sociale actuale din care rezultă că activitatea de comerț organizat este regula și nu invers (6)).

Este suficient să fi existat condițiile expuse: activitatea de interpunere (de speculație) în circulația banilor și a creditului.

Legea bancară veche(7), reluând tradiția actelor normative mai vechi (8) a acordat monopolul operațiunilor de bancă întreprinderilor specializate: comerțul de bancă era efectuat numai de bănci, întreprinderi care trebuie să îndeplinească condiții riguroase de constituire, publicitate și funcționare și care necesită autorizare specială din partea Băncii Naționale.

Reglementarea veche a privit însă numai comerțul de bancă profesional exercitat de întreprinderi, neinteresându-se de operațiunile de bancă izolate. În art.4 al legii bancare vechi se se prevedea doar că se interzice oricărei persoane să desfășoare activități bancare fără autorizație; fapta de a nesocoti această interdicție constituia infracțiune (art.74).

Această poziție a legiuitorului s-a îndepărtat de concepția inițială a codului comercial, potrivit căreia orice interpunere în comerțul cu bani și credit ar fi operațiune bancară. Totuși se poate considera că art.4 și art.8 din legea bancară veche compla și nu abroga textul legii comerciale privind conceptul de operațiune de bancă(9).

Legile bancare apărute succesiv, au reglementat un domeniu diferit de cel al codului comercial. Legiuitorul a fost preocupat de controlul comerțului de bancă, de ideea ca acest segment de activitate economică să fie supravegheat și să funcționeze în conformitate cu interesele publice. Ori codul comercial a avut în vedere operațiunea bancară ca activitate privată care poate să existe și care nu excede sferei activității economice; i-a indicat regimul juridic și poziția în categoria raporturilor obligaționale generale.

Avem deci o reglementare diferită pentru domenii distincte.

Bibliografie

1. I. L. Georgescu Drept comercial român, I, Ed. Socec, Buc. 1947, pp. 228-229

2. Thaler - Percerou, Traité élémentaire de droit commercial é VII, Paris, 1925, p.139

3. I.L.Georgescu, op. cit., p.229

4. asupra idei de interpunere în schimb ca și criteriu de identificare a unui act comercial obiectiv a se vedea M. N. Costin, D. Deleanu, Dreptul comerțului internațional, I, Ed. Lumina Lex, Buc., 1994, pp.38-42

5. Bolaffio, Il codice de commercio. Commento. Di atti di commercio, ed. V, 1928, p.301

6. Pentru detalii a se vedea bibliografia citată de I.L. Georgescu, p.231

7. Legea nr. 58/1998, M.Of. nr.121/23.03.1998

8. Legea din 8.05.1934 pentru organizarea și reglementarea comerțului de bancă, M. Of. nr.105/8.05.1934; Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară, M.Of. nr.70/3.04.1991

9. În acest sens I.L.Georgescu, op.cit., p.233

10. asupra acestei probleme a se vedea Șt. Laday, Societățile de plasament, Rev. Dr. Com. 1934, pp.719-723

11. a se vedea și C.Suciu, A.Presecan, Piețe financiare și burse de valori, Ed. AlTip, Alba Iulia, 2001, pp.7-85

12. C. Petrescu Ercea, Drept comercial, III, Cluj, 1938, p.72; rezoluția nr.47/P/2002 a PCA Alba Iulia, nepublicată

13. V. Stoica, F. Văduva, Piețe de capital și valori mobiliare, Ed. România de mâine, Buc. 1999, p.42; I. Chelariu, Dicționar bursier, Ed. Expansion Armonia, Buc, 2000, pp.186 și 344; S. Fătu, Piața românească de capital privită din interior, Ed. Vox, Buc, 1998, p.103; G. Anghelache, Piețe de capital și tranzacții bursiere, Ed. Did. și Ped. Buc, 1997, p.159

14. S. Ionescu, Valoarea noțiunii de credit și protecția lui legală în România, Rev. Dr. Com., p.14; M. N. Costin, V. Luha, Rev. Dr. Com. nr. 3/1995, p.24

15. este clasificarea făcută de V. Slăvescu, Tratat de bancă, vol.I, Buc., 1930, p.171

16. în acest sens V. Luha, Titluri de credit. Cambia, Ed. Lumina Lex, Buc. 1998, p.37

17. I. Turcu, Operațiuni și contracte bancare, Ed. Lumina Lex, Buc. 1994, p.123

18. P.V. Pătrășcanu, O.Sachelarie, Titluri de credit în comerțul internațional, Ed. Scrisul românesc, Craiova 1975, p. 11; P.V. Pătrășcanu, Titlurile de credit și importanța lor în comerțul internațional, studii și cercetări juridice, 1973, p.230; Partesotti, Il transferimento della cambiale, Padova, 1977, p.163

19. pentru amănunte a se vedea V. Luha, Op. cit. Cambia..., pp. 55-58

20. schemă descrisă de V. Slăvescu, Tratat..., op. cit. p.188

21. M. N. Costin, Dicționar de drept internațional al afacerilor, vol.III, Ed. Lumina Lex, București, 1998, p.165; I. Turcu, Operații... op. cit., pp.299-300; V. Luha, Elemente de drept comercial și al afacerilor, Ed. AlTip, Alba Iulia, 2001, p.247 de adăugat

22. I. Turcu, Operații... op.cit., p.299

23. sistemul este prezentat în detaliu de C. Petrescu Ercea în Depozitul în magazinele generale, Ed. Cartea Românească, Cluj 1947, pp.36-48

24. pentru detalii a se vedea M. N. Costin, Dicționar, op. cit., vol. III, p.291

25. pentru detalii a se vedea I. Turcu, Operații... op. cit., pp.305-332

26. vezi și V. Slăvescu, Creditele funciare în România, Inst. Ec. Rom., Buc. 1924

27. C. Basno, N. Dardac, Operațiuni bancare. Instrumente și tehnici de plată, Ed. Didactică și pedagogică, București, 1999, p.24

Conținut arhivă zip

  • Coneptul clasic al operatiunilor bancare.rtf

Te-ar putea interesa și

Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Sistemul bancar – este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile,...

Politică de marketing

1.1.Conţinutul si rolul mix-ului de marketing Prin politica de marketing întreprinderea îşi adaptează deciziile la exigenţele pieţei, având ca...

Gestiunea riscurilor de credit și metode de prevenire în cadrul Băncii Românești

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR. RISCURI BANCARE 1.1. SISTEMUL BANCAR - DEFINITIE, COMPONENTE, EVOLUTIE "Dupa unele pareri, aparitia bancilor ar...

Eficiența operațiunilor cu valori mobiliare în sistemul bancar - proiect de cercetare

1) DOMENIUL ŞI PROBLEMA DE CERCETAT Eficienta economica, randamentul activitatii investiționale a bancilor au stat la baza unor studii si...

Faptele de comerț obiective

I. Reglementarea faptelor de comert Codul comercial roman, prin enumerarea faptelor de comert in art.3, nu defineste faptele de comert ci doar...

Practică Banc Post - Agenția Piața Voievozilor, Iași

CAP.I PREZENTAREA BANCPOST Bancpost a fost înfiinţată la 1 iulie 1991, cu un capital social de 226 milioane lei, în urma reorganizării sectorului...

Moneda - organizarea monetară

ORGANIZAREA MONETARA pg 1 Exista cinci forme mai importante de existenta ale banilor: - moneda metalica, batuta in aur si argint - bacnotele...

Drept Bancar și Valutar

§2. CONSTITUIREA SOCIETATILOR BANCARE 41. Consideratii generale. Sistemul bancar românesc este structurat, asa dupa cum am aratat, pe doua nivele:...

Ai nevoie de altceva?