Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în România

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 6926
Mărime: 321.40KB (arhivat)
Publicat de: Muzica V.
Puncte necesare: 7

Cuprins

  1. - Evolutia creditelor bancare pe o perioada de 5 ani
  2. - Evolutia dobanzii la credite
  3. - Evolutia creditelor pe tipuri - de consum si imobiliare
  4. - Evolutia produselor de economisire si a castigurilor aferente lor

Extras din referat

1. Evolutia creditelor in ultimii ani

La 10 ani de la criza financiară din anul 2008, sănătatea sectorului bancar românesc este robustă, dar cu vulnerabilități în creștere. Anii ulteriori debutului crizei au fost marcați de presiune asupra profitabilității băncilor. Această presiune s-a asociat parțial cu o evicțiune de creditare a sectorului real concretizată în dezintermediere, dar și cu recunoașterea cu întârziere a unor pierderi, respectiv o creștere semnificativă a cheltuielilor cu provizioanele aferente riscului de credit, pe fondul majorării ratelor de nerambursare și a contracției valorii de piață a garanțiilor asociate creditelor.

Prin strategiile adoptate de bănci, completate de mixul de politici monetare, micro- și macroprudențiale, precum și pe fondul unui cadru macroeconomic favorabil, în special în ultimii trei ani, sectorul bancar românesc a cunoscut o îmbunătățire a principalilor indicatori prudențiali și financiari. Totuși, s-au conturat o serie de noi provocări. Legătura dintre riscurile asociate sectorului bancar și riscurile aferente sectorului guvernamental s-a intensificat.

Cadrul legislativ în domeniul bancar a cunoscut modificări importante, inclusiv în sensul asigurării unei mai bune protecții a consumatorului. Profitabilitatea sectorului bancar, situată în prezent la un nivel record, ar putea fi afectată atât de normalizarea ratelor de dobândă la nivel global, cât și de o nouă etapă de creștere a ratelor de nerambursare, în eventualitatea modificării contextului economic și fiscal favorabil. Strategiile instituțiilor de credit s-au ajustat de-a lungul ultimului deceniu, conducând la schimbări ale structurii bilanțiere și ale pieței bancare, aceasta micșorându-se cu opt bănci, circa 16 000 de angajați și 2 000 de unități de lucru.

În cei 10 ani de la criza financiară, principalele modificări structurale în bilanțul băncilor au vizat: diminuarea vulnerabilității asociate riscului valutar, prin reducerea semnificativă a aportului creditelor în valută în totalul creditelor (de la 58 la sută în 2008 la 35 la sută în septembrie 2018 ), pe fondul măsurilor micro- și macroprudențiale adoptate în acest sens și al reducerii ratelor de dobândă la creditele în lei, reorientarea creditării către segmentul populației, susținută de creditarea ipotecară, creșterea semnificativă a creanțelor față de administrația publică (de la 5 la sută în anul 2008 la 21 la sută în septembrie 2018), reducerea treptată a dependenței de finanțarea externă (de la 31 la sută în anul 2008 la 9 la sută în anul 2018) și substituirea acesteia cu depozite interne, cu precădere de la populație (40 la sută din bilanț în anul 2018).

Ca volum, finanțarea externă s-a diminuat cu 15,3 miliarde euro din martie 2009 și până în septembrie 2018. În acest context bilanțier, în ultimul deceniu, raportul între credite și depozite a cunoscut o ajustare graduală, de la 130,8 la sută în decembrie 2008 la 79 la sută în septembrie 2018. În septembrie 2018, rata fondurilor proprii totale atingea un nivel de 19,97 la sută (cu 6,2 puncte procentuale mai mult decât în decembrie 2008). Dinamica pozitivă a solvabilității a fost alimentată de aporturile de capital ale băncilor, de o politică de dividende prudentă, de reorientarea către creditarea de tip retail și de creșterea expunerilor tratate de cadrul de reglementare actual ca fiind lipsite de risc de credit, dar care conferă o lichiditate superioară.

Lichiditatea s-a menținut consistentă de-a lungul ultimului deceniu, principalii indicatorii fiind adecvați. În acest interval, crizele la nivelul țărilor de origine a capitalului unor bănci care dețin filiale sau sucursale în România (de exemplu, criza datoriei în Grecia sau Cipru) nu au avut efecte disruptive.

Numărul băncilor din România s-a redus treptat până la 35 în septembrie 2018 (dintre care 7 sunt sucursale ale unor instituții de credit străine), față de 43 de bănci care activau pe teritoriul României în anul 2009.

Industria bancară din România poate și își dorește să contribuie pe mai departe la dezvoltarea durabilă a României și a societății românești per ansamblu. Instituțiile de credit au o contribuție substanțială la creșterea economică și la reducerea excluziunii sociale și financiare. Este un deziderat a cărui atingere poate fi accelerat, în condițiile unui cadru normativ echilibrat și predictibil, un cadru care să permită creșterea atractivității pieței locale și valorificarea pe deplin a potențialului industriei, în beneficiul final al tuturor românilor.

Aproximativ 75% din activele sectorului bancar din România sunt deținute de instituții cu capital străin în 2018, tendință descendentă față de nivelul de 91,3% înregistrat la sfârșitul anului 2016. Premisele de accentuare a procesului de consolidare a sectorului bancar prin fuziuni și achiziții se mențin, în contextul intensificării competiției, a nevoii de acoperire a costurilor operaționale, inclusiv prin majorarea cotei de piață deținute și a deciziilor la nivel de grup de renunțare la anumite piețe.

Bibliografie

BNR - Raport asupra stabilității financiare decembrie 2018 Anul III (XIII), nr. 6 (16) Serie nouă

Banca Națională a României, Raport asupra stabilității financiare

Raport BNR 2019

Ziarul BURSA #Companii

BANCI | Stirea Zilei

1. BNR

2. Prezentări și interviuri

Alte situri si statistici online

Preview document

Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în România - Pagina 1
Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în România - Pagina 2
Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în România - Pagina 3
Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în România - Pagina 4
Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în România - Pagina 5
Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în România - Pagina 6
Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în România - Pagina 7
Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în România - Pagina 8
Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în România - Pagina 9
Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în România - Pagina 10
Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în România - Pagina 11
Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în România - Pagina 12
Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în România - Pagina 13
Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în România - Pagina 14
Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în România - Pagina 15
Evoluția creditelor bancare și a produselor de economisire în România - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Evolutia creditelor bancare si a produselor de economisire in Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Monografie MKB - Romexterra Bank

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1. Momentul istoric al înfiinţării Banca este înfiinţată în martie 1993 (conform legii...

Activitatea Internațională a Băncilor Comerciale

ARGUMENT Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare...

Studiu Monografic la BCR

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1. Momentul înfiinţării Anul 1990 consemnează procesul prin...

Ofertă de produse și servicii pentru persoane fizice a BRD SG - studiu de caz - acordarea unui credit ipotecar unei persoane fizice

Scurta prezentare a istoriei activitatii bancare si a bancilor comerciale din Romania Primele dovezi ale desfaşurãrii unei activitãti bancare au...

Piața asigurărilor generale în România - studiu de caz SC Astra SA

INTRODUCERE „Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvântul ”asigurare” pe uşa fiecărei case şi pe fruntea fiecărui om pentru că sunt convins că pentru...

Evoluții și implicații privind activitatea bancară de retail

Cap 1. CARACTERISTICI GENERALE ALE ACTIVITĂŢII BANCARE DE RETAIL 1.1. Istoria activităţii bancare de retail Operaţiunile bancare au apărut si...

Studiu monografic - BRD GSG Agenția Mircea cel Bătrân Iași

Cap.1 Prezentarea societăţii bancare Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării BRD B.R.D. s-a înfiinţat în anul 1923, prin legea...

Evoluția conceptului de bancassurance la nivel internațional

1. Conceptul de bancassurance Apariţia fenomenului de bancassurance nu poate fi atribuită în primul rând nici băncilor, nici instituţiilor de...

Ai nevoie de altceva?