Istoricul sistemului bancar din Republica Moldova

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3200
Mărime: 33.18KB (arhivat)
Publicat de: Rada G.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maia Grîu
Specializare: Finanțe și Contabilitate
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

  1. INTRODUCERE 3
  2. 1. EVOLUȚIA ISTORICĂ SISTEMULUI BANCAR DIN RM 4
  3. 2. ISTORIA DEZVOLTĂRII BNM 5
  4. 3. ISTORICUL PRIMEI BĂNCI COMERCIALE DIN RM 7
  5. 4. EVENIMENTE IMPORTANTE DIN ISTORIA MAIB 8
  6. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 9
  7. BIBLIOGRAFIE 10

Extras din referat

INTRODUCERE

Sistemul bancar, în general, a apărut ca o necesitate a societății. Prin intermediul lui, este realizată acumularea mijloacelor bănești și distribuirea acestora sub diferite forme, sistemul bancar execută funcția de intermediar între agenții economici. Sistemul bancar este un ansamblu coerent de instituții bancare, ce funcționează într-o țară, răspunzând necesităților unei etape bancare, necesităților unei etape de dezvoltare social-economică

Actualitatea temei este redată prin necesitatea și importanța cunoașterii dezvoltării și evoluției sistemului bancar în Republica Moldova de la independență până la etapa actuală. Istoria sistemului bancar moldovenesc întruchipează diverse evenimente și devine o realitate o dată cu adoptarea - Legii cu privire la Banca Națională a R.S.S. Moldovenești și Legii cu privire la bănci și activitatea bancară.

Principalul obiectiv pentru acest referat este redarea coerentă și concisă a evoluției sistemului bancar și identificarea principalelor evenimente care au stat la fundamentul acestui sistem. Este important pentru Republica Moldova să cunoască, în timp, cum a evoluat sistemul său bancar, ce măsuri și acțiuni au fost luate și care mai sunt necesare de adoptat și implementat

Pentru formarea unei viziuni ample asupra dezvoltării sistemului bancar și a evenimentelor istorice care au avut loc, vom relata comparativ istoricul dezvoltării a două bănci comerciale concomitent și a BNM.

1. EVOLUȚIA ISTORICĂ SISTEMULUI BANCAR DIN RM

Istoria sistemului bancar îsi găsește originile în trecutul îndepărtat, existând mărturii foarte vechi ce atestă practica unor activități care, într-o formă mai mult sau mai puțin evoluată, se pot constitui ca primii pași pe tărâmuri bancare. Conform literaturii de specialitate noțiunea de bancă este asociată momentului în care un grup de persoane a avut ideea să primească disponibilități bănești, sub formă de depuneri de la cei ce doreau să facă economii și în baza acestor depozite, să ofere împrumuturi celor care aveau nevoie de fonduri suplimentare.

Începutul în 1987 al reformei bancare în fosta URSS, odată cu dezmembrarea Uniunii Sovietice în 1990, au constituit doi factori de bază care au determinat apariția sistemului bancar al Republicii Moldova. Una din primele hotărâri, care a inițiat procesul de dezintegrare a sistemului bancar sovietic în sisteme bancare naționale - proces ce s-a realizat prin transmiterea activelor direcțiilor republicane ale băncilor centrale ale URSS în proprietatea băncilor republicane de același profil - a fost Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 339 din 21 septembrie 1990. În urma etapei a doua a reformei bancare din URSS, valul constituirii noilor bănci comerciale și cooperatiste a ajuns până în fosta RSS Moldovenească, care prin Declarația din 27 august 1991 și-a proclamat independența.

După Declaratia suveranității, a apărut însă necesitatea reglementării și înregistrării noilor bănci comerciale și cooperatiste - acestea nu puteau fi înregistrate în continuare de către Banca de Stat a URSS. Astfel, Hotărârea nr. 339 din 21.09.1990 a dispus „ca până la adoptarea de către Sovietul Suprem al R.S.S. Moldovenești a Legii cu privire la bănci și sistemul bancar și crearea Băncii Naționale a R.S.S. Moldovenesti - să se înregistreze și reînregistreze statutul băncilor pe acțiuni și comerciale și a filialelor lor, formate pe teritoriul Republicii, de către Ministerul Finanțelor al R.S.S. Moldovenești conform concluziei Băncii republicane din Moldova a Băncii de Stat a U.R.S.S. cu informarea ulterioară a Băncii de Stat a U.R.S.S. despre faptul înregistrării”.

Următorul pas în vederea constituirii sistemului bancar al Moldovei a fost efectuat în decembrie 1990 - prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 481, s-a considerat „rațională reorganizarea băncilor republicane din Moldova, ale Băncii agroindustriale din U.R.S.S., Băncii industriale și de construcții din U.R.S.S., Băncii Gospodăriei comunale, de locuințe și dezvoltare socială din U.R.S.S., Băncii de Economii din U.R.S.S. în bănci comerciale pe acțiuni”, și s-a constituit în acest sens Comitetul organizatoric pentru coordonarea problemelor în vederea perfecționării sistemului monetar și de credit al Republicii și formulării propunerilor pentru reorganizarea activității bancare a R.S.S. Moldovenești.

Implementarea acestei hotărâri a început în mai 1991, când prin efectul Hotărârii Guvernului R.S.S. Moldova nr. 241 au fost reorganizate în societăți pe acțiuni fostele bănci republicane ale Băncii agroindustriale a URSS (în Banca Agroindustrială din Moldova) și Băncii Gospodăriei comunale, de locuințe și dezvoltare socială din URSS (în Banca Socială din Moldova). Procesul de reorganizare a sucursalelor republicane ale băncilor specializate sovietice a continuat prin efectul Hotărârii nr. 271 din 24 mai 1991. Finalmente, conform Hotărârii nr. 812 din 18 decembrie 1991, drept urmare a reorganizării a fost constituită Banca de Economii a Moldovei. Prin urmare, hotărârile sus-menționate au realizat procesul de reorganizare a filialelor republicane ale băncilor unionale, asigurând, totodată, un regim juridic provizoriu pentru constituirea și înregistrarea noilor bănci comerciale și cooperatiste. Totuși măsurile acestea aveau un caracter organizatoric, lăsând fără soluție principala problemă a sistemului bancar al noii republici independente - reglementarea juridică a activității bancare. Aplicarea provizorie a reglementărilor bancare ale URSS s-a încheiat odată cu adoptarea la 11-12 iunie 1991 a două legi fundamentale pentru sectorul bancar al Republicii - Legea cu privire la Banca Națională a R.S.S. Moldovenești și Legea cu privire la bănci și activitatea bancară. Sistemul bancar al Republicii Moldova devine realitate o dată cu aprobarea acestor două legi

În Republica Moldova ca stat independent, sistemul bancar a început să se contureze în 1991-1993, acesta este format din două niveluri: Banca Națională a Moldovei (BNM) și băncile comerciale.

Tot în 1993 a fost constituită Asociația Băncilor din Moldova (ABM) ca organizație necomercială și își desfășoară activitatea în conformitate cu Statutul său. Drept obiective principale ale ABM sînt: reprezentarea și apărarea intereselor membrilor săi; promovarea politicilor bancare în domeniile de interes comun; susținerea participării întregii comunități bancare în procesul de reformare și dezvoltare a economiei Republicii Moldova; coordonarea colaborării dintre bănci, cu instituțiile publice de stat, precum și cu instituții internaționale și asociații bancare ale altor țări. ABM este unica instituție care reprezintă interesele întregii comunități bancare din Republica Moldova. Primul Președinte al Asociației Băncilor din Moldova a fost dl Valeriu Muravschi.

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

1. Sanduța V., Revista Națională de Drept, Nr 11, Chișinău 2014, pag. 60-68

2. Asociația Băncilor din Moldova, disponibil online

https://abm.md/despre-noi-1-108 [ citat la 01.02.2022]

3. Publicație, Istoria BNM, disponibil online

https://www.bnm.md/ro/content/istoria-bnm [ citat la 03.02.2022]

4. Istoricul Victoriabank, disponibil online

https://www.victoriabank.md/despre-noi/povestea-victoriabank [ citat la 03.02.2022]

5. Evenimente importante care au marcat istoria MAIB, disponibil online

https://www.maib.md/ro/maib/istoric [ citat la 03.02.2022]

6. Decretul Președintelui RM cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 122 din 04.06.1991. În Veștile: nr. 7-8-9-10/8 din 1991

7. Legea cu privire la Banca Națională a Republicii Moldova nr.548-XIII din 21/07/1995// Monitorul Oficial al Republicii Mol- dova, nr. 56-57/624 din 12/10/1995.

8. Ionescu L., Băncile și operațiunile bancare, Economica, București, 1996, p.13-17

Preview document

Istoricul sistemului bancar din Republica Moldova - Pagina 1
Istoricul sistemului bancar din Republica Moldova - Pagina 2
Istoricul sistemului bancar din Republica Moldova - Pagina 3
Istoricul sistemului bancar din Republica Moldova - Pagina 4
Istoricul sistemului bancar din Republica Moldova - Pagina 5
Istoricul sistemului bancar din Republica Moldova - Pagina 6
Istoricul sistemului bancar din Republica Moldova - Pagina 7
Istoricul sistemului bancar din Republica Moldova - Pagina 8
Istoricul sistemului bancar din Republica Moldova - Pagina 9
Istoricul sistemului bancar din Republica Moldova - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Istoricul sistemului bancar din Republica Moldova.docx

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Impactul monedei electronice asupra sistemului bancar din Republica Moldova

INTRODUCERE Procesul de dezvoltare economică și implimentare a noilor tehnologii în Republica Moldova este mereu în continuă creștere, sistemul...

Piața Forex și Perspectivele Dezvoltării Acesteia în Republica Moldova

INTRODUCERE Societatea în care trăim s-a dezvoltat cu paşi uriaşi în ultimul secol. Aceşti paşi progresivi care au evoluat toate împrejurările cu...

Aspectul Stabilizării și Sporirii Siguranței Funcționării Sistemului Bancar al Republicii Moldova în Contextul Integrării în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Stabilitatea şi siguranţa sistemului bancar reprezintă o importanţă majoră pentru protejarea...

Raportul practicii de producție Băncii de Economii SA

INTRODUCERE Cu începuturile puse la finele anului 1940, trecutǎ prin transformǎri şi reforme, Banca de Economii a reuşit cu brio sǎ facǎ faţǎ...

Marketingul serviciilor bancare și marketingul bancar în Republica Moldova

Aparitia si dezvoltarea serviciului bancar in lume Istoria sistemului bancar isi găseşte originile in trecutul îndepărtat. Exista marturii foarte...

Managementul Riscului privind Activitatea Băncii de Economii

INTRODUCERE Cu începuturile puse la finele anului 1940, trecutǎ prin transformǎri şi reforme, Banca de Economii a reuşit cu brio sǎ facǎ faţǎ...

Concepte Generale Privind Depozitele Bancare și Caracteristica Lor

Introducere Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în trecutul îndepărtat. Există mărturii foarte vechi ce atestă practicarea unor...

Depozite Bancare

Introducere Economia de piaţă situează în centrul activităţii sale instituţia financiară, numită şi banca. Banca ca fiind o instituţie financiară...

Ai nevoie de altceva?