Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 5936
Mărime: 379.87KB (arhivat)
Publicat de: Todor Radu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Angela Roman

Cuprins

 1. Cap.1. Politica bugetară - noţiuni generale. 3
 2. Cap. 2. Echilibrul balanţei de plăţi. 5
 3. Cap. 3. Impactul politicii bugetare asupra echilibrului balanţei de plăţi. 9
 4. 3.1. Politica bugetară si impactul acesteia asupra echilibrului balanţei de plăţi în condiţiile aplicării unor cursuri de schimb fixe. 9
 5. 3.1.1. Politici bugetare de relansare economică într-un regim al ratei fixe de schimb. 9
 6. 3.1.2. Impactul politicilor bugetare asupra echilibrului balanţei de plăţi în condiţiile aplicării unor cursuri de schimb fixe. 13
 7. 3.1.3. Impactul politicii bugetare asupra echilibrului balanţei de plăţi în condiţiile cursurilor fixe şi a mobilităţii mai reduse a capitalurilor. 16
 8. 3.2. Politica bugetară si impactul acesteai asupra echilibrului balanţei de plăţi în condiţiile aplicării unor cursuri de schimb flotante. 18
 9. 3.2.1. Politici bugetare de relansare economică într-un regim cu rate de schimb flotante. 18
 10. 3.2.2. Impactul politicilor bugetare asupra echilibrului balanţei de plăţi în condiţiile unor cursurilor de schimb flotante. 22
 11. 3.2.3. Impactul politicii bugetare asupra echilibrului balanţei de plăţi în condiţiile cursurilor flotante şi a mobilităţii mai reduse a capitalurilor. 24
 12. Cap.4. Modelul Mundell - Fleming. 26
 13. 4.1. Efectele politicii bugetare în cadrul modelului Mundell - Fleming. 26
 14. Bibliografie. 29

Extras din referat

CAPITOLUL 1

Politica bugetară – noţiuni generale

Politica bugetară reprezintă expresia alegerilor bugetare realizate de un centru de decizie publică (autoritate guvernamentală sau centrală; autoritate locală; autoritate supranaţională), care vizează finanţările exclusiv economice şi sociale.

În perioada postbelică, în anii ’50 şi ’60, politica bugetară a fost considerată ca instrument major de influenţare a economiei. Plecănd de la teza keynestistă că cererea agregată determină nivelul producţiei naţionale, al ocupării forţei de muncă, al inflaţiei şi balanţei de plăţi, economiştii şi decidenţii politici considerau că mecanismele pieţei erau incapabile să asigure marimea corespunzătoare a acesteia şi, de aceea, era nevoie intervenţia guvernului.

Obiectivul politicii bugetare il constituie utilizarea cheltuielilor şi veniturilor publice pentru a modifica echilibrul macroeconomic global în vederea asigurării dezvoltării economice în condiţii de stabilitate. Principalele instrumente folosite sunt modificarea dimensiunii şi destinaţiei cheltuielilor statului, a mărimii şi a surselor prelevărilor efectuate asupra veniturilor agenţilor economici, cât şi variaţia transferurilor financiare publice. În esenţă, politica bugetară are două componente: politica cheltuielilor publice si politica fiscală, care vizează mărimea şi ritmul încasării impozitelor.

Instrumentele politicii bugetare utilizate sunt diversificate. Ele servesc la cumpărările de bunuri şi servicii de către instituţiile care pun în aplicare politica statului (instituţii publice) sau acordarea de subventii, prestarea unor serviciis ociale etc.; au calitatea de a orienta, la nivel microeconomic, pe cei care beneficiază de credite bugetare adoptate prin legile bugetare, în vederea furnizării de servicii publice necesare, prioritare şi eficiente, conforme cu interesul general al societăţii, în mod amplu. Efectele dorite sunt posibile pe seama unor comportamente bazate pe întelegerea sensului, a coordonatelor care se urmăresc prin cheltuielile publice, ca instrumente sau părghii, şi nu ca măsuri administrative, bazate pe constrângere, ca de exemplu: fixarea autoritară apreţurilor, limitarea cantităţilor şi altele, care au menirea de a diminua libertateade acţiune a agenţilor economici.

Politicii bugetare i se atribuie doua funcţii pricipale:

- Refacearea decalajelor deflaţioniste sau inflaţioniste, printr-o politică fiscală expansionistă, menită să prevină formarea somajului de masă sau, respectiv, printr-o politică fiscală restrictivă, deflaţionistă, menită a preveni inflaţia. În felul acesta trebuia evitată producerea unui dezechilibru fundamental în economie;

- Reducearea amplitudinii fluctuaţiilor ciclului de afaceri prin diminuarea cheltuielilor guvernamentale sau creşterea impozitelor în timpul fazei ascendente a ciclului şi, dimpotrivă, creşterea cheltuielilor guvernamentale şi diminuarea impozitelor în faza de recesiune.

Politica bugetara reprezinta una din cele mai importante pârghii de functionare a sistemului unic european, dar în ciuda acestui fapt, spre deosebire de celelalte politici, în nici unul din tratatele fundamentale – Roma sau Maastricht – nu se prevedea definirea sau reglementarea sa explicita. Astfel nici unul din cele doua tratate nu acorda politicii bugetare un caracter comunitar pronuntat si, desi bugetul comunitar a crescut destul de mult, el nu reprezinta decât 2,4% din totalul bugetelor statelor membre.

CAPITOLUL 2

Echilibrul balanţei de plăţi

Balanţa de plăţi înregistrează tranzacţiile internaţionale pe care le realizează o economie. În contul curent sunt înregistrate tranzacţiile cu bunuri şi servicii, precum şi transferurile. Contul de capital înregistrează cumpărările şi vânzările de active.

Balanţa de plăţi a unei ţări are următoarele componenete: balanţa contului curent (BCC), balanţa contului de capital (BMC), balanţa de plăţi globală (BPG) şi variaţiile rezervelor de valută.

Deficitul sau excedentul balanţei de plăţi se formează în conexiune cu preţurile relative ale bunurilor ce se vând sau se cumpără din străinătate şi cu produsul intern.

Economiştii clasici sau neoclasici credeau, cel mai adesea, în efi¬cacitatea mecanismelor automate de ajustare a balantei de plăţi prin preţuri. Transpunerea acestei ipoteze în domeniul schimbului internaţional ne face să credem că echilibrul balanţei de plăţi este în mod automat refăcut de către vari¬aţiile preţurilor bunurilor şi serviciilor în regim de cursuri de schimb fixe, sau de acelea ale preţului monedei (cursul de schimb) în regim de cursuri flotante (flexibile). Odată cu dezvoltarea abordărilor keynesiene, totuşi, în analiză au fost de asemenea integrate efectele venit determinate de către soldul balanţei de plăţi.

Echilibrul balanţei de plăţi presupune existenţa unui sold pozitiv la balanţa contului curent şi la balanţa contului de capital.

Preview document

Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 1
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 2
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 3
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 4
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 5
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 6
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 7
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 8
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 9
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 10
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 11
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 12
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 13
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 14
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 15
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 16
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 17
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 18
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 19
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 20
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 21
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 22
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 23
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 24
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 25
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 26
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 27
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 28
Politici Bugetare și Impactul lor Asupra Echilibrului Balanței de Plăți - Pagina 29

Conținut arhivă zip

 • Politici Bugetare si Impactul lor Asupra Echilibrului Balantei de Plati.doc

Te-ar putea interesa și

Finanțele Publice

Finanţele publice au apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii, fiind strâns legate de istoria statului şi dreptului. De-a lungul...

Coordonate ale Politicii Fiscale în UE

Cu mai mult de 460 milioane de locuitori si un PIB de peste 11 miliarde EUR, Uniunea Europeana este un jucator economic important al lumii....

Rolul BNR în controlul masei monetare din România

Introducere Această lucrare are la bază analiza masei monetare din România si rolul Băncii Naţionale în controlul acesteia. Lucrarea este...

Instrumente Financiare

INTRODUCERE Actualitatea temei. După cum se afirmă adesea, un mecanism financiar bine aşezat şi eficient asigură, în primul rând, prin...

Politica fiscală europeană

CAPITOLUL 1. ELEMENTE TEORETICE PRIVIND POLITICA FISCALA EUROPEANA 1.1.Sistemul fiscal al Uniunii Europene Crearea şi dezvoltarea sistemului...

Politicile bugetare și efectul lor asupra echilibrului balanței de plăți

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND POLITICA BUGETARĂ ȘI BALANȚA DE PLĂȚI 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND POLITICILE BUGETARE ROMÂNEȘTI Politica...

Subiecte RVFI

1. Cum se definesc pieţele valutare şi care sunt participanţii? (cap 6) Pieţele valutare reprezintă centrele sau locurile în care se confruntă...

Finanțe internaționale - examen

Testul 1 1. Ce operatiuni se realizeaza pe piata valutara interbancara? Pe piaţa valutară interbancară din România se efectuează operaţiuni la...

Ai nevoie de altceva?