Sistemul informațional bancar - evoluții, tendințe și mutații

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3386
Mărime: 39.63KB (arhivat)
Publicat de: Zeno Kovacs
Puncte necesare: 6

Cuprins

  1. I Introducere în sistemul informational bancar 2
  2. II Sistemul informational bancar 6
  3. Evolutii ale sistemului informational bancar 6
  4. Sistemul informational bancar în contextul actual 7
  5. III Specificitatea sistemului informational bancar 10
  6. Specificitatea sistemului informational al Raiffeisen Bank 10
  7. Bibliografie 14

Extras din referat

Introducere în sistemul informational bancar

Sporirea eficientei activitătii bancare, corespunzătoare exigentelor ce decurg din aplicarea în practică a cerintelor mecanismului economiei de piată, face necesară cunoasterea amănuntită a proceselor si actiunilor economice, implicatiile lor de ordin financiar, atât în timpul desfăsurării acestora cât si ulterior, după ce fenomenele respective s-au produs

Realizarea acestui deziderat presupune organizarea unui sistem informational bancar adecvat, care să asigure un flux continuu de informatii. Activitatea bancară în general, organizarea controlului si conducerea băncilor se constituie ca efect al deciziilor pe baza cărora are loc executia. Legatura între activitatea de decizie si cea de executie se realizează printr-un flux continuu de informatii.

intrări iesiri

iesiri intrări

Fig. 1 Fluxul informational bancar

Decizia, ca parte componentă a activitătii de conducere si control, presupune emiterea dispozitiilor corespunzătoare obiectivelor urmărite a se realiza în cadrul atributiilor băncilor, având si un important rol de autoreglare a acestora. Activitatea de executie presupune efectuarea operatiilor ce decurg din decizie.

Sistemul informational bancar este constituit din ansamblul mijloacelor si metodelor prin care se realizează colectarea, prelucrarea si transmiterea datelor si a informatiilor si reprezintă premisa organizării si desfăsurării eficiente a activitătilor de conducere , coordonare si control, cât si a celor operative. În acelasi timp, sistemul trebuie să asigure păstrarea si depozitarea datelor si a informatiilor, realizarea de sinteze, rapoarte pentru fundamentarea deciziilor

Calitatea activitătii bancare este influentată direct de organizarea si functionarea sistemului informational, de operativitatea, precizia si calitatea informatiilor culese, prelucrate si transmise, de fundamentarea stiintifică a deciziilor.

Datele ce stau la baza sistemului informational bancar au ca sursă, atât evidenta contabilă, operativă si si statistică proprie băncilor, cât si a agentilor economici în calitate de titulari de conturi. Sistemul informational bancar este supus unui proces continuu de îmbunătătire, de perfectionare a principalelor sale caracteristici. Perfectionarea sistemului informational bancar presupune ca volumul de informatii bancare să fie redus la strictul necesar, utilitatea fiind principalul criteriu de selectie.

Preluate în sistemul informational bancar, datele se transpun în informatii bancare, care pot fi structurate astfel:

1. din punct de vedere al gradului de prelucrare

- elementare

- complexe

Informatiile bancare elementare precizează aspectul direct măsurabil, cum ar fi de exemplu, numerarul încasat, cecuri de călătorie achitate, etc. Spre deosebire de acestea, informatiile bancare complexe sunt cele rezultate din prelucrarea datelor primare. În acest sens, putem exemplifica informatiile referitoare la creditele acordate, executia de casa a bugetului statului, activitatea de decontări, etc.

La rândul lor, informatiile bancare complexe, în functie de gradul de prelucrare, pot fi definitive sau intermediare. În timp ce informatiile bancare definitive ne apar ca rezultate finale, cele intermediare urmează sa fie supuse ulterior si altor prelucrări.

Preview document

Sistemul informațional bancar - evoluții, tendințe și mutații - Pagina 1
Sistemul informațional bancar - evoluții, tendințe și mutații - Pagina 2
Sistemul informațional bancar - evoluții, tendințe și mutații - Pagina 3
Sistemul informațional bancar - evoluții, tendințe și mutații - Pagina 4
Sistemul informațional bancar - evoluții, tendințe și mutații - Pagina 5
Sistemul informațional bancar - evoluții, tendințe și mutații - Pagina 6
Sistemul informațional bancar - evoluții, tendințe și mutații - Pagina 7
Sistemul informațional bancar - evoluții, tendințe și mutații - Pagina 8
Sistemul informațional bancar - evoluții, tendințe și mutații - Pagina 9
Sistemul informațional bancar - evoluții, tendințe și mutații - Pagina 10
Sistemul informațional bancar - evoluții, tendințe și mutații - Pagina 11
Sistemul informațional bancar - evoluții, tendințe și mutații - Pagina 12
Sistemul informațional bancar - evoluții, tendințe și mutații - Pagina 13
Sistemul informațional bancar - evoluții, tendințe și mutații - Pagina 14
Sistemul informațional bancar - evoluții, tendințe și mutații - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Informational Bancar - Evolutii Tendinte si Mutatii.docx

Alții au mai descărcat și

Sistemul informațional al Raiffeisen Bank

În plan national reteaua de comunicatii a Raiffeisen Bank este unicat pe plan national, fiind în proprietatea completa a bancii. Are ca prim...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Informațional Bancar

1. Evoluţia sistemului informaţional bancar Ca urmare a fenomenului de bancarizare a economiei, ce constă într-o creştere sensibilă a numărului...

Sistem Informatic pentru Conducerea Activ Bancare

SISTEM INFORMATIC DISTRIBUIT PENTRU CONDUCEREA ACTIVITATII BANCARE Complexitatea si dinamismul ridicat al evolutiilor tehnice, economice,...

Marketing inovațional

Tema 1. Rolul şi funcţiile marketingului în procesul inovaţional 1. Conceptul, rolul si functiile marketingului in procesul inovational si...

Marketing

orice activitate umana trebuie sa îsi gaseacsa finalitatea, astfel reformulam legea de baza a vietii economice “O afacere (organizatie) exista doar...

Ai nevoie de altceva?