Cartarea solurilor

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Biologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3885
Mărime: 43.92KB (arhivat)
Publicat de: Aglaia Mitu
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandra Teodora Radu

Extras din referat

Studiul pedologic - constituie materialul științific prin care se concretizează cercetarea și cartarea unui anumit teritoriu. Studiul cuprinde caracterizarea solurilor și a condițiilor în care se desfășoară producția agricolă și silvică, o prognoză privind evoluția solurilor, recomandări privind gospodărirea rațională și protecția și ameliorarea resurselor de sol. Toate acestea sunt prezentate sub formă de text și grafic prin hărți, cartograme, diagrame etc.

Cartarea pedologică - reprezintă cercetarea, în primul rând în teren, pentru identificarea și delimitarea pe hartă a solurilor și continuată apoi în laborator și birou pentru caracterizarea aprofundată și multilaterală a solului.

Profilul de sol (pedonul) - dacă este considerat în spațiu, constituie unitatea elementară de bază în cercetarea și cartarea solului. La examinarea profilului se au în vedere orizonturile genetice, caracteristicile morfologice, fizice și chimice etc. și pe această bază sunt clasificate și grupate profilele de sol în diferite moduri.

Unitatea taxonomică (tipologică) de sol - se referă la denumirea solului, conform sistemului de clasificare în vigoare și la nivelul de clasificare conform scării de studiu. Unitatea taxonomică de rangul cel mai mic (specia de sol) constituie unitatea taxonomică elementară de sol.

Unitatea teritorială de sol - reprezintă modul sub care se întâlnește în natură, într-o anumită regiune unitatea taxonomică de sol.

Unitatea cartografică de sol (U.S.) - reprezintă transpunerea grafică a unei unități teritoriale de sol sau a unei asociații de unități teritoriale de sol. Unitatea cartografică de sol poate cuprinde până la 10-15% din suprafață, incluziuni din alte soluri.

Unitatea de teren - este un areal relativ omogen sub aspect geografic (relief, sol, subsol, atmosferă și biosferă). Conceptul de teren este deci mai larg decât cel de sol.

Unitatea teritorială de teren sau de pedotop - reprezintă forma concretă sub care apare într-o regiune unitatea de teren. Unitatea teritorială de teren relativ omogenă, sub aspectul tuturor însușirilor specifice, este denumită teritoriu ecologic omogen (TEO) sau unitate elementară de teren.

Unitatea cartografică de teren sau de pedotop (U.T.) - constituie reprezentarea pe hartă a unei unități teritoriale de teren sau a unei asociații de unități, respectiv TEO sau asociații TEO.

O unitate cartografică de teren poate fi constituită din unul sau mai multe areale; ea poate cuprinde până la 10-15% incluziuni de alte terenuri.

Cartarea pedologică este o activitate complexă ce se desfășoară în etape (faze) și anume:

- faza pregătitoare care presupune o amplă documentare și pregătirea minuțioasă a bazei materiale a cercetării;

- faza de teren, care de regulă este și cea care solicită mai mult timp;

- faza de laborator în care se verifică și se completează datele obținute în etapele precedente;

- faza de prelucrare, interpretare și sinteză a întregului material informațional obținut și redactarea textului (raportului) pedologic.

1. Faza premergătoare (pregătitoare) cercetărilor în camp

Pentru reușita cercetărilor și cartării solurilor este nevoie ca înaintea ieșirii în teren să se efectueze o amplă documentare asupra zonei care urmează a fi cercetată și cartată. În acest scop se vor culege toate datele existente în literatura de specialitate sau în manuscrisele existente la diferite instituții, care privesc solul și celelalte elemente ale cadrului natural, din regiunea cercetată (geomorfologie, litologie, hidrografie, hidrogeologie, vegetație).

Pregătirea bazei topografice și a aerofotogramelor. Această operație are o importanță deosebită în asigurarea cercetării și cartării pedologice. Baza topografică trebuie să îndeplinească anumite condiții:

- scara bazei topografice să corespundă (să fie mai mare);

- scării hărții de soluri ce urmează a fi întocmită;

- să conțină și nivelment;

- să fie recentă sau actualizată;

- în ceea ce privesc materialele fotogrametrice, acestea nu trebuie să aibă o vechime mai mare de 5 ani.

-

Pregătirea instrumentelor și materialelor de lucru, etapă căreia trebuie să i se acorde o deosebită atenție. Instrumentele și materialele de lucru necesare sunt: busola, altimetru, pedometru, sondă pedologică, cuțit pedologic, metru, lupă, ruletă, pH-metru, trusă chimică, pungi, cutii pentru microprofile, bidoane de plastic pentru recoltarea probelor de apă, cilindri de alamă cu capace de metal și inele de cauciuc, cazmale, târnăcop, lopeți, etc.

2. Faza de teren a cercetărilor pedologice

Cercetările în teren, legate de întocmirea hărților și studiilor pedologice, reprezintă faza cea mai importantă a cartării pedologice.

- in faza de teren se urmărește:

- studierea factorilor pedogenetici (a condițiilor de solificare);

- studiul morfometric al profilului de sol și recoltarea probelor pentru analize;

- delimitarea arealelor ocupate de fiecare sol (cartarea propriu-zisă) și caracterizarea acestora;

- studiul naturii și intensității proceselor de degradare a solului;

- cercetarea influenței măsurilor de cultivare, aplicării îngrășămintelor, amendării, irigației etc;

- întocmirea hărții pedologice preliminare.

Înainte de a trece la cartarea propriu-zisă este necesar să se facă o recunoaștere generală a teritoriului, sub aspectul principalelor unități fizico-geografice în corelație cu învelișul de soluri și o confruntare a situației din teren cu cea rezultată din documentarea anterioară.

Pe baza rezultatelor obținute la recunoașterea generală a teritoriului, se poate definitiva un plan de lucru în teren, pentru a realiza obiectivele urmărite.

Preview document

Cartarea solurilor - Pagina 1
Cartarea solurilor - Pagina 2
Cartarea solurilor - Pagina 3
Cartarea solurilor - Pagina 4
Cartarea solurilor - Pagina 5
Cartarea solurilor - Pagina 6
Cartarea solurilor - Pagina 7
Cartarea solurilor - Pagina 8
Cartarea solurilor - Pagina 9
Cartarea solurilor - Pagina 10
Cartarea solurilor - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Cartarea solurilor.docx

Alții au mai descărcat și

Cafeaua

Istoria cafelei este la fel de bogata ca insasi cafeaua, datand de mai mult de 1000 de ani. In Occident, istoria cafelei incepe acum trei secole,...

Sfecla de zahăr

Sfecla de zahar este planta care asigura in exclusivitate materia prima de buna calitate si mare randament pentru industria zaharului din tara...

Broaștele țestoase

Broastele testoase reprezinta un grup de reptile pe cale de disparitie, numite chelonieni, si care se caracterizeaza prin carcasa lor osoasa sau,...

Creșterea animalelor

Rase de bovine: Rase de lapte - Friza - Holstein Friza - Jersey - Rosie Danezã - Rosie de stepã - Rosie brunã - Angler - Baltata cu...

Te-ar putea interesa și

Analiza Indicilor Agrochimici și Elaborarea Planului de Fertilizare

Cap.I Chimizarea agriculturii în contextul societăţilor contemporane. 1.1 Chimizarea agriculturii şi criza energetică. Amploarea cercetărilor...

Dreptul Comunitar al Mediului

I. Politica de mediu în Uniunea Europeana 1. Istoric Politica de mediu a Uniunii Europene a apărut ca domeniu separat al preocupării comunitare...

Cartarea și bonitarea solurilor din Orașul Sânnicolau Mare

1. Introducere Scopul acestei lucrari este obtinerea de informatii privind caracteristicile tehnice si cele de fertilitate pentru a putea...

Cartarea Solurilor

Cartarea solurilor reprezintă totalitatea studiilor de teren şi laborator făcute pentru cunoaşterea multilaterală şi aprofundată a solurilor şi...

Pedologie - Cartarea Solurilor

Studiul pedologic - constituie materialul ştiinţific prin care se concretizează cercetarea şi cartarea unui anumit teritoriu . Studiul cuprinde...

Măsuri pentru Ameliorarea Proprietăților Solurilor din Zona Afectată a Bărăganului prin Utilizarea Polimerilor în Câmpuri Experimentale

I. Prezentarea instituţiei I.1. Denumirea instituţiei şi cadrul legal de finanţare Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie,...

Curs Ecologie 2010

1 Consideraţii introductive 1.1. Ecologie. Definiţie, obiect, domenii, importanţă Termenul de ecologie, din punct de vedere etimologic, are la...

Curs Pedologie

INTRODUCERE Prezentul curs, CAPITOLUL I OBIECTUL ŞI ROLUL PEDOLOGIEI ÎN AGRICULTURĂ 1.1. Obiectul şi definirea pedologiei Pedologia este...

Ai nevoie de altceva?