Poluarea cu plumb

Referat
10/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3869
Mărime: 175.61KB (arhivat)
Publicat de: Cornelia Moldoveanu
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Cantitatea de ioni metalici ingerată de om este strâns legată de obiceiurile sale alimentare și bineînțeles de conținutul în metale toxice al alimentelor. Concentrațiile de ioni metalci din produsele alimentare depind de caracteristicile solului (pH-ul, conținutul de materie organică etc).

Consumul de alimente a fost identificat ca fiind principala cale de expunere la acest metal toxic, reprezentând mai mult de 90%, în comparație cu alte căi de expunere cum ar fi inhalarea și contactul cu pielea. Prin urmare, acumularea acestui metal în mediul înconjurător reprezintă o problemă strigentă din cauza aspectelor legate de siguranța alimentară și potențialele riscuri pentru sănătatea populației .

Poluarea produselor alimentare cu metale grele devine o problemă inevitabilă a zilelor noastre. Poluarea aerului, solului și a apelor cu metale cum ar fi plumbul în alimente, contribuie la apariția unor efecte nocive asupra elementelor mediului înconjurător (floră și faună). Apariția componentelor ecosistemului poluate cu acest metal toxic rezultă din creșterea industrială rapidă, progresele obținute în industria chimică, sau din diferite activități umane. Toți acești factori au dus la răspândirea metalelor toxice în mediu și în consecință la afectarea stării de sănătate a populației prin ingestia de alimente contaminate cu elemente nocive. Metalele își pot schimba forma chimică, dar nu pot fi îndepărtate sau distruse, ceea ce înseamnă că sunt persistente în mediu și pot fi bioacumulate în organismul plantelor și animalelor. Din acest motiv, evaluarea riscurilor ce rezultă în urma expunerii la metale toxice reprezintă o problemă importantă pentru protejarea sănătății publice.

Plumbul nu este cunoscut doar pentru potențialul toxic direct pe care îl prezintă ci și pentru faptul că interferă cu metabolismul unor metale esențiale.

Capitolul I : PLUMBUL- DATE GENERALE

Plumbul este elementul chimic cu numărul 82 în tabelul periodic al elementelor.

Figura 1. Plumbul-element chimic

Plumbul este un metal greu, de culoare gri-argintie cu densitate foarte mare. Datorită densității ridicate, plumbul și-a găsit utilizarea la protecția contra radiației ionizante. De asemenea, plumbul este folosit la fabricarea de greutăți cu volum mic dar cu mase mari. Acest metal este toxic pentru organismul uman, intoxicația numindu-se saturnism.

Oxizii de plumb (miniu, litargă) se utilizează la fabricarea vopselelor protectoare și a chiturilor.De asemenea, plăcuțele de plumb se utilizează la fabricarea acumulatorilor pentru autoturisme. În trecut, plumbul era folosit la tuburi pentru alimentarea cu apă potabilă, lucru grav, din cauza toxicității sale ridicate. Sărurile de plumb nu se prea utilizează, acetatul utilizându-se în laboratoarele de microbiologie la fabricarea unor medii de cultură (geloză cu plumb). Datorită punctului de fuziune scăzut, plumbul se utilizează la băi cu metale topite în laborator și la fabricarea aliajelor de lipit în electrotehnică (aliaje staniu-plumb). Acesta colorează flacăra în albastru-verzui.

Plumbul metalic obținut din cuptoare, proaspăt tăiat, are o culoare albăstruie, dar se pătează imediat cum este expus la aer, căpătând o culoare griulie, mată. Când este topit capătă un luciu strălucitor, cromargintiu.

1.1 Surse de Plumb

Plumbul metalic, pur, apare și el în natură, dar este foarte rar. În schimb, plumbul sub formă de minereuri apare frecvent, împreună cu alte metale cum ar fi zincul, argintul (cel mai adesea) și cuprul, și este extras împreună cu aceste metale. Cel mai răspândit mineral în care apare plumbul în natură este galena, sau sulfura de plumb (PbS), care conține 86% plumb în greutate (raportul atomilor este însă 1:1). Alte minerale cu plumb sunt ceruzitul, sau carbonatul de plumb (PbCO3) și anglezita, sau sulfatul de plumb (PbSO4).

Figura 2.Un strop de plumb ultrapur proaspăt solidificat (din plumb topit).

În România printre cele mai importante mine de extragere a minereurilor de plumb au fost minele de plumb de la Baia Sprie și Cavnic de lângă Baia Mare.

Capitolul II. METODE PENTRU DETERMINAREA PLUMBULUI

2.1 Determinarea plumbului la nivel de sub-ppt în băuturi răcoritoare.O combinație eficientă între microextracție în fază lichidă și spectrometrie de absorbție atomică cu cuptor de grafit.

2.2 Contaminarea cu plumb a vegetalelor din solurile agricole din Pakistan și evaluarea riscului de expunere prin intermediul consumului lor utilizând spectrofotometria de absorbție atomică (AAS- 700-Perkin-Elmer).

2.3 Determinarea conținutului de plumb din produse alimentare prin spectrometrie de absorbție atomică cu atomizare electrotermică

2.1.1. A fost dezvoltată o metodă DLLME pentru extracția și preconcentrarea Pb din băuturi răcoritoare și determinări suplimentare GF AAS. Parametrii importanți ai DLLME, cum ar fi:

- tipul și volumul de dispersie,

- solvenții de extracție,

- concentrația DDTC (agent de complexare,)

- pH-ul au fost mai bine evaluate.

Rezultatele au fost obținute folosind 700 μL de acetonitril pentru Pb ca solvent de dispersie, 60 μL CCl4 ca solvent de extracție și 500 μL de soluție DDTC 1,5%. Precizia a fost evaluată prin analize de recuperare și cu un nivel relativ de deviație (RSD) sub 7% și a variat între 95-108% pentru Pb, LOD(limita de detecție) a fost 0,072 ng/L pentru Pb.

Bibliografie

1. Jaime S. Mandlate , Bruno M. Soares , Tassia S. Seeger , Paula Dalla Vecchia, Paola A. Mello,

Erico M.M. Flores , Fabio A. Duarte (2017), Determination of cadmium and lead at sub-ppt level in soft drinks:An efficient combination between dispersive liquid-liquid microextraction and graphite furnace atomic absorption spectrometry. Food Chemistry 221, 907- 912.

2. Zahir Ur Rehman , Sardar Khan , Mark L. Brusseau c, Mohammad Tahir Shah (2017), Lead and cadmium contamination and exposure risk assessment via consumption of vegetables grown in agricultural soils of five-selected regions of Pakistan, Chemosphere 168, 1589-1596.

3. Constantin CIOBANU, Corelații între aportul alimentar de metale toxice (cadmiu și plumb) și nivelul acestora în lichidele biologice, Iași 2013.

4. Regulamentul nr. 1881/2006 al comisiei din 19.12.2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 364, 20.12.2006, 5-32.

5. Regulamentul nr. 78/ 2005 al comisiei din 19.01.2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 466/2001 în ceea ce privește metalele grele. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 16/43, 20.01.2005.

6. https://ro.wikipedia.org/wiki/Plumb

Preview document

Poluarea cu plumb - Pagina 1
Poluarea cu plumb - Pagina 2
Poluarea cu plumb - Pagina 3
Poluarea cu plumb - Pagina 4
Poluarea cu plumb - Pagina 5
Poluarea cu plumb - Pagina 6
Poluarea cu plumb - Pagina 7
Poluarea cu plumb - Pagina 8
Poluarea cu plumb - Pagina 9
Poluarea cu plumb - Pagina 10
Poluarea cu plumb - Pagina 11
Poluarea cu plumb - Pagina 12
Poluarea cu plumb - Pagina 13
Poluarea cu plumb - Pagina 14
Poluarea cu plumb - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Poluarea cu plumb.docx

Alții au mai descărcat și

Fierul

Simbol: Fe Numar atomic: 26 Masa atomica: 55.845 uam Punctul de topire: 1535.0 °C (1808.15 °K, 2795.0 °F) Punctul de fierbere: 2750.0 °C...

Acidul Clorhidric

ACIDUL CLORHIDRIC OBTINERE.PROPRIETATI Obtinerea acidului clorhidric se poate face prin metoda Glauber bazata pe reactia dintre NaCl si un acid...

Clorofila - colorant natural E 140

INTRODUCERE Industria alimentara are ca obiectiv principal obtinerea produselor alimentare care sa satisfaca din ce in ce mai mult cerintele...

Aerosoli

AEROSOLII Aerosolii reprezinta starea de dispersie foarte fina a unei substante lichide sau solide intr-un mediu gazos. Mediul gazos este...

RMN

INTRODUCERE Rezonanţa Magnetică Nucleară este o tehnică foarte des folosită în chimie pentru determinarea structurii diverşilor compuşi chimici,...

Te-ar putea interesa și

Impactul Traficului Rutier asupra Echilibrului Ambiental

- Introducere. Motivatia alegerii temei referatului Activitatea omului, orientata spre valorificarea resurselor naturale, a afectat întotdeauna...

Efectele poluanților din atmosferă asupra organismului uman

EFECTELE POUANTILOR DIN ATMOSFERA ASUPRA ORGANISMULUI UMAN 1.AERUL SI IMPORTANTA LUI “Daca un singur soare si un singur aer exista pentru toti...

Analize și observații privind starea actuală de calitate a aerului în România

MEMORIU JUSTIFICATIV Poluarea mediului a devenit una din cele mai dezbatute probleme ale contemporaneitatii si una de prim ordin pentru conducerea...

Cercetări Privind Influența Poluării asupra Desfășurării Proceselor Fiziologice la Unele Specii Lemnoase de Plante

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Manifestările exterioare ale intoxicărilor cu diferite noxe pot fi explicate în mare parte prin cercetări de fiziologie...

Poluarea aerului în orașul Ploiești

2 Protectia mediului Realitatile zilelor noastre arata ca secolul XX este perioada celor mai mari descoperiri si transformari ale civilizatiei...

Riscuri ce Decurg din Contaminarea Mediului Exterior

CAPITOLUL NR.1 INTRODUCERE Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente străine, numiţi poluanţi, ca...

Poluarea Aerului în Județul Maramureș

I. Noţiuni introductive Printre problemele contemporane globale de o covârşitoare actualitate ce caracterizează acest tumultuos început de secol...

Poluarea Aerului cu Plumb

Ce ştim despre aer? "Pe planeta noastră, aerul este unul dintre cele mai importante lucruri din jurul nostru, un lucru de care depinde întreaga...

Ai nevoie de altceva?