Politică investițională

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 8673
Mărime: 76.36KB (arhivat)
Publicat de: Ariana Janina Nae
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Introducere

Investiţiile reprezintă suportul material al dezvoltării economice. Ele stau la baza suplimentării, diversificării şi creşterii calitative a tuturor factorilor de producţie. Nu se pot asigura sporirea capitalului fix sau circulant, suplimentarea numarului locurilor de muncă, diversificarea prducţiei fără un consum de resurse financiare, fără investiţii.

Investiţiile reprezintă ansamblul de cheltuieli antrenate în construirea de noi mijloace fixe, în dezvoltarea sau modernizarea celor existente cu scopul obţinerii unor venituri superioare in viitor. Ele îmbină aspecte cantitative şi calitative, deoarece, pe de o parte, necesită fonduri băneşti şi cheltuieli pe termen mediu şi lung, iar pe de altă parte, permit promovarea progresului tehnic şi ridicarea calităţii factorilor de producţie. Investiţia reprezintă, în acelaşi timp, o cheltuială certă pentru un viitor ce conţine elemente de incertitudine (reducerea cererii pentru produsele firmei, creşterea preţului la materia primă, apariţia unor produse mai performante). Decizia de investire este considerată cea mai importantă şi mai riscantă decizie adoptată la nivel de întreprindere, pentru că aceasta antrenează cheltuieli esenţiale în prezent pentru a obţine profituri în viitor, care sunt incerte.

De fapt, investiţia este un proces care evoluează în timp, rentabilitatea relevându-se doar pe parcursul realizării sale. Pornind de la ideea conform căreia timpul poate fi împarţit, în mod convenţional, în termen lung şi în termen scurt, se poate menţiona că întreprinderile pot alege, după caz, fie investiţiile pe termen scurt în vederea producerii unor bunuri de consum, caz în care se înregistrează o rentabilitate scăzută, dar garantată, fie investiţiile pe termen lung, care vizează producerea bunurilor material industrial, caz în care, într-o primă perioadă, rentabilitatea este inexistentă, aceasta devenind remarcabilă după o anumită perioadă.

Profesorul universitar Niţă Dobrotă, defineşte noţiunea de investiţii în două accepţiuni: într-o accepţiune restrânsă, investiţiile reprezintă un adaos la capitalul sau la patrimonial personal existent, adaos rezultat din folosirea unei părţi a economiilor obţinute din activitatea persoanei respective. În sens larg, şi din perspectivă microeconomică, în concepţia aceluiaşi autor, investiţiile se identifică cu plasamentele persoanelor fizice şi /sau juridice în diferite domenii şi sub diferite forme.

În unele lucrări de specialitate, investiţiile sunt definite ca “orice decizie de cheltuire, care conduce la dobândirea unui active în vederea obţinerii ulterioare a unui flux de lichidităţi şi care are ca scop creşterea avuţiei proprietarilor de întreprinderi”.

Capitolul I. Conceptul de investiţie. Dimensiuni ale conceptului de investiţii

1.1 Noţiuni generale privind investiţiile

Noţiunea de „investiţie” cuprinde totalitatea cheltuielilor sau alocărilor de fonduri, de la care se aşteaptă venituri viitoare. În sens restrâns, investiţiile reprezintă totalitatea cheltuielilor pentru obţinerea activelor fixe, adica pentru:

a) construirea, reconstruirea, lărgirea, modernizarea sau achiziţionarea activelor fixe, de natura maşinilor, utilajelor, instalaţiilor, clădirilor, mijloacelor de transport, etc.;

b) cheltuieli care privesc lucrările de proiectare, prospecţiuni şi explorări geologice;

c) pregătirea personalului necesar obiectivelor în construcţie, inclusiv a personalului administrativ, tehnic al firmei, care este în curs de construcţie sau în proces de investiţie.

Prin „procesul de investiţie”, moneda se transformă în active fixe, astfel incât se petrece procesul de alocări de fonduri pentru diverse acţiuni, cum ar fi: înlocuire sau expansiune a instrumentelor de muncă. Managerul financiar constituie „investiţia” ca fiind o decizie de imobilizare de capitaluri, în vederea obţinerii în viitor a unei rentabilităţi mai bune. Principalul rol al său într-o investiţie este de a găsi sursele financiare necesare. De asemenea, de a evalua şi a obţine rentabiliatea corespunzătoare.

Bibliografie

Botnari N., „Finanţele întreprinderii”, Ed. ASEM, 2008

Botnari N., “Rezultatele financiare ale întreprinderii şi căile de sporire a lor”, Ed. ASEM, Chişinău, 1999

Bran P., “Finanţele întreprinderii”, Editura Economică, Bucureşti, 1997

Hoanţa N., “Finanţele firmei”, Ed. Economică, 2003

Onofrei M., “Finanţele întreprinderii”, Ed. Economică, 2004

Stancu I., “Finanţe. Teoria pieţelor financiare. Finanţele întreprinderilor. Analiza şi gestiunea financiară”, Ed. Economică, 1997

Preview document

Politică investițională - Pagina 1
Politică investițională - Pagina 2
Politică investițională - Pagina 3
Politică investițională - Pagina 4
Politică investițională - Pagina 5
Politică investițională - Pagina 6
Politică investițională - Pagina 7
Politică investițională - Pagina 8
Politică investițională - Pagina 9
Politică investițională - Pagina 10
Politică investițională - Pagina 11
Politică investițională - Pagina 12
Politică investițională - Pagina 13
Politică investițională - Pagina 14
Politică investițională - Pagina 15
Politică investițională - Pagina 16
Politică investițională - Pagina 17
Politică investițională - Pagina 18
Politică investițională - Pagina 19
Politică investițională - Pagina 20
Politică investițională - Pagina 21
Politică investițională - Pagina 22
Politică investițională - Pagina 23
Politică investițională - Pagina 24
Politică investițională - Pagina 25
Politică investițională - Pagina 26
Politică investițională - Pagina 27
Politică investițională - Pagina 28
Politică investițională - Pagina 29
Politică investițională - Pagina 30
Politică investițională - Pagina 31
Politică investițională - Pagina 32
Politică investițională - Pagina 33
Politică investițională - Pagina 34
Politică investițională - Pagina 35
Politică investițională - Pagina 36
Politică investițională - Pagina 37
Politică investițională - Pagina 38
Politică investițională - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Politica Investitionala.doc

Alții au mai descărcat și

Profilul Antreprenorului de Succes

Intre iunie 2005 si ianuarie 2006 in 13 state membre UE si in cele doua tari candidate – Romania si Bulgaria – s-a desfasurat o ancheta (Factorii...

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Comerț Electronic

Introducere Comerţul a reprezentat, încă de la începuturile societăţii umane, o activitate importantă pentru supravieţuirea şi dezvoltarea...

Te-ar putea interesa și

Politica Investițională în Republica Moldova

Introducere Necesitatea accelerării procesului de tranziţie la economia de piaţă şi realizării scopului Republicii Moldova de a se integra în...

Evaluarea Proiectelor Investiționale

În economia de piata sau de tranzitie, forma organizatorica de baza a procesului investitional este proiectul investitional care repezinta...

investiții Străine Direct

Capitolul 1.Aspecte teoretice privind investiile straine directe 1.1 Definirea noţiunilor legate de investiţiile străine directe Investiţiile...

Investițiile - necesitate imperativă pentru dezvoltarea economiei României

Partea I – Consideratii teoretice privind investiile in Romania A. Investiţiile externe – nevoie reală şi obiectivă pentru economiile în tranziţie...

Investițiile externe de capital

Capitolul 1. Investitiile externe de capital Fenomenul evident din economia contemporana a devenit mondializarea. Intalnim tot mai des produse...

Politica Investițională a Întreprinderii

1. Noţiunea de investiţii la nivelul întreprinderii. Politica de investire – decizie financiară strategică.În înţelesul larg, noţiunea de...

Politici investiționale și de promovare a exportului

INTRODUCERE Actualitatea temei: Politica investițională joacă un rol important în economia unei țări, ea reprezentînd suportul material...

Politici investiționale ale întreprinderii

1. CONCEPTUL DE INVESTIŢIE Investiţiile reprezintă suportul material al dezvoltării economice. Investiţiile, privite ca sumă a cheltuielilor...

Ai nevoie de altceva?