Analiza surselor de venituri ale bugetului local și destinația cheltuielilor pe anul 2018

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2488
Mărime: 49.57KB (arhivat)
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Bugetul, ca și finanțele, exprimând relații de mobilizare, repartizare și utilizare a principalelor resurse bănești, se impune ca o categorie economică distinctă pe o anumită treaptă de dezvoltare a societății omenești, respectiv în etapa de constituire și consolidare a statului.

Bugetul public este instrumentul de programare, de executare și control asupra rezultatelor execuției resurselor bănești ale societății și a modului de repartizare și utilizare a acestora prin cheltuieli publice.

Bugetul poate fi privit ca o listă sau un act în care sunt înscrise veniturile de încasat pe de o parte, iar pe de altă parte, cheltuielile ce urmează a fi efectuate și destinațiile acestora, dimensionate pe o perioadă de timp delimitată, respectiv un an.

Bugetele locale exprimă relațiile financiare dintre unitățile administrativ-teritoriale, sfera economicului și populație, pe de o parte, și dintre bugetul statului și unitățile administrativ-teritoriale pe de altă parte, în sensul colectării veniturilor bugetare și distribuirii fondurilor pentru efectuarea cheltuielilor bugetare.

Aceste relații apar în procesul mobilizării, repartizării și utilizării fondurilor bănești ale Statului și unităților administrativ-teritoriale, prin intermediul lor înfăptuindu-se prin repartiția unei părți din PIB în funcție de nevoile publice.

Prezentarea Administrației Publice Locale Cărbunești

Primăria Cărbunești este o instituție publică, o unitate administrativ teritorială în care se desfășoară servicii publice de interes local, în temeiul principiilor autonomiei locale și descentralizării serviciilor publice.

Primăria Cărbunești a fost construită în anul 1940 și este o instituție publică care își desfășoară activitatea în interesul locuitorilor satului Cărbunești și ai satului Gogeasca.

Are în subordine:

o căminele culturale ale celor două localități;

o biblioteca din comuna Cărbunești;

o școala generală cu clasele I-VIII Cărbunești;

o grădinița din comuna Cărbunești;

o serviciul de poliție comunitară al localității;

o serviciu de iluminat public al localității.

În cadrul Primăriei Cărbunești își desfășoară activitatea 12 salariați, conduși de primar, care este și ordonatorul de credite, și de viceprimar, care prin natura funcției sale este gospodarul comunei.

Prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale de a soluționa și gestiona, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, serviciile publice în condițiile legii.

Autoritățile administrației publice locale se împart în: autorități deliberative - consiliul local și autorități executive - primarul.

În scopul realizării obiectivelor propuse de consiliul local și colectivitățile locale, ordonatorul de credite propune anual spre aprobare consiliului local, bugetul de venituri și cheltuieli.

Bugetul local reprezintă documentul în care se înscriu veniturile și cheltuielile colectivităților locale, pe o perioadă de un an.

Bugetul local ca instrument de planificare și programare privind fundamentarea veniturilor și cheltuielilor publice locale

Structura bugetului local evidențiază:

- gradul de autonomie a administrației locale față de puterea centrală și legăturile existente între diferitele administrații teritoriale;

- fluxurile formarii veniturilor și efectuării cheltuielilor administrațiilor locale.

Bibliografie

1. Moceanu, Mădălina Mihaela - Bazele administrației publice Editura Economică, 2005.

2. Haralambie, George Alin - Finanțe Publice, ed. Pro Universitaria București, 2013.

3. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

4. Legea nr. 215/23 aprilie 2001 actualizată privind administrația publică locală.

5. Codul fiscal - Legea nr. 227/2015, cu modificările și actualizările în vigoare.

Preview document

Analiza surselor de venituri ale bugetului local și destinația cheltuielilor pe anul 2018 - Pagina 1
Analiza surselor de venituri ale bugetului local și destinația cheltuielilor pe anul 2018 - Pagina 2
Analiza surselor de venituri ale bugetului local și destinația cheltuielilor pe anul 2018 - Pagina 3
Analiza surselor de venituri ale bugetului local și destinația cheltuielilor pe anul 2018 - Pagina 4
Analiza surselor de venituri ale bugetului local și destinația cheltuielilor pe anul 2018 - Pagina 5
Analiza surselor de venituri ale bugetului local și destinația cheltuielilor pe anul 2018 - Pagina 6
Analiza surselor de venituri ale bugetului local și destinația cheltuielilor pe anul 2018 - Pagina 7
Analiza surselor de venituri ale bugetului local și destinația cheltuielilor pe anul 2018 - Pagina 8
Analiza surselor de venituri ale bugetului local și destinația cheltuielilor pe anul 2018 - Pagina 9
Analiza surselor de venituri ale bugetului local și destinația cheltuielilor pe anul 2018 - Pagina 10
Analiza surselor de venituri ale bugetului local și destinația cheltuielilor pe anul 2018 - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Analiza surselor de venituri ale bugetului local si destinatia cheltuielilor pe anul 2018.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale la Instituțiile Publice

INTRODUCERE Lucrarea intitulată „Contabilitatea imobilizărilor corporale la instituţii publice” este structurată pe trei capitole. În Capitolul I...

Decontările cu terții la o instituție publică

INTRODUCERE Am ales ca temă Studiu privind contabilitatea decontărilor cu terți la instituția publică – Primăria Godinești” Primul capitol...

Analiza veniturilor și cheltuielilor bugetului local al Primăriei Municipiului Sibiu

I NOTIUNEA DE BUGET LOCAL Finantele publice locale sunt constituite din toate procedeele de formare si intrebuintare a fondurilor banesti de...

Exercițiul Financiar pentru Instituțiile Publice este Anul Bugetar

INTRODUCERE După ce Legea bugetului a stabilit volumul şi structura resurselor publice care trebuiesc mobilizate, o componentă majoră a procesului...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Ai nevoie de altceva?