Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 8998
Mărime: 64.38KB (arhivat)
Publicat de: Mihaela L.
Puncte necesare: 6
UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA” BACĂU SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Extras din referat

I NOŢIUNI GENERALE

Creşterea eficienţei economice reprezintă un deziderat fundamental pentru fiecare unitate economică. În realizarea acestui obiectiv, cunoaşterea costurilor are un rol incontestabil.

Conform autorului Cârstea Gh. Călin „A calcula costurile de producţie înseamnă a determina cu ajutorul unor procedee cheltuielile care se fac la nivelul întreprinderii în scopul fabricării şi desfacerii unei unităţi de produs şi, respectiv, a întregii producţii.”

Într-o altă definiţie pe care o găsim în lucrarea scrisă de Ebbeken R. intitulată Calculaţia şi managementul costurilor „ calculaţia costurilor reprezintă un ansamblu de operaţii matematice, mai mult sau mai puţin complexe, prin care se realizează identificarea, evaluarea, gruparea, divizarea şi agregarea elementelor şi structurilor de cheltuieli în urma căruia se obţine costul resursei utilizate, costul locului de activitate, costul activităţii sau produsului iar, în final, costul produsului şi costul perioadei.

Pentru a fi eficientă, calculaţia costurilor trebuie să fie rezultatul cunoaşterii dimensiunii teoretice, sub toate aspectele, a costurilor în strânsă corelaţie cu dimensiunea lor cantitativă determinată prin calcule matematice de către calculaţia costurilor.

Studiul costurilor este un concept complex cu o evoluţie istorică bine conturată. Acesta cuprinde cunoaşterea şi explicarea noţiunilor de costuri, a teoriei costurilor, a teoriei calculaţiei costurilor, a calculaţiei costurilor şi a informaţiei costurilor în unitatea şi interdependenţa lor, precum şi a legăturilor de intercondiţionare dintre aceste elemente.

Principala sarcină a studiului costurilor o constituie explicarea noţiunilor utilizate în domeniu şi pregătirea informaţiilor necesare managerilor în vederea cuantificării şi multiplicării raportului dintre rezultatele obţinute şi eforturile depuse. Subsistem în sistemul ştiinţelor economice, studiul costurilor contribuie nemijlocit la formarea unei noi concepţii cu privire la conducerea prin costuri cunoscută în alte ţări ca şi „management by cost” sau „kosten-management”.

Calculaţia costurilor poate fi analizată ca un calcul al perioadelor trecute, un calcul al perioadei prezente sau un calcul privind evenimentele viitoare, toate acestea având un rol important în gestiunea curentă a producţiei şi în fixarea în termeni reali a obiectivelor care privesc viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat. Valoarea cognitivă a informaţiilor privind costurile efective ale producţiei fabricate şi serviciilor executate în perioade trecute are în vedere orientarea activităţii viitoare a întreprinderii.

Caracterul previzional al calculaţiei costurilor este pus în evidenţa de rapiditatea şi soliditatea calculelor în stabilirea cu anticipaţie a anumitor niveluri de costuri, pe baza informaţiilor trecute şi prezente. Calculaţia costurilor cuprinde mai multe aspecte:

- Cunoaşterea cheltuielilor de producţie şi desfacere

- Cunoaşterea producţiei în calitate de activitate sau proces

- Cunoaşterea analitică a sectoarelor de cheltuieli

- Cunoaşterea purtătorilor de costuri pe structuri.

De-a lungul timpului s-au confruntat două concepţii privind teoretizarea calculaţiei costurilor şi anume:

- O concepţie care pune accentul pe natura economică a tipului de cost calculat, caz în care se vorbeşte de „ sisteme de costuri”. În această idee, calculaţia costului este subordonată tipului de cost calculat: cost complet sau parţial;

- O concepţie care pune accentul pe procedurile şi tehnicile folosite în agregarea şi calcularea cheltuielilor în vederea determinării cât mai exacte a nivelului şi structurii costurilor caz în care se vorbeşte de metode de calculaţie a costurilor.

În practica economică, calculaţia costurilor este folosită ca principal instrument de urmărire şi control al costurilor în scopul conducerii operative a proceselor economice şi tehnice a întreprinderii.

CLASIFICAREA CALCULAŢIILOR COSTURILOR

Calculaţiile pot fi:

- Calculaţii globale – se regăsesc în general în întreprinderile ce obţin un singur produs, doar dacă costul unitar se determină printr-un calcul divizionar;

- Calculaţii pe faze, adoptate în general în procesele de producţie în care se obţin mai multe produse;

- Calculaţii pe comenzi – obiectul calculaţiei este o comandă, procesul tehnologic permiţând gruparea tuturor costurilor ocazionate de acea comandă.

După raportul dintre momentul elaborării calculaţiilor şi timpul în care s-a produs fenomenul economic, deosebim:

- Antecalculaţiile – se elaborează înaintea producerii fenomenului economic pentru care se calculează costurile. Acestea se pot efectua pentru un produs, o comanda, o lucrare sau un serviciu de executat.

- Postcalculaţiile – întocmite pe baza datelor reale, după ce evenimentul economic a avut loc. Ele stabilesc costurile efective, oferind astfel posibilitatea efectuării comparaţiilor pentru a stabili în ce măsură s-au îndeplinit obiectivele cuprinse în calculaţiile de plan.

În funcţie de legătura calculaţiilor cu unitatea, şi respectiv, obiectul calculaţiei, se disting:

- Calculaţii pe unitate de produs în care obiectul calculaţiei îl reprezintă un produs, o comandă, un serviciu, etc.

- Calculaţii pe zone sau sectoare de cheltuieli, folosite în general la cunoaşterea costurilor din anumite perioade de gestiune, în raport cu anumite substructuri productive;

- Calculaţii globale, ce realizează cunoaşterea costurilor, a structurilor în raport cu componentele întregii activităţi ale organizaţiei.

După structura lor pe principalele componente, calculaţiile se divid în două mari grupe:

- Calculaţii pe elemente primare de cheltuieli, prin care se pot cunoaşte cheltuielile de producţie ocazionate de întreaga activitate productivă;

- Calculaţii pe articole de calculaţie, care au ca scop principal identificarea elementelor de cost.

Din punctul de vedere al periodicităţii efectuării calculaţiilor acestea se pot divide în următoarele grupe:

- Calculaţii periodice – efectuate în general doar la încheierea lunii calendaristice, a trimestrului sau a exerciţiului financiar;

- Calculaţii neperiodice – efectuate la sfârşitul ciclului de fabricaţie.

Pentru fundamentarea deciziilor de gestiune, un rol important îl are modul de grupare a costurilor în vederea organizării controlului de gestiune. Din acest punct de vedere calculaţiile costurilor se pot grupa în următoarele categorii:

- Calculaţiile pe feluri de costuri

- Calculaţiile pe locuri generatoare de costuri

- Calculaţiile pe purtători de costuri.

Calculaţia costurilor trebuie organizată în baza unor principii şi reguli esenţiale, a căror aplicare corectă să conducă la o reflectare cât mai exactă a fenomenului economic şi în acelaşi timp să permită tuturor categoriilor de utilizatori un limbaj comun în interpretarea şi analiza costurilor.

Preview document

Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 1
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 2
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 3
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 4
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 5
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 6
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 7
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 8
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 9
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 10
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 11
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 12
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 13
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 14
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 15
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 16
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 17
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 18
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 19
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 20
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 21
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 22
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 23
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 24
Calculația costurilor - dimensiune cognitivă a contabilității de gestiune - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Calculatia Costurilor - Dimensiune Cognitiva a Contabilitatii de Gestiune.doc

Alții au mai descărcat și

Control strategic de gestiune - metoda target costing

1. CONTROLUL DE GESTIUNE SI ROLUL CONTROLULUI IN MANAGEMENTUL ORGANIZATIILOR Administrarea eficientă a unei întreprinderi presupune utilizarea cât...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Calculația costurilor

costului de productiei fabricate in totalitatea ei si pe unitatea de produs. Privita din punct de vedere evolutiv , constatam ca ea a aparut atit...

Ai nevoie de altceva?