Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 4978
Mărime: 27.27KB (arhivat)
Publicat de: Renata Duma
Puncte necesare: 7

Extras din referat

ARGUMENT

Lucrarea de față ”Organizarea contabilității capitalului social” este structurată în 3 capitole, fiecare având subcapitolele sale.

Pe parcursul acestor capitole din lucrare am încercat să surprindem principalele trăsături ale contabilităţii capitalului social, fapt care ne permite să formulăm unele concluzii şi propuneri referitoare la tema abordată:

În primul rând, capitalul social este o parte însemnată a contabilităţii financiare. El are un caracter avansabil fiind constituit la înfiinţarea întreprinderii societare, prin aporturi în natură şi/sau în numerar al proprietarilor sau asociaţilor. Fiind un capital investit, capitalul social reprezintă creanţe reziduale în sensul că la lichidarea unei societăţi comerciale se achită mai întâi drepturile creditorilor (şi alte obligaţii) iar ce rămâne după ce acestea sunt complet satisfăcute, revine proprietarilor sau asociaţiilor.

În al doilea rând, actul iniţial de constituire a capitalului social se identifică în plan economico-finaciar cu înfiinţarea întreprinderilor societare. În acest scop trebuie să fie îndeplinite anumite condiţii stabilite prin legislaţia economico-financiară, prin statut şi contractul de societate. Din pachetul de condiţii prezintă interes pentru contabilitate problema subscrierii capitalului şi a aportului fizic în natură şi/sau în bani după caz.

Aşa cum prevede Legea 31/1990 privind societăţile comerciale modificată prin Legea 302/2005 la constituirea întreprinderilor societare este necesară subscrierea integrală a capitalului social. Mărimea minimă a capitalului social depinde de tipul de societate. Asociaţii subscriptori sunt obligaţi să aporteze efectiv în natură şi/sau în numerar valoarea capitalului subscris.

În cazul societăţii în nume colectiv şi a societăţii în comandită simplă data la care se varsă capitalul social subscris este stabilită prin contractul de societate. Similar se rezolvă şi problema şi la societate cu răspundere limitată cu precizarea că nu pot constitui aporturi prestaţiile în muncă, creanţele şi titlurile negociabile. Aporturile în natură reprezintă cel mult 60% din capitalul social.

În cazul S.A. şi S.C.A întreprinderea societară se poate constitui numai dacă întregul capital a fost subscris şi fiecare acceptant a vărsat în numerar jumătate din valoarea acţiunilor subscrise .

În al treilea rând, pe parcursul funcţionării întreprinderii capitalul social se poate majora prin emisiunea de acţiuni noi şi prin operaţii interne (încorporarea de rezerve, capitalizarea profitului exerciţiului precedent, transformarea de obligaţiuni in acţiuni). Capitalul se poate micşora prin rambursarea către asociaţi a unei părţi din capital, prin răscumpărarea de acţiuni prin acoperirea pierderilor provenite din exerciţiile precedente şi prin alte operaţii potrivit legii. În ceea ce priveşte răscumpărarea propriilor acţiuni, în principiu, nu este admisă cumpărarea de către societate a propriilor sale acţiuni. Totuşi în anumite cazuri legislaţia admite răscumpărarea propriilor acţiuni cu scopul de a fi anulate, distribuite salariaților sau vândute terţilor.

În al 4-lea rând Reglementările contabile conforme cu directivele europene impun întocmirea şi prezentarea situaţiei modificărilor capitalului propriu ca pe o componenţă distinctă a situaţiilor financiare anuale. Această obligativitate revine persoanelor juridice care depăşesc limitele a 2 din următoarele criterii:

- cifra de afaceri: 7,3 milioane EURO

- total Active: 3,6 milioane EURO

- nr. mediu de salariaţi = 50.

Persoanele juridice care nu îndeplinesc 2 din aceste criterii întocmesc situaţii financiare simplificate şi ele întocmesc numai opţional situaţia modificărilor capitalului propriu.

Capitolul I

Prezentarea societății SC Free Style SRL Tg.Jiu

1.1. Date de identificare ale firmei

Se constituie societatea comercială cu răspundere limitată numită SC Free Style SRL Tg.Jiu cu un capital social de 150.200 RON, reprezentând 15.020 părţi sociale cu o valoare nominală de 10 RON fiecare.

Actul constitutiv al societăţii SC Free Style SRL.

Societatea comercială Free Style SRL funcţionează din iniţiativa asociatului unic: VERES ROBERT, născut la data de 12.11.1985 în Tg Jiu, cod numeric personal 1690917300023, domiciliat în localitatea Tg Jiu, str. 1 Decembrie, nr. 1, judeţul Gorj, posesor a C.I. seria SM, nr. 163507, emis de Poliţia Tg Jiu la data de 16.11.1999, cetăţean român.

Denumirea societăţii este: SC Free Style SRL

În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ emanând de la societate, denumirea ei va fi urmată de cuvintele „societate cu răspundere limitată” sau de iniţialele S.R.L., sediul social, numărul de înregistrare din registrul comerţului, codul unic de înregistrare şi capital social.

Forma juridică a societăţii este de societate cu răspundere limitată, care va funcţiona potrivit legii române şi actului constitutiv.

Societatea dobândeşte personalitate juridică, conform legii, de la data înregistrării în registrul comerţului a încheierii judecătorului delegat, prin care se dispun autorizarea constituirii şi înmatricularea, dacă legea nu dispune altfel.

Sediul societăţii este în România, Tg Jiu, Strada Victoriei Centru Bl.11, parter, Targu Jiu, 210165,județul Gorj. Societatea va putea înfiinţa sedii secundare – sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică şi în alte localităţi din ţară sau din străinătate.

Preview document

Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu - Pagina 1
Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu - Pagina 2
Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu - Pagina 3
Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu - Pagina 4
Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu - Pagina 5
Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu - Pagina 6
Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu - Pagina 7
Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu - Pagina 8
Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu - Pagina 9
Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu - Pagina 10
Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu - Pagina 11
Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu - Pagina 12
Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu - Pagina 13
Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu - Pagina 14
Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu - Pagina 15
Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu - Pagina 16
Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu - Pagina 17
Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu - Pagina 18
Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu - Pagina 19
Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu - Pagina 20
Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu - Pagina 21
Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu - Pagina 22
Contabilitatea capitalului social la SC Free Style SRL Târgu Jiu - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Capitalului Social la SC Free Style SRL Targu Jiu.doc

Alții au mai descărcat și

IAS 12 - Impozitul pe Profit

I. IMPOZITUL PE PROFIT 1.1. Obiectiv Obiectivul acestui Standard este acela de a prescrie tratamentul contabil pentru impozitele pe profit....

Contabilitatea capitalului social

ARGUMENT Consider că această parte a contabilitații este extrem de importantă pentru toți agenții economici, iar acestea sunt motivele pentru care...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Ai nevoie de altceva?