Contabilitatea instituțiilor de credit

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2525
Mărime: 92.67KB (arhivat)
Publicat de: Nicoleta A.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Carmen Maria Huian
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Extras din referat

1. Tipul situațiilor financiare (individuale sau consolidate)

Marfin Bank România SA a fost înmatriculată în România în anul 1998 ca o societate pe acțiuni și este autorizată de Banca Națională a României să desfașoare activități bancare pentru persoanele fizice și juridice în România; aceasta avea un număr de angajați de 272 persoane în anul 2016.

Situațiile financiare anuale ale băncii Marfin Bank analizate sunt cele individuale întocmite la finele anului 2016. Banca a aplicat toate standardele și interpretările în vigoare de la 31 dec 2012.

2. Reglementări contabile aplicabile (principalele IFRS utilizate)

Prezentări de informații - Transferuri de active financiare - Modificări la IFRS 7. Amendamentul cere informații suplimentare în ceea ce privește expunerile de risc care rezultă din activele financiare transferate, include cerința de a face o prezentare pe clase a naturii acestor active, valorii contabile și riscurilor și recompenselor de active financiare care au fost transferate unei terțe părți, dar rămân în bilanțul entității.

IFRS 9 “Instrumente financiare Partea 1: clasificare și evaluare (neadoptate de UE) „ Acesta se adresează la clasificarea și evaluarea pasivelor financiare, caracterizându-se prin activele financiare care se se clasifică în două categorii: cele evaluate ulterior la valoarea justă și cele evaluate ulterior la cost amortizat.

IFRS 10 ”Situații Financiare Consolidate”- înlocuiește îndrumările cu privire la control și consolidare în IAS 27. Aceasta modifică definiția noțiunii de control și îndrumări practice.

IFRS 11 ”Angajamente Comune” - înlocuiește IAS 31 - modificările aduse definițiilor au redus numărul de tipuri de angajamente comune la două: operațiuni comune și de asociații în participațiune.

IFRS 12 ”Prezentarea Dobânzii în Alte Entități„ - înlocuiește cerințele de publicare care în prezent se găsesc în IAS 28. Aceasta impune entităților să prezinte informații care ajută cititorii situațiilor financiare să evalueze natura, riscurile și efectele financiare asociate cu interesele entității în filiale, entități asociate, angajamente comune și entități neconsolidate structurate.

Modificări - Compensarea activelor și pasivelor financiare

Amendamente la IFRS 7 - prevede prezentarea de informații care va permite utilizatorilor de situații financiare să evalueze efectul procedurilor de compensare.

Amendamente la IFRS 32- include faptul că anumite sisteme de decontare pe baza brută pot fi considerate echivalente cu decontare pe baza netă.

3. Structura situațiilor financiare anuale

Situațiile financiare ale Băncii sunt întocmite în conformitate cu Ordinul BNR nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit cu modificările și completările ulterioare. Marfin Bank România SA întocmește setul complet de situații financiare anuale precum: bilanțul (situația poziției financiare); contul de profit și pierdere; situația modificărilor capitalului propriu; situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative.

1. Bilanțul sau situația poziției financiare este documentul de gestionare a patrimoniului, trebuie să furnizeze o imagine fidelă, clară şi completă a poziţiei financiare.

2. Contul de profit şi pierdere sau contul de rezultate este întocmit pe baza rulajelor cumulate a conturilor de venituri şi cheltuieli din ultima balanţă de verificare sintetică, furnizează informaţii referitoare la performanţa financiară şi la modul cum s-a format rezultatul reflectat in bilanţ. El permite, de asemenea, să se calculeze o serie de indicatori care să prezinte performanțele acestei activități.

3. Situaţia fluxurilor de trezorerie, identifică sursele de numerar, elementele care au contribuit la cheltuirea numerarului pe parcursul perioadei de raportare şi soldul numerarului la data întocmirii bilanţului.

4. Situaţia modificărilor capitalului propriu reflectă modificările capitalurilor proprii între două perioade de raportare.

5. Notele explicative reprezintă bazele întocmirii situaţiilor financiare în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii, contribuind la creşterea gradului de corectitudine în ceea ce priveşte relevanţa informaţiilor prezentate prin intermediul acestora.

4. Definirea termenilor și precizarea mărimii lor pentru anul 2016

- Rezultat net - Profit sau pierdere” al cărui sold creditor va reprezenta profitul, iar cel debitor pierderile băncii

- Rezultat global - include atât veniturile şi cheltuielile recunoscute în profitul sau pierderea perioadei, cât şi cele recunoscute direct în capitalurile proprii

- Total activ - resursele economice care aparțin băncii

- Total datorii - obligațiile pe care le are banca

- Total capitaluri proprii - resurse financiare atrase de la proprietari/ constituite din profiturile obținute

Preview document

Contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 1
Contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 2
Contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 3
Contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 4
Contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 5
Contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 6
Contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 7
Contabilitatea instituțiilor de credit - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea institutiilor de credit.docx

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile Privind Beneficiile Angajaților

Introducere Pornind de la teoria firmei bazată pe cunoștinţe, care afirmă că ”firma este o structură de piaţă a cărei resursă principală este...

Politici și tratamente contabile privind investiții imobiliare și imobilizările corporale deținute de instituțiile publice

Capitolul I INVESTIŢII IMOBILIARE 1.1. Delimitări conceptuale privind investiţiile imobiliare 1.2. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare 1.3....

Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale

Fenomenul contabil contemporan prezintă caracteristici axate pe nevoia de armonizare, convergenţă, compatibilitate şi uniformitate în...

Modalități de Finanțare a Investițiilor și a Activităților de Exploatare prin Intermediul Subvențiilor

1. Introducere Datorită evoluţiei societăţii umane, necesitatea existenţei unor asemănări între documentele întocmite de agenţii economici din...

Contabilitatea instituțiilor de credit și financiare

În România, sistemul bancar introdus în anul 1990 odată cu trecerea de la economia de tip centralizat la economia de piață, este reprezentat de :...

Contabilitate și informatică de gestiune

1. Obiectiv Principalul scop al prezentei lucrari este acela de a efectua un studiu comparativ privind diferentele din prima consolidare in...

Sisteme contabile comparate privind contractele de construcții

Capitolul I – PREZENTAREA GENERALA IAS 11 1.1. INTRODUCERE: Standardul International IAS 11 se refera la prelucrarea contabila a veniturilor si...

Sisteme contabile în alte țări

Introducere Economia si politica sunt doua influente notabile asupra sistemelor contabile. Dupa caderea comunismului in 1989, tarile din Europa...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Instituțiilor de Credit

1. Credite pentru clientela 1.1. Concept. Caracteristici Creditele reprezinta creante detinute de banca asupra clientelei, creante ce au aparut...

Contabilitatea instituțiilor de credit - analiza unui dosar de credit pentru persoane juridice

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE DE CREDIT Activitatea bancară în România se desfăşoară prin instituţii de credit autorizate, în...

Contabilitatea instituțiilor de credit și financiare

În România, sistemul bancar introdus în anul 1990 odată cu trecerea de la economia de tip centralizat la economia de piață, este reprezentat de :...

Contabilitatea instituțiilor de credit

I. Prezentarea generala a Bancii Romane de Dezvoltare – Groupe Société Générale BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după...

Contabilitatea instituțiilor de credit

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înființării BCR Banca Comercială Română a apărut pe piața bancară...

Riscul valutar - gestiunea și contabilitatea instituțiilor de credit

1.Definirea notiunii de risc 1.1. DEFINITIE Atat oamenii cat si societatile sau institutiile s-au confruntat mereu cu probleme de risc si...

Contabilitatea instituțiilor de credit

Contabilitatea institutiilor de credit 1) Veniturile exceptionale sunt venituri care nu au legatura cu activitatea curenta a bancii - T 2)...

Contabilitatea Institutilor de Credit

1.1 Sistemul bancar romanesc Primele dovezi care atesta existenta sistemului bancar romanesc dateaza din 1765 cand au fost gasite cateva placute...

Ai nevoie de altceva?