Contractul de vânzare-cumpărare internațional și condițiile de livrare Incoterms

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 2901
Mărime: 845.03KB (arhivat)
Publicat de: Ion C.
Puncte necesare: 5
Chisinau

Extras din referat

Toate activitățile ce preced semnarea contractului într-o tranzacție de comerț exterior (cercetarea pieței, analiza partenerilor, negocierea etc.), pot fi considerate ca activități ce oferă surse vitale de informare cu privire la abordarea pieței externe.

Contractele externe se incheie si se modifica, de regula, in forma scrisa, cu respectarea conditiilor valabile pentru conventii si luandu-se in considerare toate masurile si care apara interesele economice ale firmei participante, precum si ale economiei nationale din care face parte. Forma scrisa asigura o precizare a clauzelor contractuale, intocmirea unor contracte cu continut complet, o delimitare clara a obligatiilor contractuale rezultate in urma unei activitati de negociere precontractuala Firmele participante pe piața externă trebuie să aibă în vedere aspecte de drept comercial în plus, trebuie sa țina seama de anumite convenții. Convențiile ce concură la uniformizarea cadrului juridic internațional sunt următoarele:

- Convenția Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri, este vorba de The U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods, adoptată în 1980, la Viena, Această convenție se aplică contractelor de vânzare de mărfuri între părți care își au sediul în state diferite, când aceste state sunt state contractante sau când normele de drept internațional privat conduc la aplicarea legii unui stat contractant. Prevederile convenției se aplică contractelor de vânzare de mărfuri/bunuri, mai puțin sfera serviciilor; normele convenției nu cârmuiesc vânzările de mărfuri cumpărate pentru folosință personală/ familială.

- Convenția de la Roma, adoptată în 1980, privind legea aplicabilă angajamentului contractual; aceasta standardizează regulile de conflict de legi aplicabile contractelor pe teritoriul UE și a intrat în vigoare începând cu 1991; Convenția de la Roma completează Convenția de la Bruxelles din 1968 (dreptul internațional privind jurisdicția instanțelor judecătorești). Această Convenție, ca și Regulamentul Bruxelles I (care a înlocuit-o de la 1 martie 2002), stipulează că instanțele judecătorești ale mai multor state membre pot avea jurisdicție asupra unei plângeri. Caracteristica principală a sistemului stabilit de Convenție este principiul libertății de a alege, prin care părțile sunt libere să aleagă dreptul aplicabil contractului acestora. Libertatea de care dispun părțile este considerabilă : acestea pot alege orice drept, chiar dacă nu are legătură cu subiectul contractului lor și pot, de asemenea, să schimbe oricând alegerea inițială.

Contractele internationale se incheie in conditiile unor legislatii diverse ale statelor, dar una dintre cerintele fundamentale ale relatiilor comerciale internationale o constituie asigurarea unei pozitii egale participantilor, ceea ce necesita stabilirea unui regim juridic, pe cat posibil, uniform pentru contractele externe.

Cadrul contractual uniform pentru diferite contracte internationale, in principal pentru contractul de vanzare - cumparare, a fost creat in practica internationala pe baza principiului fundamental al libertatii contractuale, prin: elaborarea de conditii generale, contracte - tip, contracte - cadru, uzante comerciale uniforme.

Contractele economice externe trebuie sa cuprinda, in principal, urmatoarele elemente:

- identificarea partilor si a reprezentantilor lor, precum si determinarea obiectului contractului;

- durata contractului, termenele si locul de executare a obligatiilor, modalitatile de receptie si de rezolvare a eventualelor reclamatii;

- obiectul contractului, cantitatea marfii, garantiile privind calitatea marfii, conditiile de ambalaj, marcare si etichetare, expediere si transport;

- pretul si modalitatile de plata, masurile pentru prevenirea unor eventuale deprecieri monetare;

- raspunderile contractuale ale partilor, legislatia aplicabila si jurisdictia competenta, precum si orice alte clauze necesare, care vor convenite de catre parti.

Bibliografie

I.Popa Negocierea comerciala internationala, Editura Economica, București

I.Popa Tranzactii comerciale internationale, Editura Economica, București

I. Sandulescu Reguli si practici in comerțul internațional, Editura AllBeck, București

K. C. Shippey Contrate internationale, Editura Teora, Bucuresti

T. Georgescu, G. Caraiani Management si tehnici de comert exterior, Editura Lumina, București

R. Marinescu Totul despre importuri, Editura Cartea de buzunar, București

Preview document

Contractul de vânzare-cumpărare internațional și condițiile de livrare Incoterms - Pagina 1
Contractul de vânzare-cumpărare internațional și condițiile de livrare Incoterms - Pagina 2
Contractul de vânzare-cumpărare internațional și condițiile de livrare Incoterms - Pagina 3
Contractul de vânzare-cumpărare internațional și condițiile de livrare Incoterms - Pagina 4
Contractul de vânzare-cumpărare internațional și condițiile de livrare Incoterms - Pagina 5
Contractul de vânzare-cumpărare internațional și condițiile de livrare Incoterms - Pagina 6
Contractul de vânzare-cumpărare internațional și condițiile de livrare Incoterms - Pagina 7
Contractul de vânzare-cumpărare internațional și condițiile de livrare Incoterms - Pagina 8
Contractul de vânzare-cumpărare internațional și condițiile de livrare Incoterms - Pagina 9
Contractul de vânzare-cumpărare internațional și condițiile de livrare Incoterms - Pagina 10
Contractul de vânzare-cumpărare internațional și condițiile de livrare Incoterms - Pagina 11
Contractul de vânzare-cumpărare internațional și condițiile de livrare Incoterms - Pagina 12
Contractul de vânzare-cumpărare internațional și condițiile de livrare Incoterms - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Contractul de vanzare-cumparare international si conditiile de livrare Incoterms.docx

Te-ar putea interesa și

Plăți Internaționale

Capitolul 1. Platile internationale 1.1 Platile internationale: concept, sfera de cuprindere Cresterea interdependentelor economice a atras dupa...

Uzanțele comerciale uniforme internaționale

CAPITOLUL I 1. Vânzarea comerciala internationala  generalitati. Contractele speciale, ca parte integranta a dreptului privat, a obligatiilor...

Contractul de Navlosire

Introducere În straduinta continua a omului de a supune fortele naturii spre a le folosi pentru îmbunatatirea traiului sau, spiritul omenesc a...

Relații economice internaționale

CAPITOLUL 1 ECONOMIA MONDIALA ŞI SISTEMUL RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE INTRODUCERE Cea mai cuprinzătoare şi cea mai largă categorie...

Transportul Produselor Petroliere

Introducere Transporturile fac parte din sfera largă de activităţi care în general sunt cuprinse îi expresia "distribuţia mărfurilor"....

Contractul de Navlosire și Efectele Lui

CONSIDERATII INTRODUCTIVE I. Scurt istoric al Dreptului maritim Comerţul maritim, ramură a economiei, se caracterizează prin reguli şi norme...

Activități Premergătoare Derulării unei Operațiuni de Export

I. ACTIVITATI PREMERGATOARE DERULARII UNEI OPERATIUNI DE EXPORT 1. Prezentarea generala a firmei 1.1. Forma juridica de organizare, cadrul...

Condițiile de livrare Incoterms

1.1 Definirea noţiunii de condiţie de livrare INCOTERMS INCOTERMS este un acronim pentru International Commercial Terms ceea ce înseamnă Termeni...

Ai nevoie de altceva?