Impactul evaziunii fiscale asupra creșterii economice

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1462
Mărime: 29.81KB (arhivat)
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf univ dr Vanina Trifan
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad
Specializare: expertiză contabilă și audit

Cuprins

  1. Introducere
  2. Cuvinte Cheie
  3. Dezvolatrea economică și evaziunea fiscală
  4. Sporirea transparenței și combaterea corupției
  5. Concluzii

Extras din referat

Introducere

Escrocheria și evaziunea fiscală sunt prezente în toate țările, iar structurile fiscale sunt fără îndoială înclinate de această realitate. Modelele standard de impozitare și concluziile lor trebuie să reflecte aceste realități. Problema evaziunii fiscale a primit o atenție considerabilă din partea cercetătorilor și a parlamentului. Variat s-au efectuat studii privind evaziunea fiscală și evitarea impozitelor, pentru a analiza evoluțiile în diferite economii, cum ar fi evaziunea fiscală, inegalitatea veniturilor și costurile de oportunitate.Explorarea evaziunii fiscale și evitarea este de o importanță capitală pentru dezvoltarea economică .

Cuvite Cheie; evaziune fiscală, creștere economica,economie,corupție,transparență

Dezvoltare ecomicaă și evaziune fiscală

Teorii privind fiscalitatea au apărut în perioada postbelică, avându-i ca reprezentanţi pe adepţii neoclasicismului economic în fruntea cărora se afla profesorul Milton Friedman. În concepţia acestora, impozitul era văzut ca o variabilă financiară şi erau preocupaţi de descoperirea unor modalităţi prin care cheltuielile publice să fie acoperite în condiţii optime cu ajutorul veniturilor prelevate de la populaţie. Neoclasicii, au elaborat astfel teoria “superiorităţii impozitului direct asupra impozitului indirect” şi constă în faptul că un impozit direct pe venit va fi întotdeauna preferabil unui impozit indirect pe cheltuieli. Statul îşi asigură intervenţia în economie prin intermediul mai multor pârghii printre care cea care are rolul cel mai important şi anume acela de a descoperi dezechilibrele pieţei şi de a le corecta este fiscalitatea. De asemenea, prin intermediul fiscalităţii se asigură colectarea veniturilor de la populaţie la bugetul statului precum şi operaţiunile de redistribuire a acestor resurse pentru acoperirea nevoilor publice. Funcţia de redistribuire a acestor venituri este realizată de impozite care sunt stabilite în funcţie de veniturile realizate. Astfel, prin intermediul cotei de impunere progresivă, persoanele care obţin venituri mai ridicate vor plăti către stat un impozit mai mare faţă de cei care realizează venituri mai mici. Totodată, dacă se aplică o impunere proporţională atunci toţi deţinătorii de averi sau de venituri vor plăti acelaşi impozit la bugetul statului indiferent de mărimea averii deţinute. In ceea ce priveşte creşterea economică, aceasta poate fi definită prin obţinerea unor rezultate nete favorabile în urma desfăşurării de activităţi economice la nivel macroeconomic. Principalii indicatori macroeconomici sunt: produsul global brut, produsul intern brut şi produsul naţional brut. Atât economiile centralizate, cât şi cele de piaţă şi-au demonstrat limitele în sensul că nu au reuşit să răspundă, în totalitate, nevoilor oamenilor, motiv pentru care este necesară promovarea unei forme îmbunătăţite a economiei capitaliste, sub denumirea de “economie partenerială de tip european”. Esenţa acestui tip de economie este coparticiparea salariaţilor la profit, pornind de la considerentul general că economia actuală de piaţă polarizează veniturile (o parte minoritară deţine cea mai mare cotă din “bogăţia” ţării, iar o alta - majoritară – se mulţumeşte cu resurse minime, de pe poziţia de salariat sau asistat social).

Bibliografie

http://www.sataxguide.co.za/wp-content/uploads/2015/03/Tax-easion-tax-avoidance-and-development.pdf

http://www.utgjiu.ro/ecostudent/ecostudent/pdf/2014-04/9_Maria-Daniela%20Silvestru,%20Elena%20Aldea.pdf

http://doctorate.ulbsibiu.ro/obj/documents/Rezumat-Mandescu.pdf

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45106338/cor_evaz_fisc_ro.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1496869552&Signature=qPqWj8mnlf9J70leAjVNmjqxe6I%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DT_TR_RA_AN_NS_SP_PA_AR_RE_EN_NC_CY_Y_I_I.pdf

https://www.researchgate.net/profile/Tatenda_Dalu/publication/225033355_Impact_of_tax_evasion_and_avoidance_on_the_economy

Preview document

Impactul evaziunii fiscale asupra creșterii economice - Pagina 1
Impactul evaziunii fiscale asupra creșterii economice - Pagina 2
Impactul evaziunii fiscale asupra creșterii economice - Pagina 3
Impactul evaziunii fiscale asupra creșterii economice - Pagina 4
Impactul evaziunii fiscale asupra creșterii economice - Pagina 5
Impactul evaziunii fiscale asupra creșterii economice - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Impactul evaziunii fiscale asupra cresterii economice.docx

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Impactul politicii fiscale asupra relansării creșterii economice în România

Politica fiscală este o politică conjucturală, o politică ce poate fi folosită doar pe termen scurt, în cazul în care în economie apar dezechilibre...

Filosofiile FMI

INTRODUCERE Odata cu destramarea comunismului, o serie de tari se gaseau în fata unor noi perspective, în cautarea unei noi identitati economice,...

Politică fiscală România

INTRODUCERE ranziţia în economia de piaţă este un proces de durată, alcătuit dintr-o multitudine de sfere intercalate de activităţi economice....

Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic

INTRODUCERE În orice orânduire socială, sistemul veniturilor publice (în speţă impozitele şi taxele) este determinat de formele de proprietate...

Statul și Economia

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să ofere o imagine de ansamblu asupra rolul statului în economie. Rolul statului în economie este vital...

Evaziunea Fiscală

INTRODUCERE Dimensiunea economiei subterane nu poate fi măsurată cu precizie, cifrele variind de la o sursă la alta, dar totuşi efectele se fac...

Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice

INTRODUCEREA ŞI MOTIVAŢIA TEMEI Viitorul oricărui stat modern este de neconceput fără un sistem fiscal performant prin randament şi...

Evoluția Presiunii Fiscale în România și Implicațiile Acesteia

CAPITOLUL I PRESIUNEA FISCALĂ 1.1. Acepțiuni ale conceptului de presiune fiscală În literatura de specialitate există diverse puncte de vedere...

Ai nevoie de altceva?