Procurarea Capitalurilor Proprii ale Întreprinderii în Context Financiar

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1274
Mărime: 14.89KB (arhivat)
Publicat de: Oliviu Păduraru
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Condrat Bogdan

Extras din referat

Când vine vorba de decizia de finanțare cea mai importantă alegere se face între sursele proprii și sursele împrumutate , criteriul selecției fiind costul procurării capitalului

Sursele proprii de procurare a capitalului constituie cea mai sigură sursă de finanţare determinînd autonomia financiară a societăţii.

Sursele proprii sunt nerambursabile si se folosesc conform legislației în vigoare asigurînd finanțarea permanentă a întreprinderii.

La sursele proprii ,nu există multe alternative,adică fie se va recurge la autofinanțare ,fie se vor aduce aporturi noi la capitalul societății.

Sursele proprii sunt utilizate pentru finanțarea proprie si au următoarea structură:

• Capital social

• Prime de capital

• Rezerve din reevaluare

• Rezerve

• Rezultatul exercițiului

• Rezultatul reportat

• Amortizarea

• Autofinanțarea

• Aportul la capital

Capitalul social este reprezentat de suma tuturor aporturilor efectuate de asociați în vederea constituirii și funcționarii unei societăți.

Capitalul social este compus din aporturile tuturor asociaților. Măsura în care asociații contribuie la constituirea capitalului social reprezintă și măsura în care ei participă la împărțirea profitului sub formă de dividende

Capitalul social poate fii împărțit in capital subscris nevărsat și capital subscris vărsat.

Capitalul subscris nevărsat este capitalul pe care asociații s-au angajat să-l pună la dispoziția întreprinderii.Treptat ,pe măsură ce capitalul este eliberat în bani și/sau în natură, el devine capital subscris vărsat

Primele de capital sunt fonduri proprii constituite ca diferența între valoarea de emisie și valoarea contabilă sau valoarea de aport și valoarea nominală a acțiunilor.

Primele de capital se împart în :

• Prime de emisiune

• Prime de fuziune

• Prime de aport

• Prime de conversie a obligațiuniilor in acțiuni

Rezervele din reevaluare sunt reprezentate de plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale, în conformitate cu prevederile în vigoare.

Evidențierea rezervelor din reevaluare trebuie facută pe fiecare imobilizare în parte.

Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale sunt nedistribuibile.

Reevaluarea se întocmește la valoarea justa determinată pe baza unor evaluări efectuate de regula de evaluatori autorizati.

Rezervele se constituie anual din profitul persoanei juridice, în cotele și limitele prevazute de lege, și din alte surse prevăzute de lege.

Rezervele se împart în :

• rezerve legale,

• rezerve statutare sau contractuale,

• rezerve de valoare justă,

• rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare,

• rezerve din diferențe de curs valutar.

Rezultatul exercițiului reprezintă, diferența dintre venituri și cheltuieli, concretizată în profit sau pierdere.

Documentul care reflectă rezultatul activităţii desfăşurate este Contul de profit şi pierdere sau Contul de rezultate.

Rezultatul final al exercițiului se stabilește la încheierea acestuia și reprezintă soldul final al contului de profit si pierdere.

Rezultatul exercițiului evidențiază într-o formă analitică rezultatele activtății întreprinderii prin prisma raportului dintre cheltuieli si venituri.

Rezultatul reportat concretizează profitul nerepartizat, adică pierderea neacoperită din exercițiile financiare precedente.

Profitul reportat urmează sa fie repartizat pe destinații în exercițiile financiare următoare, iar pierderea reportata urmează sa fie acoperită din profitul exercițiilor următoare , din rezerve sau din capitalul social.

Amortizarea este definită ca fiind sistemul de recuperare a valorii de intrare a imobilizarilor unei societați economice.

Preview document

Procurarea Capitalurilor Proprii ale Întreprinderii în Context Financiar - Pagina 1
Procurarea Capitalurilor Proprii ale Întreprinderii în Context Financiar - Pagina 2
Procurarea Capitalurilor Proprii ale Întreprinderii în Context Financiar - Pagina 3
Procurarea Capitalurilor Proprii ale Întreprinderii în Context Financiar - Pagina 4
Procurarea Capitalurilor Proprii ale Întreprinderii în Context Financiar - Pagina 5
Procurarea Capitalurilor Proprii ale Întreprinderii în Context Financiar - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Procurarea Capitalurilor Proprii ale Intreprinderii in Context Financiar.doc

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea planului de finanțarea a investițiilor întreprinderii

INTRODUCERE Am ales ca temă de licentǎ „ Fundamentarea planului de finantarea a investitiilor intreprinderii” deoarece consider că în economia...

Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme

INTRODUCERE 1. Importanța și actualitatea temei În temeiul economiei de piață, bazată pe libera inițiativă, firma este liberă să cheltuiască, să...

Investițiile la Coca-Cola

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. În economia oricărei ţări investiţiile reprezintă fundamentul pentru dezvoltarea economico-socială....

Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii

CAPITOLUL I FUNCŢIA FINANCIARĂ ŞI MECANISMELE FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII 1.1.Conceptul şi funcţiile finanţelor întreprinderii Procese de...

Implicații ale standerdelor internaționale de contabilitate

IMPLICATII ALE STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE ASUPRA MODELULUI ROMÂNESC DE CONTABILITATE ADAPTATA LA INFLATIE Cuvinte cheie:...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Partea I : GESTIUNEA FINANCIARĂ PE TERMEN LUNG Capitolul I: Fundamentarea deciziilor în cadrul politicilor investiţionale ale întreprinderii...

Sumar - finanțe

Finante – sume de bani sau fonduri banesti ce se administreaza la diferite niveluri si structuri de organizare a vietii economico-sociale; -...

Finanțele Întreprinderii

CAP.1. ÎNTRPRINDEREA ÎN CONTEXTUL MECANISMELOR ECONOMICO-FINANCIARE Modalităţi de exprimare a valorii în raport cu anticipările agenţilor...

Ai nevoie de altceva?