Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 24171
Mărime: 344.49KB (arhivat)
Publicat de: Laurian Rotariu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: asistent univ.dr. Daniel Daneci-Patrau
Facultatea de Management Financiar-Contabil din Constanta
Universitatea Spiru Haret, Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL 1. CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND STRUCTURA FINANCIARĂ A FIRMEI 7
 3. 1.1 Importanța analizei structurii financiare a firmei 7
 4. 1.2 Teoria structurii capitalului 10
 5. 1.2.1. Teoria clasică sau tradițională 10
 6. 1.2.2. Teoria Modigliani și Miller 11
 7. 1.2.3. Teoria modernă a structurii capitalului 13
 8. 1.3. Strategia financiară-componentă a managementului firmei 15
 9. 1.4. Factorii de influență a deciziilor privind structura financiară a firmei 19
 10. 1.5. Optimizarea structurii financiare 22
 11. 1.5.1 Analiza EBIT-EPS a efectelor levierului financiar 23
 12. 1.5.2 Criteriul rentabilității în parametrii structurii financiare 27
 13. 1.5.3 Criterii de optimizare a structurii financiare 28
 14. 1.6. Efectul structurii financiare asupra costului capitalului 29
 15. 1.7. Ratele structurii financiare 31
 16. 1.7.1. Ratele echilibrului financiar 32
 17. 1.7.2. Ratele de îndatorare 34
 18. 1.7.3. Ratele de structură 35
 19. CAPITOLUL 2. STUDIU PRIVIND STRUCTURA FINANCIARĂ A FIRMEI 37
 20. 2.1. Date generale asupra S.C. „CONTEXIN” S.A. Constanța 37
 21. 2.2. Prezentarea principalilor indicatori economico-financiari ai firmei 41
 22. 2.3. Determinarea structurii financiare la S.C. „Contexin” S.A. 48
 23. 2.3.1. Calculul ratelelor echilibrului financiar 48
 24. 2.3.2. Analiza ratelor de îndatorare 51
 25. 2.3.3. Interpretarea ratelor de structură 52
 26. 2.4. Efectul de pârghii financiare 56
 27. CAPITOLUL 3. EXIGENȚE ACTUALE ȘI DE PERSPECTIVĂ PRIVIND STRUCTURA FINANCIARĂ A S.C. CONTEXIN S.A. 59
 28. CONCLUZII GENERALE ȘI CONTRIBUȚII PERSONALE 64
 29. BIBLIOGRAFIE 68

Extras din licență

INTRODUCERE

1. Importanța și actualitatea temei

În temeiul economiei de piață, bazată pe libera inițiativă, firma este liberă să cheltuiască, să utilizeze, să producă și să economisească resursele de care dispune, în contextul general al armonizării acestora cu interesele reale ale societății. Una dintre categoriile importante în desfășurarea și dezvoltarea activității unei firme o constituie resursa financiară. Corelate în permanentă la dimensiunea, structura și nevoile agentului economic, resursele financiare, alături de cele umane reprezintă elementul care asigură coeziunea, stabilitatea și nu în ultimul rând eficiența acelui sistem. Gradul de adâncire a diviziunii muncii, dar și ceilalți factori de producție (capitalul, natura și progresul tehnic), influențează asigurarea compatibilității dintre componentele sistemului economic în general. De aceea, orice firmă este direct interesată în a gestiona cât mai eficient capitalul, structura și optimizarea acestuia. Astăzi, orice agent economic trebuie să fie conștient că reprezintă un important contribuabil la dezvoltarea economiei românești, datorită tuturor obligațiilor de plată pe care le varsă la bugetul de stat.

Locul de naștere al finanțelor în accepțiunea modernă este în SUA la Graduate School of Industry Administration din Pittsburg, statul Pennsylvania. F. Modigliani și M. Miller, doi profesori economiști ai acestor școli, au fost animați de o idee favorită și anume cea a găsirii optimului în politica de îndatorare a unei întreprinderi. Celebrul lor articol ”The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment” publicat în ianuarie 1958, reprezintă piatra unghiulară a științei finanțelor. Dacă astăzi putem spune că finanțele reprezintă o teorie științifică, se datorează în primul rând acestui articol. Autorii fac apel pentru prima dată la teoria arbitrajului, în demersul lor de a găsi o structură optimă de finanțare a întreprinderii, structură care să determine creșterea valorii acesteia. După celebrele aprecieri ale lui Modigliani și Miller, finanțele, oricât de moderne ar fi acestea, nu reprezintă nimic fără o activitate economică intensă care să le susțină. Finanțele au misiunea de a măsura și gestiona bogățiile produse în economie și de a le transfera între diferiți investitori, veghind să se opereze o distribuție eficace a riscurilor. Finanțele private fac obiectul unei practici de întreprindere, deci, implicit și explicit, obiectul unei acțiuni spre atingerea unui obiectiv fundamental și anume maximizarea valorii organizației.

Structura financiară a firmei reprezintă o compoziție complexă și coordonată a diverselor surse de finanțare la care managementul financiar recurge pentru a acoperi necesarul de finanțat. Cât de importantă este structura financiară o demonstrează însăși obiectivul preocupărilor interne și îndeosebi externe ale unor parteneri economici și financiari-bancari interesați în realizarea acțiunilor de cooperare cu întreprinderea respectivă. Se urmărește punerea în evidență a punctelor tari și a celor slabe, ale gestiunii financiare a unor elemente de explicare a cauzelor dificultăților existente, și nu în ultimul rând, evaluarea capacităților întreprinderii de a-și asigura finanțarea dezvoltării, de a satisface exigențele acționarilor săi și partenerilor interesați în buna sa funcționare.

Analiza optimizării structurii financiare a firmei este esențială, fiind instrumentul care ajută managementul de top să înțeleagă trecutul și prezentul în vederea fundamentării viitoarelor obiective strategice de menținere și de dezvoltare a firmei într-un mediu concurențial.

Importanța și actualitatea temei de licență intitulată „Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme” sunt date de creșterea complexității acțiunilor desfășurate de unele organizații în contextul dezvoltării și diversificării instrumentelor de finanțare, utilizate pentru a gestiona variabilele economice, sociale și instituționale. Toate aceste evoluții determină regândirea rolului strategic al resurselor financiare la nivelul organizațiilor, capitalul alături de oameni, fiind considerați principalul avantaj competitiv de care acestea dispun.

Pentru a-și îmbunătăți performanța globală, orice companie trebuie să reacționeze la evoluția tuturor aspectelor legate de resursele financiare și să fie conștientă de importanța lor. Cercetările din această lucrare s-au înscris în această logică și au contribuit la îmbogățirea informațiilor referitoare la optimizarea structurii financiare a unei firme.

Necesitatea cercetărilor a fost dată de:

- identificarea exigențelor actuale și de perspectivă pe care structura capitalului disponibil le impune în aplicarea strategiei de reorganizare și restructurare a pieței financiare;

- creșterea cerințelor privind asigurarea calitatativă și cantitativă a capitalului;

- dimensiunea costului capitalurilor, care este influențată de mărimile diferitelor costuri ale surselor de finanțare, fie că acestea se prezintă sub formă explicită sau implicită.

Cercetările asupra optimizării structurii financiare au fost efectuate la S.C. Contexin S.A. Constanța, al cărei obiect de activitate principal îl constituie comerțul cu ridicata și cu amănuntul, precum și operațiuni de import-export pentru mărfuri nealimentare (metalo-chimice, electrice, electrocasnice).

Bibliografie

1. Brezeanu, P., Gestiunea financiară și politicile financiare ale întreprinderii, Editura Fundației România de Mâine, București, 2009, ISBN 973-582-043-9, 384 p.

2. Brezeanu, P., Gestiunea financiară a întreprinderii în economia de piață, Editura Fundației România de Mâine, București, 1999, ISBN 973-582-109-5, 451 p.

3. Basile R., Benedictis L., “Regional unemployment and productivity in Europe”, Papers in Regional Science, Vol. 87 (2), Blackwell Publishing, 2008, pag. 173-192, doi:10.1111/j.1435-5957.2007.00152.x.

4. Collins, David, The Strategic Management Uncertainty, în “European Management Journal”, 10(2), 1992, Glasgow, ISSN 0263-2373, pp.125-135

5. Currie, Donald, Introducere în managementul resurselor umane, Editura Codecs, București, 2009, ISBN 978-973-1920-03-0, 435 p.

6. Dăneci-Pătrău, Daniel, Cerințe actuale și de perspectivă ale managementului resurselor umane în transportul feroviar, Editura Sedcom Libris, Iasi, 2013.

7. Deaconu, A., Podgoreanu S., Rasca, L., Factorul uman și performanțele organizației, Editura ASE, București, 2004.

8. Dumitru, M., Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Fundației România de Maine, București, 2003, ISBN 973-582-655-0, 240 p.

9. Freiesleben, J., On the limited value of cost of quality models în „Total Quality Management”, 15(7), Routledge, 2004, ISSN 1478-3371, pp. 959-969

10. Halpern, P., Weston, J.F., Brigham, E.F., Finanțe manageriale, Editura Economică, București, 1998, 950 p.

11. Ipate, D., Elemente fundamentale în managementul organizației, Editura Universitară, București, 2007, ISBN 978-973-749-301-9, 222 p.

12. Jaba, Octavian, Managementul producției și operațiunilor, Editura Sedcom Libris, Iași, 2007, ISBN 978-973-670-253-2, 544 p.

13. Lup, A., Apetroaie C., Economia și gestiunea firmelor, Editura Europolis, Constanța, 1997, ISBN 973-9158-70-6, 360 p.

14. Mironiuc, M., Analiză economico-financiară, Editura Universității “A.I.Cuza”, Iași, 2009, ISBN 978-973-703-416-8 243 p.

15. Militaru, Gheorghe, Comportament organizațional, Editura Economică, București, 2005, ISBN 973-709-199-x, 310 p.

16. Nicolescu O., Verboncu, I., Fundamentele managementului organizației, Editura Universitară, București, 2008, ISBN 978-973-749-448-1, 415 p.

17. Nica, P., Iftimescu, A., Management. Concepte și aplicații, Editura Sedcom Libris, Iași, 2004, ISBN 973-670- 059-3, 424 p.

18. Nica, Elvira, Strategii și politici de ocupare a forței de muncă în România, Editura Economică, București, 2007, ISBN 978-973-709-314-1, 173 p.

19. Pașa F., Pașa L. M., Productivitatea, indicator de eficiență a muncii, București, Editura Polirom, 2003.

20. Platis, Magdalena, Capitalul uman - o investiție profitabilă?, în Volumul Simpozionului științific național „Relansarea creșterii economice în România”, Editura Economică, București,2000, p. 352.

21. Vintilă, G., Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2005.

22. Thevenet, Maurice - La culture d'entreprise 5e édition, Editura Presses Universitaires de France, Paris, 2006, ISBN 978-213-055-445-5, 128 p.

23. Weiss, D. et al., La Fonction Ressources Humaines, Les Editions d’Organisation, Paris, 1988, ISBN 270-812-844-2, 782 p.

24. Zaiț, Dumitru - Evaluarea și gestiunea investițiilor directe, Editura Sedcom Libris, Iași, 2008, ISBN 978-973-670-276-1, 382 p.

25. Zink, Klaus - The contribution of quality of work to organisational excellence, în “Total Quality Management & Business Excellence”, Volume 22, Issue 5, Routledge, 2011, ISSN 1478-3371, pp. 567-585

26. http://www.busfin.uga.edu, accesat la 12.09.2013

27. http://www.anofm.ro/, accesat la 19.10.2013

28. http://www.mmuncii.ro, accesat la 19.12.2013

Preview document

Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 1
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 2
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 3
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 4
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 5
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 6
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 7
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 8
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 9
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 10
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 11
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 12
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 13
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 14
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 15
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 16
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 17
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 18
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 19
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 20
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 21
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 22
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 23
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 24
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 25
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 26
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 27
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 28
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 29
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 30
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 31
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 32
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 33
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 34
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 35
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 36
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 37
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 38
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 39
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 40
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 41
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 42
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 43
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 44
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 45
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 46
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 47
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 48
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 49
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 50
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 51
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 52
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 53
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 54
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 55
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 56
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 57
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 58
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 59
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 60
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 61
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 62
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 63
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 64
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 65
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 66
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 67
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 68
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 69
Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • 1_coperta.doc
 • 2_CUPRINS.doc
 • 3_introducere.doc
 • 4_cap1.doc
 • 5_cap2.doc
 • 6_cap 3.doc
 • 7_concluzii finale.doc
 • 8_ BIBLIOGRAFIE.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul S.C. Ikos-Conf S.A.

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. ”IKOS CONF” S.A. 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE Denumirea agentului economic:Societatea Comercială IKOS CONF S.A....

Efectele economice și sociale ale șomajului în România

Înainte de a face o sinteză a definițiilor date șomajului în literatura de specialitate, trebuie precizat că, la origine, noțiunea de șomaj era...

Performantă economică la SC Panex Grup SRL

INTRODUCERE Prezenta lucrare îsi propune să analizeze situația economico-financiară, potențialul intern si mediul său de afaceri a S.C. PANEX GRUP...

Campanii de promovare a imaginii României

INTRODUCERE Cercetarea Imaginea României şi a românilor în Europa poate asigura o cunoaştere ştiinţifică a elementelor ce compun reprezentarea...

Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale

INTRODUCERE Tema centrală a acestei lucrări o reprezintă stilurile de management care se regăsesc într-o organizație. Mi-am ales această temă,...

Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL

Introducere În momentul actual, omenirea se schimbă foarte mult în foarte multe domenii, inclusiv cel al resurselor umane. Trăim într-o eră a...

Efectele sociale ale globalizării

Introducere Globalizarea nu poate fi considerată ca reprezentând un fenomen complet nou în istoria lumii, ea având anumite antecedente istorice,...

Analiza și dezvoltarea strategică la SC Confstars SA

INTRODUCERE Lucrarea urmărește direcțiile din domeniul managementului strategic, accentuarea viziunilor practice ale firmei studiate precum și...

Te-ar putea interesa și

Analiza structurii financiare a întreprinderii și a costului capitalului

În lucrarea Analiza structurii financiare a întreprinderii şi a costului capitalului am încercat să surprind principalele noțiuni teoretice...

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității

ARGUMENT Conform Legii contabilităţii “orice operaţie patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un act scris care stă la baza...

Analiza situației financiar - patrimoniale a întreprinderii

ANALIZA CORELATIEI FOND DE RULMENT – NEVOIA DE FOND DE RULMENT – TREZORERIA NETA 1.1. ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE PATRIMONIALE A INTREPRINDERII...

Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași

Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era...

Dezvoltarea Afacerii Întreprinderii prin Inovare și Creativitate

Actualitatea temei. Lucrarea propune o temă , a cărei subiect este extrem de actual în condiţiile crizei economice, întrucît inovarea şi...

Studiul contabil privind modalitățile de export derulate de firme

INTRODUCERE Piața internațională este mult mai mare decât piața locală. Ratele de creștere în multe piețe de peste mări depășesc cu mult creșterea...

Analiza Cheltuielilor de Exploatare la SC Trim-Line SRL

1.CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND ANALIZA CHELTULIELIOR Integrată în activitatea practică de conducere, tematica cheltuielilor de producţie este o...

Ai nevoie de altceva?