Campanii de promovare a imaginii României

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 18645
Mărime: 317.65KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 11

Extras din licență

INTRODUCERE

Cercetarea Imaginea României şi a românilor în Europa poate asigura o cunoaştere ştiinţifică a elementelor ce compun reprezentarea generală a României la nivel internaţional, sistematizând opiniile despre trăsăturile României, ale personalităţii românilor, ale produselor şi mărcilor româneşti. Finalizarea proiectului poate arăta dacă imaginea României este una pozitivă sau negativă, detaliind punctele tari şi punctele slabe ale acesteia, în general dar şi în cazul fiecărei arii de analiză (trăsăturile psiho-morale ale românilor, personalităţile României, turiştii români, experienţa străinilor în România, mass-media românească şi cea internaţională, istoria, produsele româneşti, etc.).

Rezultatele cercetării pot fi valorificate cu uşurinţă pentru o eventuală îmbunătăţire a imaginii României prin alcătuirea unor strategii diferenţiate pentru fiecare domeniu cu responsabilitate şi cu putere de influenţă asupra imaginii României şi a românilor în Europa (organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale, instituţii de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, mass-media, agenţii de turism ş.a.).

Cercetarea Imaginii României şi a românilor în Europa are două funcţii esenţiale: una teoretică, de întemeiere riguroasă a cunoaşterii ştiinţifice a imaginii ţării noastre şi de deschidere a unei căi cu totul noi de cercetare a fundamentelor societăţii şi a naţiunii româneşti în raport cu formarea şi comunicarea opiniilor, aprecierilor, convingerilor, valorilor şi credinţelor faţă de români şi România, iar alta-aplicativă, de îmbunătăţire a imaginii României şi românilor în Europa, prin conceperea şi implementarea unei strategii complexe, bazate pe construirea şi funcţionalitatea unei reţele inter-instituţionale care poate cuprinde instituţii guvernamentale, de învăţământ, cercetare ştiinţifică, mass-media, organizaţii non-guvernamentale, organizaţii internaţionale ş.a.

CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND POLITICILE DE PROMOVARE

1.1.Conţinutul şi rolul activităţii de promovare

În sistemul relaţiilor cu mediul economico-social, cu piaţa, cu eforturile de marketing ale întreprinderi moderne nu se pot limita la producerea şi distribuţia de bunuri şi servicii , ele implică totodată o permanentă şi complexă comunicare cu mediul extern, cu piaţa care presupune o informare atentă a consumatorilor potenţiali şi a intermediarilor, acţiuni specifice de influenţare a comportamentului de cumpărare şi de consum, de sprijinire a procesului de vânzare, toate aceste activităţi, cu obiective şi mijloace de acţiune extrem de variate alcătuiesc politica promoţională.

Includerea cu o poziţie distinctǎ a politicii promoţionale în mixul de marketing se justifică prin rolul uneori decisiv pe care acţiunile promoţionale îl au în procesul realizării de mărfuri şi servicii ca şi prin costul acestor acţiuni. Promovarea a fost apreciată a fi ”una dintre cele mai costisitoare componente ale strategiei de marketing".

Problemele cele mai dificile întâlnite în acest domeniu sunt determinate de complexitatea deciziilor referitoare la mărimea bugetelor ce vor fi alocate, repartiţia acestora pe diferite instrumente promoţionale şi perioadele sau momentul utilizării lor.

1.1.1.Sistemul de comunicare

În condiţiile economiei contemporane ale sporirii şi diversificării bunurilor şi a serviciilor destinate satisfacerii nevolilor materiale şi spirituale ale societăţii, ale creşterii schimburilor ecomomice internaţionale şi în contextul globarizării economiei şi pieţelor, problemele comunicării cu consumatorii interni sau cu cei externi devin din ce în ce mai dificile, necesită eforturi de cunoaştere reciprocă mult mai însemnate şi mai variate.

Sistemul de comunicare implicǎ utilizarea pe de o parte a unor forme variate de informare şi stimulare a consumatorilor menite să prezinte firma, produsele şi serviciile sale dar să şi provoace o serie de modificări favorabile în mentalitatea şi obiceiurile de consum ale acestora, pe de altă parte presupune stabilirea unei comunicării efective cu proprii ei salariaţi, cu acţionarii şi furnizorii săi, cu mediile financiare şi cele ale puterii publice.

Bibliografie

1. Anghelache Constantin "România 2001 – “Dupa 11 Ani De Tranzitie" - Editura Economicǎ, Bucureşti;

2. Bǎrgǎoanu Alina, Fondurile europene. Strategii de promovare şi utilizare, Editura Tritonic 2009;

3. Bulei, Ion, Scurtă istorie a Romaniei, Meronia, București, 1996;

4. Castagnal Y, "Principes et pratique de la promotion des ventes", Edition Delmas, Paris, 1990;

5. Ciucur D., Gavrilǎ I. , Popescu C. "Economie" - Editura Economicǎ 2001;

6. Dascălu, Niolae, Propaganda externă a Romaniei Mari. 1918-1940, Alternative, București, 1997;

7. Dolea, Alina, Țărus, Adriana, Branding România. Cum (ne)promovăm imaginea de țară, Curtea Veche, București, 2009;

8. Elizabeth Hill, Terry O'Sullivan, Foundaţion Marketing 2004;

9. Lupchian Gabriel, Acum șapte decenii, Romania la Expo Paris, în „Magazin istoric”, Anul XLI, nr. 12(489), decembrie 2007;

10. Miron Dumitru"Economia Integrǎrii Economice" - Editura Ase, Bucureşti 2006;

11. Moarcăs Octavian (coord., Strategii promoţionale, culegere de aplicaţii şi studii de caz, Editura Independenţa Economicǎ 2005;

12. Moarcăs Octavian, Management în comunicarea şi promovarea afacerilor economice, Editura Independenţa Economicǎ 1999;

13. Moarcǎs, Octavian; Dindire, Laura; Serbănică, Cristina; Morozan, Cristian, Relaţii publice sectoriale, Editura Independenţa Economicǎ 2007;

14. Mora, C., Ţiclău, T., Managerial Aproach to Public Administration, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2008;

15. Puiu Alexandru, Management în afacerile economice. Promovare, contractare, negociere, Editura Independenţa Economicǎ 2008;

16. Stolojan Theodor "Integrarea Şi Politica Fiscalǎ" - Editura Infomarket, Bucureşti, 2002;

17. Vitanos, Claudiu, Imaginea Romaniei prin turism, targuri și expoziâii, în perioada interbelică, Mica Valahie, București, 2011;

18. Zbuchea Alexandra, Florina Pânzaru, Cristina Galalae, Ghid esenţial de promovare, Editura Tritonic 2009;

19. www.carpathiangarden.ro;

20. www.romanialibera.ro;

21. www.romaniaturistica.ro;

22. www.ziare.com.

Preview document

Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 1
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 2
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 3
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 4
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 5
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 6
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 7
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 8
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 9
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 10
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 11
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 12
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 13
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 14
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 15
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 16
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 17
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 18
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 19
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 20
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 21
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 22
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 23
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 24
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 25
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 26
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 27
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 28
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 29
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 30
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 31
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 32
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 33
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 34
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 35
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 36
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 37
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 38
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 39
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 40
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 41
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 42
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 43
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 44
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 45
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 46
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 47
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 48
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 49
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 50
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 51
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 52
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 53
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 54
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 55
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 56
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 57
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 58
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 59
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 60
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 61
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 62
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 63
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 64
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 65
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 66
Campanii de promovare a imaginii României - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Campanii de promovare a imaginii Romaniei.docx

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul S.C. Ikos-Conf S.A.

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. ”IKOS CONF” S.A. 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE Denumirea agentului economic:Societatea Comercială IKOS CONF S.A....

Efectele economice și sociale ale șomajului în România

Înainte de a face o sinteză a definițiilor date șomajului în literatura de specialitate, trebuie precizat că, la origine, noțiunea de șomaj era...

Politica promoțională a firmei Coca Cola

INTRODUCERE Această lucrare a fost realizată cu scopul de a analiza componenţa promoțională a mixului de marketing din cadrul companiei Coca-Cola....

Leadership și Culturi Organizaționale

INTRODUCERE Liderii acţionează conform unei moralităţi înalte, unei practici etice şi cu o înţelegere fundamentală a factorilor de o mare...

Performantă economică la SC Panex Grup SRL

INTRODUCERE Prezenta lucrare îsi propune să analizeze situația economico-financiară, potențialul intern si mediul său de afaceri a S.C. PANEX GRUP...

Stiluri de Leadership în Management

Determinată de multitudinea transformărilor şi presiunilor, atât interne, cât şi ale mediului extern, schimbarea organizaţională este o realitate...

Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme

INTRODUCERE 1. Importanța și actualitatea temei În temeiul economiei de piață, bazată pe libera inițiativă, firma este liberă să cheltuiască, să...

Managementul calității

CAPITOLUL I CADRUL GENERAL PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂŢII 1.1. Sistemul de management al calităţii 1.1.1. Aspecte generale Noţiunea de...

Te-ar putea interesa și

Impactul aderararii României la UE asupra IMM

Introducere Obiectivul României a fost de a obţine statutul de membru al Uniunii Europene cu drepturi depline in anul 2007. La summit-ul de la...

Publicitatea - Mijloc de Comunicare

Capitolul I Considerente generale 1.1 Apariţia şi evoluţia publicităţii Comunicarea este un proces ale cărei origini sunt legate de existenţa...

Aspecte Politice și Juridice Specifice Etapei post-aderare a României la Uniunea Europeană

Introducere Pornind de la ideea conform căreia integrarea în structurile Uniunii Europene a reprezentat dintotdeauna o dimensiune intrinsecă...

Marcă versus brand

I. Marcă vs. Brand Problema marcă vs. brand este o controversă în industria publicităţii şi a comunicării de marketing din România. De cele mai...

Imaginea brandului de țară modelată de jurnaliștii români

INTRODUCERE Motto: Civilizaţia şi istoria au început acolo unde locuieşte azi neamul românesc. (W. Schiller) Societatea contemporană este...

Turismul balnear - oportunitate de relansare pentru România

INTRODUCERE Prin poziţia sa geografică, România dispune de o mare varietate de resurse naturale, care dau posibilitatea practicării unei game...

Strategii de Dezvoltare a Turismului Românesc

CAPITOLUL I STAREA ACTUALĂ A TURISMULUI ROMÂNESC 1.1.Analiza stării mediului în care se dezvoltă turismul românesc Exceptând calamităţile...

Proiect economie bancară BRD-GSG

Capitolul 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1.Momentul istoric. Evoluţia în cadrul sistemului bancar românesc În 1923 ia...

Ai nevoie de altceva?