Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 12957
Mărime: 250.77KB (arhivat)
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Introducere. 3
 2. I. Prezentarea societăţii S.C. TOTAL MEDIA SHOP S.R.L. 4
 3. 1.1. Date de identificare . 4
 4. 1.2. Gama de produse și servicii . 5
 5. 1.3. Structura organizatorică a S.C. Total Media Shop S.R.L. 8
 6. 1.4. Piața S.C. Total Media Shop S.R.L. 10
 7. 1.4.1. Furnizorii. 10
 8. 1.4.2. Clienții. 11
 9. 1.4.3. Concurenții. 12
 10. 1.5. Marketing. 14
 11. II.Diagnosticul economico-financiar al S.C. Total Media Shop S.R.L. 16
 12. 2.1. Indicatori din bilanț. 16
 13. 2.2. Indicatori din contul de profit și pierdere. 18
 14. 2.3. Indicatori privind creanţele şi datoriile. 22
 15. 2.4. Indicatori de lichiditate şi solvabilitate. 23
 16. 2.5. Indicatori de profitabilitate . 25
 17. 2.6. Productivitatea muncii . 27
 18. III. Analiza diagnostic a resurselor umane la S.C. Total Media Shop S.R.L. 29
 19. 3.1. Activitatea resurselor umane și rolul acestora. 29
 20. 3.2. Analiza dimensiunii personalului . 32
 21. 3.3. Analiza structurii personalului. 33
 22. 3.4. Analiza stabilității personalului. 36
 23. 3.5. Analiza eficienței utilizării resurselor umane . 37
 24. 3.6. Analiza nivelului de motivare și salarizare a personalului. 38
 25. 3.7. Analiza SWOT. 39
 26. IV. Rolul și activitatea resurselor umane la S.C. Total Media Shop S.R.L. 40
 27. 4.1. Misiunea, viziunea și valorile S.C. Total Media Shop S.R.L. 41
 28. 4.2. Obiectivele strategiei de resurse umane și măsuri de implementare. 41
 29. 4.3. Acțiuni de implementare a obiectivelor stategice. 47
 30. 4.4. Resurse necesare implementării strategiei. 49
 31. 4.5. Plan operațional de implementare a strategiei pentru anul 2015. 50
 32. 4.6. Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei. 52
 33. Bibliografie. 56

Extras din licență

Introducere

În momentul actual, omenirea se schimbă foarte mult în foarte multe domenii, inclusiv cel al resurselor umane. Trăim într-o eră a cunoştinţelor, în care viitorul este determinat de felul în care oamenii reuşesc să îşi folosească cunoştinţele în cel mai eficient mod cu putinţă.

Valoarea oricărei afaceri este dată de valoarea cumulată a oamenilor ce o alcătuiesc. Prin urmare, se poate spune că un angajat bun reprezintă o „perlă” valoroasă.

Domeniul în care compania analizată în prezenta lucrare activează este unul foarte dinamic și în care componenta umană este foarte importantă. Producţia publicitară este o ramură care presupune foarte multă creativitate, o activitate specifică resurselor umane ce nu poate fi înlocuită de tehnologie, ci poate fi doar îmbunătăţită cu ajutorul acesteia.

Din aceste considerente am structurat lucrarea de față pe patru capitole în care am prezentat societatea S.C. Total Media Shop S.R.L., am realizat diagnosticul viabilității economico-financiare a acesteia, precum și analiza diagnostic a resurselor umane, pentru ca în finalul lucrării să formulez concluziile prezentei lucrări, precum și propuneri de reconfigurarea semnificativă a elementelor componente ale activității departamentului de resurse umane și implicit propuneri privind revizuirea strategiei de resurse umane.

În primul capitol al lucrării de față am realizat o prezentare a S.C. Total Media Shop S.R.L., punând accent pe gama de produse și servicii, structura organizatorică a companiei și piața acesteia.

În cel de-al doilea capitol am realizat diagnosticul economico-financiar al S.C. Total Media Shop S.R.L., prin determinarea și analiza indicatorilor de profitabilitate, a celor privind creanțele și datoriile, a indicatorilor de lichiditate și solvabilitate.

În capitolul trei am realizat analiza diagnostic a resurselor umane, urmată în finalul capitolului de analiza SWOT a S.C. Total Media Shop S.R.L.

Capitolul patru al prezentei lucrări cuprinde propuneri de revizuire a strategiei de resurse umane si implicit propuneri de reconfigurarea semnificativă a elementelor componente ale activității departmentului de resurse umane.

CAPITOLUL I

Prezentarea societăţii S.C. Total Media Shop S.R.L.

1.1 Date de identificare

Denumirea societăţii: S.C. Total Media Shop S.R.L.

Formă juridică: Societate cu răspundere limitată

Cod Unic de Înregistrare: 15287985

Nr. Înmatriculare Registrul Comerțului: J13/1116/2003

Data înființării: 2003

Adresa: Soseaua Mangaliei, Numarul 74 B, Constanța, Județ Constanța

Obiectul de activitate: fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

S.C. Total Media Shop S.R.L. este o societate comercială cu răspundere limitată cu asociat

unic. Aceasta este o persoană juridică română şi işi desfăşoară întreaga activitate conform legislaţiei în vigoare.

S.C. Total Media Shop S.R.L., înființată în anul 2003 și înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J13/1116/2003 are codul unic de înregistrare 15287985.

Domeniul princial al societăţii este publicitatea, având condul CAEN 2511 - fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice și desfășurând activităţi în următoarele domenii de activitate:

• Producţie;

• Construcţie;

• Comerţ intermediar şi import export;

• Comerţ cu ridicată şi import export;

• Comerţ cu amănuntul;

• Servicii.

În cei 12 ani de existență, Total Media Shop a ajuns să fie unul dintre principalii producători de materiale publicitare de mici și mari dimensiuni din România.

Viziunea companiei este aceea de a fi recunoscută datorită performanţelor, creativităţii, calităţii serviciilor şi a produselor, grijei faţă de mediu şi de valorile vieţii atât pe piaţa internă, cât şi pe cea externă.

Misiunea S.C. Total Media Shop S.R.L. este de a deveni o companie deschizătoare de drumuri în domeniul producţiei publicitare şi de a fi recunoscută ca fiind compania care redă, cu cea mai mare precizie, design-ul agreat în produs finit.

Bibliografie

1. Ciocîrlan D., Management strategic, Editura Universitară, București, 2010;

2. Cornescu V., Marinescu P., Curteanu D., Toma S., Management – de la teorie la practică, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003;

3. Dalotă D. M., Management general, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007;

4. Dalotă D.M., Analiză economico-financiară, Editura Universul Juridic, București, 2005;

5. Drucker P.F., The Age of Social Transformation, The Atlantic Monthly, 1994;

6. Emilian R., ș.a. Managementul Resurselor Umane, Bucureşti, Editura ASE, 2003;

7. Pandelică I., Companii transnaționale. Managementul resurselor umane integrat pe baza competenței, Editura Economică, București, 2007;

8. Souza Freitas W.R., Continuing the evolution: Towards sustainable HRM and sustainable organizations, Business Strategy Series, Vol.12, Nr.5, anul 2011

9. Shariq S.Z., Knowledge Management: An Emerging Discipline, The Journal of Knowledge Management, Vol.1, Nr. 1, University of Texas, Austin, 1997

10. Ţole M., Zirra D., Analiză economico-financiară, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2008;

11. www.totalmediashop.ro.

Preview document

Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 1
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 2
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 3
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 4
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 5
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 6
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 7
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 8
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 9
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 10
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 11
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 12
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 13
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 14
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 15
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 16
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 17
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 18
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 19
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 20
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 21
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 22
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 23
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 24
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 25
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 26
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 27
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 28
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 29
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 30
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 31
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 32
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 33
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 34
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 35
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 36
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 37
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 38
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 39
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 40
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 41
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 42
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 43
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 44
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 45
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 46
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 47
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 48
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 49
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 50
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 51
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 52
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 53
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 54
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 55
Rolul și Activitatea Resurselor Umane în Cadrul SC Total Media Shop SRL - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Rolul si Activitatea Resurselor Umane in Cadrul SC Total Media Shop SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul Resurselor Umane la SC Honeywell Life Safety România SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI HONEYWELL Inc. 1.1. Scurt istoric al corporaţiei Honeywell Inc. Istoria Honeywell a început în anul...

Diagnosticul S.C. Ikos-Conf S.A.

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. ”IKOS CONF” S.A. 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE Denumirea agentului economic:Societatea Comercială IKOS CONF S.A....

Efectele economice și sociale ale șomajului în România

Înainte de a face o sinteză a definițiilor date șomajului în literatura de specialitate, trebuie precizat că, la origine, noțiunea de șomaj era...

Managementul producției la SC Confecția SA

CAPITOLUL I PERFECTIONAREA ORGANIZARII PRODUCTIEI DE BAZA 1.1. Productia rezultat al realizarii procesului de productie 1.1.1. Factorii care...

Performantă economică la SC Panex Grup SRL

INTRODUCERE Prezenta lucrare îsi propune să analizeze situația economico-financiară, potențialul intern si mediul său de afaceri a S.C. PANEX GRUP...

Considerații teoretice și aspecte practice privind analiza structurii financiare a unei firme

INTRODUCERE 1. Importanța și actualitatea temei În temeiul economiei de piață, bazată pe libera inițiativă, firma este liberă să cheltuiască, să...

Campanii de promovare a imaginii României

INTRODUCERE Cercetarea Imaginea României şi a românilor în Europa poate asigura o cunoaştere ştiinţifică a elementelor ce compun reprezentarea...

Efectele sociale ale globalizării

Introducere Globalizarea nu poate fi considerată ca reprezentând un fenomen complet nou în istoria lumii, ea având anumite antecedente istorice,...

Ai nevoie de altceva?