Judecata în Prima Instanță

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4214
Mărime: 25.86KB (arhivat)
Publicat de: Costel Roșu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: lect. univ. dr. Constantin Tanase
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI MASTER, „ŞTIINTE PENALE”

Cuprins

 1. 1. Introducere 3
 2. 2. Trăsăturile judecăţii în primă instanţă 4
 3. 2.1. Scopul judecăţii în primă instanţă 4
 4. 2.2. Obiectul judecăţii în primă instanţă 5
 5. 2.3. Participanţii la judecată în primă instanţă 6
 6. 3. Desfăşurarea judecăţii în primă instanţă 9
 7. 3.1. Fixarea termenului de judecată 9
 8. 3.2. Citarea părţilor 9
 9. 4. Şedinţa de judecată în primă instanţă 11
 10. 4.1. Dezbaterile judiciare 12
 11. 4.2. Deliberarea şi hotărârea primei instanţe de judecată 13
 12. 4.3. Sentinţa penală 14
 13. Concluzii 15
 14. Bibliografie 16

Extras din referat

Judecata în Prima Instanţa

1. Introducere

Noţiunea de judecată are un sens restrâns, prin care se înţelege operaţiunea logică practică şi juridică prin care un organ cu competanţă jurisdicţională soluţionează un conflict de drept cu care a fost investit.

Într-un sens mai larg, prin judecată ca fază aa procesului penal, se înţelege acea etapă procesuală care se desfăşoară în faţa instanţelor penale din momentul sesizării iniţiale şi până la soluţionarea definitivă a cauzei penale.

În realizarea scopului procesului penal ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune sa fie sancţionată potrivit legii penale.

Judecata nu poate fi confundată cu noţiunea de proces, care desemnează un ansamblu de activităţi ce se desfăşoară potrivit legii pentru rezolvarea conflictului de drept penal, incluzând urmărirea penală, judecata şi executarea.

În cadrul procesului penal judecata are un caracter necesar şi indispensabil, pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de legea penală, celor care au săvârşit infracţiuni, fiind considerată faza principală a procesului penal.

Judecata penală ca fază a procesului penal are ca obiect soluţionarea cauzei în mod definitiv. Aceasta presupune pronunţarea unei hotărâri legale şi temeinice, susceptibilă de a fi pusă în executare, în scopul realizârii depline şi definitive a sarcinilor justiţiei penale.

Judecata în prima instanţă joacă un rol foarte important în cadrul judecăţii penale. Importanţa judecăţii penale în primă instanţă este covârşitoare, astfel că de modul în care se soluţionează cauza penală în această instanţă, de calitatea hotărârii judecătoreşti adoptate depinde de întinderea judecăţii penale.

Hotărârea în prima instanţă nu are caracter definitiv , ea fiind susceptibilă de a fi atacată prin căile de atac prevăzute de lege.

2. Trăsăturile judecăţii în primă instanţă

2.1. Scopul judecăţii în primă instanţă

Judecata în prima instanţă este etapa iniţială şi obligatorie a judecăţii, fără de care nu se poate realiza actul de justiţie.

Întradevăr, fără judecată nu se poate aplica sancţiunea prevăzută de legea penală, celui care a săvârşit infracţiunea, iar judecata trebuie să treacă neapărat prin judecată în primă instantă, nefiind posibilă trecerea directă la judecata în căile de atac.

Judecata în prima instanţă este etapa cu caracter general a judecăţii, în care au deplină aplicare principiile şi normele comune prin care e reglementată judecata, celelalte etape au un caracter special.

Judecata în prima instanţă trebuie să soluţioneze fondul cauzei, trebuie să constate dacă învinuirea adusă inculpatului este întemeiată, iar în caz afirmativ, să aplice pedeapsa, sau alte măsuri prevăzute de legea penală.

Specificul judecăcăţii în primă instanţă este determinat de scopul acesteia, şi anume, aflarea adevărului cu privire la fapta şi persoana cu care a fost sesizată instanţa de judecat, prin efectuarea unei cercetări judecătoreşti şi desfăşurarea dezbaterilor judiciare iar în raport cu constatările efectuate, se soluţionează latura penală prin condamnare, achitare sau încetarea procesului penal şi latura civilă prin obligarea sau nu la despăgubiri civile.

Constatările pe care trebuie să le facă prima instanţă atât în latura penală căt şi în latura civilă se întemeiază pe adminstrarea şi aprecierea probelor. Probele care au fost strânse în timpul urmării penale, au servit ca temei pentru trimiterea în judecată a inculpatului, însă pentru condamnarea acestuia de către prima instanţă, este necesar ca aceasta să verifice nemijlocit aceste probe, şi trebuie să fie completate cu alte probe, care sunt necesare, după aceea prin aprecierea probelor în asamblul lor, să se afle adevărul cu privire la fapta şi persoana judecată.

Întreaga activitatea probatorie , care e caracteristică judecăţii în primă instanţă, se numeşte cercetare judecătorească.

După epuizarea judecăţii în primă instanţă, este posibil ca o cauză să revină la această etapă, dacă sentinţa penală a fost desfiinţată în apel sau casată în recurs ori în recurs în anulare, cu trimiterea spre rejudecare la prima instanţă, unde se vor aplica reguli specifice acestei judecăţi.

Preview document

Judecata în Prima Instanță - Pagina 1
Judecata în Prima Instanță - Pagina 2
Judecata în Prima Instanță - Pagina 3
Judecata în Prima Instanță - Pagina 4
Judecata în Prima Instanță - Pagina 5
Judecata în Prima Instanță - Pagina 6
Judecata în Prima Instanță - Pagina 7
Judecata în Prima Instanță - Pagina 8
Judecata în Prima Instanță - Pagina 9
Judecata în Prima Instanță - Pagina 10
Judecata în Prima Instanță - Pagina 11
Judecata în Prima Instanță - Pagina 12
Judecata în Prima Instanță - Pagina 13
Judecata în Prima Instanță - Pagina 14
Judecata în Prima Instanță - Pagina 15
Judecata în Prima Instanță - Pagina 16

Conținut arhivă zip

 • Judecata in Prima Instanta.doc

Alții au mai descărcat și

Acțiunea Civilă în Procesul Penal

CAPITOLUL 1 ACTIUNEA ÎN JUSTITIE SECTIUNEA I: Notiune. Dreptul la actiune si cererea în justitie. Factorii actiunii în justitie. 1. Notiunea de...

Căile de atac în procesul civil

I. CAILE DE ATAC IN POCESUL CIVIL 1.1. Scurt istoric a) Codul de procedură civilă din 1865 şi legea de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie au...

Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ

Capitolul I. DAUNE COMINATORII 1.1.Contract de leasing imobiliar, cu clauză irevocabilă de vânzare-cumpărare contractuală. Contractul de leasing...

Capacitatea juridica-civilă a Persoanei Juridice

1. Noțiunea și elementele persoanei juridice Persoana juridică reprezintă o colectivitate de persoane fizice care participă la raporturile...

Efectele contractului de vânzare-cumpărare

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Generalitati. Între contractele cu titlu oneros, cel mai întrebuintat este astazi vânzarea; vânzarea n-a...

Acțiunea Civilă și Părțile în Procesul Civil

I. Acţiunea civilă 1. Noţiunea de acţiune civilă şi trăsăturile acesteia Acţiunea civilă este un ansamblu de mijloace procesuale prin intermediul...

Judecata în primă instanță în proces penal

JUDECATA ÎN PRIMA INSTANŢĂ Consideraţii generale privind judecata Termenul de „judecată” reprezintă, în sens restrâns, operaţiunea de logică...

Excepțiile procesuale

I.Notiuni generale. 1.1.Exceptiile de drept material si exceptiile procesuale Notiunea de exceptie este asociata in legislatia noastra atat unor...

Te-ar putea interesa și

Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia

INTRODUCERE. Orice persoană căreia i s-a lezat un drept oarecare poate pretinde repararea acestuia prin adresarea în instanţa de judecată, ce este...

Instanța apelului

Capitolul 1 - Aspecte introductive privind instituţia apelului 1. 1. Noţiune Apelul a apărut în legislaţiile ţărilor, într-o perioadă în care...

Instituția Reabilitării

CAPITOLUL I. ISTORICUL INSTITUŢIEI REABILITĂRII 1. Istoricul instituţiei reabilitării Contrar unor opinii, cum că instituţia reabilitării ar fi...

Izvoarele Dreptului Comunitar

INTRODUCERE Ca ansamblu al regulilor de drept aplicabile în ordinea juridică comunitară, dreptul comunitar este complex şi original. Aceste...

Apelul

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE ASUPRA CAILOR LEGALE DE ATAC 1. CONTROLUL JUDICIAR SI CONTRLUL JUDECATORESC In dreptul modern instantele sunt...

Principiul garantării dreptului la apărare

Avand in vedere importanta acestui principiu in materie penala, garantarea lui, de regula, este prevazuta in majoritaea legislatiilor ca de altfel...

Judecata în primă instanță în proces penal

JUDECATA ÎN PRIMA INSTANŢĂ Consideraţii generale privind judecata Termenul de „judecată” reprezintă, în sens restrâns, operaţiunea de logică...

Judecata în prima instanță și în căile de atac. procedurile speciale. arbitrajul

Procesul civil parcurge, în principiu, două faze : faza judecăţii (cognitio) şi faza executării silite (executio). Faza judecăţii cuprinde, de...

Ai nevoie de altceva?