Infracțiunea de Concurență Neloială

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 7615
Mărime: 29.43KB (arhivat)
Publicat de: Florin Scurtu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Madalina Duta
Referatul este axat pe analiza infractiunii de concurenta neloiala prevazuta de art. 5 din Legea nr. 11/1991 pricind combaterea concurentei neloiale

Cuprins

 1. 1. Consideraţii introductive privind noţiunea de concurenţă
 2. 1.1. Funcţiile concurenţei
 3. 1.2. Formele concurenţei
 4. 1.3. Evoluţia reglementărilor interne privind concurenţa neloială
 5. 1.4. Răspunderea juridică pentru faptele de concurenţă neloială
 6. 2. Analiza infracţiunii de concurenţă neloială prevăzută în art. 5 din Legea nr. 11/1991
 7. 2.1. Conţinutul legal
 8. 2.2. Condiţii preexistente
 9. 2.3. Conţinutul constitutiv
 10. 2.4. Forme. Modalităţi. Sancţiuni
 11. 3. Concluzii
 12. 4. Bibliografie

Extras din referat

1. Consideraţii introductive privind noţiunea de concurenţă.

Concurenţa reprezintă un fenomen deosebit de important pentru viaţa economică, dar şi pentru viaţa socială, deoarece ea reprezintă factorul motor care motivează, atât afacerile, cât si existenţa oamenilor. Este cert că omul, de când se naşte şi până moare, va încerca să se adapteze mediului natural, ocial şi economic în care trăieşte, ceea ce presupune că va trebui să cunoască ce înseamnă competiţia. În primul rând, va concura cu sine însuşi, pentru a-şi depăşi limitele şi pentru a se situa într-o poziţie favorabilă în societate. Apoi, va trebui să concureze cu alţi competitori, evidenţiindu-şi anumite abilităţi, care îi vor permite situarea pe o poziţie avantajoasă. Dacă ne referim la sfera economică, un agent economic va trebui să se raporteze permanent la ceilalţi competitori de pe piaţă, jocul competiţiei fiind cel care va determina locul competitorilor în cadrul pieţei. Desigur, că nu hazardul va fi cel care va determina această poziţie ocupată în cadrul unei pieţe, ci toate resursele şi competenţele de care dispune un agent economic şi pe care le utilizează în lupta pentru câştigarea unei poziţii dominante pe piaţă.

În general prin concurenţă se înţelege o confruntare între tendinţe adverse, care converg spre acelaşi scop. Prin concurenţă, în sens juridic înţelegem confruntarea dintre agenţii economici cu activităţi similare sau asemănătoare, exercitate în domeniile deschise pieţei pentru câştigarea şi conservarea clientelei, în scopul rentabilizării propriei întreprinderi .

De-a lungul timpului, pentru definirea conceptului de concurenţă au fost folosite noţiuni, atât din domeniul economic cât şi din cel juridic. Astfel, potrivit unei definiţii mai cuprinzătoare din domeniul juridic, “prin concurenţă se înţelege lupta dusă, atât pe plan naţional, cât şi internaţional, între firme capitaliste de producţie, comerciale, bancare, etc, în scopul realizării unor profituri cât mai mari, ca urmare a acaparării unor segmente tot mai largi de piaţă şi, în consecinţă, a sporirii volumului de afaceri”. Deoarece concurenţa se manifestă, atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional, ea a fost definită şi reglementată de către Organizaţia de Cooperare Economică şi de Dezvoltare (OECD), organism internaţional ce militează pentru crearea unui climat economic şi de afaceri optim pentru statele membre, astfel: “concurenţa exprimă situaţia de pe o piaţă în care firme sau vânzători se luptă în mod independent pentru a câştiga clientela cumpărătorilor, în scopul de a atinge un obiectiv economic, de exemplu, profituri, vânzări şi/sau împărţirea pieţei. În acest context, concurenţa este adesea echivalentă cu rivalitatea. Această rivalitate poate să se refere la preţuri, calitate, servicii sau combinaţii ale acestor sau altor factori pe care clienţii îi preţuiesc”.

1.1. Funcţiile concurenţei. În condiţiile de piaţă liberă concurenţa îndeplineşte câteva funcţii definitorii:

-facilitează ajustarea automată a cererii şi ofertei în toate domeniile

vieţii economice;

-împiedică fixarea preţurilor printr-o politică de monopol exercitată

de anumiţi agenţi economici;

-stimulează invenţiile şi inovaţiile, crearea de produse ori servicii noi

de o calitate tot mai bună;

-asigură o alocare raţională a resurselor în funcţie de diferitele

utilităţi solicitate pe piaţă;

-stabileşte o repartizare a beneficiilor proporţională cu contribuţia

efectivă a agenţilor economici în activitatea de producere a unor bunuri şi de prestare a unor servicii şi de distribuţie a acestora.

1.2. Formele concurenţei. În funcţie de anumite criterii în literatura juridică de specialitate se face deosebire între mai multe forme ale concurenţei. După gradul de libertate se distinge între concurenţa pură sau perfectă şi concurenţa eficientă sau posibilă.

Concurenţa pură sau perfectă are trăsături cum ar fi: atomicitatea pieţei (un număr mare de agenţi mici şi mijlocii), omogenitatea produselor şi serviciilor (relativa similitudine calitativă a acestora), transparenţa (posibilitatea consumatorilor de a cunoaşte caracteristicile şi preţurile produselor care li se oferă), pluralitatea de opţiuni mobilitatea factorilor de producţie determinată de factori care ţin exclusiv de piaţă. În raport cu acest tip de concurenţă statul nu intervine în economie decât pentru asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea spontană a concurenţei economice. Concurenţa perfectă a funcţionat în perioada de început a capitalismului. În timp, tendinţa a fost de a se promova o altă formă a concurenţei denumită convenţional concurenţă eficientă sau posibilă.

Intervenţia statului în cazul concurenţei eficiente constă în îndeplinirea de către acesta a unor funcţii de reglementare, de asistenţă şi de gestiune.

Concurenţa eficientă se concretizează prin trei trăsături specifice şi anume:

-caracterul deschis al pieţei (toţi agenţii economici se bucură de accesul liber pe piaţă);

-libertatea de acţiune pe piaţă (toate întreprinderile îşi pot stabili în mod autonom politica în raport cu ceilalţi concurenţi si cu consumatorii);

-toţi utilizatorii şi consumatorii să beneficieze de un grad satisfăcător de libertate în alegerea furnizorului şi a mărfii dorite .

Modelul concurenţei este flexibil şi răspunde în mod corespunzător unor exigenţe conjuncturale impuse de piaţă şi este larg adoptat în teoria dreptului ca şi în jurisprudenţă, inclusiv de jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.

După cum prin practicile concurenţiale ale agenţilor economici se încalcă dispoziţiile legale care reglementează domeniul concurenţei se face distincţie între concurenţa licită si concurenţa ilicită. Concurenţa ilicită poate fi de asemenea clasificată în concurenţă interzisă şi concurenţă neloială. Concurenţa interzisă apare îndomenii scoase de lege din sfera competenţei. Concurenţa neloială apare în domeniul în care competiţia este permisă prin lege dar trebuie desfăşurată cu mijloace oneste. În concluzie, aşa cum s-a observat, ne aflăm în cazul concurenţei interzise atunci când se săvârşeşte un act fără drept (interzis de lege) şi in cazul concurenţei neloiale atunci când un act, principiu permis este realizat printr-un exerciţiu abuziv al unui drept.

Preview document

Infracțiunea de Concurență Neloială - Pagina 1
Infracțiunea de Concurență Neloială - Pagina 2
Infracțiunea de Concurență Neloială - Pagina 3
Infracțiunea de Concurență Neloială - Pagina 4
Infracțiunea de Concurență Neloială - Pagina 5
Infracțiunea de Concurență Neloială - Pagina 6
Infracțiunea de Concurență Neloială - Pagina 7
Infracțiunea de Concurență Neloială - Pagina 8
Infracțiunea de Concurență Neloială - Pagina 9
Infracțiunea de Concurență Neloială - Pagina 10
Infracțiunea de Concurență Neloială - Pagina 11
Infracțiunea de Concurență Neloială - Pagina 12
Infracțiunea de Concurență Neloială - Pagina 13
Infracțiunea de Concurență Neloială - Pagina 14
Infracțiunea de Concurență Neloială - Pagina 15
Infracțiunea de Concurență Neloială - Pagina 16
Infracțiunea de Concurență Neloială - Pagina 17
Infracțiunea de Concurență Neloială - Pagina 18
Infracțiunea de Concurență Neloială - Pagina 19

Conținut arhivă zip

 • Infractiunea de Concurenta Neloiala.doc

Alții au mai descărcat și

Fapte de Concurență Neloială

Concurenţa – aspecte teoretice Concurenţa reprezintă un fenomen deosebit de important pentru viaţa economică, dar şi pentru viaţa socială,...

Raspunderea în Materia Faptelor de Concurența Neloială

Dreptul concurenței este în general definit în doctrina din țara noastră că fiind ansamblul de reglemantări menite să asigure, în raporturile de...

Concurența neloială

CONCURENTA NELOIALA Concurenta este considerata neloiala atunci cand activitatea comerciantului se realizeaza prin folosirea de procedee nelegale,...

Noțiuni privind dreptul european al concurenței

Aspecte generale Una dintre condițiile de bază pentru existența unei economii de piață funcționale, alături de libertatea de mișcare a bunurilor,...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Concurența neloială în comerțul internațional

INTRODUCERE Lumea s-a shimbat considerabil în ultimele decenii. Transformările ei au generat consecinţe foarte importante pentru întreaga evoluţie...

Studiu de caz privind concurența neloială cu privire la SC Begonia SRL și SC Kleidung SRL

I. Cadrul general al reglemantării I.1. Consideraţii generale Concurenţa este un element definitoriu al economiei de piaţă şi reprezintă motorul...

Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț

INTRODUCERE Importanţa crucială a proprietăţii intelectuale a crscut fără îndoială de-a lungul anilor. Înţelegerea proprietăţii intelectuale a...

Concurența Neloială

I. Cadrul general al reglemantării I.1. Consideraţii generale În economia de piaţă, formă modernă de organizare a activităţii economice, agenţii...

Infracțiuni privind concurența comercială

1. Cadrul general al reglementarii. 1.1.Consideratii generale.Concurenta este un element definitoriu al economiei de piata si reprezinta motorul...

Raspunderea în Materia Faptelor de Concurența Neloială

Dreptul concurenței este în general definit în doctrina din țara noastră că fiind ansamblul de reglemantări menite să asigure, în raporturile de...

Concurența neloială

Noţiunea şi condiţiile de existenţă ale concurenţei neloiale Concurenţa neloială a fost definită de art. 2 din Legea nr. 11/1991, ca fiind orice...

Planul de Afaceri al Companiei Avon Cosmetics

1. Introducere : AVON Cosmetics este cea mai mare companie de produse cosmetice in sistemul de vanzari directe. Coordonatele Avon in lume sunt...

Ai nevoie de altceva?