CIM versus Contract activitate sportivă

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 4652
Mărime: 482.89KB (arhivat)
Publicat de: Nela C.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Definitii:

Contract de activitate sportivă - convenția încheiată pentru o durată determinată între structurile sportive și participanții la activitatea sportivă prevăzuți la art. 671 alin. (1), care are ca obiect desfășurarea unei activități cu caracter sportiv. Modelul-cadru al contractului de activitate sportivă se stabilește prin ordin comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului muncii și justiției sociale. Veniturile realizate din contractul de activitate sportivă se încadrează în categoria veniturilor din activități independente prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare (Legea 69/2000).

Contractul individual de muncă - contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu (art.10 - Codul Muncii).

Sportul ca activitate fizică are o contribuție la păstrarea sănătății persoanelor care îl practică, iar ca activitate desfășurată de profesioniști reprezintă munca acestora, fiind principala sursă de venit.

Potrivit Codului civil în vigoare, persoanele fizice ar putea încheia, în calitate de prestatori, contracte de prestări servicii pentru activități ce au un caracter ocazional și care exclud subordonarea față de beneficiarul serviciilor. Munca independentă poate fi prestată numai de către persoane fizice autorizate în temeiul O.U.G. nr. 44/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008 sau de către liber-profesioniști, care își desfășoară activitatea în temeiul unor legi speciale de reglementare a profesiei.

Singurele raporturi contractuale încheiate între un angajator și o persoană fizică, pentru care nu este necesară încheierea unui contract individual de muncă, sunt cele încheiate cu persoanele care își exercită activitatea ca profesie liberală (avocat, medic, medic dentist, farmacist, medic veterinar, psiholog, tehnician dentar, asistent medical generalist, contabil, etc.) sau cele reglementate prin legi speciale cum este cazul zilierilor sau sportivilor profesioniști.

Un contract individual de muncă, care este de sine stătător și face parte din categoria contractelor de drept privat, nu poate fi încadrat în categoria contractelor civile.

Orice activitate prestată de o persoană fizică, pentru și sub autoritatea unui angajator se poate efectua numai prin încheierea în formă scrisă anterior începerii activității, a unui contract individual de muncă.

Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 precizează expres în art. 13 și art. 14 faptul că sportul de performanță, prin care se urmărește valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și obținerea de succese, poate fi practicat de sportivii de performanță care pot fi sportivi amatori și sportivi profesioniști.

Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 defineste, la art.14 “Sportivul profesionist este cel care pentru practicarea sportului respectiv îndeplinește următoarele condiții: are licența de sportiv profesionist”, și “încheie cu o structură sportivă un contract individual de muncă sau un contract de activitate sportivă” (coroborarea dispozițiilor art. 14 și art. 671 din Legea nr. 69/2000).

Contractul de activitate sportivă, ca un contract special de muncă, este acel contract care se încheie între un sportiv și un club, prin care primul se obligă să desfășoare activitatea sportivă specifică, pentru care are aptitudini și pentru care este pregătit, în folosul clubului ce are ca obiect de activitate acel sport pentru care sportivul este pregătit, fiecare dintre părți dobândind drepturi și urmând să își execute obligațiile potrivit clauzelor contractuale, în scopul realizării performanței.

Contractul de activitate sportivă este reglementat, sub aspectul conținutul minim obligatoriu, prin Ordinul nr. 631/890/2017 privind aprobarea modelului său cadru (Publicat în M. Of. nr. 486 din 27 iunie 2017), care concretizează dispozițiile cuprinse în art. 14 alin. (7) din Legea nr. 69/2000. Se prevede în Ordin că activitatea desfășurată în baza contractului de activitate sportivă este activitate independentă, indiferent de modul de organizare și desfășurare a acesteia, fără obligativitatea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 7 pct. 3.1-3.7 Codul fiscal, iar veniturile realizate în baza contractului de activitate sportivă sunt venituri din activități independente. Aceste activități nu pot fi reconsiderate ca activități dependente potrivit prevederilor Codului fiscal (art. 141 și art. 142 din Legea nr. 69/2000).

Contractul de muncă, are ca elemente esențiale ( art. 10 Codul muncii):

- Executarea unei prestații;

- Existența unei remunerații;

- Existența unei relații de subordonare. În contractul individual de muncă pe durata determinată, conform dispozițiilor Codului muncii și de cele cuprinse în reglementările speciale, angajarea se poate face și în mod direct, prin acordul părților, fără a mai fi necesar să se parcurgă procedura concursului ori a examenului prevăzută de art. 30 alin. (1) Codul muncii, și nu există, ca durată, o limită maximă pentru care contractul individual de muncă se poate încheia. Drepturile și obligațiile sportivului de performanță sunt cele prevăzute în statutele, normele, regulamentele federațiilor sportive naționale și, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectivă precum și cele din contractele încheiate între părți (fie contract individual de muncă, fie contract de activitate sportivă). Rămâne la latitudinea părților, în funcție de necesitățile lor, să stabilească încheierea unui contract individual de muncă sau a unui contract de activitate sportivă.

Bibliografie

- Codul Muncii - Legea nr.53/24.01.2003 - Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, Publicată în M. Of. nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul nr. 631/890/2017, Publicat în M. Of. nr. 486 din 27 iunie 2017; - Codului fiscal - Legea nr. 227/2015, publicată în M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; - A. Țiclea, Tratat de dreptul muncii, ed. a X-a revizuită și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2016 - Considerații privind clauza penală în contractual individual de muncă, de Corneliu Bențe; - Contractul de muncă specific sportivilor profesioniști, de Corneliu Bențe, Roxana-Maria Popescu;

Preview document

CIM versus Contract activitate sportivă - Pagina 1
CIM versus Contract activitate sportivă - Pagina 2
CIM versus Contract activitate sportivă - Pagina 3
CIM versus Contract activitate sportivă - Pagina 4
CIM versus Contract activitate sportivă - Pagina 5
CIM versus Contract activitate sportivă - Pagina 6
CIM versus Contract activitate sportivă - Pagina 7
CIM versus Contract activitate sportivă - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • CIM versus Contract activitate sportiva.pdf

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Ai nevoie de altceva?