Controlul fiscal la fata locului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3899
Mărime: 32.13KB (arhivat)
Publicat de: Anton Dragomir
Puncte necesare: 5

Extras din referat

I. DISPOZITII GENERALE PRIVIND CONTROLUL FISCAL LA FATA LOCULUI

1.1 Natura juridica a controlului la fata locului

Atualmenete nici un act normative in vigoare al RM nu reglementeaza notiunea de control fiscal. Astfel, definirea controlului fiscal o gasim in doctrina juruduca.

Controlul fiscal este definit ca activitatea exercitata de catre organele si persoanele imputernicite privind efectuarea verificarilor fiscale, cererea unor explicatii din partea contribuabililor, examinarea darilor de seama, a rapoartelor si a decontarilor, precum si alte activitati, in scopul respectarii legislatiei fiscale si corectitudinii determinarii, achitarii depline si in termenele stabilite a impozitelor si taxelor in buget si in fondurile extrabugetare .

Conform prevederilor alin. (1) art. 132 din Codul Fiscal, sarcina de baza a activitatii organului fiscal consta in exercitarea controlului asupra respectarii legislatiei, precum si asupra calcularii corecte, varsarii depline si la timp la buget a sumelor obligatiilor fiscale.

Controlul fiscal este o politica economica prin care guvernul intentioneaza sa evite deficitul de cheltuieli. Pentru a exercita controlul fiscal, guvernul nu cheltuie mai mult decat poate sa acumuleze in aceeasi perioada prin impozite sau prin vanzarea activelor . Obiectivul este de a evita nevoia de imprumut si, prin urmare, platile dobanzilor viitoare.

Una din formele controlului fiscal, fiind cea mai complexa si efectiva, este controlul fiscal la fata locului.

Controlul fiscal la fata locului are drept scop verificarea respectarii legislatiei fiscale de catre contribuabil sau de o alta persoana supusa controlului, care se efectueaza la locurile aflarii acestora de catre functionarii fiscali sau de catre persoane cu functie de raspundere din cadrul altor organe cu atributii de administrare fiscala.

In cazul in care contribuabilul sau o alta persoana supusa controlului nu dispune de sediu sau de oficiu ori sediul lui se afla la domiciliu, in alte cazuri cand nu exista conditii adecvate de lucru, controlul fiscal mentionat se efectueaza la oficiul organului care exercita controlul fiscal, cu respectarea tuturor prevederilor legislatiei fiscale, inclusiv prin intocmirea obligatorie a unui act de ridicare de la contribuabil a documentelor necesare.

Controlul fiscal la fata locului poate fi efectuat numai in temeiul unei decizii scrise a conducerii organului care exercita controlul.

Controlul fiscal la fata locului referitor la un contribuabil poate cuprinde atat unul, cat si mai multe tipuri de impozite si taxe. In cursul unui an calendaristic se admite efectuarea unui singur control fiscal la fata locului pe unele si aceleasi tipuri de impozite si taxe pentru una si aceeasi perioada fiscala. Aceasta restrictie nu se extinde asupra cazurilor

o cand controlul fiscal la fata locului se efectueaza in legatura cu reorganizarea sau lichidarea contribuabilului;

o cand dupa efectuarea controlului se depisteaza semne de incalcari fiscale; cand acesta este o verificare prin contrapunere;

o cand controlul tine de activitatea posturilor fiscale;

o cand controlul se efectueaza la solicitarea organelor de drept si a celor prevazute la art.131 alin.(5) din Codul fiscal sau in legatura cu inspectarea activitatii organului fiscal de catre organul ierarhic superior;

o cand necesitatea controlului a aparut in urma examinarii cazului cu privire la incalcarea fiscala sau in urma examinarii contestatiei.

Contribuabilul (inclusiv prin intermediul conducatorului sau altui reprezentant al sau) este obligat, dupa caz, sa asigure conditii adecvate pentru efectuarea controlului si sa participe la efectuarea lui. Controlul fiscal la fata locului se efectueaza in orele de program ale organului care exercita controlul fiscal si/sau cele ale contribuabilului .

Controlul fiscal la fata locului asupra subdiviziunilor structurale fara persoanlitate juridica ale contribuabilului se efectueaza de catre organul fiscal de la locul de evidenta fiscala a intreprinderilor de baza, cu participarea organului fiscal teritorial in a carei raza de deservire se afla subdiviziunea verificata a contribuabilului.

La finalizarea controlului fiscal la fata locului, se intocmeste un act de control fiscal. Contribuabilul este obligat sa semneze acest ac, in ca de dezacord, fiind obligat sa prezinte in scris, in termen de pina la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexind documentele de rigoare.

1.2 Durata controlului fiscal la fata locului

Durata unui control fiscal la fata locului este strict reglementata de alin. (4) art. 216 din Codul Fiscal al RM care prevede ca nu trebuie sa depaseasca doua luni calendaristice. In cazuri exceptionale, conducerea organului care exercita controlul fiscal poate sa decida prelungirea duratei in cauza cu cel mult 3 luni calendaristice sau sa sisteze controlul. Perioada sistarii controlului si prezentarii documentelor nu se include in durata efectuarii controlului, ultima fiind calculata din ziua inceperii lui pina la ziua semnarii actului respectiv, inclusiv. Decizia de sistare se intocmeste in scris si urmeaza a fi adusa la cunostinta contribuabilului.

Sistarea controlului fiscal la fata locului se fundamenteaza pe ratiunea ca in procesul efectuarii acestuia pot sa apara unele circumstante obiective de natura sa impiedice realizarea in termenul legal de 3 luni a tuturor obiectivelor controlului fiscal la fata locului.

Din prevederile art. 216 din Codul Fiscal al RM reiese ca faptul solicitarii si prezentarii documentelor suplimentare constituie unul dintre cazurile de sistare a controlului fiscal la fata locului.

Preview document

Controlul fiscal la fata locului - Pagina 1
Controlul fiscal la fata locului - Pagina 2
Controlul fiscal la fata locului - Pagina 3
Controlul fiscal la fata locului - Pagina 4
Controlul fiscal la fata locului - Pagina 5
Controlul fiscal la fata locului - Pagina 6
Controlul fiscal la fata locului - Pagina 7
Controlul fiscal la fata locului - Pagina 8
Controlul fiscal la fata locului - Pagina 9
Controlul fiscal la fata locului - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Controlul fiscal la fata locului.docx

Te-ar putea interesa și

Rolul și Eficiența Controlului Fiscal Exercitat de Ministerul Economiei și Finanțelor

Introducere Începuturile şi necesitatea sistemului de control fiscal. Primele mărturii ale existenţei structurilor de control ale statului, în...

Răspunderea financiară, administrativă și penală a contribuabililor în cadrul administrării fiscale în Republica Moldova - în baza datelor Serviciului Control Financiar și Revizie

Introducere Statul, indiferent de forma sa de organizare, si-a creat întotdeauna un sistem de administrare ale carui principale obiective au...

Tehnici ale Controlului Fiscal Asupra Impozitelor Directe

CAPITOLUL .I. CONCEPTUL DE CONTROL FISCAL 1.1. Definirea şi formele controlului fiscal Controlul fiscal cuprinde ansamblul activităţilor care au...

Controlul Financiar în România

1 EVOLUTIA CONTROLULUI FINANCIAR IN ROMÂNIA 1.1 REPERE ISTORICE ALE CONTROLULUI FINANCIAR Indiferent de forma sa de organizare , statul si-a...

Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL

Capitolul 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE NEW MODE S.R.L. Societatea comercială DC NEW MODE a fost înfiinţată în anul 1994, în baza Legii...

Proiectarea unui Flux Informațional privind Exercitarea Controlului Fiscal

CAPITOLUL I : STUDIU DE OPORTUNITATE AL FLUXULUI PROIECTAT 1.1 Rolul controlului fiscal în apărarea organizaţiilor statale Statul, indiferent de...

Obiectul acțiunii în contencios administrativ conform legii 554-2004

1.FORME ALE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV Noţiunea contenciosului administrativ a fost definită de Legea nr. 554/2004 , în art. 2 alin. 1 lit. e,...

Sistemul fiscal al Republicii Moldova

Introducere Serviciul Fiscal de Stat este un sistem centralizat de organe fiscale, inclusiv activitatea funcționarilor fiscali care dețin funcții...

Ai nevoie de altceva?