Infracțiunile de fals în înscrisuri oficiale

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3488
Mărime: 27.78KB (arhivat)
Publicat de: Octavian B.
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Realizati un eseu în care să surprindeti principalele aspecte care delimitează infracțiunile de fals în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals intelectual.

Infracțiunile de fals în înscrisuri sunt definite ca fiind acele fapte săvârșite cu vinovăție și care sunt de natură să aducă atingere încrederii publiceacordată anumitor înscrisuri cărora li se atribuie, din punct de vedere juridic, însușirea de a exprima adevărul. Infracțiunile de fals în înscrisuri aduc o gravă atingere adevărului și încrederii care trebuie sădetermine formarea și desfășurarea relațiilor dintre oameni.

1. Falsul material în înscrisuri oficiale (art. 320 C. pen.)

Falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecințe juridice, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Falsul prevăzut în alin. (1), săvârșit de un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciu, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Obiectul juridic special îl constituie relațiile sociale ocrotite de legea penală a căror formare și desfășurare normală este condiționată de apărarea încrederii publice ce este acordată înscrisurilor oficiale, autenticității sau veridicității înscrisurilor producătoare de consecințe juridice.

Obiectul material îl constituie înscrisul oficial cu privire la care se desfășoară activitatea ilicită a făptuitorul.

Sunt asimilate înscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecințe juridice (art. 320 alin. 3 C. pen.).

Potrivit art. 178 alin. 2 C. pen. „Înscris oficial este orice înscris care emană de la o persoană juridică dintre cele la care se referă art. 176 ori de la persoana prevăzută în art. 175 alin. (2) sau care aparține unor asemenea persoane”.

Din această noțiune reiese că înscrisurile oficiale sunt de două feluri:

- înscrisuri care emană de la o persoană juridică dintre cele la care se referă art. 176 C. pen. ori de la persoana prevăzută în art. 175 alin. 2 C. pen.

Este necesar ca aceste înscrisuri să fie întocmite cu respectarea anumitor formalități prescrise de lege, să îndeplinească anumite condiții de fond și de formă pentru a avea valabilitate.

- înscrisuri care aparțin unor asemenea persoane.

Prin „înscris care aparține unei persoane din cele la care se referă art. 176 C. pen. sau unei persoane prevăzută în art. 175 alin. 2 C. pen.” se înțelege orice înscris al cărui deținător îndreptățit este una dintre aceste unități, chiar dacă în fapt înscrisul s-ar găsi întâmplător sau pe nedrept în mâna unui particular.

Din această categorie fac parte înscrisurile care aparțin unei asemenea unități, indiferent de modul de proveniență, respectiv înscrisul emană de la altă asemenea unitate sau chiar de la persoană fizică.

Înscrisurile oficiale, în sensul legii penale, sunt atât originalul, cât și duplicatul, triplicatul, precum și copiile legalizate sau certificate. În acest sens apreciem că pentru existența infracțiunii prevăzute de art. 320 C. pen. este irelevant dacă s-a falsificat actul în forma sa originală sau copia legalizată a acestuia, important este ca actul falsificat să fie un înscris oficial.

Facem precizarea că obiect material al acestei infracțiuni poate fi și o copie a unui act inexistent.

Prin dispozițiile art. 320 C. pen. este încriminată nu numai falsificarea unui înscris preexistent, ci și plăsmuirea în întregime a unui asemenea înscris.

In concluzie înscrisul oficial constituie obiectul material al acestei infracțiuni indiferent dacă a fost falsificat în total sau numai în parte, dacă falsul privește conținutul înscrisului ori semnătura acestuia sau modul de autentificare, de certificare sau de atestare care însoțește înscrisul.

Subiectul activ poate fi:

- pentru alin. 1, orice persoană fizică cu capacitate penală care săvârșește, încearcă să săvârșească sau contribuie în orice mod la săvârșirea faptei.

- pentru alin. 2, este calificat, neputând fi decât „un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciu”. Este vorba deci de o calitate specială, aceea de a fi funcționar public și de o cerință legală, aceea de a se afla în exercițiul atribuțiilor de serviciu. În acest sens precizăm că falsul material în înscrisuri oficiale se încadrează în alin. 2 al art. 320 C. pen. ori de câte ori a fost săvârșit în executarea unei sarcini de serviciu, indiferent dacă aceasta făcea parte din atribuțiile funcției îndeplinite de inculpat ori i se încredințase prin dispoziția conducerii unității.

Bibliografie

1. Boroi A. Drept penal: partea generală: conform noului cod penal. CH Beck; 2010.

2. Brînza S, Stati V. Tratat de drept penal. Partea specială. 2015

3. Legea nr. 286/2009 - Codul Penal, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 24 iulie 2009

4. Udroiu M. Drept penal: partea generală. CH Beck; 2014

Preview document

Infracțiunile de fals în înscrisuri oficiale - Pagina 1
Infracțiunile de fals în înscrisuri oficiale - Pagina 2
Infracțiunile de fals în înscrisuri oficiale - Pagina 3
Infracțiunile de fals în înscrisuri oficiale - Pagina 4
Infracțiunile de fals în înscrisuri oficiale - Pagina 5
Infracțiunile de fals în înscrisuri oficiale - Pagina 6
Infracțiunile de fals în înscrisuri oficiale - Pagina 7
Infracțiunile de fals în înscrisuri oficiale - Pagina 8
Infracțiunile de fals în înscrisuri oficiale - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Infractiunile de fals in inscrisuri oficiale.docx

Alții au mai descărcat și

Caiet de practică drept

Ce trebuie ştiut despre judecata în procesul penal : Judecata este modul în care instanţa de judecată îşi exercită atribuţiile în mod activ....

Dreptul familiei - adopția - condiții de fond

PARTEA I I. Introducere Prin adopţie copilul care este lipsit de părinţi sau de o îngrijire corespunzătoare este primit în familia adoptatorilor,...

Căile de Atac Extraordinare

Consideraţii generale În sistemul nostru jurisdicţional, în virtutea principiului autorităţii de lucru judecat, hotărârile judectoreşti rămase...

Infracțiuni de fals

In fiecare zi suntem bombardati cu stiri ce dezvaluie cat mai multe infractiuni de fals. Practic se poate spune ca pe zi ce trece descoperim ca in...

Principiile stabilirii competențelor și sistemull distribuirii și al exercitării lor în comun între instituțiile Uniunii Europene

Structura sistemului instituțional a suferit diverse modificări, care, în principiu au fost datorate extinderii Uniunii Europene. Aceste modificări...

Analizati în oglindă principalele dispozitii penale care incriminează faptele săvârsite de grupările infractionale

Conținutul legal al infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat Înțelegerea și posibilitatea realizării unei analize in oglinda...

Termenele de Apel și de Recurs

In vederea folosirii cailor de atac ale apelului sau recursului, legea prevede intervale de timp determinate in care cei indrituiti pot declara...

Urmărirea penală

Urmarirea penala Daca actele premergatoare au caracter extraprocesual, urmarirea penala are caracter procesual (este prima faza a procesului...

Te-ar putea interesa și

Contrabanda

CAPITOLUL I. CONCEPTUL SI CARACTERIZAREA INFRACTIUNII DE CONTRABANDA SECTIUNEA I. : CONSIDERATII INTRODUCTIVE Acceptând ca prin contrabanda...

Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1.1. Definirea conceptului de drept penal Termenul „drept penal” este folosit pentru...

Infracțiuni de fals. falsul intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Falsul monetar

INTRODUCERE Actualitatea temei. Criminalitatea ca fenomen social, structură, cauzele şi condiţiile existenţei ei sunt adecvate stării...

Falsul privind identitatea în vechiul cod

CAPITOLUL DREPT PROCESUAL PENAL 1.1. Noţiuni generale privind dreptul procesual penal Dreptul procesual penal constă în totalitatea normelor...

Infracțiunile de Fals

CAPITOLUL I Aspecte generale privind infracţiunile de fals În cadrul acestei teze, care s-a vrut a reprezenta, cel puţin la nivel empiric o...

Falsuri în Înscrisuri

I. Aspecte generale Sub denumirea de „falsuri în înscrisuri”, legea incriminează faptele de alterare a adevărului cu privire la înscrisuri. Din...

Infracțiuni de fals

In fiecare zi suntem bombardati cu stiri ce dezvaluie cat mai multe infractiuni de fals. Practic se poate spune ca pe zi ce trece descoperim ca in...

Ai nevoie de altceva?